Tiền lương và các khoản trích lương tại ngân hàng

hạch toán, kế toán, tiền tương các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009

hạch toán, kế toán, tiền tương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009
... lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng ngời lao động doanh nghiệp Nội dung luận văn thực tập tốt nghiệp lời mở đầu kết luận bao gồm chơng: Chơng I Cơ sở lý luận hạch toán tiền lơng khoản trích theo ... lơng doanh nghiệp Chơng II Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Viễn thông Hà Nội Chơng III Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tiền lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng ngời lao ... tố (lao động, đối tợng lao động t liệu lao động) Trong lao động với t cách hoạt động chân tay trí óc ngời sử dụng t liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tợng lao động thành vật phẩm có ích...
 • 72
 • 2,092
 • 8

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
... tài khoản cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty III KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Chế độ tiền lương công ty Vật liệu nổ công nghiệp ... cách khoa học hợp lý công tác kế toán SƠ ĐỒ PHÒNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Kế toán trưởng Phó phòng Kế toán tổng hợp Kế toán toán K.T T.L BH XH K.T C.P giá vốn T.Thụ Kế toán Thuế Kế toán công nợ Kế ... trữ quốc gia vật liêụ nổ công nghiệp, hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, đến dịch vụ sau cung ứng, vật chuyển thiết kế mỏ ,nổ mìn nhiệm vụ khác vật liệu nổ công nghiệp .Công ty tập trung...
 • 53
 • 245
 • 0

Thực trạng kế toán tiền lương các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp
... chức cách khoa học hợp lý công tác kế toán Sơ đồ phòng kế toán công ty Kế toán trưởng Phó phòng Kế toántổng hợp Kế toánthanh toán BHXH K.TT.L K.TC.Pgiá vốnT.Thụ toánThuế toáncôngnợ Kế Kế Kế toánvật ... theo lơng công ty Vật liệu nổ công nghiệp Chế độ tiền lơng công ty Vật liệu nổ công nghiệp - Do đặc điểm công ty nên chế độ tiền lơng công ty bao gồm: - Lơng - Các khoản phụ cấp - Trích quỹ 19% ... nghiệp Khoa Kế toán II Hình thức kế toán tổ chức công tác kế toán công ty Vật liệu nổ công nghiệp 1.Hình thức tổ chức kế toán Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty, công ty áp dụng...
 • 46
 • 126
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP.
... chức cách khoa học hợp lý công tác kế toán Sơ đồ phòng kế toán công ty Kế toán trởng Phó phòng Kế toán tổng hợp Kế toán toán K.T T.L BH XH K.T C.P giá vốn T.Thụ Kế toán Thuế Kế toán công nợ Kế toán ... tài khoản cấp II,III đợc mở chi tiết thêm số tài khoản cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty III Kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty Vật liệu nổ công nghiệp Chế độ tiền lơng công ... trữ quốc gia vật liêụ nổ công nghiệp,hoá chất để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp,đến dịch vụ sau cung ứng, vật chuyển thiết kế mỏ ,nổ mìn nhiệm vụ khác vật liệu nổ công nghiệp .Công ty tập trung...
 • 48
 • 129
 • 0

hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo tại nhà máy gạch tuynel đầm hà

hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tại nhà máy gạch tuynel đầm hà
... toỏn hp phỏp v hp l Nhà máy gạch Tuynel s dng h thng chng t sau: * Lao ng tin lng: Bng chm cụng, Bng toỏn tin lng, Giy i ng, Bng phõn b tin lng v BHXH, Bng kờ trớch np cỏc khon theo lng, Bng toỏn ... nh mỏy gch Tuynel m H Phn th Hai: Thc trng k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti nh mỏy gch Tuynel m H Phn th Ba: Hon thin k toỏn tin lng v cỏc khon trớch theo ti nh mỏy gch Tuynel m H ... KHON TRCH THEO LNG TI NH MY GCH TUYNEL 2.1 c im quản lý tin lng v cỏc khon trớch theo lng ti nh mỏy gch Tuynel 2.1.1 c im v lao ng v c cu lao ng ti nh mỏy Xut phỏt t c im ca nh mỏy gch Tuynel l...
 • 76
 • 430
 • 0

Hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theolương tại Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Đức Minh

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theolương tại Công ty TNHH Quảng cáo và thương mại Đức Minh
... NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH 3.1 Đánh giá chung công tác tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Đức minh ... kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Đức Minh Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty ... trích theo lương Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Đức Minh 2.2.1 Đặc điểm lao động Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Đức Minh Đặc điểm kinh doanh Công ty chủ yếu kinh doanh lĩnh vực thương mại, ...
 • 57
 • 66
 • 0

Hoàn thiện hạch toán tiền lưomg các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đạt phương

Hoàn thiện hạch toán tiền lưomg và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đạt phương
... - Tài Công ty Cố phần Đạt Phương, em chọn đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiền lưomg khoản trích theo lương Công ty cổ phần Đạt Phương cho chuyên đề thực tập Nội dung chuyên đề gồm phần: Phần 1: ... chung kế toán tiền lưong khoản phải trích theo lương ỏ’ đom vị xây lắp Phần2 : Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần Đạt Phương SV: Trần Thị Hằng Lớp: Ke toán 46D ... tự hạch toán tiền Iưong Công ty Việc hạch toán tiền lương Công ty cố phần Đạt Phương chia làm hai khối khối trực tiếp khối gián tiếp Hàng tháng kế toán vào chứng từ ban đầu: * Với văn phòng Công...
 • 58
 • 297
 • 1

Đánh giá chung về công tác kê toán tiền lưưng các khoản trích theo lương tại công ty ctgt 422

Đánh giá chung về công tác kê toán tiền lưưng và các khoản trích theo lương tại công ty ctgt 422
... TÁC KÊ TỐN TIỂN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CTGT 422 3.1 Đánh giá chung cơng tác tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 3.1.1 (iìỉhũítq kci quủ đạt t ro n cơng tác ... TÁC KẾ TỐN TIÊN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CTGT 422 3.1 Đánh giá chung cơng tác tốn tiền lưưng khoản trích theo lương cơng ty 55 3.1.1 Những kết đạt cơng tác ... tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 55 3.1.2 Những hạn chế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 57 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kê...
 • 49
 • 266
 • 0

Kế toán tiền lwong các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lwong và các khoản trích theo lương
... trước tiền lương nghỉ phép, tiền lương ngừng sản xuất theo mùa vụ cơng nhân trực tiếp sản xuất thì hạch tốn vào bên nợ tài khoản 335 2 Kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng: a) Tài khoản ... CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƢƠNG: - Tiền lương tính theo thời gian - Tiền lương tính theo sản phẩm 1 Hình thức tiền lƣơng tính theo thời gian: - Tiền lương phải trả cho người lao động tính theo thời gian ... sở : Kế tốn tổng hợp khoản trích theo lƣơng: Nợ Nợ Nợ Nợ Nợ 622 627 641 642 334 – Phần tính trừ vào tiền lương CNV theo quy định Có 338(3382, 3383, 3384, 3389) Kế tốn tổng hợp khoản trích theo...
 • 274
 • 637
 • 6

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II
... doanh Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng II: Phân tích tình hình tài sử dụng lao động tiền lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng III: Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà ... khoản trích theo lơng doanh nghiệp - Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II năm 2012 Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản ... vấn đề tìên lơng khía cạnh tách rời trình hoạt động Nhà máy Đây sở để tác giả lựa chọn đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Để xác định...
 • 107
 • 1,280
 • 4

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ
... nghiệp công tác kiểm kê, công tác báo cáo tài kế toán, thống kê toán nghiệp, công tác kiểm tra kế toán nghiệp việc chấp hành sách ngời lao động, chế độ thể lệ tài chính, kế toán nghiệp ... nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ trực thuộc Công ty C phn Xuất nhập thủy sản Hà Nội nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ doanh nghiệp Nhà nớc, với nhiệm vụ thu mua, chế biến thuỷ hải sản, hoạt ... TON kế toántrưởng Kế toán tổng hợp kiểm tra Kế toán vật Kế toán tiền Kế toán Kế toán tiêu thụ Kế toán tập hợp CP Thủ tư hàng hoá ơng, BHXH TSCĐ T.phẩm & toán tính Z sản phẩm quỹ Phòng kế toán...
 • 94
 • 474
 • 1

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG tại NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH sầm sơn

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG tại NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH sầm sơn
... Agribank chi nhánh Sầm Sơn • Chương 2: Một số kiến nghị hoàn thiện sách tiền lương Ngân hàng Agribank chi nhánh Sầm Sơn CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH ... hoàn thiện sách tiền lương Ngân hàng • Cần tính toán quy định lại tiêu chuẩn điều kiện tăng lương, tính lại cách biệt mức lương • Tiếp tục thực tiền tệ hóa tiền lương: tính bao cấp tồn tiền lương ... TIỀN LƯƠNG CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH SẦM SƠN 1.1 Qúa trình hình thành phát triền Ngân Hàng Agribank chi nhánh Sầm Sơn • NHNo&PTNT Sầm Sơn chi nhánh thành viên thuộc hệ thống NHNo&PTNT Việt...
 • 19
 • 650
 • 1

Hoàn thiện chính sách tiền lương tại ngân hàng AGRIBANK chi nhánh sầm sơn

Hoàn thiện chính sách tiền lương tại ngân hàng AGRIBANK chi nhánh sầm sơn
... hoàn thiện sách tiền lương cuả NHNo&PTNT Kết cấu viết gồm ba phần chính: - Chương 1: Cơ sở lý luận sách tiền lương doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng sách tiền lương Ngân hàng Agribank chi nhánh ... Như vậy, sách tiền lương động lực cho phát triển kinh tế xã hội Việc thực trả lương với suất chất lượng cán viên chức việc bước hoàn thiện sách tiền lương Ngân hàng Agribank chi nhánh Sầm Sơn xác ... TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH SẦM SƠN 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Năm 1988 ,Ngân hàng...
 • 72
 • 660
 • 5

Hoàn thiện quản lý tiền lương tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng VPBank

Hoàn thiện quản lý tiền lương tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng VPBank
... phần mở đầu kết luận gồm phần sau: Chương I: Cơ sở luận quản tiền lương doanh nghiệp Chương II: Thực trạng quản tiền lương Ngân hàng VPBank Chương III: Giải pháp hoàn thiện quản tiền ... nhận thức rõ tầm quan trọng tiền lương quản tiền lương ngân hàng CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TRONG NGÂN HÀNG VPBANK Dương Thị Hằng 40 Quản kinh tế 49B Chuyên đề thực ... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI VPBANK 2.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng VPBank 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) ...
 • 54
 • 211
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngphương pháp kế toán tổng hợp tiền lương tiền công và các khoản trích theo lươngý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương tiền công và các khoản trích theo lươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũthực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngkế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và thương mại hải phònghoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tm và dv kỹ nghệ hàng hảitìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tƣ nhân nguyệt hằnghoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại xây dựng đại hợphoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần vinatrohoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lương tại công ty xuất nhập khẩu vật tƣ tàu thủyđề tài kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngtài liệu tham khảo kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngCV so 77 cua SSIAM thong bao GD CP cua co dong lonBC ket qua GD CP cua ong Dang Quang Vinh TGD 2011TB giao dich cp TMT cua ong Dang Quang Vinh Tong GDTB giao dich cp TMT cua ong Pham Van Hong Uy vien HDQTTB giao dich cp TMT cua ong Nguyen Viet Anh Co dong lonKQ giao dich CP cua CD noi bo CTYDieu le Công ty sua doi, bo sung lan thu 7BC tro thanh co dong lon cp TMT cua ong Bui Quoc Cong ngay 07 10 11TB giao dich cp TMT cua ong Trinh Xuan Nham Pho TGDBCKQGD co phieu TMT ong Dang Quang Vinh Tong GDBao cao KQ giao dich cp TMT cua ba Huong Vo ong Tuan UVHDQTBao cao KQ giao dich cua CTy CP Hop Thanh To chuc lien quan den ong Tuan UVHDQTCV 1268 thay doi thoi gian thuc hien DHDCD thuong nien nam 2012TB giao dich ban cp TMT cua o Do Manh Tuan Uy vien HDQTBC tinh hinh quan tri cong ty 6 thang nam 2012TB so 570 ve viec trieu tap cuoc hop DHCD bat thuong kem theo QD so 568CBTT so 599 vv cham dut HDLD doi voi phu trach phong TCKT kem theo QD so 594CBTT so 600 vv cham dut HDLD doi voi giam doc tai chinh kem theo QD so 593TB giao dich cua co dong noi bo Ong Do Manh Tuan 19112012Nghi quyet so 982dNQ HDQT ngay 07122012