Tuan 3 CĐGĐ mới

Giao an lop 3 tuan 3 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 3 CKTKN moi
... bên - Vì Lan làm mẹ bưồn - Vì Lan ân hận - Vì Lan ích kỷ nghĩ đến mình, không nghĩ đến anh d Củng cố: Hai học sinh tiếp nối đọc lại toàn Mỗi nhóm em tự phân vai (người dẫn chuyện, Lan, Tuấn, ... khoa trang 12, 13 III Các hoạt động: Hoạt động 1: Mục tiêu: nêu nguyên nhân đường lây truyền tác hại bệnh lao phổi - Làm việc theo nhóm a Bước 1: + Các nhóm quan sát hình 1, 2, 3, 4, trang 12 ... NHIÊN XÃ HỘI MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN I Yêu cầu: - Chỉ vị trí phận quan tuần hoàn tranh vẽ mô hình - Với học sinh khá, giỏi nêu chức quan tuần hoàn: vận chuyển máu nuôi quan thể II Đồ dùng: Các...
 • 19
 • 224
 • 0

Tuần 3 - lớp 5 (mới)

Tuần 3 - lớp 5 (mới)
... : 10 25 25 x 100 -Hs làm 75 75 : 25 23 23 x = = ; = = - HSTB làm 30 0 30 0 : 100 50 0 50 0 x 10 x8 + 42 x5 + 23 = ;5 = = 5 4 x + 31 10 x + 21 = = ;2 = = 7 10 10 10 a)1dm= 10 m b)8g= 1000 kg; 3dm= ... 8 75( m2) Diện tích lối : 8 75 : 25 = 35 (m2) Đáp số : CR : 25m CD : 35 m Lối : 35 m2 - Học sinh lắng nghe Củng cố, - Gv tổng kết tiết học dặn dò (3 p) - Dặn hs nhà xem lại - Học sinh lắng nghe vừa ... 21 x= x= 11 chưa biết phép chia 15 15 2m 15cm = 2m + 100 m = 100 m Bài : -Hs đọc đề, phân tích 1m 75cm = 1m + đề 5m 36 cm = 5m + -Hs làm 75 75 m = 100 m 100 36 36 m = 100 m 100 8 8m 8cm = 8m +...
 • 40
 • 213
 • 0

giao an lop 2 tuan 3-4 09-2010 moi

giao an lop 2 tuan 3-4 09-2010 moi
... 20 12 + = 20 16 + = 20 13 + = 20 15 + = 20 14 + = 20 14 + = 20 15 + = 20 ChÝnh t¶ ( tËp chÐp ) B¹n cđa Nai Nhá I Mơc tiªu + ChÐp l¹i chÝnh x¸c néi dung tãm t¾t chun B¹n cđa Nai Nhá ( thêi gian ... ch¬i: TÝnh nhanh 35 + 25 =? 42 + =? ( 35 + 25 = 35 + + 20 = 40 + 20 = 60) ( 42 + = 40 + + = 40 + 10 = 50 ) * DỈn dß: ¤n l¹i bµi TiÕt - HS thùc hµnh trªn que tÝnh vµ tÝnh kÕt qu¶: 26 + - HS nªu ... SGK trang10 - 11, quan s¸t ph¸t triĨn tèt Gi¶i thÝch t¹i kh«ng nªn mang v¸c vËt tranh 1 ,2, 3,4,5 qu¸ nỈng + C¸ch tiÕn hµnh: -Trao ®ỉi theo cỈp néi dung tranh Bíc 1: Lµm viƯc theo cỈp Tranh 1:...
 • 41
 • 209
 • 0

Âm nhạc Tuần 3 lớp 1,2,3,4,5(mới)

Âm nhạc Tuần 3 lớp 1,2,3,4,5(mới)
... ụn thuc li ca kt hp gừ m v ng ph ho, ỏnh tay theo nhp Ngy son: 6/9/2009 Ngy ging: 9/9: 3TG, 3ML 11/9: 3A, 3B, m nhc Tit HC HT: BI BI CA I HC Nhc v li: Phan Trn Bng I Mc tiờu: - Bit hỏt theo giai ... ho - Lp theo dừi nhn xột Trình bày: Nguyễn Thanh Tùng Trờng Tiểu học Phúc Sơn Giáo án Âm nhạc Trờng Hot ng 3: Hỏt kt hp ỏnh tay theo nhp - T chc hng dn HS cỏch ỏnh tay theo nhp 2: Phỏch mnh ỏnh ... Trờng Tiểu học Phúc Sơn Giáo án Âm nhạc Trờng - Cng c: t cõu hi cho hc sinh nhc li tờn bi hỏt, tỏc gi Cho hc sinh trỡnh by li bi...
 • 7
 • 158
 • 0

Tuần 3 hinh hoc 9 mới

Tuần 3 hinh hoc 9 mới
... 8 ;9; 10;11 tr (90 ;91 ) (sbt) 5.Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tuần Tiết NS : 23/ 8/ 09 ND : /9/ 09 ... tr70(sgk) Nh.1 GV : Nguyễn Duy Kiển Ta có x2 = 4 .9 =36 => x= 36 = Nh.2 Giáo án hình học 4.Củng cố- dặn dò : a/ Củng cố : - Phát biểu định lí 1,2 ,3, 4 hệ thức cạnh đường cao tam giác vng - gv nhấn ... dung Bài tr 69( sgk) Gt : ∆ EFG có µ E = 90 0 ; EH ┴ FG FH =1 ; GH = Kl : a/ EF = ? b/ EG = ? CM Ta có FG = FH + GH = 1+2 = ∆ vng EFG có : EF2 = FH.FG = 1 .3 = => EF = EG2 = GH.FG = 2 .3 = => EG =...
 • 9
 • 183
 • 0

lop 3 dao duc tuan 2 - 6 moi

lop 3 dao duc tuan 2 - 6 moi
... chuẩn bị sau - Hs lần lợt tự nêu ý kiến Bài 3: - Hs nêu cách giải tốt - Hs bày tỏ ý kiến mình: + ý kiến b, d, đ -> Giơ thẻ đỏ + ý kiến a, c, e - > Giơ thẻ vàng - Hs nêu Thứ / 10 / 20 09 tự làm ... em làm đó? - Gv kl: Trong sống có công việc ngời phải tự làm lấy việc Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Bài tập 2: - Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi - Gvkl: nh bên Hoạt động 3: Xử lí tình - Gv nêu tình ... Nếu em Việt em có đồng ý không ? Vì sao? - 2 -3 hs nêu cách giải - Hs nhận xét phân tích cách ứng xử - Một học sinh đọc yêu cầu - Các nhóm độc lập thảo luận - Đại diện nhóm trình bày trớc lớp, nhóm...
 • 8
 • 224
 • 0

Giao an tuan 3-Theo chuẩn KTKN mới

Giao an tuan 3-Theo chuẩn KTKN mới
... dụng đợc tranh ảnh để mô tả nhà sàn trang phục số dân tộc Hoàng Liên Sơn: Lê Thị Lan Hơng Trờng tiểu học Gio Sơn 41 Giáo án lớp Tuần + Trang phục: Mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng; trang phục dân ... Lịch sử: Nớc Văn Lang I.Mục tiêu: Lê Thị Lan Hơng Trờng tiểu học Gio Sơn 51 Giáo án lớp Tuần Giúp H: - Nắm đợc số kiện nhà nớc Văn Lang: thời gian đời, nét đời sống vật chất tinh ... mới: a.Giới thiệu bài: b.Hoạt động 1: Làm việc lớp T Treo lợc đồ Bắc Bắc Trung bộ, vẽ trục thời gian lên bảng: Năm 700TCN Năm 500TCN CN Năm 500 ? Xác định địa phận nớc Văn Lang kinh đô Văn Lang...
 • 17
 • 213
 • 0

Giao an lop 3 tuan 5 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 5 CKTKN moi
... 57 18 64 - Giáo viên nhận xét đánh giá x2 x4 x6 x5 x3 98 108 34 2 90 192 - Hai học sinh thực bảng Bài 2: học sinh đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào - Gọi học sinh lên bảng đặt tính tính 38 27 53 45 ... Dựa vào tranh 23 quan sát để đọc yêu cầu học sinh quan sát tranh 23 đọc câu câu hỏi trả lời câu hỏi bạn hỏi trả lời câu hỏi bạn tranh? hình - Bước 2: Làm việc theo nhóm Yêu cầu nhóm quan sát hình ... miệng x = 36 x = 54 18 : = 36 : = 54 : = x = 18 - Một học sinh nêu yêu cầu - Cả lớp thực nhẩm tính kết - HS nêu miệng em nêu cột 16 : = 18 : = 24 : = 16 : = 18 : = 24 : = 12 ; = 15 : = 35 : =...
 • 28
 • 621
 • 5

Giao an lop 3 tuan 6 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 6 CKTKN moi
... Võ Thị Kiến 69 , 36 93 là: 23, 12, 31 - Đổi chéo để kiểm tra - Một em đọc đề sách giáo khoa - Cả lớp làm vào vào tập - Một học sinh lên bảng giải bài: Giải : Số cam mẹ biếu bà là: 36 : =12 (quả) ... nhóm quan sát hình 1,2 - Lớp tiến hành quan sát hình trả lời SGK trang 26 trả lời câu hỏi sau: câu hỏi theo hướng dẫn giáo + Chỉ nêu tên phận viên quan thần kinh sơ đồ ? + Trong quan quan bảo ... viên giảng dạy: Võ Thị Kiến CƠ QUAN THẦN KINH I Mục tiêu: Nêu tên vị trí phận quan thần kinh tranh vẽ mô hình II Đồ dùng dạy học: Các hình liên quan học (trang 26 27 sách giáo khoa) III Hoạt động...
 • 28
 • 1,114
 • 7

Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN moi
... theo dõi bổ sung (Sau điền ta có dãy số: 7, 14, 21, 28, 35 , 42, 49, 56, 63, 70 ) - Vài học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà học thuộc bảng nhân Tiết 13, 7: TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ... - học sinh lên bảng thực x + 15 = 35 + 15 ; x + 17 = 63 + 17 = 50 = 80 - Cho HS đổi chéo để KT - Đổi chéo để kiểm tra - Nhận xét làm học sinh, chữa Bài 3: Gọi học sinh đọc (HS trung bình) ... thấy não điều khiển, phối hợp hoạt động thể II Đồ dùng dạy học: Các hình liên quan học trang 30 31 SGK, hình quan thần kinh phóng to III Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Kiểm tra cũ: - Nêu ví...
 • 27
 • 475
 • 1

Giao an lop 3 tuan 8 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 8 CKTKN moi
... lên bảng chữa bổ sung - Giáo viên nhận xét đánh giá x + 12 = 36 x x = 30 x = 36 -12 x = 30 : x = 24 x=5 80 - x = 30 42 : x = x = 80 - 30 x = 42 : x = 50 x = * Bài 2: Gọi học sinh nêu yêu cầu ... cho quan TK cho quan TK d) Hoạt động 3: Làm việc với sách giáo khoa * Bước 1: Làm việc theo cặp - Lên bảng tập phân tích số vấn đề liên - Yêu cầu em ngồi gần quan sát hình quan đến vệ sinh quan ... bổ sung 35 : = 28 : = 21 : = Bài 2: Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu (HS 35 : = 28 : = 21 : = khá, giỏi) - Cả lớp đọc thầm yêu cầu BT tự làm - Yêu cầu lớp thực vào đổi chéo tập để kiểm tra - 3HS lên...
 • 21
 • 353
 • 2

Giao an lop 3 tuan 11 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 11 CKTKN moi
... thứ Đang chung sống với gọi gia đình hệ -Lớp nhận xét -GV cho HS quan sát tranh gia đình bạn Lan: -HS quan sát tranh SGK để trả lời (?) Gia đình bạn Lan có hệ? - Gia đình bạn Lan hệ -HS quan sát ... tiếp x9 = 54 56 : = x8 = 56 48 : = x5 = 30 40 : =8 ,……… a) Tính 15 x 105 30 x 180 42 x 210 b) 24 93 69 12 31 13 04 03 09 0 - Chữa nhắc lại cách tính phép -3 hs làm bảng tính nhân , phép tính chia ... sống: ông bà ,cha mẹ ,anh chị em Những người lứa tuổi khác gọi hệ +Thế hệ thứ nhất: ông bà +Thế hệ thứ hai: cha me +Thế hệ thứ ba: anh chị em -HS mở SGK trang 38 theo dõi tranh b.Hoạt động2: Gia...
 • 24
 • 244
 • 1

Giáo án tuần 13 - Lớp 3. CKTKN( Mới)

Giáo án tuần 13 - Lớp 3. CKTKN( Mới)
... Ổn đònh - HS làm Bài cũ : - tổ nộp -GV kiểm tra số HS - GV nhận xét – Ghi điểm 3.Bài mới: - HS nhắc tựa -Giới thiệu “ Luyện tập “ - Ghi tựa Hướng dẫn luyện tập - HS nêu yêu cầu toán Bài : Viết ... so sánh số bé phần số lớn II CHUẨN BỊ: - Các tranh vẽ toán tương tự SGK III LÊN LỚP Hoạt động giáo viên Ổn đònh Bài cũ: Hoạt động học sinh - HS đọc bảng chia - GV nhận xét - Ghi điểm - nhóm ... văn - HS lên bảng Cả lớp làm CỦNG CỐ - DẶN DÒ: -GV biểu dương HS học tốt -Yêu cầu HS đọc lại tập làm -GV nhận xét tiết học Thứ 5, ngày 11 tháng 11 năm 2010 Tiết TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU -...
 • 35
 • 779
 • 2

Giao an lop 3 tuan 17 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 17 CKTKN moi
... vụ: Dựa vào tranh minh họa, kể lại toàn câu chuyện b Hướng dẫn kể toàn câu chuyện heo tranh - Quan sát tranh ứng với ND đoạn - Treo tranh chẩn bị sẵn trước gợi ý học sinh nhìn tranh để kể đoạn ... tình chấp hành quy định xe đạp II Đồ dùng dạy học: - Các hình liên quan học (trang 64 trang 65 SGK), - Tranh ảnh áp phích an toàn giao thông III Hoạt động dạy học: Kiểm tra cũ: - Hãy nêu khác biệt ... thiệu bài: b Hoạt động 1: Quan sát tranh theo nhóm - Các nhóm quan sát, thảo luận theo hướng Mục tiêu: Thông qua quan sát tranh, Hs hiểu dẫn giáo viên đúng, sai luật giao thông Kỹ sống: Kỹ tìm...
 • 24
 • 341
 • 2

Giao an lop 3 tuan 15 CKTKN moi

Giao an lop 3 tuan 15 CKTKN moi
... Tân Trung Tuần 15 Giáo viên giảng dạy: Võ Thị Kiến + Gian đầu nhà rông trang trí nào? (HS yếu) + Vì nói gian trung tâm nhà rông? (HS TB) + Từ gian thứ dùng để làm gì? (HS khá) + Gian đầu thờ thần ... làm Tuần 15 Giáo viên giảng dạy: Võ Thị Kiến - Hai em nêu cách chia - em xung phong lên bảng, lớp thực bảng 236 36 47 236 : = 47 (dư 1) - Một em nêu yêu cầu - Cả lớp thực làm vào bảng 872 39 0 905 ... 1,2 ,3, 4) - Sắp xếp lại tranh SGK theo trình tự kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh họa ( HS giỏi kể đ ược câu chuyện) - Kỷ sống: Tự nhận thức thân Trường: Tiểu học “B” Tân Trung Tuần 15 Giáo...
 • 28
 • 215
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 5 tuần 3giáo án tiếng anh lớp 3 sách mớilàm giàu không khó tuần 3giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới fulltiếng việt lớp 4 tuần 3đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 sách mớigiáo an lớp 2 tuần 3nước và mùa hè tuần 3giáo án lớp 2 tuần 3giáo án lớp 3 tuần 3de kiem tra toan lop 4 tuan 3bai kiem tra toan lop 4 tuan 3thiet ke bai soan tuan 3 lop 4bài soạn ngữ văn 9 hki tuần 3giáo án ngữ văn lớp 9 tuần 3Mẫu bìa luận văn mau bia luan vanQuy cach quyen luan vandown loadDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515down loadCV đi số 971 (1)Tuần 11. Người đi săn và con naiTuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên