Chương trình tái định cư, Sinh kế và Phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)

Chương trình tái định cư, sinh kế phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)

Chương trình tái định cư, sinh kế và phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)
... phẳng cối lại trồng Chương trình tái định cư, sinh kế kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số – Bản tham vấn - tháng 12/2009 trúc kế hoạch giảm thiểu Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số, công cụ RLDP ... tái định cư dự án Kế hoạch chi tiết xây dựng cho  Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số giải tác động tới cộng đồng dân tộc thiểu số chưa giải kế hoạch khác Chương trình tái định cư, sinh kế kế ... 13 Chương trình tái định cư, sinh kế kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số – Bản tham vấn - tháng 12/2009 Bản đồ 2: Vùng RLDP Các chấm màu: bị ảnh hưởng tái định cư 14 Chương trình tái định cư,...
 • 144
 • 257
 • 1

KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐƯỜNG TRÁNH NGẬP LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ VÀ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐƯỜNG TRÁNH NGẬP LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN
... số LH495) Kế hoạch tái định phát triển dân tộc thiểu số DAĐT Hình 1: Vị trí đoạn đường tránh ngập Poom – Pom Khuông Đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Trung Sơn Kế hoạch tái định phát triển ... vận hành dự án Kế hoạch tái định phát triển dân tộc thiểu số 38 Đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Trung Sơn DAĐT CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ GIỚI Nhằm giảm thiểu tác động ... 5.627,10 m Kế hoạch tái định phát triển dân tộc thiểu số Đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Trung Sơn DAĐT CHƯƠNG 2: NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Trung Sơn qua...
 • 58
 • 157
 • 0

KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (REMDP

KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ VÀ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (REMDP
... tái định huyện Hội Phụ nữ huyện Cơ quan điều hành Cơ quan giám sát môi trường độc lập Khung Kế hoạch Phát triển Dân tộc thiểu số (Kế hoạch PTDTTS) Kế hoạch tái định Phát triển Dân tộc thiểu ... CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á VỀ TÁI ĐỊNH CƯ KHÔNG TỰ NGUYỆN VÀ DÂN TỘC BẢN ĐỊA 50 B CÁC LUẬT VÀ QUI ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÁI ĐỊNH CƯ KHÔNG TỰ NGUYỆN VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ ... Điều tra thiệt hại Kế hoạch Dân tộc địa; dân tộc địa khái niệm người dân tộc thiểu số Việt Nam Kế hoạch Phục hồi Thu nhập Thu hồi đất tái định (tức giải phóng mặt tái định cư) Giấy Chứng nhận...
 • 98
 • 159
 • 0

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ (EMDP
... tiêu kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) 11 II Khung Pháp lý Chính sách Người Dân tộc Thiểu số 11 2.1 Các sách Dân tộc thiểu số Chính phủ Việt Nam 11 2.2 Chính sách Dân tộc ... Nghiệp Phát triển Nông thôn DONRE Sở Tài Nguyên Môi trường DCARC Ban đền bù, hỗ trợ tái định huyện DTTS Dân tộc Thiểu số EMDP Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số EMPF Khung sách dân tộc thiểu số ... dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp Nhà nước thực sách phát triển toàn diện tạo điều kiện để dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển với đất nước 11 Kế hoạch...
 • 36
 • 139
 • 0

DỰ ÁN CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG TẠI CAO BẰNG (DỰ ÁN LIVE)

DỰ ÁN CẢI THIỆN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG TẠI CAO BẰNG (DỰ ÁN LIVE)
... đánh giá cuối kỳ dự án DECEN (Tháng 11-12/ 2014) TÓM TẮT Dự án Cải thiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường lực cho tổ chức phi phủ địa phương Cao Bằng (gọi tắt dự án LIVE), HELVETAS ... Intercooperation tỉnh Cao Bằng sau dự án "Quản lý Nhà nước, Khuyến nông Thị trường dựa vào cộng đồng Cao Bằng" (CB-GEM) kết thúc, dự án "Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số Cao Bằng Dự án LIVE ... sản IVEN Tăng cường Tiếng nói thông qua Hoạt động mạng lưới Hiệu LIVE Dự án Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số Cao Bằng LNGO Tổ chức phi phủ địa phương NGO Tổ chức phi phủ NorthNet...
 • 15
 • 421
 • 1

Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ DUY THƢỜNG ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 ... thông qua hoạt động cho người dân, phương Do chúng cho hộ nông dân tiến hành lựa chọn nghiên cứu đề tài: Đánh giá hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên Mục ... Hồng Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn " Đánh giá hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nhai - tỉnh Thái...
 • 91
 • 347
 • 4

Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 xã Bình Long, La Hiên, Sảng Mộc của Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 xã Bình Long, La Hiên, Sảng Mộc của Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI XÃ BÌNH LONG, LA HIÊN, SẢNG MỘC CỦA HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN ... tầng….tác động đến sinh kế người dân - Tìm hiểu hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá hoạt động sinh kế, ưu nhược điểm hoạt động sinh kế mang ... tế tiến hành lựa chọn nghiên cứu đề tài: Đánh giá hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số Bình Long, La Hiên, Sảng Mộc huyện Nhai - tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục...
 • 103
 • 442
 • 5

Chương trình truyền hình khoa giáo dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở đài phát thanh truyền hình bắc kạn

Chương trình truyền hình khoa giáo dành cho đồng bào dân tộc thiểu số ở đài phát thanh truyền hình bắc kạn
... xuất chương trình khoa giáo dành cho đồng bào dân tộc thiểu Bắc Kạn - Chương Thực trạng chương trình truyền hình khoa giáo dành cho đồng bào dân tộc thiểu số Đài Phát &Truyền hình tỉnh Bắc Kạn ... văn chương trình truyền hình khoa giáo dành cho đồng bào DTTS Đài Phát Truyền hình tỉnh Bắc Kạn Phạm vi nghiên cứu đề tài chương trình truyền hình khoa giáo dành cho đồng bào DTTS Đài Phát & truyền ... TRÌNH TRUYỀN HÌNH KHOA GIÁO DÀNH CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH BẮC KẠN 2.1 Vài nét Đài PT & TH tỉnh Bắc Kạn diện mạo chƣơng trình truyền hình khoa giáo Đài...
 • 129
 • 99
 • 0

Thủ tục bình xét cấp đất sản xuất, đất ở, nhà ở nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình 134 pot

Thủ tục bình xét cấp đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình 134 pot
... dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn l Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Quyết định số 134/ 2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 Thủ tướng Chính phủ số sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà nước sinh hoạt ... - Đơn xin cấp đất sản xuất, đất ở, nhà nước sinh hoạt - Biên họp bình xét sở - Biên họp bình xét UBND cấp xã * Số lượng hồ sơ: 01 d Thời hạn giải quyết: 30 ... thực thủ tục hành chính: UBND cấp xã g Kết thực thủ tục hành chính: Biên họp bình xét h Lệ phí: không i Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không k Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Là đồng bào dân...
 • 3
 • 239
 • 0

Kế toán giá thành công trình Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Kiên – phường Dương Nội tại Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 15

Kế toán giá thành công trình Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Kiên – phường Dương Nội tại Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 15
... ng tính giá thành sản phẩm Tại Công ty Đầu phát triển nhà Nội số 15, đối ng tính giá thành công trình hay hạng mục công trình VD: Công trình Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Kiên phường ... luận kế toán giá thành sản phẩm xây lắp công ty xây dựng Chương 2: Thực trạng kế toán giá thành công trình Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Kiên phường Dương Nội công ty đầu phát triển Nhà Nội ... từ, sổ sách kế toán kế toán giá thành công trình Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Kiên phường Dương Nội Kết thu được: chứng từ, sổ sách giá thành công trình Nhà văn hóa tổ dân phố Trung Kiên thể nào,...
 • 57
 • 151
 • 0

báo cáo thực hành kế toán "tổng quan về bộ máy công tác kế toán tại công ty cổ phần phát triển nhà Hà Nội số 27"

báo cáo thực hành kế toán "tổng quan về bộ máy và công tác kế toán tại công ty cổ phần và phát triển nhà Hà Nội số 27"
... VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.1 Tổ chức máy kế toán Bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Nội số 27 tổ chức theo hình thức kế toán tập trung, phù hợp với ... chức hạch toán kế toán nói chung 2.2.1 Chế độ kế toán Hình thức kế toán Công ty áp dụng hình thức Nhật kí chung Công tác kế toán Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Nội số 27 thực theo chế ... TK 338 thấy số liệu khớp kế toán lập bảng cân đối số phát sinh lập báo cáo tài Kế toán tài sản cố định Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Nội số 27 2.5.1 Khái quát TSCĐ Công ty Là doanh...
 • 48
 • 257
 • 0

Dinh dưỡng, sinh trưởng phát triển của vi sinh vật ppsx

Dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật ppsx
... kiểu dinh dưỡng vi sinh vật? Các chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động sống vi sinh vật? Cơ chế tác dụng yếu tố bên lên sinh trưởng phát triển vi sinh vật? Các pha sinh trưởng vi sinh vật, ... sở vi sinh vật Sinh trưởng tăng kích thước khối lượng tế bào, phát triển (sinh sản) tăng số lượng tế bào Điều cần ý nói sinh trưởng phát triển vi khuẩn tức đề cập đến sinh trưởng phát triển số ... chất khác Những chất coi yếu tố sinh trưởng loài vi sinh vật hoàn toàn yếu tố sinh trưởng loại vi sinh vật khác Hầu chất yếu tố sinh trưởng chung tất loài vi sinh vật Đặc điểm môi trường sống mặt...
 • 24
 • 440
 • 4

Truyền trông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Tường Sơn xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)

Truyền trông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại xã Tường Sơn và xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An)
... trấn Anh Sơn, Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn Thạch Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn, Tào Sơn, Vĩnh Sơn, Lĩnh Sơn, ... chăm sóc SKSS dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Đối tượng khảo sát: Phụ nữ dân tộc thiểu số độ tuổi sinh đẻ hai Phúc Sơn, Tường Sơn, huyện ... CSSKSS cho phụ nữ dân tộc thiểu số Vì vậy, mà lựa chọn đề tài: "Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp Phúc sơn Tường sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh...
 • 94
 • 1,072
 • 3

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty đầu tư phát triển nhà Constrexim

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty đầu tư và phát triển nhà Constrexim
... vấn đề công tác lập dự án đầu phân tích thực trạng lập dự án đầu công ty đầu phát triển nhà Constrexim Từ đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án công ty đầu phát triển nhà Consterxim ... quản lư dự án đầu xây dựng công trình quy định cụ thể phân loại dự án đầu xây dựng công trình sau: Dự án đầu xây dựng cong trình gồm có: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm ... học lập dự án đầu xây dựng công trình Phần 2: Thực trạng công tác lập dự án đầu xây dựng công trình Công ty đầu phát riển nhà Constrexim Phần 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện...
 • 58
 • 301
 • 1

Xem thêm