Nghiên cứu và ứng dụng biến tần trong máy phát điện gió

Nghiên Cứu Ứng Dụng Biến Tần Trong Máy Phát Điện Gió

Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Biến Tần Trong Máy Phát Điện Gió
... phát điện gió Bộ biến tần đóng vai trò tự động biến tốc cho máy phát điện gió, theo ngun tắc: tần số đầu vào biến tần ( tần số máy phát điện gió ln ln biến đổi theo tốc độ gió) biến tần tự động ... tiếp biến tần vào máy phát điện gió HVTH: Đặng Văn Hồng  Trang 2  Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng biến tần máy phát điện gió GVHD: TS Nguyễn Bách Phúc Chương GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG BIẾN TẦN ... tài: Nghiên cứu ứng dụng biến tần máy phát điện gió GVHD: TS Nguyễn Bách Phúc 3.1 Mơ hình máy phát điện gió nam châm vĩnh cửu làm việc với biến tần 48 3.2 Ngun lý làm việc máy phát điện gió nam...
 • 85
 • 118
 • 0

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tải

đồ án tốt nghiệp nghiên cứu và ứng dụng plc omron trong điều khiển các băng tải
... QUANG TÄØNG QUAN VÃƯ PLC OMRON V THIÃÚT BË KH TRÇNH CPM1A GIÅÏI THIÃÛU TÄØNG QUẠT VÃƯ PLC  Giåïi thiãûu PLC v phán loải Vai tr ca PLC  Cáúu trục PLC  Hoảt âäüng ca PLC 4.Chuøn dỉỵ liãûu ... 2.Thỉûc hiãûn chỉång trçnh  So sạnh PLC våïi cạc thiãút bë âiãưu khiãøn thäng thỉåìng.` Cạc bỉåïc thiãút kãú hãû thäúng âiãưu khiãøn dng PLC KHO SẠT PLC CPM1A CA OMRON GIỌI THIÃÛU CHUNG CẠC THNH ... CompoBus/S I/O Link Connection ÂÀÛC ÂIÃØM K THÛT V CÁÚU TRỤC VNG NHÅÏ PLC OMRON CẠC ÂÀÛC ÂIÃØM K THÛT H CPMA CÁÚU TRỤC VNG NHÅÏ PLC OMRON VNG IR VNG SR VNG TR VNG HR VNG AR VNG LR VNG DM VNG...
 • 35
 • 239
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DATA WAREHOUSE TRONG PHÂN TÍCH THÔNG TIN DI ĐỘNG CHO VNPT

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG DATA WAREHOUSE TRONG PHÂN TÍCH THÔNG TIN DI ĐỘNG CHO VNPT
... thuật phân tích liệu OLAP, từ xây dựng cấu trúc Data Warehouse ứng dụng phân tích liệu di động VNPT Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu Data Warehouse ứng dụng cho lĩnh vực phân tích liệu di động ... văn nghiên cứu “NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG DATA WAREHOUSE TRONG PHÂN TÍCH THÔNG TIN DI ĐỘNG CHO VNPT đƣợc hoàn thành  Nghiên cứu lý thuyết, mô hình tổng quan BI doanh nghiệp  Nghiên cứu phân tích ... liệu Data Warehouse, ứng dụng nhƣ mô hình kho liệu Tổng quan kỹ thuật phân tích tích hợp thông tin mô hình kho liệu Data Warehouse Chƣơng 2: Ứng dụng lĩnh vực di động cho VNPT Chƣơng tập trung vào...
 • 26
 • 345
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu Bước Qua cho học sinh nữ lớp 9 trường PT DT Nội Trú huyện ĐakMil, tỉnh Đăk Nông

Nghiên cứu và ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu Bước Qua cho học sinh nữ lớp 9 trường PT DT Nội Trú huyện ĐakMil, tỉnh  Đăk Nông
... dạn nghiên cứu đề tài : “ Nghiên cứu ứng dụng số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao kiểu Bước Qua cho học sinh nữ lớp trường PT DT Nội Trú huyện ĐakMil, tỉnh Đăk Nông ... hai nhiệm vụ nghiên cứu sau:  Nhiệm vụ 1: Xác định lựa chọn số tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích mơn nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh nữ lớp trường PT DT Nội Trú huyện ĐakMil ... tập phát triển sức mạnh thể tính hiệu đến việc huấn luyện nâng cao thành tích nhảy cao cho học sinh nữ lớp trường PT DT NT ĐAK MIL Từ kết nghiên cứu cho phép nhận xét: - Qua nghiên cứu chọn tập...
 • 18
 • 186
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng đấu nối các nhà máy phát điện gió lên lưới điện bình thuận

Nghiên cứu ảnh hưởng đấu nối các nhà máy phát điện gió lên lưới điện bình thuận
... 5.3.3 ) Nghiên cứu nh h ởng đấu nối nhà máy phát gió lên l ới điện Bình Thuận : Đ ki m ch ng n áp t i nút, công su t đầu c a máy phát gió (công su t thực vƠ công su t ph n kháng) đ u n i lên l ... ho ch điện gió Bình Thuận 2015 34 B ng 5.9 : Công suất lắp đặt t i khu vực 35 Hình 5.10 : Sơ đồ l ới điện Bình Thuận nút đấu nối nhà máy phát gió 36 Hình 5.11 : Sơ đố đấu nối tr ... lƠ công su t ph n kháng c a t i 5.3 Nghiên c u nhăh ngăđ u n i các nhƠ máy phát gió trênăl iăđi n : 5.3.1 ) Mô hình đấu nối nhà máy phát gió l ới điện Bình Thuận: Đƣ l p mô hình tính toán PSωAD...
 • 127
 • 108
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu siêu cao tần vào thiết kế chế tạo các cấu kiện siêu cao tần như isolator, circulator tải phối hợp dải sóng centimet sử dụng trong các dải rada

Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu siêu cao tần vào thiết kế chế tạo các cấu kiện siêu cao tần như isolator, circulator và tải phối hợp dải sóng centimet sử dụng trong các dải rada
... lợng cao áp dụng thực tế - Nghiên cứu vật liệu ferrit siêu cao tần ứng dụng vào thiết kế chế tạo Circulator dải sóng SCT - Nghiên cứu vật liệu hấp thụ SCT ứng dụng vào thiết kế chế tạo tải phối hợp ... việc thiết kế chế tạo mạch tích hợp siêu cao tần Thông tin chung đề tài Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu siêu cao tần vào thiết kế chế tạo cấu kiện SCT nh Isolator, Circulator tải phối hợp ... nghệ chế 3/2007 tạo vật liệu ferrit siêu cao 5/2007 tần cấu kiện siêu cao tần Báo cáo, Bản vẽ thiết kế 5/2007- - SCT ứng dụng vào thiết kế chế tạo tải phối hợp trở kháng dải sóng SCT Nghiên cứu vật...
 • 219
 • 632
 • 2

Nghiên cứu biến tần micromater của hãng siemens ứng dụng biến tần trong điều khiển truyền động đồng bộ nhiều động cơ

Nghiên cứu biến tần micromater của hãng siemens  ứng dụng biến tần trong điều khiển truyền động đồng bộ nhiều động cơ
... đồng nhiều động ” Nội dung đề tài bao gồm chương sau : Chương : Biến tần gián tiếp ứng dụng Chương : Biến tần MicroMater hãng siemens Chương : Ứng dụng BBT điều khiển truyền động đồng nhiều động ... Điều nhờ khối tính toán biến tần Chính , để giải vấn đề hiểu rõ BBT mục đích nghiên cứu đồ án Đề tài em : Nghiên cứu biến tần MicroMater hãng siemens Ứng dụng biến tần điều khiển truyền động ... CHƯƠNG ỨNG DỤNG BBT TRONG ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐỒNG BỘ NHIỀU ĐỘNG CƠ 3.1 Giới thiệu chung hệ thống biến tần - động 3.1.1 Hệ thống điều khiển vòng hở HTĐKH gọi hệ không hồi tiếp hệ thống trong...
 • 61
 • 38
 • 0

NGHIÊN cứu BIẾN tần MICROMASTER của HÃNG SIEMENS ỨNG DỤNG BIẾN tần TRONG điều KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐỒNG bộ NHIÊù ĐỘNG cơ

NGHIÊN cứu BIẾN tần MICROMASTER của HÃNG SIEMENS ỨNG DỤNG BIẾN tần TRONG điều KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐỒNG bộ NHIÊù ĐỘNG cơ
... chnh tn s 32 Chng BIN TN MICROMASTER CA HNG SIEMENS 2.1 GII THIU V HNG SIEMENS VI CC SN PHM CễNG NGHIP Siemens l on in - in t v thit b vin thụng ln v uy tớn hng u th gii Siemens ó bt u xõm nhp ... bc tin quan trng lch s ca on siemens Siemens cú truyn thng l nh cung cp hng u v h thng t ng hoỏ quỏ trỡnh v cỏc sn phm cụng nghip khỏc cho th trng th gii Mc tiờu ca Siemens cỏc nghnh t ng hoỏ truyn ... hnh theo yờu cu ca tng h T Vi nhng s phỏt trin nh vy thỡ Siemens ang l mt nhng on ln trờn th gii 2.2 CU TO CA BIN TN MICROMASTER CA HNG SIEMENS 2.2.1 Gii thiu chung v BBT MM (a) ( b) (c) (d) Hỡnh...
 • 68
 • 232
 • 0

Nghien cuu va ung dung chuong trinh lap lich trong mang IP.doc

Nghien cuu va ung dung chuong trinh lap lich trong mang IP.doc
... v QoS dung hờt Trong mụi trng mang, cac ng dung multimedia se dung hờt bng thụng c cung cõp thờm Nờu m rụng bng thụng, ban cung cõn phai co cac dich vu quan ly no õy la luc cac giao thc mang QoS ... tri mang s dung CAR xac lõp nhng qui inh va gii han vờ bng thụng va x ly lu thụng vt qua ụ rụng cua ng truyờn a xac lõp Gii han cua CAR c ap dung da trờn ia chi IP, cụng hoc cac luụng ng dung ... triờn bung nụ cua nhng nghi thc Web, cua viờc s dung cac mang chuyờn ụi Nguyn Th Thu Huyn - Lp D2001VT ỏn tt nghip Chng Tng quan v QoS la nhng mang gop phõn tao mang Ethernet, va cua viờc s dung...
 • 105
 • 1,019
 • 7

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng ansys trong tính toán sản phẩm nón bảo hiểm

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu và ứng dụng ansys trong tính toán sản phẩm nón bảo hiểm
... NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ ANSYS ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN MỘT SỐ KẾT CẤU CƠ KHÍ TÍNH TOÁN CHO SẢN PHẨM NÓN BẢO HIỂM TỔNG QUAN VỀ ANSYS Là phần mềm mạnh mô phỏng, thiết ... khỏi lỗ TÍNH TOÁN CHO SẢN PHẨM NÓN BẢO HIỂM 3.1 3.2 3.3 Giới thiệu chung nón bảo hiểm Giới thiệu tiêu chuẩn TCVN 57562001 Quy trình tính toán kết phân tích 3.1 Giới thiệu chung nón bảo hiểm Hai ... loại nón nửa đầu + Ứng dụng kết toán kiểm tra chất lượng nón bảo hiểm mà không cần phải tiến hành cho va đập, gây hư hỏng cho nón + Các công ty sản xuất nón bảo hiểm dùng kết nghiên cứu việc nghiên...
 • 64
 • 669
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 041 nghiên cứu và ứng dụng mạng neutron trong nhận dạng chữ viết tay tiếng việtnghiên cứu và ứng dụng biện pháp canh tác phòng trừ bệnh chết nhanh hồ tiêuđồ án tốt nghiệp ô tô nghiên cứu và ứng dụng khí sinh học biogas cho động cơ đốt trongnghiên cứu và ứng dụng card điều khiển số dsp digital signal processor để thiết kế bộ điều khiển số trong điều khiển chuyển độngnghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập môn gdqp an ninh trong trường thpt quảng xương 2đạo lý sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốcđầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật trong sản xuất quản lý nông nghiệp nông thônnghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 20 năm đổi mớicơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phát triển nông nghiệp nghiên cứu và ứng dụng kh amp cn và cnc trong nông nghiệp tỉnh vĩnh longtình hình nghiên cứu và ứng dụng vi khuẩn cố định đạm trong nông nghiệp ở việt namtổng quan các loại cửa van trong nước đã nghiên cứu và ứng dụngnghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện quận đống đa thành phố hà nộiứng dụng biến tần trong công nghiệpviện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh họcnghiên cứu và ứng dụng qos trên môi trường linuxĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGTÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnTổng hợp trắc nghiệm số phức