Luận văn Tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi và tuổi thọ mỏi của khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D19E vận dụng trên đường sắt Việt Nam Phạm Lê Tiến

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO độ bền mòn sức bền kéo của cơ cấu gầu tải XÍCH vận tốc CAO để vận CHUYỂN hạt KHÔ NHỎ có TÍNH

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu NÂNG CAO độ bền mòn và sức bền kéo của cơ cấu gầu tải XÍCH vận tốc CAO để vận CHUYỂN hạt KHÔ NHỎ có TÍNH
... tài: Nghiên cứu nâng cao độ bền mòn sức bền kéo cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ, tính mài mòn cần thiết Mục đích, đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích đề tài ... cấu xích kéo hệ thống dẫn động guồng tải từ đề xuất giải pháp phù hợp nâng cao khả kéo tuổi thọ truyền 2.2 Đối tượng nghiên cứu cấu xích kéo hệ thống dẫn động guồng tải để vận chuyển hạt khô ... xích 4.3.7 Tải trọng phá huỷ xích không nhỏ 4.4 Tính xác độ bền dây xích thời gian khởi động 4.4.1 Tính xác độ bền xích phận kéo 4.4.2 Tính xác độ bền dây xích thời gian khởi động 4.5 Tính kiểm...
 • 23
 • 286
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu nâng cao độ bền mòn sức bền kéo của cơ cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ, có tính mài mòn

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu nâng cao độ bền mòn và sức bền kéo của cơ cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ, có tính mài mòn
... tài: Nghiên cứu nâng cao độ bền mòn sức bền kéo cấu gầu tải xích vận tốc cao để vận chuyển hạt khô nhỏ, tính mài mòn cần thiết Mục đích, đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích đề tài ... cấu xích kéo hệ thống dẫn động guồng tải từ đề xuất giải pháp phù hợp nâng cao khả kéo tuổi thọ truyền 2.2 Đối tượng nghiên cứu cấu xích kéo hệ thống dẫn động guồng tải để vận chuyển hạt khô ... xích 4.3.7 Tải trọng phá huỷ xích không nhỏ 4.4 Tính xác độ bền dây xích thời gian khởi động 4.4.1 Tính xác độ bền xích phận kéo 4.4.2 Tính xác độ bền dây xích thời gian khởi động 4.5 Tính kiểm...
 • 23
 • 181
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường
... c nghiên c u s n xu t quy mô công nghi p ph m ã c dùng làm th c ăn chăn nuôi làm ch t màu th c 23 tài lu n án: Nghiên c u n ch n Rhodotorula có kh sinh t ng h p beta-carotene môi trư ng bán ... nh t môi trư ng BR làm ngu n gi ng nghiên c u Môi trư ng b n (môi trư ng t ng h p) ban u cho trình LBR n m men Rhodotorula có thành ph n g m ch t dư ng ch t b sung (dung d ch khoáng d u c thô) ... vào s n xu t công nghi p NGHIÊN C U KHOA H C VÀ CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN N i dung nghiên c u c a lu n án c c a ch ph m s n xu t nghi m gia c m chuyên tr ng v t nuôi c n s c t cá la hán, cá nh su...
 • 14
 • 600
 • 0

Luân án tiến kỹ thuât nghiên cứu mã LDPC xây dựng các hệ thống tích hợp mã LDPC nhằm góp phần bổ sung các giải pháp cho vấn đề mang tính thời sự

Luân án tiến sĩ kỹ thuât nghiên cứu mã LDPC và xây dựng các hệ thống tích hợp mã LDPC nhằm góp phần bổ sung các giải pháp cho vấn đề mang tính thời sự
... luận án, nghiên cứu sinh lựa chọn hướng nghiên cứu LDPC xây dựng hệ thống tích hợp LDPC nhằm góp phần bổ sung giải pháp cho vấn đề mang tính thời Cho đến nay, có nhiều hướng nghiên cứu, xây ... thiết kế LDPC hệ thống tích hợp có ba vấn đề quan trọng cần giải là: • Làm để tối ưu thuật toán giải LDPC để tăng khả sửa lỗi mã, giảm độ phức tạp trình giải mã? • Làm để xây dựng LDPC có ... để tính ma trận sinh Hình 1.10: Ma trận sinh G LDPC tính từ ma trận kiểm tra Hr 1.3 Các phương pháp giải LDPC 40 1.3 Các phương pháp giải LDPC Có hai phương pháp giải LDPC là: giải...
 • 152
 • 258
 • 1

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU Ở VIỆT NAM
... dụng công nghệ vận tải đất đá mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam - Nghiên cứu tối ưu hóa thông số công nghệ vận tải đất đá cho mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam - Nghiên cứu lựa chọn công nghệ vận tải đất ... số công nghệ vận tải đất đá cho mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam Chương 4: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ vận tải đất đá hợp cho mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam 10 CÁC ẤN PHẨM CÔNG BỐ Theo hướng nghiên ... lượng mỏ chiều cao đới công tác CHƢƠNG 4: NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU VIỆT NAM 4.1 Nghiên cứu sở lựa chọn công nghệ vận tải đất đá mỏ than lộ thiên...
 • 27
 • 159
 • 0

Tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên

Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu ổn định nền đường đất đắp trên nền thiên nhiên
... cao ổn định đường cần Bố cục luận án Luận án gồm phần chương sau: - Mở đầu - Chương 1: Tổng quan nghiên cứu ổn định đường đất đắp thiên nhiên - Chương 2: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu ổn định đường ... MỚI NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH NỀN ĐƯỜNG ĐẤT ĐẮP TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN Trong chương này, sử dụng lý thuyết (max) phương pháp phân tích giới hạn để nghiên cứu ổn định toàn khối đường đất đắp thiên nhiên ... để nghiên cứu ổn định đường đất đắp thiên nhiên 2- Có thể dùng phương pháp để nghiên cứu ổn định đường đào Hướng nghiên cứu Kết hợp với lý thuyết cố kết để giải hai vấn đề quan trọng đường ổn định...
 • 30
 • 350
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao ứng dụng trong kết cấu cầu

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu
... chứng ứng dụng tông cường độ siêu cao vào kết cấu cầu Các tài liệu thí nghiệm dùng để tham khảo cho nhà nghiên cứu việc nghiên cứu vật liệu tông cường độ siêu cao KIẾN NGHỊ 2.1/ Có thể ứng ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau nghiên cứu thực nghiệm tông cường độ siêu cao nghiên cứu sinh đưa kết luận sau: 1.1/ Nghiên cứu sinh nhóm nghiên cứu trường Đại học Giao thông Vận tải sử dụng ... tính cường độ chịu kéo uốn a tông cốt sợi thép cường độ cao (HPC) cấp tông ...
 • 28
 • 356
 • 0

luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu hoàn thiện chế độ công nghệ khoan các giếng có độ dời đáy lớn ở thềm lục địa nam việt nam

luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu hoàn thiện chế độ công nghệ khoan các giếng có độ dời đáy lớn ở thềm lục địa nam việt nam
... số chế độ khoan nhằm nâng cao hiệu công tác khoan giếng độ dời đáy lớn thềm lục địa Nam Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Hệ động lực học trình khoan thi công giếng ... xuất Độ dời đáy giếng thềm lục địa Nam Việt Nam phổ biến nhỏ 2500m, nên theo tác giả giếng độ dời đáy lớn 1000m xem độ dời đáy lớn 2.5 Một số đặc điểm thi công khoan mỏ Bạch Hổ mỏ Rồng Các ... hướng độ dời đáy lớn để thăm dò khai thác dầu khí thềm lục địa Nam Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu yếu tố điều khiển trình hệ động lực học trình khoan làm việc, cụ thể thông số chế độ...
 • 27
 • 341
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến Kỹ thuật: Nghiên cứu tối ưu hóa sơ đồ cắt vật liệu trong một số ngành công nghiệp

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tối ưu hóa sơ đồ cắt vật liệu trong một số ngành công nghiệp
... sở cho nghiên cứu tối ưu hóa đồ cắt Chương Chương Tổng quan xếp đồ cắt vật liệu số ngành công nghiệp 4.1 Xây dựng mô hình, giải thuật tối ưu hóa đồ cắt chi tiết số ngành công nghiệp ... CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ CẮT VẬT LIỆU TẤM 1.1 Vấn đề xếp đồ cắt vật liệu số ngành công nghiệp 1.1.1 Vật liệu Vật liệu sử dụng ngành công nghiệp để cắt hàng loạt chi tiết loại vật liệu ... dung nghiên cứu đề tài Chương 2: CÁC CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO TỐI ƯU HÓA SƠ ĐỒ CẮT 2.1 Sắp xếp tối ưu hóa đồ cắt Trong sản xuất công nghiệp có nhiều loại đồ cắt khác phụ thuộc vào loại vật liệu công...
 • 27
 • 201
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến Kỹ thuật: Nghiên cứu quy trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất xác định tính chất, hoạt tính của tinh dầu Curcumin từ cây nghệ vàng Bình Dương

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu quy trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất, hoạt tính của tinh dầu và Curcumin từ cây nghệ vàng Bình Dương
... tài Nghiên cứu quy trình tách chiết, tổng hợp dẫn xuất xác định tính chất, hoạt tính tinh dầu curcumin trích từ Nghệ vàng (Curcuma longa L.) Bình Dương Quy trình phân lập curcumin tinh dầu từ ... 2.2.1 Nghiên cứu trích ly curcuminoid tinh dầu từ củ Nghệ vàng Bình Dương 2.2.1.1 Khảo sát quy trình trích ly curcuminoid tinh dầu từ củ nghệ Khảo sát tách curcuminoid kết hợp tách tinh dầu quy trình ... curcumin hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa kháng ung thư MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Nghiên cứu quy trình trích ly curcuminoid tinh dầu từ củ Nghệ vàng (Curcuma longa L.) Bình Dương - Tổng hợp dẫn xuất...
 • 26
 • 520
 • 1

Tóm tắt Luận án Tiến Kỹ thuật: Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun
... ứng dụng dòng phun rối xốy hệ thống thiết bị tưới phun  Đối tượng nghiên cứu  Dòng phun rối xốy hệ thống thiết bị tưới phun  Tác động hiệu ứng xốy tới dòng phun  Phạm vi nghiên cứu  Dòng phun ... hợp hệ thống thiết bị tưới phun  Tính tốn, thiết kế hệ thống tưới phun mưa sử dụng đầu phun tạo xốy, bao gồm việc chế tạo đầu phun có rãnh tạo xốy ứng dụng số đơn vị nhằm đánh giá hiệu hệ thống ... lượng hệ thống thiết bị tưới phun ỨNG DỤNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI PHUN 4.1 Tính tốn thiết kế mơ hình 4.1.1 Lựa chọn bố trí đầu phun 14 Để phủ hết diện tích vùng tưới với lưu lượng nhỏ bán kính...
 • 27
 • 348
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến Kỹ thuật: Nghiên cứu công nghệ xử lý photoresist phế thải

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu công nghệ xử lý photoresist phế thải
... tượng nghiên cứu photoresist phế thải từ dây chuyền sản suất bo mạch công nghệ DFR từ nhà máy Fujitsu (tỉnh Đồng Nai) Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát điều kiện chế tạo tính vật liệu luận án tiến ... liệu (ITIMS) Hà Nội Nội dung luận án bao gồm: Tổng quan ứng dụng DFR nghiên cứu xử phoresist phế thải; kỹ thuật thực nghiệm nhằm thu kết tính chất photoresist phế thải ảnh hưởng đến môi trường; ... luận án là: (i) Trong điều kiện thiết bị có, nghiên cứu đặc tính photoresist phế thải tính chất khối monolith; (ii) ứng dụng công nghệ ổn định đóng rắn vào lĩnh vực biến tính cao su nhựa kỹ...
 • 27
 • 378
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh bình thuận

