Quyết định 695 về KB huyện

thực trạng thực thi quyết định 1315qđnttg về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của nhân viên y tế ở các cơ sở y tế nhà nước tại huyện bình lục và kim bảng tỉnh hà nam năm 2011

thực trạng thực thi quyết định 1315qđnttg về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của nhân viên y tế ở các cơ sở y tế nhà nước tại huyện bình lục và kim bảng tỉnh hà nam năm 2011
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI …… ***…… LÊ HỒNG CHUNG THỰC TRẠNG THỰC THI QUYẾT ĐỊNH 1315/QĐ-TTg VỀ CẤM HÚT THUỐC LÁ TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÀ NƯỚC ... tế thuộc sở y tế công hai huyện Bình Lục Kim Bảng Mô tả kiến thức, thái độ thực trạng thực thi định 1315/QĐ-TTg nơi làm việc nhân viên y tế thuộc sở y tế công hai huyện Bình Lục Kim Bảng 4 CHƯƠNG ... quy định cấm hút thuốc tuyệt đối sở y tế, làm gương thực luật nơi công cộng khác MỤC TIÊU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng thực thi Quyết định 1315/QĐ-TTg cán y tế sở y tế nhà nước thuộc hai huyện...
 • 78
 • 416
 • 0

Quyết định 40 về đánh giá xếp loại học sinh TrH

Quyết định 40 về đánh giá xếp loại học sinh TrH
... GDQP-AN học kỳ năm học Nếu miễn học năm học môn học không tham gia đánh giá, xếp loại học lực học kỳ năm học; miễn học học kỳ lấy kết đánh giá, xếp loại học kỳ học để đánh giá, xếp loại học lực ... giá, xếp loại học sinh trung học sở (THCS) học sinh trung học phổ thông (THPT) bao gồm đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực; sử dụng kết đánh giá, xếp loại; trách nhiệm giáo viên, ... nạn xã hội 4 Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC Điều Căn đánh giá, xếp loại loại học lực Căn đánh giá học lực học sinh: a) Hoàn thành chương trình môn học Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT;...
 • 11
 • 326
 • 1

Quyết định 51 về bổ sung sửa đổi ĐGXL HS

Quyết định 51 về bổ sung sửa đổi ĐGXL HS
... loại lại học lực; đạt loại trung bình lên lớp" Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Các quy định trước trái với Quyết định bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ ... c khoản Điều 14 sửa đổi sau: "c) Sau kiểm tra lại số môn học có điểm trung bình 5,0 nhận xét loại trung bình để xếp loại lại học lực năm không đạt loại trung bình." Điều 15 sửa đổi sau: "Điều ... tập, mức đánh giá chung xác định từ kết nhận xét KTtx, KTđk, KThk xem xét mức độ tiến đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập học sinh học kỳ năm học" Điều 13 sửa đổi sau: "Điều 13 Tiêu chuẩn...
 • 4
 • 155
 • 0

Quyết định 83 về quy trình KDCLGD

Quyết định 83 về quy trình KDCLGD
... phúc QUY ĐỊNH Về quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Quy t định số: 83/ 2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ... chức có thẩm quy n theo quy định pháp luật Phòng giáo dục đào tạo định kỳ đột xuất tổ chức tra, kiểm tra tình hình thực quy định kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông thuộc quy n quản lý ... giáo dục Điều Quy trình kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông Quy trình kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông thực sau: Tự đánh giá sở giáo dục phổ thông Đăng ký kiểm định chất lượng...
 • 23
 • 139
 • 0

Gián án Quyết định 1221 về vệ sinh trường học

Gián án Quyết định 1221 về vệ sinh trường học
... trường học bao gồm vệ sinh môi trường học tập; vệ sinh phương tiện phục vụ học tập trường học vệ sinh nhà ở, nhà ăn trường học sinh nội trú, bán trú; quy định kiểm tra, tra, xử lý trường hợp vi ... dụng: Quy định áp dụng tất trường phổ thông: trường tiểu học, trường trung học sở trung học phổ thông Chương II YÊU CẦU VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP Điều Địa điểm xây dựng trường học Trường học xây ... 2 QUY ĐỊNH Về vệ sinh trường học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/ 2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 Bộ trưởng Bộ Y tế) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh vệ sinh trường học bao...
 • 7
 • 628
 • 1

Tài liệu môn Kinh tế lao động - Phân tích những nhân tố quyết định cầu về lao động của Doanh nghiệp

Tài liệu môn Kinh tế lao động - Phân tích những nhân tố quyết định cầu về lao động của Doanh nghiệp
... phân tích doanh nghiệp thuê mướn lao động Tuy nhiên mức sử dụng lao động giá trò sản phẩm trung bình lao động tạo tiền lương doanh nghiệp thuê lỗ phá sản •(đường VMPE cao đường VAPE) Do cầu lao ... đường VAPE Đường cầu lao động ngắn hạn - W = 22 DN thuê mướn LĐ -W = 18 DN thuê mướn LĐ - Đường cầu lao động đường giá trò SP biên - Giá trò sản phẩm biên giảm sử dụng nhiều lao động - Tiền lương ... -Yếu tố đònh PDN ngắn hạn - iều kiện tối ưu thuê mướn LĐ để lợi nhuận tối đa - ường cầu độ co dãn cầu LĐ ngắn hạn HỆ THỐNG CHƯƠNG (tt) 1) Cầu lao động dài hạn - iều kiện SX dài hạn ? -Yếu tố đònh...
 • 44
 • 557
 • 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH (1) Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm pptx

MẪU QUYẾT ĐỊNH (1) Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm pptx
... (2) Mẫu phụ lục số 02; riêng báo cáo gửi Sở Tài KBNN tỉnh thực theo mẫu phụ lục số 01 (tổng hợp đơn vị) ...
 • 2
 • 1,353
 • 1

Quyết định số / về việc thành lập BGK

Quyết định số / về việc thành lập BGK
... DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI TIẾNG HÁT “ GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” ( ban hành kèm theo Quyết đònh số /QĐ- PGD-DT, ngày tháng 4năm 2009 Trưởng phòng Giáo dục – ĐT Đăk Glong ) Họ tên Chức vụ Nơi ... mục Em đưa cơm cho mẹ cày Đảng chắp cánh ta bay Trống Cơm Tuổi đời mênh mông Khê Play Kho Người lập PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT Thể loại Đơn ca Đơn ca Tam ca Tốp ca Múa Tác giả Hàn Ngọc Bích Đặng Sóng ... Em H’ Dó Em H’ Grều Em K’ Bia Em K’ Thủy Em K’ Yông Em K’ Trí Em H’ Văn Em Phạm Thu Trinh Người lập Năm sinh 1965 1980 1976 1980 1995 1995 1995 1996 1993 1994 1994 1993 1993 1992 1994 1994 1996...
 • 4
 • 92
 • 0

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện doc

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện doc
... giải sở giải thể; - Số lượng hồ sơ: 01 d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ xin giải thể người có thẩm quyền giải thể phải định giải thể sở bảo trợ ... hội e) Đối tượng thực thủ tục hành chính:Tổ chức f) quan thực thủ tục hành chính: - quan có thẩm quyền định: UBND cấp huyện - quan người có thẩm quyền uỷ quyền phân cấp thực : - ... quan trực tiếp thực TTHC: Phòng Lao động - Thương binh hội cấp huyện - quan phối hợp: UBND cấp g) Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành h) Lệ phí: Không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai...
 • 3
 • 831
 • 0

Thành lập cở sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện, Mã số hồ sơ 161074 doc

Thành lập cở sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện, Mã số hồ sơ 161074 doc
... hợp: UBND cấp g) Kết thực thủ tục hành chính: Quyết định hành h) Lệ phí: Không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn xin thành lập sở bảo trợ hội (mẫu số 1) - Đề án thành lập sở bảo trợ hội ... Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động giải thể sở Bảo trợ hội Mẫu số 1: Đơn xin thành lập sở BTXH công lập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh ... quy định, xin phép thành lập sở bảo trợ hội hoạt động phạm vi ………………………………… Khi (tên sở) ………………………………………………………được thành lập vào hoạt động góp phần ổn định vào sống đối tượng bảo trợ hội...
 • 5
 • 500
 • 0

Quyết định 14 về dạy thêm trên địa bàn Hà Nội

Quyết định 14 về dạy thêm trên địa bàn Hà Nội
... D Y THÊM H C THÊM NGOÀI NHÀ TRƯ NG ði u D y thêm h c thêm nhà trư ng D y thêm h c thêm nhà trư ng d y thêm h c thêm nhà trư ng ph thông, s giáo d c thu c ngành giáo d c ñào t o N i th c hi ... nh ði u D y thêm h c thêm nhà trư ng D y thêm h c thêm nhà trư ng d y thêm h c thêm t ch c khác, t ch c quy ñ nh t i Kho n ði u c a Quy ñ nh ho c cá nhân th c hi n D y thêm h c thêm nhà trư ng ... trư ng nhà trư ng Văn b n áp d ng ñ i v i t ch c, cá nhân th c hi n d y thêm h c thêm ñ a bàn thành ph N i ði u Nguyên t c th c hi n d y thêm h c thêm N i dung, phương pháp d y thêm h c thêm...
 • 15
 • 106
 • 0

Quyết định 14 về chuẩn đánh giá gv tiểu học

Quyết định 14 về chuẩn đánh giá gv tiểu học
... nhiệm hướng dẫn giáo viên tiểu học tự đánh giá tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định văn báo cáo kết thực phòng giáo dục đào tạo Căn kết đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học, tham mưu ... dưỡng giáo viên tiểu học; quy định kiểm định chất lượng trường tiểu học, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng, đại học; tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch giáo ... Quy định áp dụng loại hình giáo viên tiểu học sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân Điều Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hệ thống yêu cầu phẩm...
 • 15
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định bảo vệ môi trườngquyết định phí vệ sinh môi trườngquyết định bảo vệ môi trường tại cảngquyết định thôi vềquyết định số về 1582004qđbcnquyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại của ubndquyết định 27 về cấp giấy phép quy hoạchquyết định 37 về phổ biến giáo dục pháp luậtquyết định 12 về suất vốn đầu tưquyết định 50 về giá đấtquyết định 55 về giáo dục mầm nonquyết định 82 về giá đấtquyết định 80 về giám sát cộng đồngquyết định công nhận các huyện miền núiquyết định công nhận các huyện nghèoĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Ứng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép1000 Quick Writing IdeasTổng hợp trắc nghiệm số phứcGiáo trình lý thuyết mầu220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국어1권국 어 2 권li thuyet va bai tap tuong tac genQuang hợp ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC