de thi thu TN nam 2013 2014 MÔN TIẾNG ANH

bộ đề thi thử đhcđ năm 20132014 môn hóa

bộ đề thi thử đhcđ năm 2013 – 2014 môn hóa
... ng D Tờn ca este X l vinyl axetat - HT THI TH VO I HC, CAO NG ( thi c? 05 trang) Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 c?u t c?u n c?u 44) ... source not CH3CH2CH2Cl found found found found 09 ( thi c? 05 trang) THI TH V?O I HC, CAO NG M?n thi: H?A HC Thi gian l?m b?i: 90 ph?t (kh?ng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 c?u t c?u n c?u 44) ... thu c l? : A 21,6 g B 23,4 g C 24,8 g D.26,0g 10 ( thi cú 04 trang) THI TH VO I HC, CAO NG Mụn thi: HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt (khụng k thi gian giao ) PHN CHUNG: (44 cõu t cõu n cõu 44)...
 • 139
 • 506
 • 3

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 5 MÔN: TIẾNG ANH 12 Năm học : 2010 – 2011 pdf

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 5 MÔN: TIẾNG ANH 12 Năm học : 2010 – 2011 pdf
... END………………………… ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG MÔN: TIẾNG ANH 12 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học : 2009 2010 (Thời gian: 60 phút không tkể thời gian phát đề) ĐỀ 357 I Read ... enough D so 50 A whose B whom C which D who ……………………………THE END………………………… ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG MÔN: TIẾNG ANH 12 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học : 2009 2010 (Thời ... enough D so 50 A who B whose C whom D which ……………………………THE END………………………… ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG MÔN: TIẾNG ANH 12 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học : 2009 2010 (Thời...
 • 17
 • 196
 • 0

ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 TIẾNG ANH 12 TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 TIẾNG ANH 12 TRẦN PHÚ
... No sooner had he arrived than things went wrong Part 2: (1,5 điểm) Bố cục: (Điểm tối đa 0,4) - Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc - Bố cục hợp lý rõ ràng phù hợp yêu cầu đề - Bố cục uyển chuyển từ mở đến ... come to this club are in their twenties and thirties A By and large B Altogether C To a degree D Virtually Question 15: – “We’ll have to hurry if we want to finish this project on time.” - “ ... triển ý (Điểm tối đa 0,25) - Phát triển ý có trình tự logic - Có dẫn chứng, ví dụ…đủ để bảo vệ ý kiếm Sử dụng ngôn từ (Điểm tối đa 0,30) - Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung - Sử dụng ngôn từ phù hợp...
 • 9
 • 266
 • 0

Bộ 16 đề thi thử THPTQG năm 2016 2017 môn Tiếng Anh

Bộ 16 đề thi thử THPTQG năm 2016 2017 môn Tiếng Anh
... cause D treat Question 28 In this case, I think nothing A it is better to say B it be better to say C better to say D better for saying Question 29 Mark, I don't think you Carol, the new department ... Scientists call this a mass extinction Scientists think there (45) _ at least five mass extinctions in Earth’s history The last mass extinction happened about 65 million years ago This mass extinction ... for this computer? → How much does Question The last time Joe heard from his family was in June → Joe hasn’t Question How long have you been living in this new house? → When Question This...
 • 67
 • 389
 • 1

Đề thi thử lần 1 2013 2014 môn sinh học THPT Lê Hồng Phong

Đề thi thử lần 1 2013 2014 môn sinh học THPT Lê Hồng Phong
... mèo đực lông 1c 11 b 21c 31b 41c 51b 2b 12 d 22d 32b 42c 52b 3d 13 c 23b 33a 43d 53a 4b 14 a 24c 34c 44a 54a ĐÁP ÁN 5d 6b 15 d 16 a 25d 26b 35d 36d 45a 46b 55c 56b 7b 17 c 27b 37a 47d 57b 8a 18 c 28d 38c ... amin a b c d 20/ Khi gen thực lần nhân đôi, số gen cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp a 16 b 15 c 14 d 21/ Ở loài thực vật, nhiễm sắc thể 2n = 18 Có thể dự đoán số lượng ... trở thành dạng (G*) sau lần tự có gen đột biến dạng thay G - X A - T a 31 b 15 c d 24/ Trong trình hình thành chuỗi polynuclêôtit, nhóm phốt phát nuclêôtit sau gắn vào nuclêôtit trước vị trí nào?...
 • 7
 • 799
 • 16

đề thi thử đại học khối d môn tiếng anh năm 2014 - chuyên đại học sư phạm hà nội

đề thi thử đại học khối d môn tiếng anh năm 2014 - chuyên đại học sư phạm hà nội
... slogans, advertisements, and brand names, protected by a trademark 16 In line 3, the word “extended” is closest in meaning to A explicated B exposed C guaranteed D granted 17 What does the passage ... ground is the fruiting body, and the vegetative part that produces growth is hidden under the ground It can be usually dug up in the form of dense, white tangled filaments, which, depending on ... stems, flowers, or seeds They grow in wetlands, grassy meadows, and woods Certain types of mushrooms are delicious and are included as ingredients in many recipes and trendy snacks For example,...
 • 8
 • 4,248
 • 226

đề thi thử đại học đợt 2 môn tiếng anh năm 2014 - thpt lương thế vinh

đề thi thử đại học đợt 2 môn tiếng anh năm 2014 - thpt lương thế vinh
... TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH Trang 2/ 8 - đề thi 833 Desertification is the degradation of once-productive land into unproductive or poorly productive land Since the first great urban-agricultural ... see it as being reversible C they think of it as a very slow process D they not think of it as a serious problem TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH Trang 3/8 - đề thi 833 Question 34: Which of the ... have been put in this year with a view to increase output D New machinery has been put in this year with a view to increasing output TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH Trang 7/8 - đề thi 833 Question...
 • 8
 • 1,992
 • 55

Đề Thi Thử TN năm 2013

Đề Thi Thử TN năm 2013
... domestic organizer.Yet, the main thing that has really changed for the modern woman is the fact that her workload has doubled from the duality of her role.The effects of this duality are being felt ... students………………….laughing A to stop B stop C stopped D stopping Question 32: I’m going to have my house………… .this weekend A redecorates B redecorated C redecorating D redecorate Question 33: The boy …………… ... 47: Giovanna doesn’t get along her two brothers A for B on C to D with Question 48: We……………….this course by the end of next year A were finishing B have finished C had finished D will have...
 • 4
 • 82
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Bình năm 2013 - 2014 môn Tiếng Anh

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Bình năm 2013 - 2014 môn Tiếng Anh
... The end SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC: 201 3- 2014 Môn: Tiếng Anh (Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang) SECTION I: LISTENING ... council going to something about the city's traffic problem? It's high time something They estimated the price, including all the costs Taking Nothing was done about ... precise you can be about their exact meaning Words are the (8) thing we use in communicating what we want to say The (9) we say the words is also important Our tone of voice can express...
 • 9
 • 206
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN LẦN I - 2014 môn ngữ văn thpt võ lai

ĐỀ THI THỬ TN LẦN I - 2014 môn ngữ văn thpt võ lai
... TRƯỜNG THPT LAI ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC: 2013 - 2014 MÔN NGỮ VĂN Th i gian: 120 phút (không kể th i gian giao đề) ĐỀ: Câu (2.0 i m) Ý nghĩa biểu tượng hình ảnh đường mòn n i nghĩa ... vật ngư i đàn bà hàng ch i truyện ngắn Chiếc thuyền xa nhà văn Nguyễn Minh Châu TRƯỜNG THPT LAI HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC: 2013 - 2014 MÔN NGỮ VĂN I HƯỚNG DẪN CHUNG: - Giám khảo ... sáng tạo - Việc chi tiết hóa i m số ý (nếu có) ph i đảm bảo không sai lệch v i tổng i m ý - Tổng i m làm thí sinh tròn số 0.5 (0.25 =0.5, 0.75=1.0) Câu Ý 1 2 Đáp án Biểu i m Ý nghĩa biểu tượng...
 • 5
 • 163
 • 0

Đề thi thử đại học lần 2 môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Nguyễn Trãi

Đề thi thử đại học lần 2 môn Tiếng Anh khối D,A1 năm 2014 THPT Nguyễn Trãi
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN ANH KHỐI D,A1 NĂM 20 14 THPT NGUYỄN TRÃI, THÁI BÌNH 1A 2A 3B 4A 5C 6B 7A 8C 9D 10B 11A 12D 13C 14A 15D 16A 17D 18A 19A 20 A 21 B 22 B 23 B 24 A 25 D 26 A 27 A 28 D 29 B 30D ... 65D 66B 67B 68B 69B 70A 71D 72A 73D 74C 75D 76D 77B 78C 79B 80A Các đề thi thử đại học môn Anh khối D, A1 năm 20 14 Tuyensinh247 cập nhật liên tục em ý theo dõi ... 28 D 29 B 30D 31D 32B 33C 34C 35C 36B 37A 38C 39C 40B 41C 42A 43C 44D 45C 46B 47D 48D 49D 50C 51B 52B 53A 54B 55C 56C 57D 58C 59B 60C 61D 62C 63B 64C 65D 66B 67B 68B 69B 70A 71D 72A 73D 74C 75D 76D...
 • 10
 • 188
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2014 (P3)

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm 2014 (P3)
... ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN ANH NĂM 2014 1C 2B 3C 4D 5B 6B 7B 8C 9B 10B 11B 12C 13D 14B 15B 16C 17D 18C 19B 20B 21B 22B 23B 24C 25A 26A 27B 28C 29B 30A Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi ... 19B 20B 21B 22B 23B 24C 25A 26A 27B 28C 29B 30A Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Anh em ý theo dõi ... holidays?” I asked them (use reported speech) > 37 People built this bridge ten years ago (change into passive) > 38 He is tired,...
 • 4
 • 150
 • 0

Xem thêm