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ tỉnh bình thuận
... Nhóm nghiên cứu Jung sử dụng đến liều (năm 2002) Nghiên cứu Horiike (2002) sử dụng 12 liều vắc xin khoảng cách tuần Vắc xin sử dụng liều gấp đôi tiêm tháng thời gian can thiệp tháng, sau theo ... với nghiên cứu trước Tuy vậy, nghiên cứu đưa đáp ứng antiHBs vào khảo sát nghiên cứu trị liệu viêm gan B mạn nói chung trị liệu vắc xin nói riêng Số liều vắc xin nghiên cứu tham khảo từ nghiên cứu ... cần nghiên cứu nhằm gây đáp ứng mong đợi Vắc xin hệ ba chứa đủ ba đinh tố kháng nguyên bề mặt HBV sử dụng nghiên cứu giới chứng minh đáp ứng trị liệu mạnh phụ thuộc vào liều kháng nguyên sử dụng...
 • 27
 • 203
 • 0

Tóm tắt: Luận án Tiến Kỹ thuật Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano từ tính CoFe2O4 làm chất mang xúc tác cho phản ứng Knoevenagel, Sonogashira, Suzuki, Heck.

Tóm tắt: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật Nghiên cứu sử dụng vật liệu nano từ tính CoFe2O4 làm chất mang xúc tác cho phản ứng Knoevenagel, Sonogashira, Suzuki, Heck.
... sử dụng xúc tác Với mục tiêu trên, luận án bao gồm nội dung nghiên cứu sau: Tổng hợp xúc tác cố định vật liệu nano từ tính Nghiên cứu khả xúc tác cho phản ứng Knoevenagel Nghiên cứu khả xúc tác ... sát khả thu tác hồi tái sử dụng xúc tác Vấn đề đáng quan tâm phản ứng sử dụng xúc tác rắn khả thu hồi tái sử dụng Sau phản ứng kết thúc, xúc tác base amine mang chất mang nano từ tính CoFe2O4 (2N-MNPs) ... bày tóm tắt số phản ứng ghép đôi thực xúc tác palladium mang chất mang nano từ tính Bảng 1.1 Các phản ứng ghép đôi xúc tác nano palladium cố định chất mang nano từ tính Số lần Thành phần chất mang...
 • 26
 • 296
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá các kỹ thuật tiền mã hóa tuyến tính và phi tuyến trong hệ thống mu mimosự cần thiết của báo cáo viết và kỹ thuật nghiên cứu trong kinh doanhphương pháp kỹ thuật nghiên cứu in situcác kỹ thuật nghiên cứu định lượng thường được sử dụng để định lượng kích thước sự phân bố và sự kết hợp của các biến nào đó trong quần thể nghiên cứukỹ thuật nghiên cứucác kỹ thuật nghiên cứu thị trườngkỹ thuật nghiên cứu định tínhkỹ thuật nghiên cứu định lượngnghiên cứu đánh giá kết quả phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2 2mmnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíbài báo kỹ thuật nghiên cứu là gìnghiên cứu đánh giá tác động thực tiễn sử dụng các yếu tố đầu vào cho sản xuất cà phê quot được hoàn thành với sự đóng góp của nhiều tổ chức cá nhân kỹ thuật nghiên cứu và kết quả nghiên cứucác kỹ thuật nghiên cứu di truyền phân tửthực tế hầu phần lớn các hộ đều lưu gốc đến năm thứ 3 vì vậy trong đề tài này người nghiên cứu đánh giá mức độ đầu tư của các hộ sản xuất mía theo chu kỳ 3 nămĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây