Tuyển tập đề thi đại học vật lí có chọn lọc

150 de thi dai hoc suu tam co chon loc

150 de thi dai hoc suu tam co chon loc
... Câu3: (2 điểm) 1) Giải phơng trình: cosx+ cos2x + cos3x + cos4x + cos5x = - 2) Chứng minh ABC thoả mãn điều kiện C A B cos A + cos B cos C = + sin + cos cos 2 2 ABC Câu4: (2 điểm) 1) Trên mặt ... ABC điều kiện cần A B BC CA A 2B 2C cos cos đủ là: cos + cos + cos = cos 2 2 Đề số 25 Câu1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x + mx x (1) (m tham số) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2) ... 2x + sin x cos 2x =0 cos x 2) Các góc ABC thoả mãn điều kiện: 2 ( 2 sin A + sin B + sin C = cos A + cos B + cos C ) Trang:43 V Vn Ninh - THPT Lý Thng Kit - Hi Phũng Chứng minh ABC tam giác Câu4:...
 • 152
 • 200
 • 0

Tổng hợp bộ đề thi đại học môn toán chọn lọc

Tổng hợp bộ đề thi đại học môn toán có chọn lọc
... TấN thi i hc A nm 2002 thi i hc B nm 2002 thi i hc D nm 2002 thi i hc A nm 2003 thi i hc B nm 2003 thi i hc D nm 2003 thi i hc A nm 2004 thi i hc B nm 2004 thi i hc D nm 2004 thi i ... 2005 thi i hc B nm 2005 thi i hc D nm 2005 thi i hc A nm 2006 thi i hc B nm 2006 thi i hc D nm 2006 thi i hc A nm 2007 thi i hc B nm 2007 thi i hc D nm 2007 thi i hc A nm 2008 thi i ... 2008 thi i hc D nm 2008 thi i hc A nm 2009 thi i hc B nm 2009 thi i hc D nm 2009 thi i hc A nm 2010 thi i hc B nm 2010 thi i hc D nm 2010 thi i hc A nm 2011 thi i hc B nm 2011 thi i...
 • 226
 • 301
 • 2

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT HẠT NHÂN pdf

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT LÍ HẠT NHÂN pdf
... 37 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Hạt nhân 84 Po đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 38 (Đề thi ĐH – CĐ năm ... riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 31T  D  He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He ... không xảy Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng...
 • 6
 • 1,671
 • 29

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT HẠT NHÂN pot

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT LÍ HẠT NHÂN pot
... Câu 37 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Hạt nhân 210 Po đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, 84 động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐH ... không xảy Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng ... riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 31T  D  He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He...
 • 5
 • 291
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT HẠT NHÂN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT LÍ HẠT NHÂN
... không xảy Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng ... riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 31T  D  He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He ... động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 38 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Dùng prôtôn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân...
 • 5
 • 206
 • 1

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT HẠT NHÂN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT LÍ HẠT NHÂN
... Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng ... B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Câu 19 (ÐH2008): Hạt nhân A ... hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32 (ÐH2009): Cho phản ứng hạt nhân: 1T + D → He + X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491...
 • 12
 • 189
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT HẠT NHÂN 2014

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN VẬT LÍ HẠT NHÂN 2014
... 37 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Hạt nhân 84 Po đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 38 (Đề thi ĐH – CĐ năm ... riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 1T + D → He + X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He ... không xảy Câu 31(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2009): Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng...
 • 9
 • 158
 • 0

Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng Vật Lý các năm theo chủ đề ppsx

Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng Vật Lý các năm theo chủ đề ppsx
... www.MATHVN.com Trang Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng năm (theo chủ đề) – www.MATHVN.com 1 A B C D TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN SÓNG Câu 1. (Đề thi ĐH _2001)Tại điểm S mặt nước ... mẫu gỗ cổ cho A 1910 năm B 2865 năm C 11460 năm D 17190 năm Trang 37 www.MATHVN.com Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng năm (theo chủ đề) – www.MATHVN.com Câu 43 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Ban đầu (t ... Tuyển tập đề thi đại học cao đẳng năm (theo chủ đề) – www.MATHVN.com C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 45(ĐH - 2009): Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại 31,4...
 • 40
 • 284
 • 1

tuyển tập đề thi đại học môn vật lý theo từng chủ đề

tuyển tập đề thi đại học môn vật lý theo từng chủ đề
... Tuyển tập đề thi TN-ĐH-CĐ năm theo chủ đề GV: Ths Kiều Trung biên soạn Câu 12. (Đề thi ĐH _2007) Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc ... lên vật trục Δ M Gia tốc góc γ mà vật thu tác dụng momen -2- Tuyển tập đề thi TN-ĐH-CĐ năm theo chủ đề GV: Ths Kiều Trung biên soạn 2I M 2M I A γ = B γ = C γ = D γ = M I I M Câu 21. (Đề thi TN_PB_LẦN ... 67 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại tỉ số động vật 1 A B C D TUYỂN TẬP ĐỀ THI...
 • 44
 • 151
 • 0

tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm môn vật lý phần điện xoay chiều

tuyển tập đề thi đại học cao đẳng các năm môn vật lý phần điện xoay chiều
... mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở lớn) đo điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu điện ... biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 55(ĐH – 2009): Đặt điện áp u  U cos  100 t   2.104 (V) vào hai đầu tụ điện điện dung ... nói dòng điện xoay chiều ba pha ? A Khi cường độ dòng điện pha không cường độ dòng điện hai pha lại khác không B Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha tạo từ trường quay  C Dòng điện xoay chiều ba...
 • 14
 • 247
 • 0

Tuyển tập đề thi Đại học, cao đẳng môn Vật Lý từ năm 2008 2014

Tuyển tập đề thi Đại học, cao đẳng môn Vật Lý từ năm 2008 2014
... -Trang 6/6 - Mã đề thi 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: VẬT LÍ, khối A Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 241 Họ, tên ... Mã đề thi 241 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi ... Mã đề thi 246 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ; Khối A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi...
 • 101
 • 143
 • 0

Chuyên đề: Tuyển tập đề thi Đại học thử ở các trung tâm luyện thi

Chuyên đề: Tuyển tập đề thi Đại học thử ở các trung tâm luyện thi
... Tôi tập trung em lớp 11A2 học ngoại khoá vào tiết buổi chiều tiết truyền thụ hết nội dung phơng pháp dùng lợng giác để chứng minh bất đẳng thức đại số sau nhà tập 2, 5, phần 10 tập yêu cầu học ... chia thành dạng tập Với kiến thức chứng minh bất đẳng thức phơng pháp lợng giác mà đợc biết phân chia thành dạng tập mà giới thi u sau Trong dạng tập đa phơng pháp chọn cách đặt để học sinh nhanh ... cos + cos) + 2 (đpcm) Các toán đa trắc nghiệm Trớc dạy thử nghiệm nội dung sáng kiến cho học sinh lớp 11A1 11A2 trờng tôi, nhà cho em, cho em chuẩn bị trớc thời gian tuần Với tập sau: Bài 1: Cho...
 • 16
 • 355
 • 6

đề thi đại học vật - KIÊN K19B - UBQN

đề thi đại học vật lí - KIÊN K19B - UBQN
... tích electron e = 1,6.1 0-1 9C 1,5.1014 hạt B 0,67.1013hạt 3.1013hạt D 1,5.1012hạt Một máy ảnh có tiêu cự vật kính 10cm, dùng để chụp ảnh vật cách vật kính 1,6m Phim đặt cách vật kính khoảng: 11,05cm ... Giả thi t sóng ánh sáng không giải thích dịnh luật quang điện D Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây tượng quang điện kim loại Một vật có khối lượng 0,4kg treo vào lò xo có độ cứng 80N/m Vật ... tiếp xúc với vật bị nhiễm điện khác Electrôn bứt khỏi bề mặt kim loại kim loại tác dụng từ trường Đặc điểm chung sóng sóng điện từ Bị nhiễu xạ gặp B Sóng dọc C Không mang D Truyền vật cản; lượng...
 • 2
 • 255
 • 0

Tuyển tập đề thi đại học môn toán

Tuyển tập đề thi đại học môn toán
... (b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat (c) Cho thi c vào dung dịch đồng(II) sunfat (d) Cho thi c vào dung dịch sắt(II) sunfat Trang 4/6 - Mã đề thi 617 Trong thí nghiệm trên, thí nghiệm có xảy ... nhất) Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Kim loại X A Zn B Al C Cr D Mg Trang 3/6 - Mã đề thi 617 Câu 34: Hòa tan hoàn toàn m gam Al dung dịch HNO3 loãng, thu 5,376 lít (đktc) hỗn hợp ... amino axit, có 30 gam glyxin 28,48 gam alanin Giá trị m A 77,6 B 73,4 C 83,2 D 87,4 Trang 2/6 - Mã đề thi 617 Câu 22: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch sau tạo muối sắt(II)? A HNO3 đặc, nóng, dư...
 • 6
 • 511
 • 2

Xem thêm