CƠ SỞ HÓA MÔI TRƯỜNG PHẦN I

Co so Hóa Môi Trường phan II

Co so Hóa Môi Trường phan II
... thực theo nguyên tắc môi trờng- môi trờng môi trờng Giáo dục môi trờng hớng tới mối quan tâm thực chất l ợng môi trờng sống đề cao trách nhiệm ngời phải chăm sóc, giữ gìn bảo vệ môi trờng tự nhiên ... vấn đề liên quan đến môi trờng - Thu nhận đợc thông tin kiến thức môi trờng phụ thuộc lẫn hoạt động ngời môi trờng, quan hệ ngời môi trờng - Phát triển kỹ bảovệ gìn giữ môi trờng, kỹ dự đoán ... xây dựng môi trờng xã hội lành mạnh Hình thành đạo đức môi trờng với quan niệm, lối sống thói quen tiêu thụ thân thiện với môi trờng Giáo dục môi trờng cung cấp kiến thức, hiểu biết môi trờng,...
 • 182
 • 373
 • 0

Tài liệu PHẦN III:CƠ SỞ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MAI ĐIÊN TỬ pdf

Tài liệu PHẦN III:CƠ SỞ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MAI ĐIÊN TỬ pdf
... 28 III MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI Mục đích tạo virus * Thoạt đâu: Trò chơi tinh nghịch xuất phát từ học sinh sinh viên  gây rối… * Sử dụng để bảo vệ quyền phần mềm, bảo mật liệu * Sử dụng vào mục ... xác định có hành động phạm tội hay không, chế tài xử lý ? ( Quảng cáo, thông tin nhiễu…) 34 III MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI    TOÀN CẦU HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ KHUNG TMĐT TÒAN CẦU LUẬT GIAO ... nhập vào “cơ thể máy tính”, có khả lưu trú, nhân nhanh, phá hoại máy tính lây lan sang máy tính khác kết nối với * Tác hại : xóa dũ liệu, chép trộm gửi liệu, thay đổi làm sai lệch liệu, ...
 • 67
 • 558
 • 0

SỞ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pot

CƠ SỞ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pot
... Quảng cáo, thông tin nhiễu…) 34 III MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI    TOÀN CẦU HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ KHUNG TMĐT TÒAN CẦU LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ – Bảo hộ quyền sở hữu, chế tài đối với vi ... trang cấp HẠ TẦNG CƠ SỞ NHÂN LỰC Moderators – Quan hệ với Phòng, Ban hỗ trợ kinh doanh: – Quảng cáo, tiếp thị – Hỗ trợ khách hàng – Kế tóan, tài chính, tóan điện tử – Phụ trách ... tin không đầy đủ ( dối tác, hàng hóa…) Thông tin, giao dịch môi trường “mở” dễ bị xâm nhập Giao dịch xuyên quốc gia, quốc tế 16 III MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI III.2.Yêu cầu giao dịch Mua Bán * Tính...
 • 67
 • 1,311
 • 0

Giáo trình Mô hình hóa môi trường: Phần 2 - TSKH: Bùi Tá Long

Giáo trình Mô hình hóa môi trường: Phần 2 - TSKH: Bùi Tá Long
... 0,000 32 92, 9 0 ,28 5 11 ,28 5,5 0,33 0,3 8,6 6,6 0,3 42/ 1, 02 0 ,29 10,53 6 ,2 0,368/1, 02 5,66 0 ,29 5 12, 0 49 0,3 32/ 1, 02 0,07 (0,3) (0,0 125 ) 0, 12 (0,45) (0,0 125 ) 0,48 (0,30) (0,0 125 ) 0, 12 (0, 42) (0,0 125 ) ... εt Giáo trình hình hóa môi trường 178 Trong D = hệ số khuếch tán phân tử, L2T-1 εm = hệ số khuếch tán rối khối lượng, L2T-1 υ = độ nhớt động học, L2T-1 εv = độ nhớt xốy, L2T-1 α = khuếch tán ... White × 1 0-6 Hồ Eric × 1 0-6 90 × 1 0-5 137 × 1 0-5 90 Sr × 1 0-6 90 Sr × 1 0-5 137 Cs × 10 24 0 Pb 24 0 Pb Hồ Ontairo Vịnh Green, Hồ Michigan - 26 .3 × 10 Hồ Greifensee 10 -9 Sr Cs -1 0 23 0 Th -9 22 6 Ra...
 • 240
 • 674
 • 3

giáo trình hóa tinh thể phần 6 docx

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 6 docx
... học tinh thể mica–pyroxen–amphibol 22 6. 5.2 Một số khoáng vật biopyribol 25 6. 6 PYROXEN 25 6. 6.1 Cấu trúc tinh thể 26 6 .6. 2 Đặc điểm hoá học 30 6. 7 AMPHIBOL ... Về mặt hóa học tinh thể, amphibol, pyroxen mica liên quan chặt chẽ với (xem 6. 5) 6. 7.1 Cấu trúc tinh thể Cấu trúc tinh thể amphibol dựa sở chuỗi kép Si4O11 (các hình 4.5, 4. 36; 6. 10,a 6. 18), ... 1,708 0, 562 0,084 0,340 0,2 76 – 4,7 76 6, 038 – 0,034 1,7 46 1,780 0,335 0,322 0, 166 1,930 0,028 2,980 – 5, 761 0,117 0,057 1,514 1 ,68 8 0 ,61 0 0,337 0,417 2,873 0, 162 1,404 – 5,803 – 0,1 26 1,889...
 • 99
 • 202
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 5 docx

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 5 docx
... 1 ,53 4 LiBr 43 1,784 RbF LiI 54 } = 0,388 } = 40 1,396 1, 955 } = 0 ,50 7 } = 52 CsF MgS 1,448 65 2,271 } = 46 CaO 19 CaTe 75 } = 0,433 1,838 2 ,51 0 } = 54 } = 0, 355 BaS 21 2, 155 Hợp chất % mối liên kết ... 5. 4.8 Carbonat 28 5. 5 C TNH HO L CA TINH TH LIấN QUAN VI CU TRC CA CHNG 31 5. 5.1 5. 5.2 5. 5.3 5. 5.4 c tớnh hoỏ lớ liờn quan vi dng liờn kt hoỏ hc tinh th 31 Tớnh cht in ... hoỏ hc tinh th 31 Tớnh cht in 34 Tớnh cht quang 35 Tớnh rốn c ca kim loi 37 5. 5 .5 5 .5. 6 5. 5.7 5. 5.8 Tớnh cỏt khai 38 Cỏc h s co c, gión nhit 39 cng...
 • 50
 • 137
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 4 ppsx

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 4 ppsx
... 4. 3.1 Cách thức thể loại cấu trúc 24 4.3.2 Phân loại cấu trúc tinh thể .26 4. 4 KHÁI QUÁT VỀ CÁC LOẠI CHẤT KHÁC NHAU 33 4. 4.1 Kim loại hợp kim 33 4. 4.2 4. 4.3 4. 4 .4 ... hệ điểm sau (hình 4. 30,c d) Tl : 000 Al : 111 113 ; Na : 00 44 4 44 4 113 313 ; Fe : 000; 00 44 4 44 4 Nhìn chung, cấu trúc đơn giản hợp kim loại này, nguyên tử nguyên tố chiếm phần, hay chiếm hết ... 6,009 FeSe 3, 643 5,970 Vte 3,813 6,132 FeTe 3,816 5,673 TiS 3,30 6 ,44 CoS 3,3 74 5,187 TiSe 3, 548 5,998 CoSe 3,62 94 5,3006 TiTe 3, 842 6 ,40 3 CoTe 3,8921 5,3 744 CrS 3 ,46 2 5,765 NiS 3 ,42 8 5, 340 CrSe 3,691...
 • 74
 • 292
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 3 pot

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 3 pot
... tia giao thoa .19 3. 4 .3 3.4.4 Các phương pháp thu ảnh nhiễu xạ 19 bước phân tích cấu trúc tinh thể 23 Chương HÌNH HỌC CẤU TRÚC TINH THỂ Những nội dung 32 nhóm điểm 47 hình đơn ... thái, thuộc tinh thể học vĩ mô Sau xuất phương tiện phân tích cấu trúc tinh thể (chẳng hạn, tia X lực nhiễu xạ mạng tinh thể, đầu kỉ XX), khả sâu vào cấu trúc bên tinh thể, vào tinh thể học vi ... song với trục xoay tinh thể Đỉnh nón trùng với tinh thể, trục c trục chung chúng (hình 3. 14) Hình 3. 14 Mặt nón cắt phim hình ống thành đường lớp đồ chụp tinh thể xoay (hình 3. 15) Góc φ xác định...
 • 30
 • 183
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 2 pdf

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 2 pdf
... chứng minh, 32 dạng đối xứng có ví dụ thực tế Cho tới nay, số hàng vạn chất bao gồm tinh thể tự nhiên (khoáng vật) nhân tạo chưa có trường hợp nằm 32 lớp tinh thể 12 2 .2. 2 Hạng, hệ tinh thể Căn đặc ... mặt trục Hai mặt Lăng trụ (trực thoi) 2) 3) C1 Ci = S2 C2 CS C2h m 2/ m 3L2 L22P 3L23PC D2 C2v D2h 22 2 mm2 Mmm 4/m 422 4mm 4/mmm Trực thoi Bốn mặt trực thoi Tháp trực thoi Tháp đôi trực thoi Bốn ... Bảng 2. 1 Hệ thống tinh thể theo hệ lớp Hệ/phụ hệ Kí hiệu lớp* Lớp tinh thể 1) Ba nghiêng Một nghiêng Một mặt Đôi mặt Hai mặt trục Hai mặt Lăng trụ (trực thoi) 2) 3) C1 Ci = S2 C2 CS C2h m 2/ m 3L2...
 • 19
 • 349
 • 2

giáo trình hóa tinh thể phần 1 doc

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 1 doc
... cạnh tinh thể a (10 0); b (11 0); c ( 210 ); d ( 310 ) (hk0): (10 0) (11 0) ( 210 ) ( 310 ) Dhkl a dhkl a a a a 10 a /2 a /5 a 10 / 10 1. 2.2 Kí hiệu mặt (mặt mạng) tinh thể Vị trí mặt (mặt mạng) tinh thể ... mặt ( 011 ), (10 1), (11 0) + Từ mặt vừa nhận suy mặt (11 2), (12 1), ( 211 ) + Từ mặt vừa có mặt toạ độ suy ( 012 ), (10 2), (12 0), (0 21) , (2 01) , ( 210 ), ( 312 ), (2 31) , (12 3), (3 21) , v.v 1. 2.6 Xác định kí ... (11 1) (10 0) − ( 010 ) Theo biểu đồ hình 1. 13 thấy, giao điểm đới (cung) tương tự mặt (11 0) Vậy kí hiệu mặt α (11 0) Bằng cách kí hiệu mặt lại tìm là: σ = (10 1) β = ( 011 ), đôi cung là: (0 01)(10 0)...
 • 15
 • 135
 • 0

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 11 docx

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 11 docx
... lý môi trường, công nghệ, kỹ thuật môi trường giảng bày số ứng dụng cụ thể Trong giảng đưa cách tiếp cận gần với thực tế Hiện nhiều nước giới phương pháp kết hợp số liệu quan trắc, GIS, hình ... đặc biệt Nội dung giảng gần với kiến thức sinh viên học môn học khác, đặc biệt môn hình hóa, đánh giá tác động môi trường Sinh viên nên kết hợp xem sách tham khảo, slide giảng file powerpoint ... dung Giới thiệu phần mềm ENVIMAP Giới thiệu phần mềm ENVIMAP 404 Mục tiêu § Xây dựng Hệ thống thông tin – hình môi trường tích hợp với GIS thành công cụ cho người sử dụng ví dụ phần mềm ENVIMAP...
 • 23
 • 390
 • 2

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 10 tích hợp các mô hình ppt

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 10 tích hợp các mô hình ppt
... ct nh ca sụng iu ny dn ti phng trỡnh vi phõn sau: dL U = -K1L dt dN U = -KN N dt dC U = - K1 L - K N N + dt K a (C s - C ) + p - R - S qU- tc trung bỡnh ca dũng chy qL nng cỏc cht hu c theo BOD ... 0.25(ngay-1 ) 2.52 / Đ S pha trn: 500m3 / h (nuocthai) + 1900m3 / h (nuoc song) = 2400m3 / h Đ BOD5 pha trn 500.40 + 1900.3 = 10. 7mg / l 2400 10. 7 10. 7 = = 20.3 mg / l L0 = - 0.15.5 5276 1- e ( ... l K = 0.15.1.05 22. 6- 20 = 0.17 Đ Ka ti 22.60 l K a = 0.25.e 0.024( 22. 6- 20) = 0.27 368 Bi gii Đ Thi gian t ti hn l: tc = ộ0.27 ổ 2(0.27 - 0.17) ửự -1 lnờ ữỳ = 4.25 10. 27 - 0.17 ở0.17 ố 0.17.20.3...
 • 40
 • 403
 • 2

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 9 docx

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 9 docx
... r = -kC dC k =dx u C x =0 = C0 xử ổ C = C expỗ - k ữ uứ ố 341 S ph thuc C/C0 vo x v t x,km 10 20 30 50 100 200 C/CO 1.0 0 .94 0 .91 0.84 0.76 0.64 0.42 0. 19 ln(C/CO) 0.0 -0 .062 -0 . 094 -0 .174 -0 .274 ... Dobbins K a = 4.8 S 0.25 D -1 .25 ( 198 5) Krenkel and Orlob ( 196 3) K a = 2.6 ED D -2 .087 Thackston and Krenkel ( 196 6) K a = 18.6U * H -1 Lau ( 197 2) K a = 1088.64VH -1 Foree ( 197 6) K = 0.116+ 21478S1.2 ... dD = K Lt - K a D dt K1 L0 ộ e - K1 t - e - K at + D0 e - K a t , K1 K a D= K a - K1 ờ D = (K1 * t * L0 + D0 )e K1t , K1 = K a K1 Dc = Lo e - K1t Ka ộ Ka tc = ln K a - K1 K1 ổ D0 ( K - K a ) ự...
 • 40
 • 259
 • 2

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 8 pdf

Bài giảng MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG - Phần 8 pdf
... L0 ộ D= e - K1 t - e - K at + D0 e - K a t , K1 K a K a - K1 ờ D = (K1 * t * L0 + D0 )e K1t , K1 = K a 303 thiu ht DO cc i ( ) K1 L0 dD - K at -Ka t - K1 t D= e -e + D0 e ị =0 K a - K1 dt dD ... L0(1-e-K1*5) 25 = L0 (1 e -0 .479*5) = L0*0.91 ị L0=27 mg/l Ka 20oC cú th tớnh c t phng trỡnh Ka(T)=Ka(20)eq(T-20) 0 .8= (Ka 20oC)e 0.025* (-5 ) =(Ka 20oC)*0 .88 ị Ka( 20oC) = 0.91 l/ngy 3 08 Bi ... bng = 8, 754(mg/l) (ni suy) ị Do = 8, 754 - 6,74 = 2,0 18( mg / l ) 3 18 10/Thi gian t c thiu ht oxy cc i: ộKa tc = ln K a - K1 K1 ổ D (K a - K ) ửự ỗ1 ữỳ ỗ ữ K 1L ố ứỷ ỡ 0,345 ộ 2,0 18( 0,345 - 0,17)...
 • 40
 • 253
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng mô hình hóa môi trường phần 8 pdfcơ sở về môi trường trong qui hoạch lâm nghiệp và điều chế rừngcơ sở hóa học của phản ứng alkyl hóa benzen bằng etylenthực hành cơ sở hóa phân tích môi trườngcơ sở hóa phân tích môi trườngbài tập cơ sở hóa phân tích môi trườngcơ sở hóa học môi trườnggiáo trình cơ sở hóa học môi trườngsự cố hóa chất nghiêm trọng là sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn trên diện rộng cho người môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của cơ sở hóa chấtkết quả của quá trình ion hoá các nhóm nh2 và cooh tạo ra 2 loại ion 1 ion tạo thế nằm trên bề mặt pha phân tán 2 ion nghịch nằm trong môi trường phân tánnguy cơ ô nhiễm môi trường và phân vùng địa hóa môi trường biển ven bờ rạch giá vũng tàutính khử và tính oxi hoá do có số oxi hoá trung gian nên trong dung dịch vừa có tính oxi hoá môi trường axit vừa có tính khử trong môi trường bazơcơ sở hóa học phân tíchphân bón hữu cơ luận văn môi trườngthành phần cơ bản của môi trườngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