tài nguyên đất

Tiểu luận: tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp

Tiểu luận: tài nguyên đất và môi trường nông nghiệp
... dụng đất xã thuỷ bằng: 693.26ha 1295.83 362.91ha Đất nông nghiệ p Đất phi nông nghiệ p Đất chưa sử dụng Cơ cấu sử dụng đất xã chủ yếu đất lâm nghiệp đất chưa sử dụng Diện tích đất SX nông nghiệp, ... nhu cầu sản xuất nông nghiệp, gây khó khăn đời sống cho người dân - Tài nguyên rừng: Diện tích rừng xã chiếm tỷ lệ lớn so với tổng diện tích đất toàn xã (45,44%) - Cảnh quan môi trường: Trên địa ... di tích danh thắng đẹp, có tiềm du lịch - Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên xã 2298ha, tổng diện tích loại đất 2286,22 - NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN   - Thuận...
 • 18
 • 2,299
 • 4

Vấn đề nén dẽ đất ở ĐBSCL và đề xuất các biện pháp bảo tồn tài nguyên đất ?

 Vấn đề nén dẽ đất ở ĐBSCL và đề xuất các biện pháp bảo tồn tài nguyên đất ?
... xới mặt đất để giảm xói mòn đất CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI ĐBSCL : CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI ĐBSCL : Đất phèn: Cần có chiến lược sử dụng loại đất phèn cách hợp ... việc cày ướt khiến cấu trúc đất bị suy thoái” Điều đặt vấn đề cần phải tìm hiểu trạng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục biện pháp bảo tồn tài nguyên đất đai 1 .Nén dẽ g ? Là kết từ tiến trình tự ... phì nhiêu đất  CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI ĐBSCL : Đất vườn ăn trái, đất trồng rau chuyên canh:    Nghiên cứu biện pháp làm giảm suy thoái vật lý hoá học sinh học đất trồng...
 • 28
 • 1,109
 • 2

Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia của ngư

Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia của ngư
... quản tài nguyên đất rừng ngư i H’Mông huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa giải pháp quản sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp tham gia ngư i dân cộng đồng ngư i H’Mông xã Trung Thu ... Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu” Mục đích đề tài: - Đánh giá quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất rừng ngư i H’Mông - Đưa đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng hợp tài nguyên đất rừng phù hợp ... dụng tài nguyên đất rừng 2.2.5 Các hình thức quản tài nguyên đất rừng ngư i H.Mông 2.2.6 Khả tiếp cận tiến khoa học kỹ thuật từ bên 2.2.7 Giải pháp quản sử dụng hợp tài nguyên đất rừng...
 • 129
 • 2,006
 • 11

Tài nguyên đất ở trung du miền núi phía bắc

Tài nguyên đất ở trung du miền núi phía bắc
... quát Các loại đất trung du miền núi phía bắc gồm :Đất Feralit đỏ vàng, đất phù xa cổ, đất Feralit núi đá vôi, Feralit nâu đỏ.Feralit biến đổi trồng lúa .Ở trung du miền núi phía bắc đất Feralit chiếm ... ĐỀ: Tài nguyên đất trung du miền núi phía bắc có vai trò quan trọng phát triển kinh tế vùng nói riêng nước ta nói chung Vị trí địa lí TDMNPB ĐIỆN BIÊN Trung du miền núi phía Bắc II NỘI DUNG ... tr.ha 3.2 vùng Tây Bắc: Đất nông nghiệp chiếm 9,92% Đất lâm nghiệp chiếm 13,18% Đất chuyên dùng chiếm 1,75% Đất chưa sử dụng chiếm 75,13% 4.Hướng sử dụng: Đất trung du miền núi phía Bắc nghèo...
 • 22
 • 2,095
 • 4

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước

Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước
... dụng hình trình mưa dòng chảy phục vụ dự báo lũ sử dụng hợp tài nguyên nước, đất lưu vực sông thượng nguồn miền trung 103 4.1 ứng dụng hình trình mưa dòng chảy phục vụ dự báo lũ ... 2005); 3) Nghiên cứu trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp tài nguyên nước đất số lưu vực sông ngòi Miền Trung (QG 0 7-1 5, 2007); 4) Nghiên cứu áp dụng phương pháp SCS phục vụ công tác ... tra cứu mối quan hệ loại đất tình hình sử dụng đất số CN trường hợp ACM II (Ia = 0.2 S) [92] * * * Với mục tiêu "Nghiên cứu trình mưa - dòng chảy phục vụ sử dụng hợp tài nguyên nước đất...
 • 178
 • 609
 • 0

