Tiểu luận nghiên cứu chế biến phế thải photphogip làm phân bón và phụ gia xi măng

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu chế biến và bảo quản đậu phụ bằng kalisorbate

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu chế biến và bảo quản đậu phụ bằng kalisorbate
... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.2 Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm 30 2.3 Nội dung nghiên cứu…………………………………………………… 2.3.1 Nghiên cứu thời gian ... 2.3.6 Nghiên cứu thời điểm bổ sung kalisorbat vào sản phẩm .36 2.3.7 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Kalisorbat đến chất lượng đậu phụ 37 CHƯƠNG 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Kết nghiên ... 2.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng lượng nước bổ sung xay đến nồng độ chất khô 33 2.3.4 Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian gia nhiệt đến chất lượng cảm quan dịch sữa 34 2.3.5 Nghiên...
 • 92
 • 336
 • 0

NCKH “nghiên cứu sử dụng phế thải công nghiệp tro bay chế tạo bê tông cho đường giao thông nông thôn ở nam bộ”

NCKH “nghiên cứu sử dụng phế thải công nghiệp tro bay chế tạo bê tông cho đường giao thông nông thôn ở nam bộ”
... xi măng / tro bay = 0,725/1 tông đạt cờng độ đến 40 MPa vật liệu thông thờng [5] ảnh hởng đến mô đun đàn hồi tông : -35Khi sử dụng tro bay mô đun đàn hồi tông thấp so với tông không ... tro bay tông chất độn, tăng thể tích vữa xi măng, vai trò tăng cờng độ tông không rõ ràng Vì tro bay dùng cho tông có cờng độ chịu nén đến 70 MPa Với ý nghĩa chất độn việc dùng tro bay ... măng, tỷ lệ N/CDK,luợng dùng tro bay, loại phụ gia khác dùng cho tông nhiệt độ, môi trờng xung quanh tông ảnh hởng đến cờng độ chịu nén tông : Khi sử dụng tro bay Class F tốc độ ninh kết...
 • 58
 • 132
 • 1

Nghiên cứu chế tạo, thiết kế máy ép một số phụ phẩm nông nghiệp

Nghiên cứu chế tạo, thiết kế máy ép một số phụ phẩm nông nghiệp
... QUAN NGHIÊN C U 1 T NG QUAN V PH PH M NÔNG NGHI P 1.1.1 Rơm r 1.1.2 Các lo i ph ph m khác 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U MÁY ÉP NG D NG TRONG S N XU T NÔNG NGHI P 1.2.1 M t s ng d ng máy ép ph ph m nông ... c Nghiên c u thi t k ch t o máy ép m t s ph ph m nông nghi p m t yêu c u b c thi t c a th c ti n s n xu t B C C C A LU N VĂN M ñ u Chương T ng quan nghiên c u Chương ð i tư ng phương pháp nghiên ... ph ph m nông nghi p cho ngành lư ng 1.3 YÊU C U CÔNG NGH C A QUÁ TRÌNH ÉP 1.4 M C TIÊU VÀ NHI M V C A LU N VĂN 3 7 11 14 14 Chương ð I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C...
 • 84
 • 306
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, thiết kế máy ép một số phụ phẩm nông nghiệp

Nghiên cứu chế tạo, thiết kế máy ép một số phụ phẩm nông nghiệp
... QUAN NGHIÊN C U 1 T NG QUAN V PH PH M NÔNG NGHI P 1.1.1 Rơm r 1.1.2 Các lo i ph ph m khác 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U MÁY ÉP NG D NG TRONG S N XU T NÔNG NGHI P 1.2.1 M t s ng d ng máy ép ph ph m nông ... c Nghiên c u thi t k ch t o máy ép m t s ph ph m nông nghi p m t yêu c u b c thi t c a th c ti n s n xu t B C C C A LU N VĂN M ñ u Chương T ng quan nghiên c u Chương ð i tư ng phương pháp nghiên ... ph ph m nông nghi p cho ngành lư ng 1.3 YÊU C U CÔNG NGH C A QUÁ TRÌNH ÉP 1.4 M C TIÊU VÀ NHI M V C A LU N VĂN 3 7 11 14 14 Chương ð I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C...
 • 84
 • 338
 • 1

Nghiên cứu về thực trạng việc làm của sinh viên khoa giáo dục sau khi ra trường

Nghiên cứu về thực trạng việc làm của sinh viên khoa giáo dục sau khi ra trường
... việc làm sinh viên khoa Giáo Dục Nhóm thực điều tra, vấn với 19 sinh viên khoa Giáo Dục trường thuộc khoá 03, 04 Trong có sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý giáo dục, 11 sinh viên tốt ngiệp ... Qua vấn thạc sĩ Nguyễn Thị Hảo, khoa có 15 giảng viên bao gồm quản lý giảng dạy, với số sinh viên khoa ước tính 465 sinh viên Học vị giảng viên khoa thống kê sau: Học vị tiến sĩ người (13,3%), ... phía thân sinh viên Sinh viên cần động, sáng tạo, tham gia nhiều hoạt động nhóm, hội, buổi sinh hoạt giúp cho sinh viên động giao tiếp tìm kiếm việc làm Sinh viên phải tự thân vận động, nghiên cứu...
 • 25
 • 1,576
 • 8

Nghiên cứu chế biến phể thải photphogip làm phân bón và phụ gia xi măng

Nghiên cứu chế biến phể thải photphogip làm phân bón và phụ gia xi măng
... tiêu u n án: - Tổng hợp ammonium sulfate làm phân bón thu hồi phụ phẩm CaF2 làm phụ gia cho xi măng từ nguồn phế thải photphogip - Nghiên cứu trình khử photphogip chất khử khác ( lưu huỳnh, than ... hợp ammonium sulfate làm phân bón; canxi flouride chế tạo gốm thủy tinh suốt, chất ức chế sâu răng… dùng than đá khử photphogip thu hồi lưu huỳnh dạng SO CaO làm phụ gia xi măng có ý nghĩa thực ... gốcsulfate thực phản ứng khử canxi sulfate PG chất khử khác để thu hồi lưu huỳnh dạng SO hay CaS Do đề tài Nghiên cứu, sử dụng phế thải photphogip làm phân bón phụ gia xi măng có sử dụng NH F để tổng...
 • 27
 • 175
 • 0

Nghiên cứu chế biến phể thải photphogip làm phân bón và phụ gia xi măng

Nghiên cứu chế biến phể thải photphogip làm phân bón và phụ gia xi măng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN VĂN QUANG NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN PHẾ THẢI PHOTPHOGIP LÀM PHÂN BÓN VÀ PHỤ GIA XI MĂNG Chuyên ngành: Kỹ thuật ... h p ammonium sulfate làm phân bón; canxi flouride chế t o gốm th y tinh suốt [108], ch t c chế s u [82] … than kh photphogip thu h i l u hu nh ng ng SO CaO làm phụ gia xi măng [14,64,85] có nghĩa ... tiêu củ u n án: - Tổng h p ammonium sulfate làm ph n ón thu h i phụ ph m CaF làm phụ gia cho xi măng từ ngu n phế th i photphogip - Nghiên c u qu trình kh photphogip hu nh, than ho t t nh, than gỗ,...
 • 136
 • 256
 • 2

luận án nghiên cứu chế tạo cảm biến khí h2 và h2s trên cơ sở màng sno2 biến tính đảo xúc tác micro nano

luận án nghiên cứu chế tạo cảm biến khí h2 và h2s trên cơ sở màng sno2 biến tính đảo xúc tác micro nano
... tác micro- nano Mục tiêu luận án Trong khuôn khổ đề tài này, tác giả đặt mục tiêu luận án đó: Chế tạo cảm biến đo khí H2 H2S sở vật liệu ôxít thiếc (SnO2) có đảo xúc tác kích cỡ micro - nano ... khí H2 H2S Đối tƣợng nghiên cứu Vật liệu màng mỏng ôxít kim loại bán dẫn (SnO2) vật liệu nano có tính xúc tác Pd, Au, Pt, CuO, Cr2O3, Fe2Ox Các loại khí độc khí dễ cháy nổ H2 H2S Phƣơng pháp nghiên ... mỏng SnO2 biến tính CuO trình bày Kết luận Trong mục tác giả trình bày kết luận luận án, bao gồm kết thu luận án, kết luận khoa học vấn đề nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm trình thực luận án Ngoài...
 • 127
 • 204
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực doc

Nghiên cứu chế tạo khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực doc
... 60 80 100 Bảng Độ nhạy, vùng làm vi c tuyến tính, giới hạn đo lực khối lợng cảm biến Loại cảm biến Độ nhạy Vùng làm Lực nhỏ Khối lợng nhỏ vi c tuyến đo đợc (N) đo đợc tính (mg) Màng x mm 51.06 ... 10 x 10 mm2, bề dày màng cỡ 45 àm đợc thực Trong vùng làm vi c tuyến tính, lực lớn đo đợc 0.686 N (tơng ứng với khối lợng 70 g), lực nhỏ đo đợc 0.013 N (tơng ứng với khối lợng 13 mg) Độ nhạy lực ... vậy, loại cảm biến sử dụng để đo khối lợng Giá trị gia tốc trọng trờng g phụ thuộc vào vị trí đo Trái đất, nhng khác không nhiều lắm, nên thị độ nhạy nh vùng làm vi c tuyến tính, thị theo đơn...
 • 6
 • 281
 • 0

Tiểu luận hóa sinh: ỨNG DỤNG ENZYME TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SỮA powerpoint

Tiểu luận hóa sinh: ỨNG DỤNG ENZYME TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SỮA powerpoint
... Ứng dụng enzyme sản xuất sữa 3.1 Một số enzyme được quan tâm nhiều kĩ thuật 3.2 Ứng dụng enzyme đông tụ sữa Ứng dụng enzyme bảo quản sữa chế biến sữa GIỚI THIỆU VỀ ENZYME ... sữa, chế biến dầu ỨNG DỤNG ENZYME TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN SỮA 3.1 Một số enzyme được quan tâm nhiều kĩ thuật chế biến sữa 3.1.1 Enzyme thủy phân (Hydrolase) 3.1.1.1 Enzyme ... Tác dụng: là enzyme chống oxi hóa có tác dụng phân hủy hydrogen peroxide thành nước và oxi ỨNG DỤNG ENZYME TRONG CHẾ BIẾN SỮA 3.2 Ứng dụng enzyme đông tụ sữa Công nghệ...
 • 23
 • 235
 • 0

Tiểu luận hóa sinh: ỨNG DỤNG ENZYME TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SỮA

Tiểu luận hóa sinh: ỨNG DỤNG ENZYME TRONG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN SỮA
... tượng sạn sữa nâng cao độ tiêu hóa Hình 3.3.3 Một số hình ảnh sữa 24 CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG CỦA ENZYME TRONG BẢO QUẢN SỮA 4.1 Ứng dụng enzyme bảo quản sữa Trong gia đình thường có vài hộp ... bệnh sốt sẩy thai súc vật, bệnh than, 14 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CỦA ENZYME TRONG CHẾ BIẾN SỮA 3.1 Một số enzyme thường gặp tự nhiên Các enzyme có mặt sữa từ tuyến sữa, từ vi sinh vật có ... khác thực phẩm y học  Enzyme công cụ trình chuyển hóa công nghệ: Trong nhà máy chế biến thực phẩm enzyme sử dụng công cụ toàn trình chuyển hóa hoặc toàn trình chuyển hóa dây chuyền chế biến...
 • 29
 • 184
 • 0

Triển khai quy trình bào chế và nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa

Triển khai quy trình bào chế và nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa
... “Triển khai quy trình bào chế nghiên cứu độ ổn định viên nén aciclovir kết dính sinh học đường tiêu hóa” với mục tiêu:  Triển khai quy trình bào chế viên nén Aciclovir kết dính sinh học đường tiêu ... định viên thuốc có lưu giữ dày hay không Thành phần tá dược độn viên thay lượng chất cản quang Bari sulfat phù hợp để đảm bảo viên đạt tiêu chất lượng tiêu viên gần với viên nghiên cứu Trước có nghiên ... dính sinh học đường tiêu hóa quy mô 5000 viên  Đánh giá khả kết dính sinh học in-vivo viên chó  Theo dõi độ ổn định viên nén Aciclovir bào chế 2 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Aciclovir 1.1.1 Cấu trúc hóa...
 • 66
 • 200
 • 0

Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon bằng phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3

Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon bằng phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3
... tạo ống nanô bon phương pháp CVD ứng dụng làm cảm biến khí NH3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp CVD nhiệt để tổng hợp vật liệu; kỹ thuật ủ nhiệt để làm CNT; kỹ thuật tạo màng phương pháp vật ... quang, phương pháp nghiền bi ủ nhiệt, phương pháp CVD (lắng đọng hóa học từ pha hơi)…Tuy nhiên số phương pháp nêu phương pháp CVD sử dụng rộng rãi để tổng hợp vật liệu CNT thiết bị tổng hợp theo phương ... tổng hợp đơn giản dễ thực phương pháp dễ dàng điều khiển vị trí cần mọc CNT… Bởi lý nên phương pháp CVD được sử dụng thí nghiệm để tổng hợp CNT Phương pháp CVD nhiê ̣t Hê ̣ CVD nhiê ̣t có cấ u...
 • 27
 • 66
 • 0

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2 và H2S trên cơ sở màng SnO2 biến tính đảo xúc tác micro-nano (TT)

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2 và H2S trên cơ sở màng SnO2 biến tính đảo xúc tác micro-nano (TT)
... nhy khớ H2S ca cm bin SnO2/ CuO (dy 15 nm): (a) c trng hi ỏp vi khớ H2S 250, 300, 350 v 400C; ỏp ng biu din ph thuc vo nng khớ (b) 150 150 SnO2 (40 nm) SnO2 (40nm) (a) SnO2 /CuO (5 nm) SnO2 /CuO ... 35 (a) SnO2/ Pd (5 nm) SnO2/ Pd (10 nm) 30 SnO2/ Pd (25 nm) 30 20 @ 250 (ppm) 20 15 10 5 200 SnO2 15 10 150 SnO2/ Pd (25 nm) 25 S (Ra/Rg) 25 @ 300 C 100 (b) SnO2/ Pd (40 nm) SnO2/ Pd (40 nm) 50 SnO2/ Pd ... cm bin khớ H2 v H2S trờn c s mng SnO2 bin tớnh o xỳc tỏc micro-nano Mc tiờu v ni dung ca lun ỏn Trong khuụn kh ti ny, tỏc gi t mc tiờu chớnh ca lun ỏn ú: Ch to cm bin o khớ H2 v H2S trờn c s...
 • 27
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: anh chị hãy thiết kế mô phỏng một quy trình công nghệ lọc dầu hóa dầu chế biến khí hóa học đã học bằng phần mềm hysystình hình chế biến và xuất khẩucác tiêu chí nghiên cứu cuả dnnvv việt namliên kết giữa nhà mày chế biến và các nông hộ thông qua hợp đồng tiêu thụ liên kết 4 nhà quot nhà nông nhà doanh nghiệp nhà khoa học và nhà nướcnghiên cứu đã tiến hành tính toán khả năng dẫn nước của hệ thống sông đáy trong năm thực tế từ 1 11 2008 31 10 2009 cho thấyluận văn ngành công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩmbáo cáo tổng kết dự án xây dựng mô hình chế biến và bảo quản lạnh hạt giống lúa lai f1nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no và phụ gia tro baylưa chọn đâu vào tối thiểu để sản xuất ra 1 mức sản lượng nhất đinh điều kiên cần và đủ giải thischnghiên cứu các phương pháp chế biến bột bèo dâu kiểm tranghiên cứu biến tính xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn thânluận văn thạc sỹ địa kỹ thuật nghiên cứu tương quan giữa kết quả xuyên tĩnh và các đặc trưng cơ lý của đất theo điều kiện địa chất khu vựctiêu luận nghiên cứu marketing của trà thảo mộc dr thanknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm hà nộiBài 29. Nguyên phânBài 26. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)Bài 23. Hô hấp tế bàoBài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiBài 46. Cơ chế điều hòa sinh sảnBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaGDH Kĩ thuật khăn trải bàn, Phương pháp dạy học gócBài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vậtBài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinhBài 18. Tuần hoàn máuBài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 29. Cấu trúc các loại virutBài 29. Cấu trúc các loại virut