Nhiễm sắc thể ở prokaryote

Nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể những cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát

Nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát
... - sinh nguyên phát (vô sinh I) sinh mà người vợ chưa có thai lần - sinh thứ phát (vô sinh II) sinh mà người vợ trước có thai, sau có thai lại sau thời gian năm - sinh nam giới ... không, mà bất thường nguyên nhân gây sinh cặp vợ chồng 3.3 Tần số rối loạn NST cặp vợ chồng sinh nguyên phát Trong số 187 cặp vợ chồng (374 trường hợp) sinh nguyên phát xét nghiệm NST, ... NST ngƣời vợ ngƣời chồng cặp vợ chồng sinh nguyên phát Tổng số 41 cặp vợ chồng sinh nguyên phát có biểu rối loạn NST (ở người vợ người chồng) , phát có 13 trường hợp người vợ (chiếm 3,48%)...
 • 9
 • 429
 • 2

Khảo sát ảnh hưởng của cadmium lên kiểu phân loại và tần số sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho người chiếu bức xạ gamma

Khảo sát ảnh hưởng của cadmium lên kiểu phân loại và tần số sai hình nhiễm sắc thể ở tế bào lympho người chiếu bức xạ gamma
... chiếu xạ gamma4 4 3.2.2 Sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma 46 3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng cadmi (Cd2+) lên số phân bào nguyên nhiễm sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho người phơi nhiễm ... phụ thuộc số phân bào nguyên nhiễm vào liều xạ gamma Bảng 3.3: Tần số kiểu sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma Bảng 3.4: Số liệu khảo sát số phân bào nguyên nhiễm tế bào lympho xử ... nồng độ cadmi lên số phân bào nguyên nhiễm tế bào lympho nuôi cấy in vitro * Ảnh hưởng cadmi lên kiểu phân loại tần số sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN...
 • 76
 • 219
 • 0

ứng dụng kỹ thuật qf - pcr vào chẩn đoán nhanh trước sinh rối loạn số lượng nhiễm sắc thể người

ứng dụng kỹ thuật qf - pcr vào chẩn đoán nhanh trước sinh rối loạn số lượng nhiễm sắc thể ở người
... sử dụng khảo sát nhiễm sắc thể người Việt Nam chưa xác lập Vì thế, thực nghiên cứu Ứng dụng kỹ thuật QF- PCR vào chẩn đoán nhanh trước sinh rối loạn số lượng nhiễm sắc thể người với mục tiêu sau: ... 36 to 48 hours THÔNG TIN TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Ứng dụng kỹ thuật QF- PCR vào chẩn đoán nhanh trước sinh rối loạn số lượng nhiễm sắc thể người Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Khắc Hân Hoan Phùng Như ... đây, kỹ thuật array-CGH phát triển để khảo sát nhiễm sắc thể, nhiên giá thành cao Năm 1993, kỹ thuật QF- PCR khảo sát locus STR phát triển với khả áp dụng vào khảo sát nhanh số lượng nhiễm sắc thể...
 • 100
 • 791
 • 2

NGHIÊN CỨU SAI HÌNH NHIỄM SẮC THỂ BỆNH NHÂN BASEDOW XẠ TRỊ 131I

NGHIÊN CỨU SAI HÌNH NHIỄM SẮC THỂ Ở BỆNH NHÂN BASEDOW XẠ TRỊ 131I
... 14 bệnh nhân điều trị 131I, kết phân tích ghi nhận kiểu sai hình NST đặc trưng sau: Hình Sai hình hai tâm Hình Sai hình vòng Hình Sai hình mảnh không tâm Hình Sai hình minute Hình Sai hình đứt ... chất thể, điều phải cụ thể hoá nghiên cứu chuẩn liều in vivo IV KẾT LUẬN Các kiểu sai hình NST hình thành từ tổn thương phân tử DNA đặc trưng tác động xạ ion hoá tìm thấy bệnh nhân Basedow điều trị ... metaphase bệnh nhân sau điều trị ngày, cho kết tần số sai hình hai tâm vòng 0,08 ± 0,06% (10/14 mẫu có sai hình NST hai tâm), tần số sai hình mảnh minute 0,39 ± 0,10% Như vậy, tần số sai hình mảnh...
 • 8
 • 307
 • 1

Nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể những cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát113600

Nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể ở những cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát113600
... chứng thường sinh trình sinh tinh [3] 1.4 Tình hình nghiên cứu nhiễm sắc thể cặp vợ chồng sinh nguyên phát 1.4.1 Trên giới 1.4.1.1 Tần số rối loạn nhiễm sắc thể cặp vợ chồng sinh nguyên phát ... nhiễm sắc thể người vợ người chồng cặp vợ chồng sinh nguyên phát 40 3.5 Các biểu rối loạn nhiễm sắc thể cặp vợ chồng sinh nguyên phát 41 3.5.1 Các biểu rối loạn nhiễm sắc thể ... cặp vợ chồng sinh nguyên phát 32 3.2 Nghề nghiệp cặp vợ chồng sinh nguyên phát 36 3.3 Tần số rối loạn nhiễm sắc thể cặp vợ chồng sinh nguyên phát 37 3.4 Tần số rối loạn nhiễm...
 • 93
 • 279
 • 0

Nghiên cứu những bất thường nhiễm sắc thể cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật

Nghiên cứu những bất thường nhiễm sắc thể ở cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tật
... tài: Nghiên cứu bất thường NST cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh bị dị tật với mục tiêu: Phát bất thường nhiễm sắc thể cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh bị dị tật bẩm sinh Đưa nguy sinh ... sản cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh bị dị tật bẩm sinh mang rối loạn nhiễm sắc thể 23 1.5 Tình hình nghiên cứu nhiễm sắc thể cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh bị dị tật bẩm sinh ... rối loạn nhiễm sắc thể cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh bị dị tật bẩm sinh Hình 4: Tỷ lệ rối loạn NST cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp sinh bị dị tật bẩm sinh Trong số 1847 cặp vợ chồng (3694...
 • 96
 • 518
 • 0

Siêu âm sản, tầm soát bất thường nhiễm sắc thể TCN2, tài liệu dịch từ Dr.Robert Ogle

Siêu âm sản, tầm soát bất thường nhiễm sắc thể ở TCN2, tài liệu dịch từ Dr.Robert Ogle
... 2001 Những bất thường xuất Trisomy 18 Nhửng bất thường chính: Markers: Đầu hình trái dâu Dòch hố sau Chẻ mặt Các dò tật tim Thoát vò hoành Thoát vò rốn Các bất thường thận Các bất thường xương ... trường hợp có nang ĐRMM đơn độc Bộ NST trường hợp có nang ĐRMM kết hợp bất thường khác Bình thường Bất thường Bình thường Bất thường Clarke2 1988 16-22 2820 3-14 mm (0.2%) - - - Camurri3 1989 16-20 ... 4.9 2.6 3.7 1.5 Siêu âm từ 16 – 23 tuần bình thường Bất thường / nhỏ DR - Trisomy 21 75% FPR –khôngTrisomy 21 13% Trisomy 21, n=350 Nyberg 2001, Benacerraf 2002 Đánh giá nguy Tầm soát chuỗi Likelihood...
 • 26
 • 418
 • 0

KHẢO SÁT PHÂN BỐ THỰC NGHIỆM LIỀU – HIỆU ỨNG SAI HÌNH NHIỄM SẮC THỂ TẾ BÀO LYMPHO NGƯỜI CHIẾU BỨC XẠ GAMMA SUẤT LIỀU THẤP

KHẢO SÁT PHÂN BỐ THỰC NGHIỆM LIỀU – HIỆU ỨNG SAI HÌNH NHIỄM SẮC THỂ Ở TẾ BÀO LYMPHO NGƯỜI CHIẾU BỨC XẠ GAMMA SUẤT LIỀU THẤP
... sinh hiệu ứng sai hình nhiễm sắc thể Thí nghiệm xây dựng đường phân bố liều - hiệu ứng sai hình nhiễm sắc thể tế bào lympho chiếu xạ gamma suất liều thấp, chọn nguồn Co60 hoạt độ 592Ci suất liều ... số kiểu sai hình 44 3.3 Xây dựng đường phân bố thực nghiệm liều - hiệu ứng 55 3.3.1 Kết phân bố liều - hiệu ứng thực nghiệm tập hợp A 57 3.3.2 Kết phân bố liều - hiệu ứng thực nghiệm ... nguồn xạ Thực nghiên cứu phân bố chuẩn liều hiệu ứng nguồn phóng xạ suất liều thấp công cụ công tác quản lý y tế rủi ro nguồn xạ, đảm bảo an toàn phóng xạ bối cảnh xạ suất liều thấp vùng liều thấp...
 • 88
 • 219
 • 1

Bước đầu xây dựng qui trình nhuộm nhiễm sắc thể tế bào vi tảo biển SCHIZOCHYTRIUM MANGROVEI PQ6

Bước đầu xây dựng qui trình nhuộm nhiễm sắc thể ở tế bào vi tảo biển SCHIZOCHYTRIUM MANGROVEI PQ6
... dung Bước đầu xây dựng qui trình nhuộm nhiễm sắc thể tế bào vi tảo biển Schizochytrium mangrovei PQ6 với mục tiêu tìm qui trình nhuộm nhiễm sắc thể tảo để xác định hình thái số lượng loài vi tảo ... tài nghiên cứu Bước đầu xây dựng qui trình nhuộm nhiễm sắc thể tế bào vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 nhằm xác định số lượng hình thái nhiễm sắc thể (karyotype) tảo Mục đích ... sinh trưởng tế bào Tuy nhiên, tác giả không công bố số lượng NST quan sát chủng vi tảo 1.5 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI TẢO BIỂN SCHIZOCHYTRIUM MANGROVEI PQ6 Schizochytrium mangrovei PQ6 vi tảo biển dị...
 • 55
 • 73
 • 0

NGHIÊN cứu một số đặc điểm lâm SÀNG và xét NGHIỆM tế bào, NHIỄM sắc THỂ BỆNH NHÂN rối LOẠN SINH tủy THEO WHO 2008 tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG năm 2014 2015

NGHIÊN cứu một số đặc điểm lâm SÀNG và xét NGHIỆM tế bào, NHIỄM sắc THỂ ở BỆNH NHÂN rối LOẠN SINH tủy THEO WHO 2008 tại VIỆN HUYẾT học TRUYỀN máu TRUNG ƯƠNG năm 2014 2015
... thời điểm bệnh nhân vào viện lần - Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, tế bào, di truyền tế bào thể bệnh theo tiêu chuẩn WHO 2008 2.2.2 Vật liệu nghiên cứu - Máu ngoại vi bệnh nhân: Lấy máu tĩnh ... 3.2.3 Đặc điểm xét nghiệm bệnh học tủy xương Trong 73 bệnh nhân nghiên cứu có 60 bệnh nhân làm xét nghiệm sinh thiết tủy xương 3.2.3.1 Mật độ tế bào tủy xương Bảng 3.7 Đặc điểm bệnh học tủy ... 3.2.2 Đặc điểm tế bào học tủy xương 27 3.2.3 Đặc điểm xét nghiệm bệnh học tủy xương 36 Trong 73 bệnh nhân nghiên cứu có 60 bệnh nhân làm xét nghiệm sinh thiết tủy xương ...
 • 71
 • 152
 • 0

Nghiên cứu những biến đổi di truyền (nhiễm sắc thể) các đối t ợng bị ảnh h ởng do phơi nhiễm với chất độc hóa học trong chiến tranh và các thế hệ tiếp theo (f1, f2) của họ

Nghiên cứu những biến đổi di truyền (nhiễm sắc thể) ở các đối t ợng bị ảnh h ởng do phơi nhiễm với chất độc hóa học trong chiến tranh và các thế hệ tiếp theo (f1, f2) của họ
... trờng toàn cầu hay địa phơng với t c nhân v t lý, hoá h c, sinh h c khác nh b t thờng tinh vi trình chuyển hoá v t ch t thể, t bào dẫn đến b t thờng thể Sự trả lời thể thay đổi đa số trờng h p thích ... nhà khoa h c Vi t Nam nghiên cứu đánh giá t c h i chiến tranh Uỷ ban 10/80 trớc Uỷ ban 33 tiến h nh điều tra h u nghiên cứu biện pháp để khắc phục h u chiến tranh hoá h c Trong nghiên cứu đánh ... thích nghi để t n ph t triển, nhng nhiều trờng h p thể không thích nghi đợc b t thờng thể xu t có b t thờng t bào: - T bào bị ch t - V t ch t di truyền t bào bị biến đổi t dẫn đến t bào bị...
 • 70
 • 82
 • 0

Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y người bệnh vô sinh không có tinh trùng

Nghiên cứu đứt đoạn nhỏ nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh không có tinh trùng
... đoạn nhỏ NST Y người bệnh sinh tinh trùng tinh trùng Mục tiêu: - Đánh giá tỷ lệ bất thường NST bệnh nhân sinh nam tinh trùng tinh trùng - Hoàn thiện quy trình phát đoạn vùng AZF NST Y kỹ ... muộn- sinh kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, NXB Y học 9 Nguyễn Đức Nhự (2009), Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sắc thể phát đoạn AZFc bệnh nhân sinh nam giới, Luận văn thạc sĩ Y học chuyên ngành Y sinh ... phân bố đoạn vùng AZF NST Y người bệnh sinh tinh trùng tinh trùng Đối tượng nghiên cứu luận văn là: 264 bệnh nhân sinh nam giới điều trị Trung tâm công nghệ phôi- Học viện Quân y, Bệnh viện...
 • 15
 • 511
 • 4

Xem thêm