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch nông - lâm nghiệp huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ quy hoạch nông - lâm nghiệp huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
... pháp đánh giá xác định, trình đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch N-LN huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tác giả vận dụng tiến hành qua bước sau: Bước Xây dựng đồ đồ đơn vị đất đai huyện Sơn Tịnh: - ... lý huyện Sơn Tịnh có liên quan đến đất đai nông - lâm nghiệp Chương 3: Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch N-LN huyện Sơn Tịnh Chương 4: Đề xuất quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai ... NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG - LÂM NGHIỆP 1.1.1 Công tác đánh giá đất đai giới: Từ năm 50 kỷ XX, người bắt đầu thấy cần có hiểu biết tổng hợp để đánh giá tiềm đất đai (Land)...
 • 87
 • 703
 • 11

Định hướng bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên đất Việt Nam

Định hướng bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên đất Việt Nam
... "định hướng, bảo vệ, cải tạo khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất Việt Nam" III MỐI LIÊN QUAN SỰ HÌNH THÀNH VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐẾN CÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHÁC Ở VIỆT NAM ... trồng, khai thác nuôi dưỡng bảo vệ tài nguyên nông nghiệp cách tốt cho hệ đương đại hệ tương lai 45 Phần II ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI TRONG VIỆC KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM ... NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM Việt Nam kế hoạch dài hạn từ năm 2000 - 2010 tài nguyên đất, nước tài nguyên rừng Sự suy giảm số lượng chất lượng tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa sống người như: đất, nước,...
 • 167
 • 791
 • 5

Chính sách sử dụng tài nguyên đất một cách có hiệu quả

Chính sách sử dụng tài nguyên đất một cách có hiệu quả
... điểm, tính đất ngành sản xuất nông nghiệp - Hiệu sử dụng đất - Thị trường đất đai - Thực trạng sử dụng đất - Giá trị sử dụng đất - Các giải pháp nhà nước việc sử dụng bảo vệ tài nguyên đất 1.4 Phương ... Đối với đất đai, quyền sở hữu toàn dân mà Nhà nước người đại diện 2.1.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất: Sử dụng đất ngành sản xuất hợp lý hiệu Ta tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất sau: ... ta phương án sử dụng đất hợp lý hiệu Tránh tình trạng sử dụng đất thiếu hợp lý, lãng phí nguồn đất, gây tổn hại trực tiếp gián tiếp đến tài nguyên đất 2.1.2 Hiện trạng sử dụng đất Thế giới:...
 • 17
 • 608
 • 3

Đánh giá quản lí tài nguyên đất và rừng

Đánh giá quản lí tài nguyên đất và rừng
... dụng tài nguyên đất rừng 53 3.5 Các hình thức quản lý sử dụng tài nguyên đất rừng ngời H'Mông 55 3.5.1 Ngời quản lý sử dụng tài nguyên đất rừng 55 3.5.2 Hệ thống quản tài nguyên đất rừng 62 ... Châu 2.2.3 Nghiên cứu nguyên nhân suy thoái tài nguyên đất rừng 2.2.4 ảnh hởng khách quan đến quản lý sử dụng tài nguyên đất rừng 2.2.5 Các hình thức quản tài nguyên đất rừng ngời H.Mông 2.2.6 ... không đánh giá trạng quản tài nguyên đất 10 rừng họ dân dẫn tới đầu t hiệu quả, nảy sinh mâu thuẫn, nhân dân lòng tin vào Đảng Nhà Nớc, làm cản trở phát triển vùng Do Đánh giá quản tài nguyên...
 • 122
 • 729
 • 2

ứng dụng công nghệ sinh thái trong khôi phục tài nguyên đất

ứng dụng công nghệ sinh thái trong khôi phục tài nguyên đất
... Tác dụng phong hóa khác sản sinh khoáng vật khác tác dụng phong hóa loại đá gốc Trang Ứng dụng công nghệ sinh thái khôi phục tài nguyên đất Thành phần khoáng vật hạt đất gồm loại: khoáng vật nguyên ... Sự sử dụng có hệ thống lượng nông dược ngày tăng nông thôn dẫn chứng cho thảm họa sinh thái từ việc sử dụng thiếu suy nghĩ kỹ Trang 15 Ứng dụng công nghệ sinh thái khôi phục tài nguyên đất thuật ... Trang 11 Ứng dụng công nghệ sinh thái khôi phục tài nguyên đất Kỹ thuật Bùn nhão Sàng đất thô Bể Trộn Bể trộn bùn/ rửa đất Bề Bể Sàng hạt mịn Tạo bùn Thêm: Nước Bể phản ứng Bể tách nước Đất, bùn...
 • 30
 • 338
 • 0

Tình hình suy thoái đất ở Việt Nam và những nổ lực sử dụng tài nguyên đất lâu dài, bền vững

Tình hình suy thoái đất ở Việt Nam và những nổ lực sử dụng tài nguyên đất lâu dài, bền vững
... lý nờu trờn, chỳng tụi chn ti Tỡnh hỡnh suy thoỏi t Vit Nam v nhng n lc s dng ti nguyờn t lõu di, bn vng NI DUNG Tng quan v suy thoỏi t 1.1 Th no l t b suy thoỏi? L nhng loi t nhng nguyờn nhõn ... Nguyờn 100 1,9 9,9 ụng Nam b 100 2,9 1,5 100 8,0 0,9 C nc Min nỳi v trung du Bc ng bng sụng Cu Long 1.4 Nhng biu hin ca s suy thoỏi t v thc trng suy thoỏi t hin nc ta Vit Nam cũn khong triu t ... quc (UNCCD) ti Vit Nam thuc B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn cung cp Nhõn ngy Th gii chng sa mc húa v hn hỏn 17-6 nm Vn phũng UNCCD Vit Nam cho bit, phỡ nhiờu ca t Vit Nam ang cú nguy c b...
 • 28
 • 11,455
 • 31

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
... dựng quản sở liệu tài nguyên đất) , đồng thời tìm hiêu công tác quản nhà nước đất đai - Xây dựng sở liệu tài nguyên đất phục vụ cho công tác quản đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ ... khoa Đất Môi trường, với tiếp nhận giúp đỡ nhiệt tình phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ, tiến hành nghiên cứu thực đề tài: Xây dựng sở liệu tài nguyên đất phục vụ công tác ... hoá liệu sau tổ chức chuẩn hoá sở liệu 1.5 Xây dựng sở liệu tài nguyên đất Sử dụng phần mềm GIS (Arcview) để thực xây dựng sở liệu tài nguyên đất huyện Tam Nông phù hợp với yêu cầu quản sử...
 • 75
 • 1,053
 • 13

Hiện trạng tài nguyên đất trên thế giới, Việt nam và hướng sử dụng bền vững

Hiện trạng tài nguyên đất trên thế giới, Việt nam và hướng sử dụng bền vững
... Nội dung trình bày I Hiện trạng tài nguyên đất II Hướng sử dụng bền vững Định nghĩa I Hiện trạng tài nguyên đất Trên thế giới Việt Nam ...
 • 3
 • 2,108
 • 43

tai nguyên đất

tai nguyên đất
... N, C, H Nguyên tố vi lượng: Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co.v.v Nguyên tố phóng xạ: U, Th, Ra v.v Hàm lượng nguyên tố dao động phạm vi rộng, phụ thuộc vào loại đất trình sử dụng đất Sinh vật đất chia ... Các nguyên tố hoá học sinh vật đất phân chia nào? Theo hàm lượng nhu cầu dinh dưỡng trồng, nguyên tố hoá học đất chia thành ba nhóm: • • • Nguyên tố đa lượng: O, Si, Al, ... vật đất • • • Thực vật chủ yếu loại thực vật bậc cao có khả quang hợp để tổng hợp chất hữu nhóm C6H12O6 Vi sinh vật gồm vi khuẩn, nấm, tảo chiếm khoảng 0,2 - 0,3 % lượng chất hữu đất Vi khuẩn đất...
 • 2
 • 188
 • 2

Xem thêm