ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QG năm 2016 THPT NGUYỄN TRÃI docx

ĐỀ THI THAM KHẢO ĐẠI HỌC NĂM 2011 pps

ĐỀ THI THAM KHẢO ĐẠI HỌC NĂM 2011 pps
... stiffness or unfriendliness A notice B interpret C think D translate 25 The Chinese widen their eyes to politely express anger, ………… the Europeans regard this expression as a sign of astonishment A ... are giving them ………… for A faith B credit C belief D truth 30 The boss hasn’t told me anything yet, but I think it’s only the ……… before the storm A calm B lull C pause D wind Đọc kỹ đoạn văn sau ... however C where D whereas 26 Can you close one of the window please? I’ll catch a cold sitting in this …………… all day A flood B breeze C wind D draught 27 If you don’t work hard enough, you’ll never...
 • 12
 • 179
 • 1

Đề thi tham khảo số 1 năm 2007, khối D pot

Đề thi tham khảo số 1 năm 2007, khối D pot
... ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2, KHỐI D, NĂM 2007 Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x x 1 ( C) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò (C) c a hàm số Vi t phương trình ti p n d c a (C) cho d hai ng ti m ... ng Oxy, cho i m A ( 0; 1) , B ( 2; − 1) ng th ng: d1 : ( m − 1) x + ( m − ) y + − m = ; d2 : ( − m ) x + ( m − 1) y + 3m − = Ch ng minh d1 d2 ln c t G i P giao i m c a d1 d2 , tìm m cho PA + PB ... 2y + 2z − = ng th ng d1 : x 1 y − z x−5 y z+5 = = , d2 : = = −3 −5 Vi t phương trình m t ph ng (Q) ch a d1 (Q) vng góc v i m t ph ng (P) Tìm i m M thu c d1 N thu c d2 cho ng th ng MN song song...
 • 2
 • 301
 • 0

Bộ đề thi tham khảo THPT các trường môn anh có đáp án

Bộ đề thi tham khảo THPT các trường môn anh có đáp án
... - ~ 38 ; - - - 13 - - - ~ 26 ; - - - 39 - - - ~ ĐÁP ÁN SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm 60 phút QUESTIONS 1-3: Choose ... SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm 60 phút I Chọn từ (ứng với A B, C, D) mà phần gạch chân cách phát âm khác với ... SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT TT PHẠM VĂN ĐỒNG ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm 60 phút Chọn phương án A( B, C, D ) ứng với từ ,cụm từ gạch cần phải sửa...
 • 57
 • 1,171
 • 3

Bộ đề thi tham khảo THPT các trường môn sinh có đáp án

Bộ đề thi tham khảo THPT các trường môn sinh có đáp án
... thức ăn hệ sinh thái nước thường dài hệ sinh thái cạn vì: A Hệ sinh thái nước đa dạng sinh học cao B Mơi trường nước khơng bị lượng ánh sáng mặt trời đốt nóng C Mơi trường nước nhiệt độ ... QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐỀ THAM KHẢO ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN SINH HỌC 12 Thời gian làm 60 phút Câu Trong kỹ thuật chuyển gen, người ta thường chọn thể truyền dấu chuẩn gen đánh dấu ... SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH D A D B B D C A D A A B C B ĐỀ THAM KHẢO ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT MƠN SINH HỌC 12 Thời gian làm 60 phút Phần I: Dành cho tất thí sinh Câu 1: Q trình...
 • 72
 • 262
 • 0

de thi chuyen li thpt nguyen trai - hai duong

de thi chuyen li thpt nguyen trai - hai duong
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI - NĂM HỌC 201 3- 2014 MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 150 phút (Đề gồm: 01 trang) I) HƯỚNG ... ổn định bình B sau đổ vào khối lượng nước ∆m lấy từ bình A (lần đổ về) Ta có: c(m- ∆m ).(tn - t2) = c ∆m (t2 - t1) => t2 = (m − ∆m)tb + ∆mt1 kt + t = kt1 + (1 − k )tb = a b m 1+ k 0,25đ 0,25đ ... bình A ta Gọi t1là nhiệt độ bình A rót vào khối lượng nước nóng ∆m (lần đổ đi) Khi : cm(t1-te) = c ∆m (tn-t1) Trong đó; m khối lượng nước ban đầu bình, c nhiệt dung riêng nước Từ suy ra: t1 = mt1...
 • 6
 • 342
 • 3

ĐỀ THI THAM KHẢO ĐH NĂM 2011 - Trường THPT Trần Cao Vân pptx

ĐỀ THI THAM KHẢO ĐH NĂM 2011 - Trường THPT Trần Cao Vân pptx
... A anything special B anything specially C special something D specially anything 16.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C D) để hoàn thành ... understand what this means Can you explain it………me? A to B for C with D at 28.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C D) để hoàn thành câu sau He told us to use a dictionary to look……….anythingwe didn’t ... to D because of 21.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C D) để hoàn thành câu sau The smartly-dressed gentleman…………has left for Hue A who you spoke to him B you spoke to C whom you spoke D...
 • 5
 • 118
 • 0

đề thi tham khảo hk1 văn 8 năm 2010-2011

đề thi tham khảo hk1 văn 8 năm 2010-2011
... sáng,lời văn mợt mà: 2đ -Bài làm đủ ý, diễn đạt lủng củng,sai vài lỗi tả: 1-1,5đ -Bài làm sơ sài, diễn đạt lủng củng, sai lỗi tả: 0,5-1đ -Bài làm sai hoàn toàn:0đ Câu 4: 5đ Mở bài: Giới thi u chung ... thờng dùng đui xoáy Đế đèn: hình tròn giúp cho đèn đứng đợc, đế đèn có công tắc dùng để tắt mở cần thi t +Phần mạch điện: dùng dây điện nối ổ điện với bóng đèn, công tắc tạo nguồn điện làm cho bóng ... giữ bóng đèn đợc bền lâu, công tắc tránh h hỏng *Cách cho điểm: -Bài làm đủ ý, diễn đạt sáng, lời văn mợt mà,trình bày đep: 3-4đ -Bài làm đủ ý, diễn đạt đôi chỗ lủng củng:2-3đ -Bài làm sơ sài, sai...
 • 3
 • 174
 • 0

THAM KHẢO GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ docx

THAM KHẢO GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: VẬT LÍ docx
... nng ca vt bin thi n tun hon theo thi gian B Lc kộo v tỏc dng lờn vt bin thi n iu ho theo thi gian C Vn tc ca vt bin thi n iu ho theo thi gian D ng nng ca vt bin thi n tun hon theo thi gian Cõu ... U I2 Cõu 35: Mt hc sinh qun mt mỏy bin ỏp vi d nh s vũng dõy ca cun s cp gp hai ln s vũng dõy ca cun th cp Do s sut nờn cun th cp b thiu mt s vũng dõy Mun xỏc nh s vũng dõy thiu qun tip thờm ... im ngang mt v trớ xỏc nh ln nờn k t t = 0, cht im qua v trớ x = - cm ln th 2010 = + = 3016s 2011 vo thi im: t = t1 + t = N.T + Cõu 16: Theo thuyt tng i, mt ờlectron cú ng nng bng mt na nng lng...
 • 10
 • 282
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 MÔN HOÁ HỌC - ĐỀ THI THAM KHẢO TRƯỜNG THPT HÀ BẮC potx

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 MÔN HOÁ HỌC - ĐỀ THI THAM KHẢO TRƯỜNG THPT HÀ BẮC potx
... vi dd NaOH sinh ch mt ru v hn hp hai mui Cụng thc ca X l: (Bit: O=16; H=1; C=12 ) A HCOO-CH2-CH2-COO-CH3 B HCOO-CH2-CH2-OOC-CH3 C HCOO-CH2-CH2-OOC-C2H5 D CH3-COO-CH2-CH(OOCH)-CH2-OOC-CH3 Cõu 41: ... sau: CH3-CH=CH2, CH2(OH)CH2(OH), NH2-CH2-COOH, CH2=CHCl, nhng cht tham gia c phn ng trựng ngng gm A HO-CH2-CH2-OH v NH2-CH2-COOH B HO-CH2-CH2-OH v CH3-CH=CH2 C CH2=CHCl v CH3-CH=CH2 D CH3-CH=CH2 ... cú kh nng tham gia phn ng gng Cụng thc cu to ca A l: A HO-CH2-CH(CH3)-CH2-OH C HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH B CH3-CH2-CHOH-CH2OH D CH3-CHOH-CHOH-CH3 Cõu 26: Cp gm cỏc polisaccarit l: A saccaroz v mantoz...
 • 145
 • 226
 • 0

ĐỀ THI THAM KHẢO TN-THPT Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi 130 pptx

ĐỀ THI THAM KHẢO TN-THPT Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề thi 130 pptx
... - HẾT Trang 3/3 - đề thi 130 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ năm Câu số đề thi 130 A B B C ... the department store B buy his mother a new hat A bought his mother a new hat Trang 2/3 - đề thi 130 C to buying his mother a new hat Câu 40: I am very interested A in the information ... 29 30 A 31 32 33 B 34 35 D 36 37 C B D D A B A A A C C C C A B D D A D C B Trang 1/2 Câu số đề thi 130 38 A 39 40 D 41 42 C 43 44 C 45 46 47 B 48 49 B 50 B C C C C A D ...
 • 5
 • 214
 • 0

Xem thêm