DE ON THI TOT NGHIEP 2016 THPT HUYNH THUC KHANG KEy môn tiếng anh

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 10 pptx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 10 pptx
... Mắc-xoen đề cập đến vấn đề vấn đề đưới đây? A Tương tác điện trường với điện tích B Tương tác từ trường với dòng điện C Tương tác điện từ trường với điện tích D Mối quan hệ điện trường từ trường ... C D x  10 cos t (cm) x  10 cos(t   )(cm) Câu 3: Sóng học lan truyền môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi, tăng tần số sóng lên lần bước sóng: A tăng lần đổi B tăng lần C không D giảm ... uL = 100 cos (100  t +  ) (V ) Tìm biểu thức cường độ dòng điện tức thời mạch ? A i = 0,5cos (100  t B i = 0,5cos (100  t + C i =   3 ) (A) ) (A) cos (100  t D i = cos (100  t +  - ...
 • 16
 • 268
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn môn vật lý - ĐỀ SỐ 8 pps

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn môn vật lý - ĐỀ SỐ 8 pps
... loại Câu 37:Ra ôn 222Rn chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 3 ,8 ngày đêm Nếu ban đầu có 64g chất sau 19 ngày đêm khối lượng Ra ôn bị phân rã : A 2g B.32g C.16g D.8g Câu 38: Phát biểu sau không hạt sơ ... B.T’=4T D.T’=T/2 Câu 18: Gắn vật nặng vào lò xo treo thẳng đứng làm lò xo dãn 6,4cm vật nặng vị trí cân Cho g=10m/s2 Tần số dao động vật nặng A.0,2Hz B.2 Hz C.0,5 Hz D.5Hz Câu 19:Một vật dao động điều ... C.200 lần B.100lần D.25 lần Câu 29:Hệ số công suất đoạn mạch xoay chiều không ( cos   0) trường hợp sau đây? A.Đoạn mạch có R B.Đoạn mạch có điện trở không C.Đoạn mạch tụ điện D.Đoạn mạch cuộn...
 • 15
 • 227
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn MÔN VẬT LÝ -ĐỀ SỐ 6 pdf

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn MÔN VẬT LÝ -ĐỀ SỐ 6 pdf
... thuộc vào: A Hệ số lực cản tác dụng lên vật B Tần số ngoại lực tác dụng lên vật C Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dung lên vật Câu 12: Chọn ... loại ánh sáng có bước sóng  = 0,489  m Biết h = 6, 625.10 – 34Js, C = 3.108m/s Chọn giá trị giới hạn quang điện kim loại A 0, 066  m B 6, 6  m C 0 ,66  m D Một giá trị khác Câu 21: Phạm vi tác dụng ... chất truyền sóng môi trường: A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Sóng truyền không mang theo vật chất môi trường C Các sóng âm có tần số khác truyền vận tốc môi trường D Sóng mạnh truyền...
 • 15
 • 192
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn MÔN VẬT LÝ -ĐỀ SỐ 5 pdf

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn MÔN VẬT LÝ -ĐỀ SỐ 5 pdf
... biên độ hiệu số pha không đổi theo thời gian C tần số hiệu số pha không đổi theo thời gian D tần số khác hiệu số pha không Câu 27 Phát biểu sau đúng: A tia hồng ngoại có tần số cao tần số tia sáng ... hệ số công suất đoạn mạch có giá trị khác không C tăng tần số dòng điện lên độ lệch pha dòng điện điện áp giảm D giảm tần số dòng điện cường độ hiệu dụng giảm Câu 15 mạch điện sau có hệ số công ... không truyền chất lỏng chất khí B sóng dọc không truyền chân không C sóng phản xạ ngược pha với sóng tới điểm phản xạ phản xạ vật cố định D sóng truyền từ môi trường đến môi trường khác tần số...
 • 15
 • 163
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 4 ppsx

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 4 ppsx
... vào khỏang: A 1 0-6 đến 1 0-9 m 14 đến 1 0-1 5 m B 1 0-3 đến 1 0-8 m C 1 0- D 1 0-1 6 đến 1 0-2 0 m Câu 29: Ban đầu có gam radon ( 222 86 Rn ) chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày đêm Số nguyên tử lại ... phôtôn C Thuyết sóng không giải thích tượng quang điện D Ánh sáng mang hai tính chất sóng - hạt Câu 26: Cho h = 6,625.1 0-3 4Js, c = 3.108 m/s Năng lượng phôtôn có bước sóng 0,3 m là: A 3,012.1 0-1 9J ... chuyền, hệ số nhân nơtron (s) có giá trị: A s > B s < s =1 D s  C Câu 31: Công thoát electron khỏi kim loại A = 6,625.1 0-1 9J, số Plăng h = 6,625.1 0-3 4J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s...
 • 16
 • 189
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn- MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 3 docx

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn- MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 3 docx
... 6cos (t+  ) (cm) thời điểm t = s vật vị trí có vận tốc ? A X = 0, v = 6cm/s B X = 3cm, v = -3 cm/s C X = -3 cm, v = -3  cm/s D X = 3cm, v = 3 cm/s Câu 34 Vật dao động điều hoà có tốc độ cực ... dụng 3A B Tần số dòng điện 50Hz C Cường độ cực đại A D Cường độ dòng điện sớm pha  so với điện áp đầu đoạn mạch Câu 13 Một đoạn mạch điện gồm R = 100, L = H, C =  100  F chiều tần số mắc ... tối thứ Câu 23. Ứng dụng tia hồng ngoại : A Để phát vết nứt sản phẩm đúc B Để tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật y tế C Để sấy khô sản phẩm công nghiệp, sưởi ấm y học D Để làm phát quang số chất Câu...
 • 16
 • 137
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 2 pot

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 2 pot
... độ x vật có vận tốc v Thì hệ thức sau không ? 2 2 A v =  (A - x ) B A2  x   v2 C D 2 A x  v2 2 v2   A  x2 Câu : Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m vật có khối lượng m = 25 0g, ... nguyên tử hiđro bán kính quĩ đạo K 5,3.1 0-1 1m bán kính quĩ đạo L A 21 ,2. 1 0-1 1m 11 m B 42, 4.1 0-1 1m C 47,5.1 0- D 122 ,5.1 0-1 1m Câu 28 : Trong thí nghiệm I-âng chiếu đến hai khe ánh sáng đơn sắc có ... ánh sáng đơn sắc có bước sóng  khoảng vân là: A i1 B 2i1 C i1 D 4i1 Câu 29 Số pr ôn số nơtrôn hạt nhân 23 11 Na A 23 11 11 23 B 11 12 C D 12 11 Câu 30 Đơn vị khối lượng nguyên tử A khối lượng...
 • 15
 • 118
 • 0

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 1 pdf

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 1 pdf
... gia tốc không B Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ không, gia tốc không C Khi vật qua vị trí cân bằng, tốc độ không, gia tốc cực đại D Khi vật vị trí biên, tốc độ không, gia tốc không Giáo viên ... viên biên soạn: Văn Hùng Câu 11 Một lắc lò xo có W=0,5J biên độ dao động A =10 cm Hỏi động lắc li độ x =-5 cm A 0 ,12 5J B 0,4J C 0,375J D Không xác định chưa biết độ cứng lò xo Câu 12 Con lắc lò ... 2, 013 6u, mT = 3, 016 0u mp = 1, 0073u.u= 9 31 MeV/ c2 Tìm lượng toả phản ứng: A 3,6309 MeV MeV B 4, 515 1 MeV C 3,34 51 D 2,6 309MeV Câu 32 Hạt nhân 238 92 A 238p 14 6n 92n U có cấu tạo gồm: B 92p 14 6n C 238p...
 • 14
 • 175
 • 0

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ MÔN VẬT LÝ potx

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ MÔN VẬT LÝ potx
... LÝ – HÓA : CHÚC CÁC EM ÔN THI TỐT! TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - EATOH NGÂN HÀNG ĐỀ ÔN TN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - EATOH NĂM HỌC 2010-2011 Trang 5/5 - Mã đề: 153 Đáp án mã đề: 153 01 C; 02 D; 03 C; ... = 4cm TỔ LÝ – HÓA : CHÚC CÁC EM ÔN THI TỐT! TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - EATOH Trang 4/5 - Mã đề: 153 Câu 44 Xét vật dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc  Tại vị trí có li đọ x vật có vận ... /3) (cm) TỔ LÝ – HÓA : CHÚC CÁC EM ÔN THI TỐT! TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - EATOH Trang 3/5 - Mã đề: 153 Câu 29 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(t + /2)cm Vận tốc vật thời điểm...
 • 5
 • 159
 • 0

Tuyển tập đề ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trung học môn Vật lý pdf

Tuyển tập đề ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trung học môn Vật lý pdf
... THAY CHO LỜI NÓI ĐẦU Tuyển tập gồm phần: Ôn phần theo chương trình: Gồm tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm đề thi thức Bộ giáo dục Đào tạo công bố, kèm đáp án Ôn theo đề thi cấp độ, kiến thức tổng ... nhân sinh có A prôtôn nơtrôn nơtrôn B prôtôn nơtrôn C prôtôn nơtrôn D prôtôn Câu (TN – THPT 2007): Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật làA E = mc2/2 ... BỘ ĐỀ ÔN THI CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG .28 BỘ ĐỀ CẤP ĐỘ 28 ĐỀ SỐ .28 ĐỀ SỐ .35 ĐỀ SỐ .42 ĐỀ SỐ .49 ĐỀ...
 • 141
 • 176
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn TIẾNG ANH Hệ 3 năm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn TIẾNG ANH Hệ 3 năm
... People run short of water People everywhere should be careful not to waste water Câu 31 : Câu 32 : Câu 33 : Câu 34 : Câu 35 : A drops A falling A into A where A little B rises B fell B in B whom B lots ... famous athletes in the world Trang 2 /3 - Mã đề thi 197 Câu 36 : Where was Michael Jordan born? A In Brooklyn B In Chicago C In North Carolina D In Wilmington Câu 37 : Michael Jordan scored the winning ... journalist D whose father is a journalist B to open windows D open windows HẾT -Trang 3/ 3 - Mã đề thi 197 ...
 • 3
 • 254
 • 0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 MÔN TIẾNG ANH
... D shut Câu 49: A the B this C there D think Câu 50: A handbag B happy C passage D paper - - HẾT -Trang 3/3 - Mã đề thi 153 ... at my birthday party last night A beautify B beautifully C beauty D beautiful Trang 2/3 - Mã đề thi 153 Câu 29: When my father was young, he get up early to the gardening A got used to B ... "How often you go to school?" Harry: " ." A I go there early B Every day except Sunday C I don’t think so D I go there by bus Câu 41: Helen: "Where you come from?" Ann: " ." A I come from London...
 • 3
 • 269
 • 1

ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 MÔN TIẾNG ANHĐỀ THI 948

ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 MÔN TIẾNG ANH MÃ ĐỀ THI 948
... titles on the screen to explain the story Trang 2/3 - đề thi 948 Soon the public had (42) favourite actors and actresses and, in this way, the first film stars appeared In 1927, the first ... unacceptable D hateful - - HẾT Trang 3/3 - đề thi 948 ... Câu 21: For the past two years I a lot of things A B doing C have done Câu 22: Lucy answered the questions than Sarah A intelligent B...
 • 3
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp giải một số dạng bài toán về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật phục vụ giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏiSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương i, phần bảy sinh học 12Sử sụng thẻ (flashcard) để hướng dẫn học sinh học phần II sinh học trong các đại địa chất (trang 182, SGK sinh 12 nâng cao)KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGBài tập ôn tập tài chính kế toánPhương pháp xác định số loại kiểu gen, loại giao tử, kiểu giao phối trong quần thểRèn luyện cho học sinh miền núi kĩ năng khai thác kênh hình trong SGK sinh học 11 THPTRèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học bài hô hấp ở động vật sinh học 11 THPT bằng kỹ thuật các mảnh ghépSử dụng dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy tính quy luật của hiện tượng di truyềnMột vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập phả hệ trong chương trinh sinh học 12Phát huy tính cực của học sinh trong hoạt động học tập bằng cách sử dụng thí nghiệm khi dạy bài sư hấp thụ nước ở rễ ở trường THPTSome techniques to teach pronunciation effectively in high schoolsSome useful teaching methods to improve listening skill for high school studentsTeachinh comparaticves and superlarives to the students of class 10a1 at quan son 2 upper secondaly school in quan son, thanh hoa, provinceThe use of gessing game in speaking lessons to improve speaking skill to the 11th graders at hau loc 4 high schoolTwo issues in assessment of high school students performance in englishUring the intergrated curriculum to teach unit 16 historical places english 10 with a view to rairing peoples awareness of protecting historicalplacesĐề thi viết thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp ánUsing cooperative learning to motivate the 10th form students at mai anh tuan high school to speak englishUsing some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high school