Ứng dụng laser trong ghi đọc tín hiệu quang

Ứng dụng transistor trong khuếch đại tín hiệu điện

Ứng dụng transistor trong khuếch đại tín hiệu điện
... thấp (khuếch đại âm tần) - Tầng khuếch đại tín hiệu tần số cao (khuếch đại cao tần) - Tầng khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm (khuếch đại tín hiệu chiều) 34 3.1.2 Các đặc trng tầng khuếch đại ... thiết Để khuếch đại tín hiệu ngời ta sử dụng tầng khuếch đại dùng transistor, tầng khuếch đại có phần tử điều khiển transistor Một khuếch đại gồm có nhiều tầng khuếch đại Đầu vào khuếch đại đợc ... hệ số transistor dùng mạch khuếch đại 33 Chơng III Khuếch đại tín hiệu điện dùng Transistor lỡng cực 3.1 Phân loại tầng khuếch đại đặc trng tầng khuếch đại 3.1.1 Phân loại tầng khuếch đại Dựa...
 • 63
 • 2,176
 • 0

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP
... POT 0.1uf6 22k TCA 785 10 0k1 0.47uf3 +12 V Udk 10 R9 +12 V 1N3 D4 DIODE -12 V out5 14 L V 11 47nf1 +12 V R12 10 k LM324 C ON4 COM ULN2003A DIODE 15 Q1 C12 QZ 15 0pf1 select J52 16 15 14 13 12 11 10 16 ... R13 1k 10 TCA 785 47nf3 LM324 U10 U 10 .1 out6 0.1uf7 22k 10 0k3 15 0pf3 U1C -12 V U10 .16 13 12 TCA 785 LM324 R 11 10k +12 V R16 POT U10 15 J 51 - - 11 GND U1B + 47nf7 10 0k7 + R15 47nf6 U 10 .15 0.47uf7 ... DIODE 10 A +12 V _1 +12 V_5 +12 V +12 V R124 10 2W R1 31 4.7k Thy _1 ISO24 AC PWR PC5 21 1N4007 Out1 +12 V R174 10 2W R156 4.7k Thy _4 PC5 21 1N4007 Out1 D7 4.7k R143 10 k Q 61 B772 PC5 21 1N4007 Out2 R137 10 k...
 • 7
 • 136
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng kỹ thuật nối tiếp tín hiệu điều biên p7 doc

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng kỹ thuật nối tiếp tín hiệu điều biên p7 doc
... pháp điều chế dùng rộng rãi, phương trình 1-10 công suất trung bình tín hiệu điều chế bò giảm Khi ASK kết hợp so sánh với khóa dòch pha tần số vấn đề trở nên rõ ràng kỹ thuật điều chế sử dụng ... méo biên độ sóng mang mà tín hiệu số mã vào Với tín hiệu nhò phân M = phương trình (1.24) rút ngắn lại (1.17a) C Trong (1.24) tỷ số sóng mang chưa điều chế với tạp âm có độ rộng N băng Nyquyts ... mang 5Khz Biết tín hiệu phát sinh từ chuỗi nhò phân b là: Manchester b Mô mật độ phổ công suất tín hiệu điều chế ,biết phạm vi tần số điều chế là[ 0, 10Khz] Giải: a Mô dạng tín hiệu ASK: start...
 • 11
 • 99
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng cấu tạo Mosfet với tín hiệu xoay chiều p2 doc

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng cấu tạo Mosfet với tín hiệu xoay chiều p2 doc
... động, DE -MOSFET giống hệt JFET có tổng trở vào lớn dòng rỉ IGSS nhỏ nhiều so với JFET VI MOSFET LOẠI TĂNG (ENHANCEMENT MOSFET: E -MOSFET) MOSFET loại tăng có hai loại: E -MOSFET kênh N E -MOSFET kênh ... Về mặt cấu tạo giống DE -MOSFET, khác bìng thường thông lộ nối liền hai vùng thoát D vùng nguồn S Mô hình cấu tạo hiệu diễn tả hình vẽ sau đây: Trang 107 Biên soạn: Trương Văn Tám Giáo trình ... n+ S Ký hiệu n+ D Thân p- Thân nối với nguồn G E -MOSFET kênh N S Thân U Hình 29 D Nguồn S Cổng G Thoát D Tiếp xúc kim loại Thân U G SiO2 p+ S Ký hiệu p+ D Thân n- Thân nối với nguồn G E-MOSFET...
 • 5
 • 120
 • 0

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng cấu tạo Mosfet với tín hiệu xoay chiều p6 doc

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng cấu tạo Mosfet với tín hiệu xoay chiều p6 doc
... Văn Tám .Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Đặc tuyến Volt-Ampere SCR: Đặc tuyến trình bày biến thiên dòng điện anod IA theo điện anodcatod VAK với dòng cổng IG coi thông số - Khi SCR phân cực nghịch ... vùng dễ bị hư hỏng Khả chịu đựng di/dt tùy thuộc vào SCR SCR hoạt động điện xoay chiều Khi SCR hoạt động điện xoay chiều tần số thấp (thí dụ 50Hz 60Hz) vấn đề tắt SCR giải dễ dàng Khi xung kích ... .Giáo trình Linh Kiện Điện Tử Nếu ta mắc nguồn điện chiều VAA vào SCR hình sau dòng điện nhỏ IG kích vào cực cổng G làm nối...
 • 5
 • 126
 • 0

Giáo trình hình thành phân đoạn ứng dụng cấu tạo Mosfet với tín hiệu xoay chiều p3 doc

Giáo trình hình thành phân đoạn ứng dụng cấu tạo Mosfet với tín hiệu xoay chiều p3 doc
... hiu nh E -MOSFET H FET cú th túm tt nh sau FET JFET MOSFET JFET kờnh N JFET Kờnh P DE -MOSFET Kiu him + tng DE -MOSFET Kờnh N DE -MOSFET Kờnh P E -MOSFET Kờnh N V-MOS Kờnh N E -MOSFET Kiu tng E -MOSFET ... CMOS) Nu ta cú mt E -MOSFET kờnh P v mt E -MOSFET kờnh N mc nh hỡnh sau õy ta c mt linh kin t hp v c gi l CMOS (Complementary MOSFET) Q1 G1 D1 Q2 vi(t) S1 Q1 E -MOSFET kờnh P Q2 E -MOSFET kờnh N D2 ... t t1); E -MOSFET kờnh P ngng vỡ vGS(t)=0V, lỳc ú EMOSFET kờnh N dn mnh vỡ vGS(t)=5V nờn in th ngừ vo(t)=0V - Khi vi(t)=0V (t t1), E -MOSFET kờnh P dn in mnh (vỡ vGS(t) = -5V) lỳc E -MOSFET kờnh...
 • 10
 • 108
 • 0

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kỹ thuật nối tiếp tín hiệu điều biên p1 doc

Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng kỹ thuật nối tiếp tín hiệu điều biên p1 doc
... tónh (hình 1.3) Đặc tuyến điều chế tónh cho biết quan hệ biên độ tín hiệu giá trò tức thời tín hiệu điều chế đầu vào Dạng tổng quát đặc tuyến điều chế tónh biểu diễn hình 1-3 I0 A B U C Hình ... cho phổ tín hiệu điều biên( 2Fmax) IV Phương pháp tính toán mạch điều biên: Các mạch điều biên xây dựng dựa vào hai nguyên tắc sau đây: - Dùng phần tử phi tuyến : cộng tải tin tín hiệu điều chế ... y bu to k w c Trong thực tế để tín hiệu không méo m = 0,7  0,8 k  Đây nhược điểm tín hiệu AM so với tín hiệu điều biên (SSB) III Các tiêu dao động điều biên: Hệ số méo phi tuyến: Trong đó:...
 • 10
 • 158
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng dao động thông số, hiệu ứng phi tuyến trong xử lý tín hiệu vô tuyến

Nghiên cứu ứng dụng dao động thông số, hiệu ứng phi tuyến trong xử lý tín hiệu vô tuyến
... ■PứSPĨỈ l í u Ạììh Jet'll RMtfflr đ ẵ n g k ỷ TẬ NGHIÊN CỨU KH-CN Tên đê t i: Nghiên cứu ứng dụng dao động thơng số, hiệu ứng phi tuyến xử tín hiệu tuyến Mã số: QT-98-07 Cơ quan chủ trì đê tài: ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỤ NHIÊN ẬẶ: Ị í ^ Ỷ Ỷ❖Ặ _V ĐỀ TÀI NGHIÊN CÚXJ ÚNG DỤNG DAO ĐỘNG THƠNG s ố , HIỆU ÚNG PHI TUYẾN TRONG x LÝ TÍN HIỆU VƠ TUYẾN ĐỂ TẢI CÁP ĐẠI HỌC QUỐC GIA MẢ S Ố : QT-98-07 CHỦ ... ANII PHI GVC LÊ XLẢN T H Ê THS.GV ĐẶNG T IỈA N H TH UỶ TH S.fi V D ỏ TRƯ NG KIKN HÀ NỘI - 2005 B Á O C Á O T Ĩ M T Ắ T a T ẻn đ ề tài: Nghiên cứu ứng dụng dao động thơng sơ, hiệu ứng phi tun x lý...
 • 36
 • 98
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu số thiết kế thiết bị trong hệ thống thông tin quang

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xử lý tín hiệu số thiết kế thiết bị trong hệ thống thông tin quang
... HỌC CÔNG NGHỆ LÊ DUY TIẾN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN số: 60.48.01.04 ... kỹ vài thuật xử tín hiệu số, đặc biệt biến đổi z để ứng dụng phân tích, thiết kế thiết bị quang Các kỹ thuật ứng dụng phân tích mạch quang tử Chương Chương phân tích số thành phần, thiết bị ... kết nối quang Luận văn tổng hợp, đánh giá việc phát triển kỹ thuật kết nối toàn quang, ứng dụng hệ thống tính toán hiệu cao tương lai; phân tích thuyết kỹ thuật xử tín hiệu số ứng dụng phân...
 • 64
 • 228
 • 2

Laser ghiđọc tín hiệu quang học

Laser ghi và đọc tín hiệu quang học
... tia hệ quang học nên loại ổ đĩa quang (hoặc máy phát đĩa quang) quan tâm đến hướng vuông góc chùm tia chiếu tới, tính chất quan trọng hoạt động đĩa quang Khi đọc liệu đĩa quang, tia tia laser ... đọc đĩa quang hệ quang học phức tạp nhằm tạo tia laser chiếu vào bề mặt đĩa thu lại tia phản xạ theo phương mà tia laser chiếu đến Tại thiết bị cảm nhận tia laser phản xạ lại, điốt cảm quang tiếp ... cực thuận Ứng dụng ghi đọc CD Sơ lược đĩa quang Cấu tạo thông số Đĩa quang có nhiều loại khác (CD, DVD, ), ghi liệu mặt đĩa ghi hai mặt dĩa, chúng có cấu tạo khác Ở loại đĩa quang khác nhau, xem...
 • 21
 • 207
 • 0

Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc

Chapter IV - Ung dung CDMA trong TTDD.doc
... thiện dung lợng hệ thống 4.4.2 Dung lợng hệ thống CDMA đa bào Nh phần trớc chung ta xem xét dung lợng hệ thống CDMA đơn bào với việc thực điều khiển công suất lý tởng Đối với hệ thống CDMA đa ... liệu 4.4 Dung lợng hệ thống CDMA 4.4.1 Dung lợng hệ thống CDMA đơn bào Trờng Đại học Giao Thông Vận tải Trang 93 Đồ án tốt nghiệp Lê Thanh Huấn KTTT 37 Nh ta biết dung lợng hệ thống CDMA bị hạn ... thống CDMA bị hạn chế can nhiễu đa truy nhập Do để nghiên cứu dung lợng hệ thống CDMA, trớc hết ta xem xết dung lợng hệ thống tế bào đơn Chung ta giả sử nhờ viêc điều khiển công suất lí tởng lợng...
 • 45
 • 458
 • 0

Ứng dụng marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở công ty kỹ thuật công nghệ Hạ Long

Ứng dụng marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở công ty kỹ thuật công nghệ Hạ Long
... II thực trạng ứng dụng marketing việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty hạ long I- Đặc điểm kinh doanh công ty Hạ Long có ảnh hởng đến việc ứng dụng marketing hoạt động doanh nghiệp 1- ... Khái quát Marketing ứng dụng Marketing việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Chơng II: Thực trạng ứng dụng Marketing việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Hạ Long Chơng ... marketing việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Thực trạng thị trờng Công ty Hạ Long 1.1 Thực trạng thân công ty Công ty ứng dụng công nghệ kỹ thuật Hạ Long công ty vừa nhỏ hoạt động chủ yếu...
 • 69
 • 304
 • 0

255 ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Kỹ thuật công nghệ Hạ Long

255 ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Kỹ thuật công nghệ Hạ Long
... cho doanh nghiệp Chơng II thực trạng ứng dụng marketing việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty hạ long I- Đặc điểm kinh doanh công ty Hạ Long có ảnh h ởng đến việc ứng dụng marketing hoạt ... quát Marketing ứng dụng Marketing việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thơng mại Trớc tìm hiểu ứng dụng Marketing việc nâng cao hiệu kinh doanh, cần biết Marketing quản trị Marketing ... ứng dụng Marketing việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty kỹ thuật công nghệ Hạ Long Ngoài phần mở đầu kết luận, cấu chuyên đề gồm phần chính: Chơng I: Khái quát Marketing ứng dụng Marketing...
 • 70
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng laser trong y họcứng dụng laser trong cơ khíứng dụng laser trong đời sốngứng dụng laser trong căn tim hệ trụcứng dụng laser trong gia công lỗứng dụng swot trong việc đánh giá hiệu quả của thay đổi quản trị công trường hợp thay đổi trong thủ tục khai báo hải quan từ hải quan truyền thống sang hải quan điện tửứng dụng ebitda trong phân tích tín dụngghi đọc tín hiệumột số ứng dụng laser trong nha khoaứng dụng quan trọng nhất của sóng radio là dùng trong truyền thông tin tín hiệuứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy họcứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dụcứng dụng của công nghệ thông tin trong ngân hàngtin hoc ung dung excel trong kinh doanhứng dụng quy trinh vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lí nước thải đô thịchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây