GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN KIỂM TRA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

Giáo trình kiểm tra máy gặt đập liên hợp mđ01 vận hành máy gặt đập liên hợp

Giáo trình kiểm tra máy gặt đập liên hợp  mđ01 vận hành máy gặt đập liên hợp
... ĐUN KIỂM TRA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP Mã mô đun: MĐ01 Giới thiệu mô đun: - Kiểm tra máy gặt đập liên hợp mô đun chuyên môn nghề chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Vận hành máy gặt đập liên ... loại máy gặt đập liên hợp? - Trình bày sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc máy gặt đập liên hợp? C Ghi nhớ: - Nhiệm vụ loại máy gặt đập liên hợp - Sơ đồ cấu tạo nguyên lý làm việc máy gặt đập liên hợp ... mạng internet kết hợp với kinh nghiệm thực tế sản xuất Giáo trình mô đun Kiểm tra máy gặt đập liên hợp đề cập sơ đồ cấu tạo việc kiểm tra máy gặt đập liên hợp Nội dung giáo trình bao gồm bài:...
 • 127
 • 149
 • 0

giáo trình đun kiểm tra bảo dưỡng máy bơm có q nhỏ hơn 1000 m3 trên giờ

giáo trình mô đun kiểm tra bảo dưỡng máy bơm có q nhỏ hơn 1000 m3 trên giờ
... ni dung c bn ca quy phm k thut kim tra bo dng mỏy bm cú Q 100 0m3/ h - Kim tra, bo dng c mt s b phn ca mỏy bm cú Q 1000 m3/ h - Tuõn th cỏc nguyờn tc an ton v v sinh cụng nghip quỏ trỡnh bo dng ... KIM TRA, BO DNG THNG XUYấN MY BM Mc tiờu thc hin: - Trỡnh by c ni dung cụng tỏc kim tra bo dng thng xuyờn mỏy bm cú Q 1000 m3/ h - Kim tra bo dng thng xuyờn mt s b phn ca mỏy bm cú Q 1000 m3/ h ... nghip quỏ trỡnh lm vic A Nụi dung Ni dung cụng tỏc bo dng thng xuyờn mỏy bm cú Q 1000 m3/ h 1 Mc ớch - yờu cu Mun m bo mỏy múc v thit b lm vic tt thỡ quỏ trỡnh qun lớ hnh phi thc hin y ch kim tra, ...
 • 36
 • 253
 • 1

giáo trình đun, kiểm tra chất lượng giống lúa

giáo trình mô đun, kiểm tra chất lượng giống lúa
... tác kiểm tra chất lượng hạt giống 1.0 1.1 Nêu ý nghĩa công tác kiểm tra chất lượng hạt giống 3.0 1.2 Trình bày yêu cầu chung giống lúa tốt 3.0 1.3 Trình bày đúng, đủ yêu cầu tiêu cụ thể hạt giống ... CẤP HẠT GIỐNG VÀ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HẠT GIỐNG Mã bài: MĐ05.1 Giới thiệu Phân loại kiểm tra chất lượng hạt giống việc cần thiết quy trình nhân hạt giống lúa nhằm ... hai (XN2) hạt giống lúa nhân từ hạt giống lúa xác nhận theo quy trình sản xuất hạt giống lúa xác nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định * Hạt giống lúa bố mẹ lúa lai hạt giống lúa dòng mẹ...
 • 72
 • 216
 • 0

giáo trình đun kiểm tra chất lượng giống lúa nghề nhân giống lúa

giáo trình mô đun kiểm tra chất lượng giống lúa nghề nhân giống lúa
... chƣơng trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn Nghề nhân giống lúa số nhiều nghề thuộc chƣơng trình Giáo trình đun: Kiểm tra chất ... hạt giống có đặc tính, tính trạng đặc trƣng phù hợp với tả giống, đƣợc quan có thẩm quyền chứng nhận 9 MÔ ĐUN: KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG GIỐNG LÚA Mã đun: MĐ05 Giới thiệu đun Mục tiêu đun ... thôn Giáo trình đƣợc bố cục gồm bài: phân loại cấp hạt giống lúa; kiểm tra giá trị gieo trồng sức sống hạt giống lúa; kiểm định, kiểm nghiệm giống đăng ký chứng hạt giống lúa Nội dung đƣợc trình...
 • 72
 • 208
 • 0

giáo trình đun kiểm tra hệ thống nuôi nghè nuôi cá bống tượng

giáo trình mô đun kiểm tra hệ thống nuôi nghè nuôi cá bống tượng
... tiêu thụ thƣơng phẩm Thời gian thực 64 Giáo trình Kiểm tra hệ thống nuôi đƣợc biên soạn theo Chƣơng trình đun Kiểm tra hệ thống nuôi nghề Nuôi bống tƣợng trình độ sơ cấp Giáo trình giới ... MÔ ĐUN KIỂM TRA HỆ THỐNG NUÔI Mã đun: MĐ 04 đun 04: Kiểm tra hệ thống nuôi có thời gian học tập 80 giờ, có 16 lý thuyết, 56 thực hành, 04 kiểm tra định kỳ 04 kiểm tra kết thúc đun ... dựng chƣơng trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp Chƣơng trình dạy nghề Nuôi bống tƣợng trình độ sơ cấp gồm đun đun 01 Chuẩn bị ao nuôi Thời gian thực 80 đun 02 Chuẩn...
 • 92
 • 180
 • 1

giáo trình đun sửa chữa máy làm đất

giáo trình mô đun sửa chữa máy làm đất
... dụng máy nông nghiệp Bộ giáo trình gồm quyển: 1- Giáo trình đun Bảo dưỡng động đốt 2- Giáo trình đun Bảo dưỡng động điện 3- Giáo trình đun Sửa chữa máy làm đất 4- Giáo trình đun Sửa chữa ... Giáo trình Sửa chữa máy làm đất x y dụng d a sở chương trình đun máy làm đất, ph n làm cụ thể sau: Bài 1: Sửa chữa máy cày Bài 2: Sửa chữa máy phay đất Bài 3: Sửa chữa bánh lồng Bài 4: Sửa ... thiệu đun: đun Sửa chữa máy làm đất đun chuyên môn chương trình đào tạo nghề Sửa chữa máy nông nghiệp đun trang bị cho người học hiểu biết sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động máy làm đất...
 • 20
 • 180
 • 2

giáo trình đun chuẩn bị máy móc thiết bị phương tiện sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi

giáo trình mô đun chuẩn bị máy móc thiết bị phương tiện sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi
... Chuẩn bị máy móc sản xuất: - Máy làm thức ăn chăn nuôi - Máy thái thức ăn chăn nuôi - Máy nghiền thức ăn chăn nuôi - Máy định mức thức ăn chăn nuôi - Máy trộn thức ăn chăn nuôi - Máy tạo viên thức ... phẩm chăn nuôi phải xác định loại máy sản xuất thức ăn: - Máy làm thức ăn chăn nuôi; - Máy thái thức ăn chăn nuôi; - Máy nghiền thức ăn chăn nuôi; - Máy định mức thức ăn chăn nuôi; - Máy trộn thức ... quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp sở có uy tín thăm quan trực tiếp C Ghi nhớ: 41 - Chuẩn bị nhà xưởng sản xuất - Chuẩn bị máy móc, thiết bị, phương tiện sản xuất - Chuẩn bị thiết bị phương tiện...
 • 65
 • 284
 • 1

giáo trình đun sử dụng máy định vị vệ tinh nghề sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

giáo trình mô đun sử dụng máy định vị vệ tinh nghề sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá
... Bộ giáo trình gồm quyển: 1) Giáo trình đun Sử dụng máy Định vị vệ tinh 2) Giáo trình đun Sử dụng máy Đo sâu, dò đứng 3) Giáo trình đun Sử dụng máy ngang 4) Giáo trình đun Sử ... trình đun Sử dụng Ra đa hàng hải 5) Giáo trình đun Sử dụng máy Thông tin liên lạc 6) Giáo trình đun Sử dụng máy Vô tuyến tầm phương Giáo trình Sử dụng máy Định vị vệ tinh giới thiệu ... động cách sử dụng máy Định vị vệ tinh phổ biến tàu Nội dung phân bổ giảng dạy thời gian 100 tiết bao gồm bài: Bài 1: Nguyên tắc việc xác định vị trí tàu vệ tinh Bài 2: Sử dụng máy Định vị vệ tinh...
 • 107
 • 1,067
 • 11

giáo trình đun sử dụng máy dò cá ngang

giáo trình mô đun sử dụng máy dò cá ngang
... Giáo trình đun Sử dụng máy Định vị vệ tinh 2) Giáo trình đun Sử dụng máy Đo sâu, đứng 3) Giáo trình đun Sử dụng máy ngang 4) Giáo trình đun Sử dụng Ra đa hàng hải 5) Giáo ... trình đun Sử dụng máy Thông tin liên lạc 6) Giáo trình đun Sử dụng máy Vô tuyến tầm phương Giáo trình Sử dụng máy ngang giới thiệu khái quát cấu tạo, nguyên lý hoạt động cách sử dụng ... THIỆU MÔ ĐUN: SỬ DỤNG MÁY DÒ CÁ NGANG Bài 1: Các phận nguyên lý hoạt động máy ngang Các phận máy ngang: 2.Nguyên lý hoạt động máy ngang: Phương...
 • 56
 • 405
 • 6

giáo trình đun sử dụng máy đo sâu dò cá đứng

giáo trình mô đun sử dụng máy đo sâu dò cá đứng
... Bộ giáo trình gồm quyển: 1) Giáo trình đun Sử dụng máy Định vị vệ tinh 2) Giáo trình đun Sử dụng máy Đo sâu, đứng 3) Giáo trình đun Sử dụng máy ngang 4) Giáo trình đun Sử ... MÔ ĐUN SỬ DỤNG MÁY ĐO SÂU, DÒ CÁ ĐỨNG Bài CÁC BỘ PHẬN VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY ĐO SÂU, DÒ CÁ ĐỨNG Các phận máy Đo sâu, đứng: Nguyên lý hoạt động máy Đo sâu, ... máy Đo sâu , Furuno FVC-668; - Cách thao tác đo sâu, máy Đo sâu , Furuno FVC-668; - Cách đặt sử dụng chế độ báo động máy Đo sâu , Furuno FVC-668 46 Bài Sử dụng máy đo sâu, ...
 • 76
 • 466
 • 4

giáo trình đun sử dụng máy vô tuyến tầm phương

giáo trình mô đun sử dụng máy vô tuyến tầm phương
... Bộ giáo trình gồm quyển: 1) Giáo trình đun Sử dụng máy Định vị vệ tinh 2) Giáo trình đun Sử dụng máy Đo sâu, dò cá đứng 3) Giáo trình đun Sử dụng máy Dò cá ngang 4) Giáo trình đun Sử ... Giáo trình đun Sử dụng Ra đa hàng hải 5) Giáo trình đun Sử dụng máy Thông tin liên lạc 6) Giáo trình đun Sử dụng máy tuyến tầm phƣơng Giáo trình Sử dụng máy tuyến tầm phƣơng giới thiệu ... đun: - Vị trí: đun Sử dụng máy tuyến tầm phƣơng đun độc lập, đun đƣợc thực sau đun 05 chƣơng trình dạy nghề : « Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến tàu cá » - Tính chất: Đây mô...
 • 27
 • 160
 • 4

giáo trình đun trồng song mây

giáo trình mô đun trồng song mây
... loài Mây Tên loài xuất Tây Bắc Mây roi; Mây balansa; Mây nước; Mây hèo; Song mật; Mây nếp; Mây đắng (Mây dang) Đông Bắc Mây roi; Mây balansa; Mây nước; Mây hèo; Song mật; Mây nếp; Mây đắng, Mây ... khảo: 93 MÔ ĐUN TRỒNG SONG, MÂY Mã đun: MĐ02 Giới thiệu đun: đun 02 Trồng song, mây có thời gian học tập 112 giờ, 22 lý thuyết, 82 thực hành kiểm tra đun trang bị cho người ... đỏ; Mây ngọc linh sp Bắc trung Mây rộng; Mây balansa; Mây thủ công; Mây nước; Song bột; Song mật; Mây nếp; Mây đắng; Mây đỏ Nam trung 11 Mây sừng; Mây thủ công; Mây nước; Song mật; Song bột, Mây...
 • 95
 • 267
 • 1

giáo trình đun bảo hành máy chính nghề vận hành bảo trì máy tàu cá

giáo trình mô đun bảo hành máy chính nghề vận hành bảo trì máy tàu cá
... nhuận cho tàu Giáo trình phần giáo trình đun: “Vận hành máy chính Các nội dung đề cập giáo trình đun gồm : - Bảo trì hệ thống nhiên liệu - Bảo trì hệ thống bôi trơn - Bảo trì hệ thống ... khí 86 2.4 Bảo dưỡng, sửa chữa điều chỉnh hộp số khí 86 Bài : BẢO TRÌ CÁC CHI TIẾT CHÍNH CỦA MÁY 89 Bảo trì chi tiết tĩnh máy 89 1.1 Bảo trì nắp máy 89 1.2 Bảo trì thân máy 92 1.3 Bảo trì xylanh ... động theo kiểu chu kỳ Mỗi chu trình công tác hoàn thành sau vòng quay trục cam nhiên liệu, tương ứng với hành trình piston BCA, gọi hành trình nạp hành trình bơm Hành trình nạp piston BCA (piston...
 • 133
 • 215
 • 1

giáo trình đun vận hành máy chính nghề vận hành bảo trì máy tàu cá

giáo trình mô đun vận hành máy chính nghề vận hành bảo trì máy tàu cá
... hành máy tàu cho thợ vận hành máy tàu máy tàu thủy Ngoài phục vụ cho đối tượng thợ vận hành máy tàu cá, giáo trình sử dụng cho thợ vận hành máy tàu thủy, tàu tàu có công suất máy nhỏ Nội ... giáo trình đun Vận hành máy sách phục vụ cho lớp học sơ cấp nghề Vận hành, bảo trì , máy tàu Cuốn sách phục vụ cho ngư dân biển đánh bắt hải sản Cụ thể trang bị kiến thức vận hành máy tàu ... defined 7 MÔ ĐUN VẬN HÀNH MÁY CHÍNH Mã đun: MĐ 01 Giới thiệu đun: - đun 01: “ Vận hành máy ” có thời gian học tập 96 giờ, có 20 lý thuyết, 66 thực hành 10 kiểm tra - đun nhằm cung...
 • 113
 • 210
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: máy gặt đập liên hợp kubota pro688qmáy gặt đập liên hợp kubota dc 70máy gặt đập liên hợp mini vnagrgdlh1000máy gặt đập liên hợp minh phátmáy gặt đập liên hợp kubota dc95máy gặt đập liên hợp kubota dc 60máy gặt đập liên hợp kubotamáy gặt đập liên hợp minimáy gặt đập liên hợp yanmargiá máy gặt đập liên hợp kubota pro688qgia máy gặt đập liên hợp kubota dc 70giá máy gặt đập liên hợp kubota dc 70đồ án thiết kế máy gặt đập liên hợpđồ án máy gặt đập liên hợpgiá máy gặt đập liên hợp kubota dc68Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm