Quyết định 1399 về KB tỉnh

Quyết định 181 của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm

Quyết định 181 của UBND tỉnh về dạy thêm học thêm
... Dạy thêm học thêm gồm: Dạy thêm học thêm nhà trường dạy thêm học thêm nhà trường Dạy thêm học thêm nhà trường hoạt động dạy học học nhà trường phổ thông, sở giáo dục khác cá nhân dạy học theo ... Thời gian dạy thêm học thêm: a Thời gian dạy thêm tính buổi tiết học ( 135 phút ) b Thời gian dạy thêm học thêm cho môn học không buổi /tuần dạy thêm học thêm nhà trường, tổng số buổi học thêm môn ... cá nhân, tổ chức dạy thêm học thêm cấp trung học phổ thông địa bàn tỉnh b Thực quy định dạy thêm học thêm; tổ chức tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lực quy định dạy thêm học thêm; phát nhân tố...
 • 8
 • 582
 • 2

thực trạng thực thi quyết định 1315qđnttg về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của nhân viên y tế ở các cơ sở y tế nhà nước tại huyện bình lục và kim bảng tỉnh hà nam năm 2011

thực trạng thực thi quyết định 1315qđnttg về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của nhân viên y tế ở các cơ sở y tế nhà nước tại huyện bình lục và kim bảng tỉnh hà nam năm 2011
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI …… ***…… LÊ HỒNG CHUNG THỰC TRẠNG THỰC THI QUYẾT ĐỊNH 1315/QĐ-TTg VỀ CẤM HÚT THUỐC LÁ TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÀ NƯỚC ... tế thuộc sở y tế công hai huyện Bình Lục Kim Bảng Mô tả kiến thức, thái độ thực trạng thực thi định 1315/QĐ-TTg nơi làm việc nhân viên y tế thuộc sở y tế công hai huyện Bình Lục Kim Bảng 4 CHƯƠNG ... quy định cấm hút thuốc tuyệt đối sở y tế, làm gương thực luật nơi công cộng khác MỤC TIÊU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng thực thi Quyết định 1315/QĐ-TTg cán y tế sở y tế nhà nước thuộc hai huyện...
 • 78
 • 425
 • 0

Quyết định 25 của UBND tỉnh Quảng Nam về thi đua

Quyết định 25 của UBND tỉnh Quảng Nam về thi đua
... trào thi đua Mức chi thực theo quy định tài hành Điều 33 Quản lý quỹ thi đua, khen thưởng Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Thi đua Khen thưởng quản lý; quỹ thi đua ... Thẩm quyền định khen thưởng, đề nghị khen thưởng Chủ tịch UBND tỉnh định tặng thưởng: Cờ thi đua UBND tỉnh, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể ... DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Về công tác Thi đua, Khen thưởng (Ban hành kèm theo Quyết định s 25/ 2010/QĐ -UBND ngày 29/10 /2010 UBND tỉnh...
 • 12
 • 220
 • 0

Quyết định 40 về đánh giá xếp loại học sinh TrH

Quyết định 40 về đánh giá xếp loại học sinh TrH
... GDQP-AN học kỳ năm học Nếu miễn học năm học môn học không tham gia đánh giá, xếp loại học lực học kỳ năm học; miễn học học kỳ lấy kết đánh giá, xếp loại học kỳ học để đánh giá, xếp loại học lực ... giá, xếp loại học sinh trung học sở (THCS) học sinh trung học phổ thông (THPT) bao gồm đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực; sử dụng kết đánh giá, xếp loại; trách nhiệm giáo viên, ... nạn xã hội 4 Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC Điều Căn đánh giá, xếp loại loại học lực Căn đánh giá học lực học sinh: a) Hoàn thành chương trình môn học Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT;...
 • 11
 • 349
 • 1

Quyết định 51 về bổ sung sửa đổi ĐGXL HS

Quyết định 51 về bổ sung sửa đổi ĐGXL HS
... loại lại học lực; đạt loại trung bình lên lớp" Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Các quy định trước trái với Quyết định bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ ... c khoản Điều 14 sửa đổi sau: "c) Sau kiểm tra lại số môn học có điểm trung bình 5,0 nhận xét loại trung bình để xếp loại lại học lực năm không đạt loại trung bình." Điều 15 sửa đổi sau: "Điều ... tập, mức đánh giá chung xác định từ kết nhận xét KTtx, KTđk, KThk xem xét mức độ tiến đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập học sinh học kỳ năm học" Điều 13 sửa đổi sau: "Điều 13 Tiêu chuẩn...
 • 4
 • 161
 • 0

Quyết định 83 về quy trình KDCLGD

Quyết định 83 về quy trình KDCLGD
... phúc QUY ĐỊNH Về quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Quy t định số: 83/ 2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ... chức có thẩm quy n theo quy định pháp luật Phòng giáo dục đào tạo định kỳ đột xuất tổ chức tra, kiểm tra tình hình thực quy định kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông thuộc quy n quản lý ... giáo dục Điều Quy trình kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông Quy trình kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông thực sau: Tự đánh giá sở giáo dục phổ thông Đăng ký kiểm định chất lượng...
 • 23
 • 145
 • 0

Gián án Quyết định 1221 về vệ sinh trường học

Gián án Quyết định 1221 về vệ sinh trường học
... trường học bao gồm vệ sinh môi trường học tập; vệ sinh phương tiện phục vụ học tập trường học vệ sinh nhà ở, nhà ăn trường học sinh nội trú, bán trú; quy định kiểm tra, tra, xử lý trường hợp vi ... dụng: Quy định áp dụng tất trường phổ thông: trường tiểu học, trường trung học sở trung học phổ thông Chương II YÊU CẦU VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP Điều Địa điểm xây dựng trường học Trường học xây ... 2 QUY ĐỊNH Về vệ sinh trường học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/ 2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 Bộ trưởng Bộ Y tế) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh vệ sinh trường học bao...
 • 7
 • 672
 • 1

Gián án QUYẾT ĐỊNH 10/2007/UBND TỈNH

Gián án QUYẾT ĐỊNH 10/2007/UBND TỈNH
... DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về dạy thêm, học thêm địa bàn tỉnh Quảng Bình (Ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng ... lí theo quy định Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2005 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giáo dục Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quản lý vi phạm quy định này, ... luật theo quy định Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2005 Chính phủ xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng tái phạm quy định dạy thêm...
 • 8
 • 195
 • 0

Tài liệu môn Kinh tế lao động - Phân tích những nhân tố quyết định cầu về lao động của Doanh nghiệp

Tài liệu môn Kinh tế lao động - Phân tích những nhân tố quyết định cầu về lao động của Doanh nghiệp
... phân tích doanh nghiệp thuê mướn lao động Tuy nhiên mức sử dụng lao động giá trò sản phẩm trung bình lao động tạo tiền lương doanh nghiệp thuê lỗ phá sản •(đường VMPE cao đường VAPE) Do cầu lao ... đường VAPE Đường cầu lao động ngắn hạn - W = 22 DN thuê mướn LĐ -W = 18 DN thuê mướn LĐ - Đường cầu lao động đường giá trò SP biên - Giá trò sản phẩm biên giảm sử dụng nhiều lao động - Tiền lương ... -Yếu tố đònh PDN ngắn hạn - iều kiện tối ưu thuê mướn LĐ để lợi nhuận tối đa - ường cầu độ co dãn cầu LĐ ngắn hạn HỆ THỐNG CHƯƠNG (tt) 1) Cầu lao động dài hạn - iều kiện SX dài hạn ? -Yếu tố đònh...
 • 44
 • 575
 • 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH (1) Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm pptx

MẪU QUYẾT ĐỊNH (1) Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm pptx
... (2) Mẫu phụ lục số 02; riêng báo cáo gửi Sở Tài KBNN tỉnh thực theo mẫu phụ lục số 01 (tổng hợp đơn vị) ...
 • 2
 • 1,402
 • 1

Quyết định số / về việc thành lập BGK

Quyết định số / về việc thành lập BGK
... DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI TIẾNG HÁT “ GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” ( ban hành kèm theo Quyết đònh số /QĐ- PGD-DT, ngày tháng 4năm 2009 Trưởng phòng Giáo dục – ĐT Đăk Glong ) Họ tên Chức vụ Nơi ... mục Em đưa cơm cho mẹ cày Đảng chắp cánh ta bay Trống Cơm Tuổi đời mênh mông Khê Play Kho Người lập PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT Thể loại Đơn ca Đơn ca Tam ca Tốp ca Múa Tác giả Hàn Ngọc Bích Đặng Sóng ... Em H’ Dó Em H’ Grều Em K’ Bia Em K’ Thủy Em K’ Yông Em K’ Trí Em H’ Văn Em Phạm Thu Trinh Người lập Năm sinh 1965 1980 1976 1980 1995 1995 1995 1996 1993 1994 1994 1993 1993 1992 1994 1994 1996...
 • 4
 • 100
 • 0

Quyết định 14 về dạy thêm trên địa bàn Hà Nội

Quyết định 14 về dạy thêm trên địa bàn Hà Nội
... D Y THÊM H C THÊM NGOÀI NHÀ TRƯ NG ði u D y thêm h c thêm nhà trư ng D y thêm h c thêm nhà trư ng d y thêm h c thêm nhà trư ng ph thông, s giáo d c thu c ngành giáo d c ñào t o N i th c hi ... nh ði u D y thêm h c thêm nhà trư ng D y thêm h c thêm nhà trư ng d y thêm h c thêm t ch c khác, t ch c quy ñ nh t i Kho n ði u c a Quy ñ nh ho c cá nhân th c hi n D y thêm h c thêm nhà trư ng ... trư ng nhà trư ng Văn b n áp d ng ñ i v i t ch c, cá nhân th c hi n d y thêm h c thêm ñ a bàn thành ph N i ði u Nguyên t c th c hi n d y thêm h c thêm N i dung, phương pháp d y thêm h c thêm...
 • 15
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định 14 của ubnd tỉnh quảng nam về công tác phíslide triết học về tồn tại xã hội quyết định ý thức và tính độc lập tương đối của ý thức xã hộiquyết định bảo vệ môi trườngquyết định phí vệ sinh môi trườngquyết định bảo vệ môi trường tại cảngquyết định thôi vềquyết định số về 1582004qđbcnquyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại của ubndquyết định 27 về cấp giấy phép quy hoạchquyết định 37 về phổ biến giáo dục pháp luậtquyết định 12 về suất vốn đầu tưquyết định 50 về giá đấtquyết định 55 về giáo dục mầm nonquyết định 82 về giá đấtquyết định 80 về giám sát cộng đồngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả