NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KIỂM TRA MÔN NHỮNG NUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC LENIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC LENIN
... ta thấy môn học trường khác nhau, riêng, môn có cách giảng, cách dạy riêng tất môn có chung tất môn học có hoạt động học hoạt động dạy có chủ thể thầy trò có không gian lớp học - Qua công tác ... quan tâm đến công nghiệp hóa HĐH nông nghiệp kinh tế nông thôn, phát triển toàn diện nông lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp SX hàng tiêu dùng hàng xuất ... lẫn để có cách giair xử tốt Câu 3: Ý nghĩa phương pháp luận rút từ nguyên phát triển? Vận dụng vấn đề sống công tác giảng dạy thân ? TL: - Nguyên phát triển sở luận khoa học để định...
 • 17
 • 728
 • 1

Ngân hàng câu hỏi môn những nguyên bản của chủ nghĩa mac lenin 1

Ngân hàng câu hỏi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin 1
... 2, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan b 3, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan, chủ nghĩa tâm chủ quan v ch ngha c 3, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan, chủ nghĩa tâm chủ quan v ... chủ nghĩa vật cổ đại chủ nghĩa vật biện chứng b 3, v ú l chủ nghĩa vật cổ đại; chủ nghĩa vật siêu hình chủ nghĩa vật biện chứng c 4, v ú l chủ nghĩa vật cổ đại; chủ nghĩa vật siêu hình, chủ nghĩa ... b Câu 10 Những phát minh vật học cận đại bác bỏ khuynh hớng triết học nào? a Chủ nghĩa vật cổ đại b Chủ nghĩa vật cổ đại v chủ nghĩa bất khả tri c Chủ nghĩa vật siêu hình vật chất d Chủ nghĩa...
 • 117
 • 125
 • 2

Ngân hàng câu hỏi môn những nguyên bản của chủ nghĩa mác lênin 1

Ngân hàng câu hỏi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 1
... 2, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan b 3, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan, chủ nghĩa tâm chủ quan v ch ngha c 3, v ú l chủ nghĩa tâm khách quan, chủ nghĩa tâm chủ quan v ... chủ nghĩa vật cổ đại chủ nghĩa vật biện chứng b 3, v ú l chủ nghĩa vật cổ đại; chủ nghĩa vật siêu hình chủ nghĩa vật biện chứng c 4, v ú l chủ nghĩa vật cổ đại; chủ nghĩa vật siêu hình, chủ nghĩa ... Đáp án: Câu 28: Tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản tác phẩm ai? Năm nào? a Của C .Mác Ph.Ăngghen, Năm: 18 46 b Của C .Mác Ph.Ăngghen, Năm: 18 48 c Của V.I Lênin, Năm: 19 17 d Của V.I Lênin, Năm: 19 24...
 • 107
 • 92
 • 0

CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
... người có khả nhận thức giới khách quan Có hình thức bản: - chủ nghĩa vật chất phác cổ đại - chủ nghĩa vật siêu hình kỷ XVII – XVIII - chủ nghĩa vật biện chứng triết học Mác – Lênin - Giải mặt ... tiễn Không nên chủ quan, nóng vội bảo thủ mà phải luôn học hỏi không ngừng để tích luỹ từ từ lượng Đấu tranh chống lại tư tưởng bảo thủ, giáo điều - Triết học sản phẩm có tính chất chủ quan, đồng ... để xem xét đặc thù Vd : Từ nguyên chung CNMAC LENIN, HCM vận dụng sáng tạo nguyên vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể VN -Trong sống thấy chuyển hóa có lợi cho ta phải chủ động tác động vào để nhanh...
 • 6
 • 22,614
 • 584

Câu hỏi ôn tập môn Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin doc

Câu hỏi ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin doc
... C .Mác gọi chi phí chi phí sản xuất tư chủ nghĩa, kí hiệu k: k= (c + v) Vậy chi phí sản xuất tư chủ nghĩa chi phí tư mà nhà tư bỏ để sản xuất hàng hóa Khi xuất chi phí sản xuất tư chủ nghĩa công ... vực kinh tế: Trong công nghiệp: từ đầu TK XVI, thời kỳ trung đại xuất công trường thủ công thay dần cho phường hội Trong nông nghiệp: nông dân ruộng phải làm công ăn lương cho chủ trại, quan hệ ... ánh mối quan hệ công nhân nhà tư xí nghiệp + Tập trung tư qui mô tư cá biệt tăng, tư x• hội không đổi, tích tụ phản ánh mối quan hệ nhà tư với Phân biệt tích tụ tập trung tư bản: - Giống nhau: Đều...
 • 7
 • 3,079
 • 75

CÂU hỏi ôn tập môn NHỮNG NGUYÊN LY bản của CHỦ NGHĨA mác lenin

CÂU hỏi ôn tập môn NHỮNG NGUYÊN LY cơ bản của CHỦ NGHĨA mác lenin
... điểm triết học Mác Lenin Câu 73: nguyên tắc quan điểm đƣợc rút từ việc tìm hiểu nguyên lý mối liên hệ phổ biến triết học Mác lenin là? Tôn trọng nguyên tắc toàn diện Câu 74: nguyên lý phép ... điểm triết học Mác Lenin, sở để tạo thành liên kết cá nhân tập thể là: lợi ích Câu 35: trƣờng phái triết học cho vận động đứng im không tách rời nhau? Chủ nghĩa vật biện chứng Câu 36: quan điểm ... động Câu 51: Đâu điểm phân biệt khác chủ nghĩa vật biện chứng (CNDVBC) phép biện chứng vật (PBCDV)? Chủ nghĩa vật biện chứng trƣờng phái, phép biện chứng vật học thuyết Câu 52: Sai lầm chủ nghĩa...
 • 28
 • 498
 • 0

Đề cương ôn tập môn những nguyên bản của chủ nghĩa Mác Lênin Những câu hỏi quan trọng nhất

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin Những câu hỏi quan trọng nhất
... tắc chủ nghĩa Mác – Lenin vấn đề dân tộc Ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề việc đề sách dân tộc Đảng nhà nước ta ? TL: - Cùng với vấn đề giai cấp,vấn đề dân tộc luon nội dung quan trọng có ý nghĩa ... ta thấy môn học trường khác nhau, riêng, môn có cách giảng, cách dạy riêng tất môn có chung tất môn học có hoạt động học hoạt động dạy có chủ thể thầy trò có không gian lớp học - Qua công tác ... hội chủ nghĩa Giải vấn đề dân tộc vấn đề có ý nghĩa định đến ổn định, phát triển hay khủng hoảng tan rã quốc gia dân tộc - Theo quan điểm chủ nghĩa mác – lenin, vấn đề dân tộc phận vấn đề chung...
 • 26
 • 379
 • 10

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn những nguyên bản của chủ nghĩa Mác Lenin

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin
... nghĩa Mác – Lênin bao gồm phận cấu thành? Chọn câu trả lời A) phận: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế trị học Mác- Lênin Chủ nghĩa xã hội khoa học Câu 16 Tiền đề luận chủ nghĩa Mác là: Chọn câu trả ... Anh Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh Pháp Câu 17 Về mặt luận, Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm có: Chọn câu trả lời B) Ba phận cấu thành Triết học Mác - Lênin, Kinh tế trị học Mác - Lênin Chủ nghĩa ... xã hội khoa học Câu 18 Mác Ăngghen kế thừa Hêghen: Chọn câu trả lời B) phép biện chứng Câu 19 Mác Ăngghen kế thừa Phoiơbắc: Chọn câu trả lời D) chủ nghĩa vật, vô thần Câu 20 Chủ nghĩa xã hội khoa...
 • 32
 • 896
 • 5

Đề thi kết thúc Học Phần 1 Môn Những Nguyên Bản của Chủ Nghĩa Mac- Lênin doc

Đề thi kết thúc Học Phần 1 Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Mac- Lênin doc
... Đề 1: 1/ Trình bày nội dung nguyên phép biện chứng vật? Từ ý nghĩa phương pháp luận rút học thân 2/ Quan điểm chủ nghĩa Marx-Lenin chất người? Vận dụng giải thik "ở bầu tròn,...
 • 4
 • 9,232
 • 158

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 1 pdf

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 1 pdf
... hỏi: Luận điểm Phương án Điều kiện kinh tế - xã a Sự củng cố phát triển phương thức sản xuất tư chủ nghĩa hội đời chủ điều kiện cách mạng công nghiệp nghĩa Mác là: b Sự xuất giai cấp vô sản vũ ... đổi lượng trình sản xuất Phạm trù coi nhất, xuất phát điểm chủ nghĩa xã hội khoa học? Nguyên nhân dẫn đến sụp đổ Liên xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trình cải tổ? a b c d a b Giai cấp công nhân ... nhân Xã hội chủ nghĩa Sự sai lầm đường lối công nghiệp hóa Sự sai lầm việc giải mối quan hệ giai cấp, tầng lớp xã hội c Sự sai lầm chủ quan Đảng Cộng sản nhà nước XHCN, phản bội số người đứng...
 • 4
 • 1,424
 • 12

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 2 docx

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 2 docx
... đánh a Hệ tư tưởng Đức dấu đời chủ b Tình cảnh giai cấp lao động Anh nghĩa Mác – Lênin? c Tuyên ngôn Đảng Cộng sản d Những nguyên Chủ nghĩa cộng sản Điều kiện chủ quan có a Mâu thuẫn lực lượng ... a Sản phẩm tất yếu điều kiện kinh tế - xã hội xã hội tư nghĩa Mác vào chủ nghĩa kỷ XIX năm 40 TK XIX b Sự “lắp ghép” phép biên chứng tâm Hêghen với chủ là: nghĩa vật nhân Phơbách c Sự kế thừa ... Kết sáng tạo thi n tài cá nhân C.Mác Ph.Ăngghen a Phải xem xét số mối liên hệ vật Yêu cầu quan b Trong mối liên hệ phải nắm mối liên hệ bản, không bản, mối điểm toàn diện liên hệ chủ yếu, thứ...
 • 5
 • 715
 • 7

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 3 potx

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 3 potx
... đảng cách mạng xã hội chủ nghĩa? c Họ không đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến d Cả a b Khi phân tích thời kỳ a C.Mác độ lên chủ nghĩa xã hội, b Stalin người đặt vấn đề phải c V I Lênin ... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.5 Trong chủ nghĩa bản, giai cấp công nhân có sứ mệnh xóa bỏ chế độ tư chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột Tại sao? …………………………………………………………………………………………………… ... phải c V I Lênin học tập kinh nghiệm tổ chức, d Hồ Chí Minh quản kinh tế chủ nghĩa tư để cải tạo kinh tế tiểu nông lạc hậu? Câu (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến nhận định nêu hay sai Hãy giải thích...
 • 4
 • 1,122
 • 5

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 4 potx

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 4 potx
... ………………………………………………………………………………………………….2 2.3.Trong chủ nghĩa bản, địa tô phần lợi nhuận bình quân mà nhà tư kinh doanh nông nghiệp phải trả cho người chủ sở hữu đất ………………………………………………………………………………………………… ... đất trung bình c Ruộng có vị trí thuận lợi d Cả a,b,c Nguyên nhân sâu xa cách a Mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất mạng xã hội chủ nghĩa là: b Do phát triển lực lượng sản xuất c Do phát ... Đặng Tiểu Bình chủ nghĩa xã hội”? c Hồ Chí Minh d Phạm Văn Đồng Câu (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến nhận định nêu hay sai Hãy giải thích sao? 2.1 Mối quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học …………………………………………………………………………………………………...
 • 5
 • 545
 • 2

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 5 ppt

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 5 ppt
... CNXH, người đặt vấn b Nguyên nhân sâu xa cách mạng a xã hội chủ nghĩa là: b c d Khi phân tích thời kỳ độ lên a Stalin đề phải học tập kinh nghiệm tổ chức, c V I Lênin quản kinh tế CNTB để cải ... ………………………………………………………………………………………………… … 2 .5 Sở dĩ giai cấp công nhân giai cấp có sứ mệnh lịch sử xoá bỏ chế độ tư chủ nghĩa xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa giai cấp nghèo khổ ……………………………………………………………………………………………… ... thức mang tính chủ quan Các quan hệ đây, quan hệ a Phản ánh mặt vật tư thuộc phạm trù cấu tạo kỹ thuật b Phản ánh mặt giá trị tư tư bản? c Quan hệ tư bất biến tư khả biến d Cả a, b, c Nguyên nhân...
 • 5
 • 1,084
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninde thi co dap an mon nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenintai lieu môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninđề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lêninđề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin hp2 có đáp ánvận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin phần ii iii ở trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh longde thi va dap an nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac leninslide phần 3 môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác leninđề cương môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin hp 1buổi seminar môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác­lênincau hoi trac nghiem nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin 2câu hỏi mở về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lenin 2cau hoi mo nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin phan 2đề thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin 2 cua trường đai học đà lạt tỉnh lâm đồngII 10 TB Huy con dauQD HBKKHT HK1 14 15 Khoa KTVTTien do hoc tap nam hoc 2017 2018Quyet dinh 316 Quy che Cong tac sinh vien Phu lucWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ...Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải DươngBien ban hop Hoi dong quan tri1.DKKD.HUYEN (chi tiet 05 TTHC cap huyen)Thong tu lien tich 05 CN NV cua nganh KHDT.docThong tu 131 gop von mua Cp cua nha DT NNMau bb qd su dung con dau cty co phanQuyet dinh dai hoi dong co dongDanh muc TTHC Phu luc 1Website Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương Cham dut CN VPDDWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương DSTVTNHH 2tv da suaBien ban hop dai hoi dong co dongDanh sach upload 08 10 2017II 2 Thay doi nguoi dai dien theo phap luatII 4 TB thay doi chu so huuMau quyet dinh su dung con dau