PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC XANH TẠI VIỆT NAM PHÙ HỢP VỚI CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU, KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

Phát triển kiến trúc xanh tại việt nam GS TS KTS nguyễn hữu dũng

Phát triển kiến trúc xanh tại việt nam  GS TS KTS nguyễn hữu dũng
... NGƢỜI – THIÊN NHIÊN CƠNG TRÌNH KIẾN TRÚC XANH • Cơng trình kiến trúc XANH mang lại lợi ích - Kinh tế - Xã hội - Mơi trường - Cộng đồng Nghiên cứu phát triển Kiến trúc Xanh góp phần tiết kiệm sử dụng ... trọng giảm thiểu khí thải Carbon khu vực đáng kể) VÌ SAO CẦN PHÁT TRIỂN CÁC CƠNG TRÌNH XANH TẠI VIỆT NAM ? • Việt nam giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội nhanh hội nhập quốc tế , để đến năm 2020 ... cần phát triển cơng trình xanh để thay đổi mơ hình kiến trúc đòi hỏi vốn đầu tư lớn, tiêu thụ nhiều lượng , vật tư , sản sinh nhiều nhiễm,và hiệu • Trách nhiệm xã hội cơng tác thiết kế Kiến trúc...
 • 51
 • 243
 • 1

những quyền kinh tế, văn hóa hội mới được ghi nhận trong dự thảo sửa đổi hiến pháp việt nam

những quyền kinh tế, văn hóa và xã hội mới được ghi nhận trong dự thảo sửa đổi hiến pháp việt nam
... Trâm Những quyền kinh tế, văn hóa hội đƣợc ghi nhận dự thảo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi CHƢƠNG NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ĐƢỢC GHI NHẬN TRONG DỰ THẢO HIẾN PHÁP VIỆT NAM SỬA ĐỔI 2.1 ... Ngọc Trâm Những quyền kinh tế, văn hóa hội đƣợc ghi nhận dự thảo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi Chương 2: Những quyền kinh tế, văn hóa hội ghi nhận dự thảo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi Kết luận ... NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ĐƯỢC GHI NHẬN TRONG DỰ THẢO HIẾN PHÁP VIỆT NAM SỬA ĐỔI Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 ghi nhận quyền...
 • 69
 • 206
 • 0

Triển vọng xu thế phát triển Marketing trực tiếp tại Việt Nam

Triển vọng và xu thế phát triển Marketing trực tiếp tại Việt Nam
... giá triển vọng xu phát triển marketing trực tiếp Việt Nam IV III Tổng tăng cường Marketing trực tiếp tiếp I Xu marketing trực tiếp Việt Nam II Giải pháp quan ứngtrực tiếp Việt Nam Triển vọng marketing ... ứng dụng Áp marketing trực tiếp sở tiếp Việt Nam cần marketing việc không cho marketing trực phục vụ thực dụng marketing trực liệu tiếp mà còndụng đượccho marketing trực khách hàng trực đưa theo ... marketing dụng marketing trực NỘI DUNG CHÍNH I II III IV I Tổng quan Marketing trực tiếp Khái niệm Khái niệm marketing trực tiếp Marketing trực tiếp làƯu điểm, nhược điểm marketing trực tiếp hệ thống...
 • 17
 • 472
 • 0

Slide đánh giá triển vọng xu thế phát triển marketing trực tiếp tại việt nam

Slide đánh giá triển vọng và xu thế phát triển marketing trực tiếp tại việt nam
... III Xu thếtăng marketing trực tiếp Việt Nam IV pháp cường ứng dụng marketing trực tiếp I Tổng quan Marketing trực tiếp II.Giải Triển vọng marketing trực tiếp Việt Nam NỘI DUNG CHÍNH ... Áp dụng trực tiếp tạitiếp Việt Nam cần thực không ch marketing chotrực marketing trực mà còndụng phục vụ cho sở liệu marketing marketing tiếp marketing trực khách hàng trực tiếp việctiếp đưa ... I Tổng quan Marketing trực tiếp Khái niệm Khái niệm marketing trực tiếp nhược điểmthông marketing trực tiếp tiếp làƯu Marketing trực hệđiểm, thống truyền marketing hoạt động thường xuyên có tương...
 • 16
 • 82
 • 0

Thực trạng triển vọng phát triển marketing trực tiếp tại việt nam

Thực trạng và triển vọng phát triển marketing trực tiếp tại việt nam
... CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM 2.1 Vài nét hoạt động Marketing trực tiếp Việt Nam 2.1.1 Tính tất yếu hoạt động Marketing trực tiếp Việt Nam Marketing trực tiếp phù ... quan Marketing trực tiếp phát triển Marketing trực tiếp giới - Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing trực tiếp Việt Nam - Chương 3: Triển vọng giải pháp thúc đẩy hoạt động Marketing trực tiếp ... ĐẨY HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM 62 3.1 Triển vọng phát triển Marketing trực tiếp Việt Nam 62 3.1.1 Các yếu tố môi trường thúc đẩy Marketing trực tiếp phát triển .62...
 • 106
 • 151
 • 0

phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam Open Tour với các doanh nghiệp khác

phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam Open Tour với các doanh nghiệp khác
... PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ GIỮA VIETNAM OPEN TOUR VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC 3.1 Những đề xuất nhằm phát triển mối quan hệ Việt Nam Open Tour với doanh nghiệp khác 3.1.1 Xu hướng phát triển ... Chương II: Thực trạng mối quan hệ Việt Nam Open Tour với doanh nghiệp khác Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển mối quan hệ Việt Nam Open Tour với doanh nghiệp khác Website: http://www.docs.vn ... mối quan hệ với nhà cung ứng dịch vụ công với doanh nghiệp du lịch khác Nói cách khác, quan hệ Vietnam Open Tour với nhà cung ứng dịch vụ công mang tính chiều, quan hệ Vietnam Open Tour với doanh...
 • 59
 • 364
 • 3

