de cuong on tap HKII khoi 10 2014 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII - KHỐI 10 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII - KHỐI 10 potx
... sighs The boy is wearing a(n) shirt It’s too long and loose A oversized B medium-sized C cmall-sized D large-sized Reducing the gap between rich and poor is one of the main facing the government ... think it rain today a is going to b will c won't d is not going to 10 Seoul, .hosted the 1998 Summer Olympics, is well- known for its shopping centers a that b whom c.who d which 12 Pele ... arrive at the office until half past nine (It was not until) …………………………………………………………………………………………………… 10 I didn’t know how to ride a bike until I was 15 (It was not until) ……………………………………………………………………………………………………...
 • 5
 • 239
 • 3

Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10

Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 10
... typing / to lend 17 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 17 He was born March 8th, 19 95 A at B on C in D at 18 The book is divided chapters A in B to C onto D into 19 games has ... impairment 12 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 Television can make things because it presents information is an effective way A memory B memorial C memorable D memorably 10 ... though 15 The Greens have lived in New York 10 years A for B since C ago D in 16 .” Tom and Jerry” is a good on TV Children like it very much Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ I - 2 010 Môn Anh Văn Lớp 10 ...
 • 19
 • 3,272
 • 113

đề cương ôn tập thi tuyển công chức môn tiếng anh năm 2014

đề cương ôn tập thi tuyển công chức môn tiếng anh năm 2014
... luôn đứng (không có danh từ theo sau) VD: Your book is new, but mine is old Quyển sách bạn sách cũ “mine” = “my book” I like your car, but I don't like his Tôi thích xe anh không thích xe anh ... gương He has told himself to be more careful Ông bảo cẩn thận 2.Nouns (Danh từ): Countable & uncountable nouns (Danh từ đếm không đếm được) 1/ Đặc điểm danh từ đếm được: - Chỉ đếm được, chẳng hạn ... (một vài) 2/ Đặc điểm danh từ không đếm được: - Chỉ không đếm có tính cách trừu tượng, chẳng hạn như: Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thi n nhiên) … - Không thể số nhiều - Có thể...
 • 22
 • 5,016
 • 49

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI CÔNG CHỨC NHÀ MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI CÔNG CHỨC NHÀ MÔN TIẾNG ANH
... Neither …………………………………………………………………………… VI COMPOSITION: Viết luận theo chủ đề Your ordinary work and the future plan (Công việc thông thường dự định nghề nghiệp tương lai) Your studying of English Your ... 115 At this time tomorrow night I…………….on a ship A sleep B shall sleeping C shall be slept D shall be sleeping 116 It was………………… terrified to move A enough B very C too D so 117 The ice is thick……………to ... have twice as much heart disease Smoking gives people breathing problems It harms the stomach Children whose parents smoke have more breathing and lung problems than others Throughout the world,...
 • 29
 • 1,989
 • 14

đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh

đề cương ôn tập thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh
... when , why “ không sau giới từ  Mệnh đề quan hệ không giới hạn : mệnh đề bổ sung, đặt sau danh từ xác đònh, ngăn cách với mệnh đề hai dấu phẩy TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ... were B although C hosted D organize 24 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ĐỀ ƠN TẬP TỐT NGHIỆP THPT I/ Find the word that has its underlined part pronounced ... nice on Sunday D/ We go to the zoo if it is nice Sunday 27 TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 ĐỀ ƠN TẬP TỐT NGHIỆP THPT I Phonetics Choose the word whose underlined part is pronounced...
 • 103
 • 853
 • 3

Đề cương ôn tập tuyển sinh cao học (môn tiếng anh) phần ngữ pháp + bài thi mẫu

Đề cương ôn tập tuyển sinh cao học (môn tiếng anh) phần ngữ pháp + bài thi mẫu
... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiếng Anh ngôn ngữ giao tiếp quốc tế, ngôn ngữ thưong mại, ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ máy tính ngôn ngữ thể thao ……………………………………………………………………………………………………… ... clauses d Conditionals Some other structures: + Get / have something done + Be / get used to + too, very, enough , so, such + Have to verb IV BÀI TẬP THỰC HÀNH PAPER READING COMPREHENSION SECTION ... sẵn III a Dịch câu tiếng Anh sang tiếng Việt b Dịch câu tiếng Việt sang tiếng Anh Tổng số điểm đạt câu 1,5 điểm cho câu 15 100 III TRỌNG TÂM NGỮ PHÁP Verb tenses : a Present Simple,...
 • 24
 • 180
 • 0

De cuong on tap HKII lop 10 CB co DA

De cuong on tap HKII lop 10 CB co DA
... What is conservation?  Conservation is the safeguarding and presevation of natural resources Will the world’s resources never be used up?  Yes, they will What is concerned with the prevention of ... fight against pollution of our environment, in particular, the dirtying and poisoning of air and water Conservation is also concerned with the reclaiming of land by irrigating desert, draining swamps ... train B you don’t have a reservation, you can’t travel on this train C you don’t have a reservation, you can travel on this train D you won’t have a reservation, you can’t travel on this train...
 • 9
 • 589
 • 10

Đề cương ôn tập HKI-Khối 10

Đề cương ôn tập HKI-Khối 10
... = c/ (2 m)x2 2(m + 1)x + m = d/ mx2 2(m 1)x + m + = Bi 10: Tỡm m pt: x2 + (m - 1)x + m + = cú nghim tha iu kin: x12 + x22 = 10 Bi 11: Tỡm m pt: x2 (m + 3)x + 2(m + 2) = cú nghim tha iu ... sai ca cỏc mnh sau: a) x = a2 x = a b) a2 chia ht cho v ch a chia ht cho c) 19 l s nguyờn t d) 102 5 l s chia ht cho e) Nu t giỏc ABCD l hỡnh bỡnh hnh thỡ t giỏc ABCD cú ng chộo bng f) Mi tam ... vi ng thng x + 3y -1 = d) i qua giao im ca ng thng y = 2x + v y = - x + v cú h s gúc ng thng bng 10 Bi : Lp bng bin thiờn v v th cỏc hm s a/ y = - x2 + 2x b/ y = ( x ) c/ y = x2 + d/ y = 2x2...
 • 11
 • 170
 • 0

đề cương ôn tập HKI -khối 10 (2010 -2011)

đề cương ôn tập HKI -khối 10 (2010 -2011)
... trao đổi chất B chuyển hóa lượng C chứa thông tin di truyền D chứa thông tin di truyền điều khiển hoạt động tế bào Câu 15: Chức lizoxom A Chứa đựng thông tin di truyền B chứa chất hữu ion khoáng ... thành phần tế bào động vật là: A ti thể , diệp lục B thành xenlulozo , diệp lục C trung thể ,không bào D xenlulozo , khung xương tế bào Câu 40 Loại tế bào có nhiều lizoxom: A tế bào B tế bào ... cho chất vào tế bào: A cách có chọn lọc B Một cách tuỳ ý C cho chất vào Dchỉ cho chất Câu 43 Không bào bào quan: A màng bao bọc B có lớp màng bao bọc C có màng kép bao bọc D có hai lớp màng kép...
 • 6
 • 183
 • 1

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HKI- KHỐI 10

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HKI- KHỐI 10
... x + x −1 = − x − x − x = x + x + x +1 = 5 x − x +1 = 3x − = x + −2 x +5 x =2 3x − x +15 +1 = 1 10 −3 x = x + 11 − x + = x −1 12 − −3 x =2 x − Bài 15: Giải hệ phương trình sau: 5 x − y = 2 x ... Gọi I, J là trung điểm của AC và BD Hãy tính : uu uu uu uur r r r u IB + ID + JA + JC Bài 10: Cho tam giác ABC M, N trung điểm AB, AC a) Gọi P, Q trung điểm MN BC CMR : A, P , Q thẳng hàng...
 • 3
 • 175
 • 0

Gián án de cuong on tap hk2 khoi 10

Gián án de cuong on tap hk2 khoi 10
... Xác định tâm bán kính đường tròn b/ Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) điểm A(4 ; - 1) c/ Viết phương trình tiếp tuyến đường tròn (C) vuông góc đường thẳng 3x - y + = 10 Lập phương trình ... đường thẳng 3x - y + = 10 Lập phương trình tắc elip (E) trường hợp sau: a/ (E) có độ dài trục lớn 10 độ dài trục nhỏ b/ (E) có độ dài trục lớn 12 tiêu cự c/ (E) qua hai điểm M (4; ) N (3; d/ (E)...
 • 2
 • 245
 • 2

Đề Cương Ôn Tập HKII-Toán 10

Đề Cương Ôn Tập HKII-Toán 10
... 0; §¸p số : ( x + 2)2 + ( y − 2) = ( x + 10) + ( y − 10) = 100 “Mäi thµnh c«ng ®Ịu nhê sù kiªn tr× vµ lßng say mª” 12 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HK II-TỐN 10 LỚP 10A9- GV DẠY: Đồn Văn Đơng (C ) qua điểm ... gian hoàn thành sản phẩm nhóm công nhân (đơn vò:phút) “Mäi thµnh c«ng ®Ịu nhê sù kiªn tr× vµ lßng say mª” LỚP 10A9- GV DẠY: Đồn Văn Đơng ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HK II-TỐN 10 42 42 42 42 44 44 44 44 44 ... c«ng ®Ịu nhê sù kiªn tr× vµ lßng say mª” 10 LỚP 10A9- GV DẠY: Đồn Văn Đơng + Gäi ®êng trßn cÇn lËp d¹ng: x + y − 2ax − 2by + c = ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HK II-TỐN 10 2 + T×m mèi liªn hƯ gi÷a a, b, c + Gi¶i...
 • 13
 • 225
 • 2

de cuong on tap HKII hoa 10

de cuong on tap HKII hoa 10
... D Khơng tính thiếu kiện Câu 37: Bình có mg bột Fe, nạp Cl2 dư vào bình Khi phản ứng xong chất rắn bình tăng 106 ,5g Vậy m là: A 28g B 14g C 42g D 56g Câu 38: Cho 2,4g hỗn hợp gồm: Mg, Fe, Al phản ... H2SO4 lỗng → Fe(OH)2 + H2SO4 lỗng → BaCO3 + H2SO4 lỗng → BaCl2 + H2SO4 lỗng → S + H2SO4 đ, n → 10 P + H2SO4 đ, n → 11 C + H2SO4 đ, n → 12 FeO + H2SO4 đ, n → 13 Fe3O4 + H2SO4 đ, n → 14 Fe(OH)2 ... cho lượng hỗn hợp tác dụng với H2SO4 đặc nóng cho khí sinh tác dụng hết với 64 ml dung dịch NaOH 10% (d=1,25 g/ml) thu dung dịch A Tính nồng độ mol/lit chất dung dịch A X kim loại thuộc phân nhóm...
 • 3
 • 370
 • 0

Xem thêm