Quyết định 26 về KB TW

Quyết định 695 về KB huyện

Quyết định 695 về KB huyện
... quy định Biên chế Kho bạc Nhà nước cấp huyện Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh định tổng biên chế giao Điều Quan hệ Kho bạc Nhà nước cấp huyện với Uỷ ban nhân dân huyện Được Uỷ ban nhân dân huyện ... trách nhiệm thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng năm 2015 thay Quyết định số 163/QĐ-KBNN ngày 17 tháng năm 2010 Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định nhiệm vụ, quyền ... nước cấp huyện tổ chức điểm giao dịch thường xuyên trụ sở Điều Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện Kho bạc Nhà nước cấp huyện có Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp huyện chịu...
 • 6
 • 373
 • 1

Quyết định 1399 về KB tỉnh

Quyết định 1399 về KB tỉnh
... trưởng Bộ Tài định thành lập điểm giao dịch thường xuyên trụ sở Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước định: a) Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; quy định chức năng, ... nước cấp tỉnh; b) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngân hàng thương mại địa bàn theo chế độ quy định ... quy định pháp luật; c) Tổ chức toán, đối chiếu, toán toán liên kho bạc theo quy định pháp luật 10 Tổ chức thực việc phát hành toán trái phiếu Chính phủ Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định...
 • 7
 • 238
 • 0

Quyết định 40 về đánh giá xếp loại học sinh TrH

Quyết định 40 về đánh giá xếp loại học sinh TrH
... GDQP-AN học kỳ năm học Nếu miễn học năm học môn học không tham gia đánh giá, xếp loại học lực học kỳ năm học; miễn học học kỳ lấy kết đánh giá, xếp loại học kỳ học để đánh giá, xếp loại học lực ... giá, xếp loại học sinh trung học sở (THCS) học sinh trung học phổ thông (THPT) bao gồm đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực; sử dụng kết đánh giá, xếp loại; trách nhiệm giáo viên, ... nạn xã hội 4 Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC Điều Căn đánh giá, xếp loại loại học lực Căn đánh giá học lực học sinh: a) Hoàn thành chương trình môn học Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT;...
 • 11
 • 349
 • 1

Quyết định 51 về bổ sung sửa đổi ĐGXL HS

Quyết định 51 về bổ sung sửa đổi ĐGXL HS
... loại lại học lực; đạt loại trung bình lên lớp" Điều Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Các quy định trước trái với Quyết định bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ ... c khoản Điều 14 sửa đổi sau: "c) Sau kiểm tra lại số môn học có điểm trung bình 5,0 nhận xét loại trung bình để xếp loại lại học lực năm không đạt loại trung bình." Điều 15 sửa đổi sau: "Điều ... tập, mức đánh giá chung xác định từ kết nhận xét KTtx, KTđk, KThk xem xét mức độ tiến đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập học sinh học kỳ năm học" Điều 13 sửa đổi sau: "Điều 13 Tiêu chuẩn...
 • 4
 • 161
 • 0

Quyết định 83 về quy trình KDCLGD

Quyết định 83 về quy trình KDCLGD
... phúc QUY ĐỊNH Về quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Quy t định số: 83/ 2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ... chức có thẩm quy n theo quy định pháp luật Phòng giáo dục đào tạo định kỳ đột xuất tổ chức tra, kiểm tra tình hình thực quy định kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông thuộc quy n quản lý ... giáo dục Điều Quy trình kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông Quy trình kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông thực sau: Tự đánh giá sở giáo dục phổ thông Đăng ký kiểm định chất lượng...
 • 23
 • 145
 • 0

Gián án Quyết định 1221 về vệ sinh trường học

Gián án Quyết định 1221 về vệ sinh trường học
... trường học bao gồm vệ sinh môi trường học tập; vệ sinh phương tiện phục vụ học tập trường học vệ sinh nhà ở, nhà ăn trường học sinh nội trú, bán trú; quy định kiểm tra, tra, xử lý trường hợp vi ... dụng: Quy định áp dụng tất trường phổ thông: trường tiểu học, trường trung học sở trung học phổ thông Chương II YÊU CẦU VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP Điều Địa điểm xây dựng trường học Trường học xây ... 2 QUY ĐỊNH Về vệ sinh trường học (Ban hành kèm theo Quyết định số 1221/ 2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 Bộ trưởng Bộ Y tế) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh vệ sinh trường học bao...
 • 7
 • 669
 • 1

Tài liệu môn Kinh tế lao động - Phân tích những nhân tố quyết định cầu về lao động của Doanh nghiệp

Tài liệu môn Kinh tế lao động - Phân tích những nhân tố quyết định cầu về lao động của Doanh nghiệp
... phân tích doanh nghiệp thuê mướn lao động Tuy nhiên mức sử dụng lao động giá trò sản phẩm trung bình lao động tạo tiền lương doanh nghiệp thuê lỗ phá sản •(đường VMPE cao đường VAPE) Do cầu lao ... đường VAPE Đường cầu lao động ngắn hạn - W = 22 DN thuê mướn LĐ -W = 18 DN thuê mướn LĐ - Đường cầu lao động đường giá trò SP biên - Giá trò sản phẩm biên giảm sử dụng nhiều lao động - Tiền lương ... -Yếu tố đònh PDN ngắn hạn - iều kiện tối ưu thuê mướn LĐ để lợi nhuận tối đa - ường cầu độ co dãn cầu LĐ ngắn hạn HỆ THỐNG CHƯƠNG (tt) 1) Cầu lao động dài hạn - iều kiện SX dài hạn ? -Yếu tố đònh...
 • 44
 • 575
 • 1

thực trạng thực thi quyết định 1315qđnttg về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của nhân viên y tế ở các cơ sở y tế nhà nước tại huyện bình lục và kim bảng tỉnh hà nam năm 2011

thực trạng thực thi quyết định 1315qđnttg về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc của nhân viên y tế ở các cơ sở y tế nhà nước tại huyện bình lục và kim bảng tỉnh hà nam năm 2011
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI …… ***…… LÊ HỒNG CHUNG THỰC TRẠNG THỰC THI QUYẾT ĐỊNH 1315/QĐ-TTg VỀ CẤM HÚT THUỐC LÁ TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÀ NƯỚC ... tế thuộc sở y tế công hai huyện Bình Lục Kim Bảng Mô tả kiến thức, thái độ thực trạng thực thi định 1315/QĐ-TTg nơi làm việc nhân viên y tế thuộc sở y tế công hai huyện Bình Lục Kim Bảng 4 CHƯƠNG ... quy định cấm hút thuốc tuyệt đối sở y tế, làm gương thực luật nơi công cộng khác MỤC TIÊU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng thực thi Quyết định 1315/QĐ-TTg cán y tế sở y tế nhà nước thuộc hai huyện...
 • 78
 • 425
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH (1) Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm pptx

MẪU QUYẾT ĐỊNH (1) Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm pptx
... (2) Mẫu phụ lục số 02; riêng báo cáo gửi Sở Tài KBNN tỉnh thực theo mẫu phụ lục số 01 (tổng hợp đơn vị) ...
 • 2
 • 1,399
 • 1

Quyết định số 55-QĐ/TW doc

Quyết định số 55-QĐ/TW doc
... định Hằng năm báo cáo kết thực Quy định với Ban Bí thư Điều 12 Khen thưởng xử lý vi phạm 1- Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có thành tích việc thực Quy định biểu dương, khen thưởng theo quy định ... đảng viên vi phạm đạo đức vi phạm Quy định tuỳ theo nội dung, tính chất, mức độ để xử lý theo quy định Đảng pháp luật Nhà nước Điều 13 Hiệu lực thi hành 1- Quy định có hiệu lực từ ngày ký phổ biến ... vi phạm Quy định Tập trung kiểm tra vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm đảng viên cán bộ, công chức để giải dứt điểm vấn đề xúc, cộm nảy sinh địa phương, đơn vị 3- Kiểm tra định kỳ: Căn...
 • 7
 • 94
 • 0

Quyết định số 99-QĐ/TW pot

Quyết định số 99-QĐ/TW pot
... BỘ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ (Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng) Điều Đối tượng áp dụng 1- Quy định áp dụng tổ chức đảng gồm: a) Chi sở, đảng ... theo quy định Chính phủ], định mức chi lập dự toán lần mức quy định e) Đối với chi sở, đảng sở doanh nghiệp; đơn vị nghiệp; tổ chức kinh tế - Chi sở, đảng sở có tỉ lệ đảng viên tổng số cán bộ, ... quy định báo cáo cấp ủy 5.3- Đối với đảng quyền cấp vào chế độ chi theo Quyết định này, cấp ủy lập dự toán chi hoạt động công tác đảng cấp gửi cấp ủy cấp trực tiếp phê duyệt đảm bảo Cấp ủy cấp định...
 • 8
 • 103
 • 0

Quyết định số 99-QĐ/TW pdf

Quyết định số 99-QĐ/TW pdf
... BỘ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ (Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng) Điều Đối tượng áp dụng 1- Quy định áp dụng tổ chức đảng gồm: a) Chi sở, đảng ... theo quy định Chính phủ], định mức chi lập dự toán lần mức quy định e) Đối với chi sở, đảng sở doanh nghiệp; đơn vị nghiệp; tổ chức kinh tế - Chi sở, đảng sở có tỉ lệ đảng viên tổng số cán bộ, ... quy định báo cáo cấp ủy 5.3- Đối với đảng quyền cấp vào chế độ chi theo Quyết định này, cấp ủy lập dự toán chi hoạt động công tác đảng cấp gửi cấp ủy cấp trực tiếp phê duyệt đảm bảo Cấp ủy cấp định...
 • 8
 • 137
 • 0

Quyết dịnh số 101-QÐ/TW pptx

Quyết dịnh số 101-QÐ/TW pptx
... chủ; phát huy dân chủ đôi với giữ nghiêm kỷ luật tổ chức, quan, đơn vị - Gương mẫu chấp hành nghị quyết, thị, định, phân công, điều động tổ chức; đầu thực nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội quy, quy ... vị 7- Về đoàn kết nội - Hết lòng chăm lo xây dựng tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần quần chúng quan, đơn vị, địa phương; công tâm với cán quyền; hợp tác với ... với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến - Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp công tác sống; bảo vệ uy tín, danh dự đáng đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn...
 • 4
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định 26 về phổ cập giáo dụcquyết định bảo vệ môi trườngquyết định phí vệ sinh môi trườngquyết định bảo vệ môi trường tại cảngquyết định thôi vềquyết định số về 1582004qđbcnquyết định số về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại của ubndquyết định 27 về cấp giấy phép quy hoạchquyết định 37 về phổ biến giáo dục pháp luậtquyết định 12 về suất vốn đầu tưquyết định 50 về giá đấtquyết định 55 về giáo dục mầm nonquyết định 82 về giá đấtquyết định 80 về giám sát cộng đồngquyết định 28 về điều chỉnh quy hoạchĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả