Kiểm soát sự biểu hiện của gen

KIỂM SOÁT SỰ BIỂU HIỆN GEN doc

KIỂM SOÁT SỰ BIỂU HIỆN GEN doc
... chế kiểm soát phiên mã Như biết, nhóm nhân thật phụ thuộc chủ yếu vào kiểm soát dương tính.Ngoài ra, nhóm nhân thật kiểm soát gắn TF chuyên biệt gen từ hai vùng khác nhiễm sắc thể - Vùng kiểm soát ... I KIỂM SOÁT SỰ BIỂU HIỆN GEN Ở VI KHUẨN Kiểm soát âm tính 1.1 Operon cảm ứng (inducible operon): Bình thường không hoạt ... giúp ARN polymeraz gắn vào trình tự vùng khởi động phiên mã bị giảm đến tối thiểu ii KIỂM SOÁT SỰ BIỂU HIỆN GEN Ở TẾ BÀO CHÂN HẠCH Tổ chức NST nhóm chân hạch 1.1 Vai trò protein NST - Protein...
 • 35
 • 913
 • 2

Bài 17Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

Bài 17Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen
... thiệu thêm: Sự biểu tt thành KH phụ thuộc KG phụ thuộc: + mt : mối quan hệ gen alen , gen không alen, gen nhân , gen tế bào chất, giới tính( Ở người : KG Bb: Hói đầu nam nữ không biểu hiện; Ở cừu:Hh: ... caroten mỡ vàng không xuất hiện) + Loại tính trạng: tt chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào KG, tt số lượng thường tt đa gen , chịu ảnh hưởng nhiều mt -Cho ví dụ để chứng tỏ biểu tt phụ HS tự tìm ví ... trả lời Do có điều chỉnh của KG giúp sv thích nghi, xđ số KH có KG Sự phản ứng thành KH khác KG trước mt khác gọi mềm dẻo KH 2.Tính chất: - Do KG qđ nên dt - Trong KG gen có mức phản ứng riêng...
 • 4
 • 555
 • 8

Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... trạng gen quy định môi trường( yếu tố hưởng nhiều bên thể) chịu ảnh bên yếu tố môi trường? ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG ... kiểu gen với môi trường cụ thể ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III- MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU ... tạ/ sào( KH3) ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA KIỂU GEN I- MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II- SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III- MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN a Khái niệm...
 • 20
 • 967
 • 6

ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... tra cũ Nêu đặc điểm di truyền gen nhân? Làm để biết đư ợc tính trạng gen nhân hay gen nằm nhân quy định? Bài 13 ảNH HƯởng môi trường lên biểu gen I Mối quan hệ gen tính trạng: x Ptc : Hoa trng ... kiện môi trường? Kết luận Từ việc phân tích ví dụ rút nhận xét ảnh hưởng môi trường việc hình thành nên kiểu hình? - Kiểu hình kết tác động qua lại kiểu gen môi trường III Mức phản ứng kiểu gen ... kiểu gen gọi mức phản ứng kiểu gen Qua sơ đồ cho biết mức phản ứng gì? -Khái niệm: Mức phản ứng tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với điều kiện môi trường khác - Ví dụ: Con ếch + môi trường...
 • 24
 • 742
 • 4

Anh huong cua moi truong len su bieu hien cua gen

Anh huong cua moi truong len su bieu hien cua gen
... Mẹ truyền gen bệnh cho trai và KG mẹ là : XAXa NỘI DUNG BÀI HỌC I MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG III MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN I MỐI QUAN ... của thể phụ thuộc vào kiểu gen Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ gen và tính trạng Gen mARN Pôlipeptit Prôtêin (AND) Tính trạng II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ VD1 : Thỏ MÔI TRƯỜNG : Không ... xét gì ? Nhận xét : trội ▪ Màu hoa đỏ là tính trạng … 1cặp gen quy định ▪ Màu sắc hoa ……………………… ▪ Qui ước: gen A: Đỏ ; gen a : trắng Ptc : GP: F1 : GF1: F2 : x AA Hoa đỏ A aa Hoa trắng...
 • 21
 • 270
 • 1

tiet 13: anh huong cua moi truong len su bieu hien cua gen

tiet 13: anh huong cua moi truong len su bieu hien cua gen
... gen Kiểu gen quy định hoa Kiểu gen gì? hệ gen đỏ (AABB, AaBb, - Các gen hệ gen tương tác với AABb), hoa trắng với môi (AAbb, tạo thành kiểu hình trường aaBB, aabb) gồm gen nào? Tiết 13: ảnh hưởng ... xét mối quan hệ kiểu gen môi trư ờng Tiết 13: ảnh hưởng môI trường lên biểu gen Tiết 13: ảnh hưởng môi trường lên biểu tính trạng I Mối quan hệ gen II Sự tương tác kiểu gen môi trường tính trạng ... biểu gen Tiết 13: ảnh hưởng môi trường lên biểu tính trạng I Mối quan hệ gen III Mức phản ứng kiểu gen tính trạng Mức phản ứng II Sự tương tác kiểu a Khái niệm gen môi trường * Khái niệm kiểu gen: ...
 • 21
 • 326
 • 0

Tài liệu Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lê sự biểu hiện của gen

Tài liệu Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lê sự biểu hiện của gen
... ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN I MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Gen (ADN) mARN Pôlipeptit Protein Tính trạng Tính trạng (KH) phụ thuộc kiểu gen, nhiên bị nhiều yếu tố môi ... đất Sự biểu bệnh phụ thuộc dinh dưỡng THỎ HYMALAYA Cạo lông trắng lưng + buộc đá lạnh KQ : Ở lưng lông mọc có màu đen II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG - Môi trường ảnh hưởng đến biểu ... nhiều yếu tố môi trường thể chi phối II SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG Ví dụ : SGK/55,56 Ví dụ Màu lông giống thỏ Hymalaya Màu giống hoa cẩm tú cầu Biểu bệnh pheninketo niệu Hiện tượng Giải...
 • 15
 • 341
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 10: ĐIỀU HÒA SỰ BIỂU HIỆN CỦA GENE pdf

Tài liệu CHƯƠNG 10: ĐIỀU HÒA SỰ BIỂU HIỆN CỦA GENE pdf
... Operon: đơn vò hoàn chỉnh biểu gene = nhóm Nguyên tắc điều hòa biểu gene Prokaryote Gene điều hòa (regulator gene) đóng/ mở gene cấu trúc (structural gene) Gene điều hòa mã hóa protein kìm hãm ... Quá trình biểu gene X Điều hòa biểu gene Prokaryote Đơn giản, sợi DNA vòng, số lượng gene giới hạn Phiên mã Chu trình tb ngắn 20-30 phút Dòch mã Không có biệt hóa tb Gene điều hòa nhu cầu tb ... hay mở gene (2x α, β, β‘ subunits) b) Điều hòa dòch mã c) Điều hòa hoạt tính protein (enzyme) Điều hòa trình biến đổi thứ cấp để enzyme có hoạt tính Proenzyme Enzyme (mostly A,G) Điều hòa ngược...
 • 4
 • 370
 • 1

Tài liệu Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen ppt

Tài liệu Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen ppt
... kiện môi trường C Đú tr Kiểu gen điều kiện môing Các tác nhân đột biến môi trường quy luật di truyền chi phối Sai tính trạng D Câu 2: Một tính trạng môi trường hình thành Hoàn toàn kiểu gen Sai ... kiện môi trường C Sai Tương tác KG MT D Đúng Cả khả 10 Câu 3: Trong ĐK thích hợp nhất, lợn Ỉ tháng tuổi = 50 kg, lợn Đại bạch tháng tuổi = 90 kg KQ nói lên: A TT cân nặng lợn Đại bạch nhiều Sai gen ... nông nghiệp Sự mềm dẻo KH Thay đổi KH KG Tự điều chỉnh sinh lý -Đồng loạt, định hướng - không DT Thích nghi với t/đ MT gián tiếp tiến hóa Câu 1: Kiểu hình thể phụ thuộc vào A Kiểu genSai B Sai...
 • 11
 • 293
 • 2

Điều hòa sự biểu hiện của gen pdf

Điều hòa sự biểu hiện của gen pdf
... biểu gene Một kiểu motif gắn với đoạn ADN đặc hiệu theo kiểu helix - loop - helix (xoắn - vòng - xoắn) Một lượng lớn phức tạp yếu tố phiên mã góp phần vào việc điều hòa cách hiệu hoạt động gene ... hợp phiên mã tổng quát cuối đến thân gene làm gia tăng tốc độ phiên mã gene đặc hiệu thời điểm định Trong tác nhân thúc đẩy giúp gia tăng hoạt động phiên mã gene đoạn ADN khác có tên tác nhân kìm ... khác để bắt đầu trình phiên mã vùng khởi động Các yếu tố tham gia vào chế điều khiển hoạt động phiên mã Hoạt động phiên mã gene đặc hiệu gia tăng đáng kể cách tương tác với đoạn ADN gọi tác nhân...
 • 4
 • 299
 • 5

Giáo án Sinh học 12 - ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN pdf

Giáo án Sinh học 12 - ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN pdf
... 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN * Em nêu mối quan hệ I.Mối quan hệ gen tính trạng: gen tính trạng ? 1.Mối quan hệ: * Sự biểu tính trạng - Gen( ADN )mARN Pôlipeptit  gen ... điểm: cho ví dụ - Sự biểu gen qua nhiều bước + Dây khoai lang bò nên bị nhiều yếu tố môi trường bên đến nơi đất ẩm khô lá, bên chi phối thân khác II .Sự tương tác kiểu gen môi nào? trường: * Em nêu ... vào điều kiện - Nguyên nhân gen lặn NST thường môi trường quy định gây rối loạn chuyển hoá axit amin + Ví dụ lưỡi mác có phêninnalanin kiểu gen sống III.Mức phản ứng kiểu gen: môi trường sống Khái...
 • 5
 • 992
 • 2

Điều hòa sự biểu hiện của gen ppsx

Điều hòa sự biểu hiện của gen ppsx
... biệt tế bào biểu khác • Những sai sót biểu gen dẫn đến số bệnh ung thư • Sự biểu gen điều hòa nhiều mức: – Trước phiên mã – Phiên mã – Sau phiên mã Điều hòa trước phiên mã • Chủ yếu điều hòa cấu ... giúp điều hòa operon khác mã hóa cho enzymes dùng đường dị hóa Điều hòa biểu gen TB chân hạch • Ở sinh vật đa bào, biểu gen cần cho biệt hóa tế bào • Tất tế bào thể có kiểu di truyền giống Sự khác ... ADN làm gen bất hoạt thời gian dài biệt hóa tế bào • Trong ghi dấu gen (genomic imprinting) methyl hóa điều hòa biểu số gen xác định nhận từ cha mẹ giai đoạn đầu phát triển Sự di truyền biểu sinh...
 • 12
 • 373
 • 2

bai; Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

bai; Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
... kiểu gen màu hoa khác tuỳ thuộc vào độ pH cuả đất pH > pH < pH = - Trong trình biểu kiểu hình ,kiểu gen chịu nhiều tác động khác môi trường gồm: + Môi trường bên trong: giới tính… + Môi trường ... Tác động môi trường tuỳ thuộc vào loại tính trạng Kiểu gen + Môi trường → Kiểu hình Trong sản xuất, yếu tố: giống, kỹ thuật canh tác, suất; yếu tố kiểu gen, yếu tố kiểu hình, yếu tố môi trường ... Kiểu hình kết tương tác kiểu gen với môi trường Kiểu gen + Môi trường → Kiểu hình VD: Lợn Ỉ Nam Định tối đa:50kg VD: Ở cừu: Gen H: có sừng, gen trội đực,lặn Gen h: không sừng KH Con đực Con KG HH...
 • 39
 • 387
 • 0

bai anh huong cua moi truong len su bieu hien cua gen

bai anh huong cua moi truong len su bieu hien cua gen
... hoa: - alen A: Hoa đỏ - alen a: Hoa trắng Cây kiểu gen AA có kiểu gen Aa có Cây có kiểu gen AA có kiểu gen Aa màu hoa gì? có màu hoa đỏ I.MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Gen (ADN) mARN Tính trạng ... gen với môi trường III.MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN: 1.Mức phản ứng cuả kiểu gen: MT → KH Kiểu gen MT → KH MT → KH MT n → KH n Mức phản ứng III.MỨC PHẢN ỨNG CUẢ KIỂU GEN: Mức phản ứng cuả kiểu gen: ... giống - kĩ thuật sản xuất- su t” tương ứngKiểu gen- kiểu hình- môi trường A với: B Kiểu gen- môi trường- kiểu hình C Kiểu hình- môi trường- kiểu gen D Kiểu hình- kiểu gen- môi trường ...
 • 23
 • 496
 • 1

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 17 Bài: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN ppt

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 17 Bài: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN ppt
... trắng chuyển sang màu đen  Kết luận : *? Từ nhận xét kết luận vai trò KG ảnh hưởng - Môi trường môi trường đến ảnh hưởng đến biểu hình thành tính trạng KG GV : bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng ... thể sinh vật gen Gen ( ADN) → mARN quy định có hoàn toàn →Prôtêin → tính trạng hay ko? - Qúa trình biểu Hs đọc mục I thảo gen qua nhiều bước nên luận nhóm bị nhiều yếu tố GV: Thực tế đườn từ môi ... Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Đặc điểm di truyền gen liên kết với giới tính - Tại có tượng sinh giống mẹ Giảng Nội dung Hoạt động thầy & trò I.Con đường từ gen...
 • 11
 • 374
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: kiểm soát sự biểu hiện của gen ở tế bào chân hạchkiểm soát sự biểu hiện gen ở vi khuẩnsự biểu hiện của genđiều hòa sự biểu hiện của genbai giang sinh hoc lop 12 bai 13 anh huong cua moi truong len su bieu hien cua genảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của genảnh hưởng của môi trường lên sự biễu hiện của genbài 13 ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của genức chế sự biểu hiện của gen acc synthaseức chế sự biểu hiện của gen acc oxidaseđiều hòa sự biểu hiện của gen  không qui địnhmàu sắc nhưng có khả năng át chế sự biểu hiện của gen a và akiểm soát sự thực hiện của chính sách bthttđccó phải diệp lục đã gửi tín hiệu ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen hạt nhân hay khôngtiết 13 bi13 ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của genLời dẫn văn nghệ ngày nhà giáo việt nam 2011 cho trường mầm nonBài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmNhững câu ca dao và tục ngữ hay nhất về thầy cô 2011Bài 15. Vệ sinh thần kinhtổng hợp lời chúc ngày nhà giáo việt nam ý nghĩa nhấttuyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtTrang thiết bị điện tàu 34000T. Nghiên cứu hệ thống làm hàng hãng TTSĐIỀU KIỆN THI CÔNG TẠI CÔNG TY CNTT BẠCH ĐẰNGQUẢN LÝ & TỔ CHỨC SẢN XUẤT TRONG CN TÀU THUỶÔn tập bài tập Kĩ Thuật Số FULL ChươngBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhSlide văn hóa kinh doanh (bản full)NHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)Bài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamBài giảng quy hoạch du lịch