đe cưong ôn tâp khôi 11 hk1 2015 2016 môn tiếng anh

Đề cương ôn tập chi tiết học kỳ II môn tiếng anh lớp 7 tham khảo

Đề cương ôn tập chi tiết học kỳ II môn tiếng anh lớp 7 tham khảo
... ( dùng cho danh từ không đếm ) A few : , vài ( dùng cho danh từ đếm số nhiều) A lot of / lots of : nhiều ( dùng cho danh từ đếm không đếm ) Too much : nhiều ( dùng cho danh từ không đếm ) Too ... water VIII Dùng từ gợi ý viết hoàn thành câu cho nghĩa câu không đổi 61 Listening to music is more interesting than watching TV  I prefer 62 How heavy is the chicken ... I C neither I D I don’t too Trung………………… a box of chocolate A often gives Chi B gives often Chi C often Chi gives D to Chi often gives If he eats all that food, he eats……………………… A too much B...
 • 43
 • 873
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 12 – HỌC KỲ I MÔN : TIẾNG ANH ( 2010 – 2011 ) potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 12 – HỌC KỲ I MÔN : TIẾNG ANH ( 2010 – 2011 ) potx
... "Do I stay on at school and hopefully go on to university (1 ) _? Do I leave and start work or beginning a training (2 ) _?" The decision is yours, but it may be (3 ) remembering two things: ... of English abroad, and she was (5 ) in one in Italy, which she was desperate to visit She decided that this would be a good (6 ) to achieve her ambition, so she was writing to (7 ) for ... possible B impossible C possibly D impossibly 48 You should ask him about your choice because he often made the right _ A decides B decision C decisive D deciding 49 We have decided to interview...
 • 13
 • 167
 • 2

Đề cương ôn tập khối 11(CB+NC)

Đề cương ôn tập khối 11(CB+NC)
... muối khối lượng gam ? Câu 51 Sục 6,72 lít CO2 (ở đktc) vào V ml dd Ca(OH) 0,2M Sau phản ứng kết thúc thu 20 gam kết tủa Hãy xác định giá trị V ? Lưu hành nội tổ Hóa Học ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KHỐI ... HCl aM Hãy xác định nồng độ mol/l dung dịch HCl (a) đem dùng ? Lưu hành nội tổ Hóa Học ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KHỐI 11 NĂM HỌC 2010-2011-TỔ HĨA- TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Câu Cho 300 ml dung dịch NaOH 2M tác ... cho vào dung dịch A để kết thúc phản ứng thu 31,2 gam kết tủa ? Lưu hành nội tổ Hóa Học ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP KHỐI 11 NĂM HỌC 2010-2011-TỔ HĨA- TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Câu 29: Cho 200ml dung dịch H 2SO4...
 • 6
 • 211
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 11 HK1
... Tính xác suất cho em chọn có đủ ba khối 10, 11 12 c./ Tính xác suất cho em chọn có em lớp 12 Bài 23 : Gọi A tập gồm số tự nhiên có chữ số khác lập từ tập E = { ;1:2;3;4;5 }.Chọn ngẫu nhiên hai ... xác suất cho sách lấy có sách Tốn * Bài 22 Trong năm học 2 011- 2012, trường THPT Nguyễn Văn Cừ có em học sinh lớp 10, em học sinh lớp 11 em học sinh lớp 12 đạt giải học sinh giỏi BCH Đồn trường ... có chữ số khác cho thiết có mặt hai chữ số 0; d) Lập số lẻ có chữ số khác nhỏ 500000 Bài 13 : Từ tập thể gồm 14 người,có nam nữ có An Bình,người ta muốn chọn tổ cơng tác gồm người Tìm số cách chọn...
 • 5
 • 310
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 11 HK1
... NH4NO3 , N2 , N2O, NO, NO2 Kim loại nhiều hóa trị hóa tri cao Ví dụ Cho 11 g hỗn hợp Al va Fe vào dung dịch HNO loãng, d có 6,72 l khí không màu hóa nâu không khí bay ra.( thể tích khí đo đktc) ... nhiệt phân muối nitrat kimloại b Tính áp suất p biết diện tích bình không đổi thể tích chất rắn không đáng kể Hóa trị kim loại không đổi trình nhiệt phân ĐS : a Cu 4,872 atm III BI TP TRC NGHIM KHCH ... 4g D 12,6g Cõu 31 Cho 115 g hn hp ACO3, B2CO3 v R2CO3 tỏc dng ht HCl d thỡ thu c 0,896 lớt CO 2(ktc) Cụ cn dd sau phn ng thu c cht rn cú lng l: A 120g B 115 ,44g C 110 g D 116 ,22g Cõu 32 T mt tn...
 • 22
 • 292
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11 HKII

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 11 HKII
... ABC tamgiác vuông b)Chứng minh OA vuông góc với BC Gọi I, J trung điểm OA BC, chứng tỏ IJ vuông góc với OA BC Bài 5: Cho chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh SA a vuông góc với mặt ... dài đoạn vuông góc chung SC BD; SC AD e) Dựng tính diện tích thiết diện hình chóp mặt phẳng qua A, vuông góc với SC Bi 10: Hình vuông ABCD tam giác SAB cạnh a, nằm hai mặt phẳng vuông góc với ... phẳng (AMC) Bài : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi H, I, K lần lợt hình chiếu vuông góc A SB, SC, SD a) Chứng minh BC (SAB), CD (SAD)...
 • 10
 • 301
 • 0

DE CUONG ON TAP KHOI 11(09-10) TV

DE CUONG ON TAP KHOI 11(09-10) TV
... cụm kí tự ‘anh’ kí tự ‘em’ Bài 7: Viết chương trình hiển thị giá trị lớn số nhập từ bàn phím Trong có sử dụng hàm tìm giá trị lớn Bài 8: Viết chương trình nhập hai xâu từ bàn phím thực yêu cầu...
 • 2
 • 140
 • 0

Đề cương ôn tập Địa 11 hk1. (Hoa kì và EU)

Đề cương ôn tập Địa 11 hk1. (Hoa kì và EU)
... Phi Khẳng định vị trí số giới Hoa kinh t 2.Bảng SỐ DÂN HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1800 – 2005 (Đơn vị : triệu người) N1 1 1 1 1 ă88888999990 m0 8 00000000005 S 5113 5 7111 22 ố 0710603729 52976 d â n Gợi ... Tự lưu thông dịch vụ: Tự đối vs dịch vụ dịch vụ vận tải,thông tin liên lạc ,ngân hàng ,kiểm toán,du lịch, 3) Tự lưu thông hàng hóa : Các sản phẩm sx nc thuộc EU đc tự lưu thông ,buôn bán thị ... I.Thị trường chung CÂu 1.tự lưu thông 1-1-1993 Eu thiết lập thị trường chung cÂu với quyền tự bản: Tự di chuyển, tự buôn bán, tự lưu thông hàng hóa, tự lưu thông tiền vốn Ý nghĩa: xóa bỏ trở ngại...
 • 7
 • 282
 • 19

Đề cương ôn tập Sử 11 hk1 ( bài 9-13)

Đề cương ôn tập Sử 11 hk1 ( bài 9-13)
... Bôn-sê-vích q.định t.hiện Chính sách Kinh tế (NEP) Lê-nin đề xướng * Nội dung:- Nông nghiệp : thay chế độ trưng thu lương thực thừa thu thuế lương thực , - Công nghiệp:+Nhà nước khôi phục công ... năm năm lần thứ hai (1 933 - 1937) - Kết quả: Năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân * Công nghiệp: uu tiên tập thể hóa nông nghiệp, đưa 93% số nông hộ với 90% diện ... - Đảng Cộng sản đề nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa - Mục đích: đưa Liên Xô trở thành nước công nghiệp có ngành công nghiệp chủ chốt - Biện pháp:+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng...
 • 6
 • 316
 • 23

DE CUONG ON TAP KHOI 11

DE CUONG ON TAP KHOI 11
... Chúc em ôn tập tốt thi học kỳ II thành công! ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC 11 (Năm học 2005 – 2006) Đề cương ôn tập môn Toán khối 11 -Năm học 2005-2006 Câu1: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD có tâm O, ... ) : ( a – b ) 2, 3, C = 4, 5, E = 7, G = 9, K = ( x − x + 1)( x + x + 1)( x − x + 1) x x x x :x 11 16 6, ab −2 (a −1.b ) (ab −1 ) a − 2b(a − b −1 )3 a −1b 1      x − y  x + y  x + y ... 2, B= 4, D = 57 54 5 5, E = log 36 log 7, G = log3 log log5 log log log8 9, I = log log log 25 11, M = 49 log +log 3 13, P = (3 ) log 15,T = 81log + 27 log 36 + log 49 17, X= : −2 + (3 −3 ) (...
 • 6
 • 145
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ II (2015 2016)

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kỳ II (2015 2016)
... nhiều điểm khác → tiến hóa theo hướng khác (vượn ngày tổ tiên trực tiếp CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ II - MÔN SINH HỌC 12 Năm học 2015 - 2016 Cho biết hầu hết trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhiệt độ 20 0C ... quan hệ họ hàng với loài linh trưởng (đặc biệt gần gũi với tinh tinh) CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ II - MÔN SINH HỌC 12 Năm học 2015 - 2016 Cho biết hầu hết trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhiệt độ 20 0C ... môi trường Phân bố đồng - Các cá thể QT phân bố đồng Làm giảm cạnh - Cây thông trong không gian QT tranh gay gắt rừng thông - Thường gặp điều kiện sống phân cá thể - Chim hải âu làm bố đồng môi...
 • 6
 • 143
 • 0

Xem thêm