Giáo án dạy thêm hóa học 8

Giao an day them Hoa hoc HKI lop 12 pdf

Giao an day them Hoa hoc HKI lop 12 pdf
... gam) Chn ỏp ỏn B DNG 3: Phn ng thy phõn saccaroz (C12H22O11) C12H22O11 (saccaroz) C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) C12H22O11 (mantoz) 2C6H12O6 (glucoz) VD 3: Mun cú 162 gam glucoz thỡ lng ... ng saccarat mu xanh lam + C12H22O11 + H2O H C6H12O6 (glucoz) + C6H12O6 (fructoz) ,t Húa tớnh ca tinh bt v xenluloz: H + ,t (C6H10O5)n (tinh bt hoc xenluloz) + n H2O n C6H12O6 ( glucoz) H ... mt mui v mt ancol n chc(anehit hoc xeton) thỡ este n chc: RCOOR *cho mt mui v nhiu ancol thỡ este a chc: R(COO R )a( axit a chc) *cho nhiu mui v mt ancol thỡ este a chc: ( R COO)aR ( ancol a chc)...
 • 34
 • 833
 • 21

Giáo án dạy thêm hóa 11

Giáo án dạy thêm hóa 11
... 10/2010 P Hiệu Trưởng Trường THPT Gành Hào Ngày soạn: 09/2010 Ngày dạy: 10/2010 Giáo án dạy thêm lớp 11 GIÁO ÁN Tuần : 11 Tiết : 11 GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG I.MỤC TIÊU: Về kiến thức: -Điều chế khí ... …………………………………………………………………………………………………… Ký dụt, ngày 11/ 2010 P Hiệu Trưởng Trường THPT Gành Hào Ngày soạn: 09/2010 Ngày dạy: 13 /11/ 2010 Giáo án dạy thêm lớp 11 GIÁO ÁN KHỬ OXI KIM LOẠI Tuần : 13 Tiết : ... …………………………………………………………………………………………………… Trường THPT Gành Hào Giáo án dạy thêm lớp 11 Ký dụt, ngày 8 /11/ 2010 P Hiệu Trưởng Ngày soạn: 09/2010 GIÁO ÁN Tuần : 14 Ngày dạy: 17 /11/ 2010 Tiết : 14 BÀI TOÁN LẬP CƠNG...
 • 28
 • 2,285
 • 109

Giao an day them Hoa 11

Giao an day them Hoa 11
... benzylic, stiren, toluen phenol, propanol-1, propatriol etanol, đietyl ete, rợu acrylic, etanđiol metanol, etanol, propanol-1 anilin, benzen, hexin-1, hexen-1, hexan b Chỉ hóa chất nhận biết dung ... Cho biết hai ankin thể khí đktc tích a) Xác định CTCT hai ankin b) Tính tỷ khối hỗn hợp Y so với không khí Bài 11 Một hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon dãy đồng đẳng (ankan, anken ankin) thể khí ... 3 o o Giáo án dạy thêm 11 Hoàng Văn Trờng 10 So sánh độ bền liên kết phân tử benzen phân tử etylen 11 Vẽ sơ đồ xen phủ obitan để giải thích liên kết metan, etan propan, etylen, axetilen, benzen...
 • 37
 • 1,156
 • 21

Giáo án dạy thêm hóa 8

Giáo án dạy thêm hóa 8
... + ⇒ H2 ↑ 9/M M > 18, 3 (1) 39a + b.M = 8, 39(0,5 − 2b) + bM = 8, 10 ,8 ⇔ ⇒ b= 78 − M  a + 2b = 0,5 a = 0,5 − 2b 10 ,8 Vì < b < 0,25 nên suy ta có : < 0,25 ⇒ M < 34 ,8 (2) 78 − M Mặt khác:  ... tử Hiđrat nói Biết độ tan R 2SO4 80 0C 100C 28, 3 gam gam Giải:S( 80 0C) = 28, 3 gam ⇒ 1 28, 3 gam ddbh có 28, 3g R2SO4 100g H2O Vậy : 1026,4gam ddbh → 226,4 g R2SO4 80 0 gam H2O Khối lượng dung dịch ... nguyên tố: 38, 61% K; 13 ,86 % N lại O j) D có khối lượng mol phân tử 126g; thành phần % khối lượng nguyên tố: 36,5 08% Na; 25,4% S lại O k) E có 24, 68% K; 34 ,81 % Mn; 40,51%O E nặng NaNO3 1 ,86 lần l)...
 • 36
 • 2,107
 • 43

Giáo án dạy thêm hóa 10 cơ bản.

Giáo án dạy thêm hóa 10 cơ bản.
... Trong 100 g CuCl2 có 47g Cu (cả đồng vị) hỗn hợp đồng vị 29 Cu 65 63 63 29 Cu đồng vị 29 Cu chiếm 73% Vậy khối lượng 29 Cu 100 g CuCl2 : 47.73 = 34,31% 100 Trường THPT Cửa Lò Giáo án dạy thêm hố 10 ... thống tuần hoàn nêu tính chất hoá học nó: Giáo án dạy thêm hố 10 a) So sánh tính phi kim 35 Br; 53 I; 17 Cl b) So sánh tính axit H 2CO3 HNO3 c) So sánh tính bazơ NaOH; Be(OH)2 Mg(OH)2 - Là kim ... oxi hóa B Chất khử C Vừa chất khử, vừa chất oxi hóa D Chất bị oxi hóa Phản ứng oxi hóa - khử là: A Phản ứng hóa học có chuyển proton B Phản ứng hóa học có thay đổi số oxi hóa C Phản ứng hóa học...
 • 124
 • 2,512
 • 139

Giáo án dạy thêm Hóa 10 kì 1.

Giáo án dạy thêm Hóa 10 kì 1.
... cao Chuẩn cần đánh giá .% TSĐ = .điểm; Chuẩn cần đánh giá .% TSĐ = .điểm; Chuẩn cần đánh Chuẩn cần đánh Chuẩn cần giá Thao tác Viết chuẩn cần giá đánh giá .% .% TSĐ .% TSĐ .% đánh giá đối= ... cho chu trình giáo dục Đánh giḠthực đồng thời chức năng: vừa nguồn thông tin phản hồi trình dạy học, vừa góp phần điều chỉnh hoạt động Chuẩn đánh giá quan trọng để thực việc đánh giá, chuẩn ... đổi PPDH - Về đổi KT-ĐG: phương pháp, kỹ thuật đánh giá kết học tập HS cách áp dụng; cách kết hợp đánh giá GV với đánh giá HS, kết hợp đánh giá với đánh giá - Về kỹ thuật đề kiểm tra, đề thi: Kỹ...
 • 35
 • 440
 • 10

giao an day them so hoc 6

giao an day them so hoc 6
... đạo bồi dỡng toán 67 101= 67 67 423 1001 = 423 423 d/ 67 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 998 34 = 34 (100 2) = 34.100 34.2 = 3400 68 = 33 932 Bái 4: Tính nhanh phép tính: a/ ... + 65 .75 + 65 .45 c) 39.8 + 60 .2 + 21.8 d) 36. 28 + 36. 82 + 64 .69 + 64 .41 Bài 14: (VN)Tính cách hợp lí nhất: a) 32 47 + 32 53 b) 37.7 + 80.3 +43.7 b) c) 113.38 + 113 .62 + 87 .62 + 87.38 c) 123.4 56 ... = 1 36 25 + 75 1 36 62 102 C= 23 53 - {72 23 52 [43:8 + 112 : 121 2(37 5.7)]} Hớng dẫn A = 170 37 + 154 : 14 = 62 90 + 11 = 63 01 B = 1 36( 25 + 75) 36 100 = 1 36 100 36 100 = 100.(1 36 36) =...
 • 74
 • 409
 • 5

GIÁO ÁN DẠY THÊM SỐ HỌC LỚP 6

GIÁO ÁN DẠY THÊM SỐ HỌC LỚP 6
... dẫn: 18 học sinh lớp 6A (hay ) 16 17 Số học sinh lớp 6C học sinh lớp 6A 16 Số học sinh lớp 6B Tổng số phần lớp: 18+ 16+ 17 = 51 (phần) Số học sinh lớp 6A là: (102 : 51) 16 = 32 (học sinh) Số học sinh ... Một lớp học số HS nữ số HS nam Nếu 10 HS nam cha vào lớp số HS nữ gấp lần số HS nam Tìm số HS nam nữ lớp 2/ Trong chơi số HS 1/5 số HS lớp Sau học sinh vào lớp số số HS bừng 1/7 số HS lớp ... + 165 ) = 770 (m) Chiều rộng hình chữ nhật: 220 = 165 (m) Số cần thiết là: 770: = 154 (cây) Bài 5: Ba lớp có 102 học sinh Số HS lớp A 8/9 số HS lớp B Số HS lớp C 17/ 16 số HS lớp A Hỏi lớp có học...
 • 44
 • 406
 • 0

GIÁO ÁN DẠY THÊM SỐ HỌC LỚP 6

GIÁO ÁN DẠY THÊM SỐ HỌC LỚP 6
... hợp số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b a) : + phần tử - Tập hợp số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n m) : + phần tử Tổ toán lý giáo án dạy thêm phụ đạo bồi dỡng toán - Tập hợp số từ số c ... trừ phân số ta thực nào? II Bài tập Bài 1: Cộng phân số sau: 65 33 + 91 55 36 100 + b/ 84 450 a/ Tổ toán lý 50 giáo án dạy thêm phụ đạo bồi dỡng toán 65 0 588 + 1430 68 6 2004 + d/ 2010 67 0 c/ Hớng ... hai phân số không mẫu AD so sánh: ; 29 29 14 15 28 Câu 2: Nêu cách so sánh hai phân số mẫu AD so sánh hai phân số Câu 4: Thế phân số âm, phân số dơng? Cho VD Tổ toán lý 47 giáo án dạy thêm phụ...
 • 73
 • 324
 • 2

Giao an day them hoa 9 ki 2

Giao an day them hoa 9 ki 2
... nhau: A SiO2 NaOH B SiO2 Na2CO3 C SiO2 CaO D SiO2 H2O Câu 32: Cho 45g axit axetic tác dụng với 69 g rượu etilic thu 41 ,25 g etyl axetat Hiệu suất phản ứng este hóa là: A 60,5% B 62% C 62, 5% D 75% ... là: A C2H6 B.CH4 C C2H4 D C2H2 Câu 11: Chất chất làm màu dd brom: A CH3 – CH3 B CH3 – CH = CH2 C CH3COOC2H5 D CH3 – O – CH3 Câu 12/ - Các chất sau hợp chất hữu cơ: A CH4, C2H4Br2, CaCO3 B C2H5ONa, ... CH2 C CH3COOC2H5 D CH3 – O – CH3 Câu 26 /- Nếu dùng dung dòch Brom nhận biết chất sau ? A C2H2 B CH4 C C6H6 D CO2 Câu 27 /- Trong chất sau chất cháy tạo số mol nước lớn số mol CO2? A CH4 B C2H4...
 • 6
 • 785
 • 5

giao an day them hoa 10

giao an day them hoa 10
... nước a 0,3011 .102 3 nguyên tử b 10, 8396 .102 3 nguyên tử c 1,2044 .102 3 nguyên tử d 0,2989 .102 3 nguyên tử Câu 55: X 2+ có tổng số hạt 58, X có số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 20 cấu ... _ 29 (ĐH khối B – 2 010) Trộn 10, 8g bột Al với 34,8g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm điều kiện không có không khí Hoa tan hoa n toàn hỗn hợp rắn sau phản ... _ 30 (ĐH khối B – 2 010) Hoa tan hoa n toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol...
 • 54
 • 326
 • 5

Giáo án dạy thêm hóa lớp 11

Giáo án dạy thêm hóa lớp 11
... mHBr pu = 0,03.2.81 = 4,86 (g) mHBr d = 5,26 4,86 = 0,4(g) 0, C%HBr d = 62,5 100 = 0, 64% Bi 11: Trn 11, 2 g bt Fe v g bt S chộn s em nung khụng cú khụng khớ phn ng xy to FeS vi hiu sut 80% Ly ... pH=13,5 (mụi trng baz mnh) d NaOH CNaOH [OH-]= 10-14/10-13,5 =0,028.P- 9,0.10-3 P = 11, 6 Vy nng % ca dung dch NaOH l 11, 6% Bi 8: Tớnh s gam NaOH phi cho vo hn hp thu c thờm 8,00 ml HNO3 0,0100 vo ... ban u thu c dung dch HCl cú pH = Bi 11: 8, H Dc 1998, Cho dung dch NaOH cú pH = 12 (dung dch A) Cn pha loóng bao nhiờu ln thu c dung dch NaOH cú pH = 11 Bi 12: H Kinh T Quc Dõn 1999 Pha loóng...
 • 72
 • 388
 • 5

giáo án dạy thêm hóa lớp 10 buổi 1

giáo án dạy thêm hóa lớp 10 buổi 1
... o = 1, 29 .10 - 8 (cm) = 1, 29 ( A ) Bài 4: Nguyên tử B có NTK trung bình = 10 , 81 B gồm đồng vị 10 B , 11 B Hỏi có % đồng vị 11 B axit boric H3BO3 ? HD: AB = 10 . (10 0 x) + 11 x = 10 , 81 x = 81% 10 0 ... = D= r mngtử Zn = 65 .1, 6605 .10 - 24 (g) m = 10 , 478 (g/cm3) V b Đổi 2 .10 - 15 m = 2 .10 - 13 cm Vhn = .(2 .10 - 13 )3 = 33,5 .10 - 39 (cm3) Dhn = 65 .1, 6605 .10 2 4 = 3,22 .10 1 5 (g/cm3) 33,5 .10 39 Bài 3: 20oC, DFe ... ZB = 31 Vởy A13 1s22s22p63s23p1 B 31 1s22s22p63s23p63d104s24p1 A, B có 3e nguyên tử nên A, B có khuynh hớng nhờng 3e trở thành ion A3+ 1s22s22p6 B3+ 1s22s22p63s23p63d10 Hoạt động 3: BTVN Hai nguyên...
 • 11
 • 377
 • 2

Giáo án dạy thêm sinh học 9

Giáo án dạy thêm sinh học 9
... - SINH VT V MễI TRNG (tip) I Mc tiờu - Hc sinh nm c nhng nh hng ca nhõn t sinh thỏi nhit d v m mụi trng n cỏc c im v sinh thỏi, sinh lớ v tớnh ca sinh vt - Hc sinh hiu v nm c th no l nhõn t sinh ... khụng cú hi cho tt c cỏc loi sinh vt (Cng sinh, hi sinh) + Quan h i ch: mt bờn sinh vt c li, mt bờn cú hi hoc c hai bờn u b hi (cnh tranh, ký sinh na ký sinh, sinh vt n sinh vt khỏc) II Cõu hi v ... Mụi trng v cỏc nhõn t sinh thỏi nh hng ca ỏnh sỏng lờn i sng sinh vt nh hng ca nhit v m nh hng ln gia cỏc sinh vt H sinh thỏi Qun th sinh vt, Qun th ngi Qun xó sinh vt H sinh thỏi Tỏc ng ca ngi...
 • 25
 • 694
 • 10

Giáo án dạy thêm Hóa 9

Giáo án dạy thêm Hóa 9
... qtr lên men 92 %, nên lượng axit thực tế thu là: 640 60 / 46 92 / 100 = 760 (g) b, Khối lượng giấm ăn thu là: 760 / 100 = 192 00 (g) = 19, 2 (kg) 29 Trường THCS Bắc Nghĩa Giáo án dạy thêm Hoá học ... nhà rèn luyện thêm kĩ viết đọc PTHH.Xem lại các BT cuối SGK - Làm BT4(T27); BT3(T43) Gv: Lê Mỹ Quỳnh 16 Trường THCS Bắc Nghĩa Giáo án dạy thêm Hoá học Năm học 2012-2013 Ngày dạy: 19/ 3 Tiết 8: Bài ... Tóm tắt : m=nxM mhh(Mg, MgO) = 9, 2(g) ; C% HCl = 14,6% GV đưa nội dung BT2*: Gv: Lê Mỹ Quỳnh Trường THCS Bắc Nghĩa Giáo án dạy thêm Hoá học Năm học 2012-2013 Hoà tan 9, 2 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO...
 • 31
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án dạy thêm hóa học lớp 8giáo án day thêm hoá hoc 11giao an dạy them hóa họcgiáo án dạy thêm hóa học 12giáo án dạy thêm hóa học 9giáo án dạy thêm hóa học 10giao an day them hinh hoc 8giáo án dạy thêm hóa học lớp 11giao an day them hoa hoc 12giao an day them hoa hoc 11 nang cao ky 2giao an day them hoa hoc 11 nang caoky 2giáo án dạy thêm hóa học lớp 12giao an day them tieng anh 8 hoc ki 2giáo án dạy thêm ngữ văn 8 học kì 2giáo án dạy thêm ngữ văn 8 học kì ii2. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)TBDiemTrungTuyenDot1 2016Nhân với số có một chữ sốThực hành vẽ hình chữ nhậtHUONG DAN THIẾT kế BAI GIẢNG điện tửGiáo án tiếng anh 10skkn rèn kĩ NĂNG đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 2”Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việtMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp 3”Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp mộtKĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Down load CV i s 1254 (1)Vai trò của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt namCải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các kỹ thuật quét của sâu mạng và các phương pháp phát hiện (LV thạc sĩ)BÀI tập TRẮC NGHIỆM ANH vănNghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (tt)Ứng dụng mạng nơron xoắn cho việc nhận dạng ảnh (tt)Giáo án vật lý nâng cao lớp 11DSTT CoSoSonTay KT QTNL.pdf DSTT Son Tay (1)