phương pháp tính toán lựa chọn dây dẫn

phương pháp tính toán lựa chọn tàu lai là dây lai phù hợp nhất với nhiệm vụ lai dắt trên biển

phương pháp tính toán lựa chọn tàu lai là dây lai phù hợp nhất với nhiệm vụ lai dắt trên biển
... lai dắt việc lựa chọn tàu lai dây lai kéo không phù hợp với trình lai dắt biển Trong chuyên đề nghiên cứu vấn đề Tính toán lựa chọn tàu lai, dây lai phục vụ trình lai kéo biển để lựa chọn tàu ... gian lai kéo  Chọn tàu kéo lựa chọn trang thiết bị lai kéo phù hợp • So sánh sức căng dây lai dự tính với khả lai kéo đội tàu kéo để lựa chọn tàu kéo phù hợp cho công việc • Sau tàu kéo chọn, lựa ... pháp tính toán lựa chọn tàu lai dây lai phù hợp với nhiệm vụ lai dắt biển 3.Đối tượng nghiêm cứu phạm vi áp dụng đề tài   Đối tượng nghiên cứu đề tài: Các tàu lai dắt Trang thiết bị lai dắt...
 • 55
 • 332
 • 0

Các phương pháp tính toán lựa chọn phương án đầu tư dự án

Các phương pháp tính toán lựa chọn phương án đầu tư dự án
... Các phương pháp tính toán lựa chọn phương án đầu CÁC PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ : 2.1 Cơ sở để lựa chọn phương án đầu : Cơ sở để lựa chọn phương án vào mục tiêu đầu tư, ... = 0,179 ⇒ Chọn phương án A NPVA = 1177,86 NPVB = 1408,60 ⇒ Chọn phương án B 23/35 Chương II: Các phương pháp tính toán lựa chọn phương án đầu d/ Các dự án thay có thời điểm bắt đầu khác : ... để tính tổng giá khoản thu hồi ròng năm ng lai dự án + Không tách riêng khoản đầu ban đầu giá trị lại dự án: KTĐT&QTDA 16/35 Chương II: Các phương pháp tính toán lựa chọn phương án đầu tư...
 • 35
 • 1,026
 • 0

Khảo sát kết cấu và phương pháp tính toán các bộ phận dẫn động phanh thủy lực

Khảo sát kết cấu và phương pháp tính toán các bộ phận dẫn động phanh thủy lực
... : Phanh cán bàòng Phanh khäng cán bàòng Phanh di Theo âàûc âiãøm hçnh thỉïc dáùn âäüng, truưn âäüng phanh thç chia : Phanh cå khê Phanh thy lỉûc ( phanh dáưu ) Phanh khê nẹn ( phanh håi ) Phanh ... Loải phanh tay ny cn l phanh truưn lỉûc vç cå cáúu phanh nàòm trãn hãû thäúng truưn lỉûc Phanh truưn lỉûc cọ thãø l loải phanh âéa hồûc phanh di Trãn mäüt säú ä tä du lëch v váûn ti cọ cå cáúu phanh ... g phanh phủ : Mủc âêch ca hãû thäúng phanh phủ l gim âỉåüc täúc âäü ä tä phanh trãn âỉåìng di v liãn tủc Båíi thãú hãû thäúng phanh ny cn gi l phanh cháûm dáưn Hãû thäúng phanh phủ phi âm bo phanh...
 • 81
 • 147
 • 0

KHẢO SÁT KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN DẪN ĐỘNG PHANH THỦY LỰC CHUNG NHẤT TRANG BỊ TRÊN Ô TÔ

KHẢO SÁT KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC BỘ PHẬN DẪN ĐỘNG PHANH THỦY LỰC CHUNG NHẤT TRANG BỊ TRÊN Ô TÔ
... : Phanh cán bàòng Phanh khäng cán bàòng Phanh di Theo âàûc âiãøm hçnh thỉïc dáùn âäüng, truưn âäüng phanh thç chia : Phanh cå khê Phanh thy lỉûc ( phanh dáưu ) Phanh khê nẹn ( phanh håi ) Phanh ... âäüng v dáùn âäüng phanh l loải cå khê Loải phanh tay ny cn l phanh truưn lỉûc vç cå cáúu phanh nàòm trãn hãû thäúng truưn lỉûc Phanh truưn lỉûc cọ thãø l loải phanh âéa hồûc phanh di Trãn mäüt ... lëch v váûn ti cọ cå cáúu phanh ca hãû thäúng phanh tay lm chung våïi cå cáúu phanh ca hãû thäúng phanh chênh Lục âọ cå cáúu phanh âỉåüc âàût åí bạnh xe, cn truưn âäüng ca phanh tay âỉåüc lm riãng...
 • 74
 • 178
 • 0

đồ án công nghệ chế tạo máy ' thiết kế , tính toán lựa chọn phương pháp công nghệ để gia công chi tiết càng gạt c3 '

đồ án công nghệ chế tạo máy ' thiết kế , tính toán lựa chọn phương pháp công nghệ để gia công chi tiết càng gạt c3 '
... 30± 0,1 ± 0,1 40 20± 0,1 30± 0,3 Ø1 8+ 0,0 18± 0,3 0.02 AB B 2,5 C 18± 0,1 20± 0,3 0.05 BC 2,5 22 2,5 M8 22 132± 0,5 119 A 8.5± 0,1 2,5 ± 0,4 R61 14± 0,5 2,5 ± 0,1 ± 0,4 R59 R7 2,5 16± 0,1 30° 32± 0,1 18± 0,3 ... nên ta chọn phương pháp gia công vị tr , dao gia công Dùng máy vạn kết hợp với đồ gá chuyên dùng Chọn phương pháp gia công Đối với gia công hàng loạt lớn, để tính chuyên môn hoá cao để đạt ... môn học Công Nghệ Chế Tạo IV- XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ CHI TIẾT LỒNG PHÔI Xác định phương pháp chế tạo phôi Với kết cấu chi tiết phức tạp vật liệu chi tiết gang xám...
 • 72
 • 908
 • 0

Lựa chọn phương pháp tính toán kết cấu thép của máy trục

Lựa chọn phương pháp tính toán kết cấu thép của máy trục
... chế tạo lắp dựng cổng trục Hoàng Văn Chiến PHẦN I : LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN KẾT CẤU THÉP Kết cấu thép cần trục tính chủ yếu theo phương pháp lầ trang thái giới hạn tính theo ứng suất cho ... tac dụng lên kết cấu Phương pháp phát triển hoàn nhiên phương pháp tính toán không xét đến chảy dẻo có kết cấu coi kết cấu khả chịu lực có điểm kết cấu trạng thái nguy hiểm , kết cấu khả chịu ... THƯỚC VÀ DẠNG LIÊN KẾT KẾT CẤU THÉP 2.1.Sử dụng kết cấu dàn Hoàng Văn Chiến Dàn dược sử dụng kết cấu kim loại máy trục với kết cấu có độ lớn chịu tải trọng nhỏ Do toàn cổng trục kết cấu dàn có ưu...
 • 21
 • 169
 • 1

tính toán lựa chọn tiết diện mạng dây dẫn phân phối

tính toán lựa chọn tiết diện mạng dây dẫn phân phối
... toán, lựa chọn tiết diện dây dẫn - Lựa chọn tiết diện dây theo điều kiện mật độ dòng kinh tế (biết Tmax) - Chọn dây dẫn theo điều kiện sụt áp cho phép toàn mạng điện có tiết diện - Xác định tiết diện ... tập trung Hình tia phân bố Phát tuyến có phụ tải tăng dần Phân bố tập trung lẫn phân bố Lựa chọn dây dẫn • Khi lựa chọn dây dẫn cho đường dây phân phối thì: - U ≤ 35 kV chọn dây nhôm ( tối thiểu ... xây dựng đường dây phân phối trung áp) Chọn cấp điện áp cho mạng phân phối phụ thuộc vào yếu tố sau: Chọn cấp điện áp Chọn dây dẫn • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn tuyến dây trung tổng...
 • 40
 • 635
 • 1

nghiên cứu phương pháp tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho các hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn

nghiên cứu phương pháp tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho các hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn
... Tổng quan hệ thống truyền dẫn phát sóng VOV; Nghiên cứu, tính toán để lựa chọn công suất phù hợp cho máy phát sóng trung công suất lớn; Lựa chọn công suất phát phù hợp cho máy phát sóng trung 500KW ... tính toán để lựa chọn công suất phát phù hợp cho hệ thống máy phát sóng trung công suất lớn để đạt hiệu phủ sóng cao việc làm cần thiết cấp bách 3 Để thực đề tài mục tiêu nội dung nghiên cứu ... nghiên cứu, tính toán lựa chọn công suất phù hợp vào ban đêm với ba sóng công suất lớn 500Kw phát đối nội đài phát VN2 4 - Khảo sát thực trạng hệ thống máy phát antenfeeder sóng trung công suất lớn...
 • 27
 • 145
 • 0

Tính toán lựa chọn phương pháp thiết kế cửa van phẳng

Tính toán lựa chọn phương pháp thiết kế cửa van phẳng
... phẳng có nhịp tính toán = nhịp tính toán dầm a.Xác định trọng lượng cửa van: Xác định trọng lượng cửa van theo công thức gần sau: G = 0,55.F F ( KN ) Trong đó: F diện tích chịu áp lực nước cửa ... lý III/ Tính toán phận kết cấu: 1 .Tính toán mặt: Trong hàng ngang nằm hai dầm phụ (i, i+1), cần tính cho ô lấy tương tự cho ô khác Trường hợp mặt hàn lên dầm phụ dàn ngang mặt có sơ đồ tính tựa ... 0,688 0,729 Dựa vào bảng tính được, chọn chiều dày mặt δ (cm) 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,5 0,5 δ bm = 0,9(cm) Tính toán dầm phụ: Dầm đơn, gối tựa hai dàn ngang, nhịp tính toán B, tải trọng tác...
 • 43
 • 154
 • 0

Lựa chọn phương pháp tính toán thiết kế cửa van phẳng cho công trình thủy lợi

Lựa chọn phương pháp tính toán thiết kế cửa van phẳng cho công trình thủy lợi
... bảo truyền đợc áp lực lên trụ pin công trình vận hành an toàn Khi tính toán dùng phơng pháp tính toán theo ứng suất cho phép Tính bề rộng đờng kính bánh xe: Tỉ số đờng kính bề rộng bánh xe vào ... 1212(daN / cm ) < Rn = 1490(daN / cm ) 0.675 ì 15.5 ì F Vậy ta chọn thép góc 2L 100x63x10 , cho tất cánh hạ Chọn tiết diện bụng: - Tính cho bụng 7-3 có lực nén lớn N7-3 = 281.466 (kN) L7-3 = 1.78 ... đợc tính nh kéo lệch tâm Chọn tiết diện chữ I, chiều cao bụng trụ biên lấy chiều cao bụng dầm đầu dầm, chiều lấy chiều dày bụng dầm Bề rộng cánh chọn đủ để bố trí bánh xe chịu lực, thờng chọn...
 • 51
 • 388
 • 0

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BẤC THẤM SBD THAY LỚP ĐỆM CÁT

LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BẤC THẤM SBD THAY LỚP ĐỆM CÁT
... liệu SBD thay cho tầng đệm cát xây dựng công trình đất yếu cần thiết CHƯƠNG CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BẤC THẤM SBD THAY LỚP ĐỆM CÁT 17 | P a g e 2.1 Tổng quan lý thuyết: 2.1.1 Phương pháp xử ... nước nhanh 1.6 Phương Pháp Dùng SBD Thay Lớp Đệm Cát : Trước đây, việc sử dụng phương pháp bấc thấm đứng PVD kết hợp gia tải trước, lớp đệm cát dùng làm lớp thoát nước ngang cho bấc thấm đứng áp ... 2.2.4 .Thiết kế bấc thấm : Trong hệ thống bấc PVD ,bấc thấm SBD thiết kế gắn kết vào hệ thống PVD ,nó nối vào hệ thông PVD cát đè lên dùng đinh ghim nối SBD bấc đứng PVD lại với điểm nối .Thiết kế...
 • 42
 • 141
 • 0

thiết kế mạch tự động khởi động động cơ 3 pha công suất 22,5KW bằng phương pháp đổi nối sao tam giác theo nguyên tắc thời gian yêu cầu mạch điều khiển sử dụng các khí cụ điện có điện áp 380v đi sâu tính toán lựa chọn các khí cụ điện

thiết kế mạch tự động khởi động động cơ 3 pha công suất 22,5KW bằng phương pháp đổi nối sao tam giác theo nguyên tắc thời gian yêu cầu mạch điều khiển sử dụng các khí cụ điện có điện áp 380v  đi sâu tính toán lựa chọn các khí cụ điện
... : CƠ SỞ LÝ THUYẾT Đề tài : thiết kế mạch tự động khởi động động pha công suất 22,5KW phương pháp đổi nối sao- tam giác theo nguyên tắc thời gian. Yêu cầu mạch đi u khiển sử dụng khí cụ đi n đi n ... áp 38 0V Đi sâu tính toán lựa chọn khí cụ đi n 1.1 Giới thiệu phương pháp khởi động động đổi nối - tam giác( ) Khởi động tam giác biện pháp khởi động động công suất trung bình lớn Chỉ áp dụng ... với động hoạt động với sơ đồ tam giác Khi khởi động động nối , lúc đi n áp cuộn dây U pha (220v) Sau khoảng thời gian chuyển sang đấu tam giác Lúc đi n áp cuộn dây U dây .Khởi động theo phương pháp...
 • 18
 • 1,200
 • 7

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VỊ TRÍ TÀU THEO MA TRẬN VÒNG ĐẲNG CAO THIÊN THỂ TRONG HÀNG HẢI THIÊN VĂN docx

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VỊ TRÍ TÀU THEO MA TRẬN VÒNG ĐẲNG CAO THIÊN THỂ TRONG HÀNG HẢI THIÊN VĂN docx
... NT vị trí thật AC vị trí xác định Δh MC Thiết lập phương trình vòng đẳng cao thiên thể ma trận vector phương pháp tính MC toán vị trí tàu theo ma trận vòng đẳng cao: vòng đẳng cao đường cao ... nên phương pháp – xác định vị trí tàu phương pháp ma trận vòng đẳng cao hàng hải thiên văn Phương pháp mà nhóm tác giả trình bày chắn cho vị trí tàu xác định xác phương pháp đường cao vị trí ... dạng Trong hàng hải thiên văn, vòng đẳng cao thiên thể biểu diễn vị trí phương trình Hình dựng thật vị trí cao định trận vector: Vị trí vòng đẳng xác ma (1) Nhóm tác giả xây phương pháp đường thiên...
 • 4
 • 257
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phuong phap tinh toan va quan day may bien ap cam ungtính toán lựa chọn uđm và chọn tiết diện dây dẫnlý thuyết và phương pháp tính toán thay thế các chi tiết trong hệ thống đánh lửalựa chọn phương pháp tính toán ổn định đcs tường đứngáp dụng phương pháp tính toán vào lựa chọn kết cấu phao nổiphương pháp tính toán dây quấndanh gia phuong phap tinh toan gdp tren the gioi va gdp tai viet namcác phương pháp tính giới hạn của dãy số trong toancơ sở phương pháp tính toán phân tích chế độ xác lập của hệ thống điện và đánh giá khả năng đảm bảo ổn định tĩnhtính toán lựa chọn phương án tối ưu3 12 so sánh dưới đây cho ta cái nhìn khá tổng thể về hệ số an toàn của các phương pháp tính toán ổn định cân bằng giới hạn thông dụng đều tính với mặt cắt mẫu hình 3 16phương pháp tính toán vẽ sơ đồ trải bộ dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha và các kiểu quấn thông dụngkết quả tính toán tiết diện dây dẫn theo phương án 2kết quả tính toán tiết diện dây dẫn cho phương án 3phương pháp tính toán theo chỉ sốĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học