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến sinh trưởng của thông ba lá (Pinus keysia) ở Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu đến sinh trưởng của thông ba lá (Pinus keysia) ở Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng
... yếu tố khí hậu yếu tố phi khí hậu (địa hình – đất, quần thể…) Vì thế, vấn đề đặt cần phải xác định ảnh hưởng khí hậu yếu tố môi trường khác đến sinh trưởng Thông ba 4.4 QUAN HỆ GIỮA SINH TRƯỞNG ... dung nghiên cứu Nội dung nghiên cứu bao gồm: Đặc điểm khí hậu khu vực Lạc Dương Lâm Đồng Đặc điểm bề rộng vòng năm Thông ba Đặc điểm số bề rộng vòng năm Thông ba Mối liên hệ sinh trưởng Thông ba ... sinh trưởng Thông ba với yếu tố khí hậu tổng hợp Các yếu tố khí hậu tổng hợp xem xét bao gồm hệ số thủy nhiệt 12 tháng nhiệt độ tháng 6, tháng 10 tháng 12 Kết nghiên cứu cho thấy: - Sinh trưởng...
 • 45
 • 271
 • 0

điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác quy hoạch quản lý phát triển đô thị mới tại việt nam. kiến nghị một số vấn đề về mô hình quản lý phát triển đô thị mới trong thời gian tới

điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị mới tại việt nam. kiến nghị một số vấn đề về mô hình quản lý phát triển đô thị mới trong thời gian tới
... hình quản đô thị I.3.1 hình quản đô thị lấy quản xã hội làm chủ đạo • Đặc trưng hình Đặt trọng tâm quản đô thị vào quản môi trường pháp vấn đề đối ngoại: quy n đô thị ... cứu, phát triển hình quản đô thị tương lai Việt nam Kết thu đề án dựa sở nghiên cứu thực trạng đô thị quản đô thị nước ta thời gian qua, với xu hướng phát triển đô thị thời gian tới, ... 12 II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 13 II.1 Thực trạng hình quản đô thị 13 II.2 Thực trạng máy quản đô thị Việt nam .15 II.2.1 hình quy n đô thị ...
 • 34
 • 693
 • 0

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BTT TẠI VIỆT NAM.doc

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BTT TẠI VIỆT NAM.doc
... ứng dịch vụ Trong dịch vụ BTT có nhiều hình thức BTT BTT truy đòi, BTT không truy đòi… tổ chức BTT phải xác định đối tượng cung cấp nghiệp vụ BTT có truy đòi đối tượng cung cấp dịch vụ BTT miễn ... phần triển khai DV BTT Sacombank phát triển nghiệp vụ BTT, phủ cần có quy định cho công ty bảo hiểm việc đa dạng hóa loại sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt quy định bảo hiểm phục vụ cho nghiệp vụ BTT ... động) có giao dịch thực Tại sao? Theo người tiêu dùng chưa quen với nghiệp vụ Vì thế, họ chưa mạnh dạn để sử dụng dịch vụ Để nghiệp vụ BTT áp dụng rộng rãi DN, cần phải giới thiệu BTT cho tổ chức...
 • 15
 • 295
 • 0

Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005.doc

Những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005.doc
... chung nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) giải ngân vốn ODA Chơng II : Đánh giá tổng quan tình hình giải ngân nguồn vốn ODA Việt Nam giai đoạn 1993-1999 Chơng III : Những giải pháp nhằm đẩy nhanh ... III giải pháp nhằm đẩy nhanh Tiến độ giải ngân ODA giai đoạn 2001-2005 50 Chuyên đề tốt nghiệp I-dự báo xu hớng thu hút giải ngân oda Việt nam giai đoạn 2001-2005 1-Mục tiêu Chiến lợc phát triển ... trình độ đội ngũ cán kỹ thuật đẩy nhanh trình chuyển giao công nghệ Việt Nam 2-Sự cần thiết phải tăng cờng thu hút đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA để phát triển kinh tế Việt Nam Đi...
 • 68
 • 494
 • 0

Phát triển thị trường option tại Việt Nam – Thực trạng giải pháp.pdf

Phát triển thị trường option tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.pdf
... 2.2 THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OPTION TẠI VIỆT NAM Bảng 2.2: Tóm lược thực trạng triển khai phát triển thò trường option Việt Nam Số lượng NH thực Tên ngân hàng thực ... 2: Thực trạng khả xây dựng - phát triển thò trường option Việt Nam - 38 trang; c Chương 3: Các giải pháp phát triển thò trường option Việt Nam - 23 trang -7- Chương TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG OPTION ... Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OPTION TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực trạng triển khai sử dụng công cụ tài phái sinh nước ta thời gian qua 28 2.2 Thực trạng...
 • 121
 • 449
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức oda tại việt nam vũ thị kim oanh luận án tiến sỹ kinh tế 2002sơ lược về vị trí địa lý tình hình kinh tế văn hóa và xã hội và dịch hiv aids tại tỉnh bắc kạnkiến trúc xanh tại việt namphát triển kiến trúc bền vững kiến trúc xanh ở việt namchương trình phát triển liên hiệp quốc tại việt namcông trình kiến trúc xanh ở việt namtình hình phát triển thẻ thanh toán tại việt namphát triển thẻ thanh toán tại việt namphát triển năng lượng gió tại việt namlịch sử phát triển thẻ thanh toán tại việt namphát triển du lịch mice tại việt namphát triển kiến trúc xanhphát triển du lịch biển tại việt namgiải pháp phát triển franchising hệ thống tại việt namngân hàng phát triển châu á adb tại việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả