HOI THAO ON THI TN THPT 2014 2015 (1)

HOI THAO ON THI TN THPT 2015 2016 đề thi thử thpt môn tiếng anh

HOI THAO ON THI TN THPT 2015 2016 đề thi thử thpt môn tiếng anh
... the second, the last, the only Eg: Neil Amstrong was the first person who landed on the moon  Neil Amstrong was the first person to land on the moon Đề thi 2015 Question 6: The receptionist, ... London" A He said that New York was bigger than London B He says that New York is bigger than London C He says that New York was bigger than London D He said that New York is bigger than London ... of children has a toy Someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone something, nothing,… Example: Everything looks bright and clean Các danh từ chỉ môn học, tên bệnh tên quốc...
 • 111
 • 582
 • 1

HOI THAO ON THI TN THPT 2013 2014 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH

HOI THAO ON THI TN THPT 2013 2014 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH
... situations in unreal conditional sentences - If it were raining now, I’d put on my coat and go out - If it had been raining at this time yesterday, I’d not have gone out The Mixed Condition Clauses: ... No one knows why the man A killed B kills C is killed D was killed RELATIVE CLAUSE: - person WHO - person WHO(M) - person/thing WHOSE - thing WHICH - place WHERE + V …… + S + V …… + N …… (danh ... D biological Question 31: The government initiated the programme of reform in the 1980s A economist B economic C economically D economised Question 43: Could you fill out this form? A applying...
 • 54
 • 602
 • 0

Tuyển tập các câu hỏi TNKQ- Ôn thi TN THPT

Tuyển tập các câu hỏi TNKQ- Ôn thi TN THPT
... là: A Cách ly sinh sản * B Cách ly địa lý C Cách ly sinh thái D Cách ly sinh học 47/ Các quần thể hay nhóm quần thể loài phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành: A Các quần thể tự phối B Các quần ... phối* D Ở thực vât tự thụ phấn 53/ Dạng cách ly đánh dấu hình thành loài A Cách ly sinh sản B Cách ly địa lý C Cách sinh thái D Cách ly di truyền * 54/ Các nhân tố chi phối hình thành đặc điểm ... tạo công cụ lao động đá b/ Chế tạo công cụ lao động sừng c/ Chế tạo công cụ lao động kim loại d/ Chưa chế tạo công cụ lao động, sử dụng cành cây, đá, để tự vệ, công 86/ Người đại Crômanhông sống...
 • 11
 • 373
 • 2

TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT MÔN VẬT LÝ 2014-2015

TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT MÔN VẬT LÝ 2014-2015
... động : 10 TÀI LIỆU ƠN THI TN THPT MƠN VẬT LÝ 2014- 2015 Cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện C thành mạch điện kín + q - C ξ L II Dao động điện từ tự mạch dao động : Biến thi n điện ... điện áp D.Cường độ dòng điện điện áp tức thời biến thi n đồng pha Câu 3: Trong mạch xoay chiều có tụ điện 30 TÀI LIỆU ƠN THI TN THPT MƠN VẬT LÝ 2014- 2015 A.Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ... A Tia X B.Tử ngoại C.Hồng ngoại D.ánh sáng nhìn thấy Câu 1: 41 TÀI LIỆU ƠN THI TN THPT MƠN VẬT LÝ 2014- 2015 Câu 12: Trong TN giao thoa I-âng sử dụng xạ đơn sắc , khoảng cách hai khe S 1,S2...
 • 49
 • 281
 • 0

1300 câu hỏi ôn thi TN THPT và CĐ-ĐH

1300 câu hỏi ôn thi TN THPT và CĐ-ĐH
... hình đột biến … A dị hợp; không bị alen trội át chế; không biểu B đồng hợp; bị gen trội át chế; không biểu C dị hợp; bị gen trội át chế; không biểu D đồng hợp; không bị gen trội át chế; biểu ... 21 A tiếp hợp NST tương đồng không cân đối B đoạn NST bị đứt sau nối vào NST khác không tương đồng với C đoạn NST bị đứt ra, sau nối vào NST khác tương đồng với D câu A C 19 Cơ chế di truyền tượng ... dị không di truyền ? A Cây bàng rụng vào mùa đông B Ở thỏ thức ăn carôten mỡ có màu trắng C Tắc kè hoa thay đổi màu theo môi trường D Cả câu A, B C 46 Biến đổi sau thường biến người ? A Thi u...
 • 157
 • 239
 • 0

Câu hỏi ôn thi TN THPT

Câu hỏi ôn thi TN THPT
... thắng cá thể khoẻ đào thải cá thể yếu, nên thúc đẩy trình CLTN Câu Quần thể phân chia thành nhóm tuổi nào? Nhóm tuổi quần thể có thay đổi không phụ thuộc vào nhân tố nào? - Các cá thể quần thể phân ... quần thể chuyển tới sống quần thể Câu 10 Hậu tăng dân số mạnh gì? Chúng ta cần làm để khắc phục hậu đó? a) Hậu tăng dân số nhanh - Dẫn đến thi u nơi - Dẫn tới thi u trường học phương tiện giáo ... sinh thái vô sinh tác động trực tiếp chiều lên sinh vật mà không không phụ thuộc vào mật độ cá thể quần thể gọi nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ cá thể quần thể Các nhân tố sinh thái vô...
 • 6
 • 325
 • 0

Câu hỏi ôn thi TN. THPT

Câu hỏi ôn thi TN. THPT
... the atmosphere, living things cannot survive Câu hỏi trắc nghiệm ÔN THI TN .THPT – Môn Tiếng Anh on this planet D Living things need no atmosphere to survive on this planet Câu 331 car / expensive ... that matter D That matter has a thorough discussion Câu 139 No Smoking! Câu hỏi trắc nghiệm ÔN THI TN .THPT – Môn Tiếng Anh A No one smokes now B Nothing is as good as smoking is C Smoking is no longer ... up Câu 169 Prices are going _ in a worrying way A up B over C away D off Câu 170 Tom and Mary are going _ with each other A on B out C for D down Câu hỏi trắc nghiệm ÔN THI TN .THPT – Môn...
 • 35
 • 230
 • 0

Hướng dẫn ôn thi TN THPT Ngữ văn 2014

Hướng dẫn ôn thi TN THPT Ngữ văn 2014
... thức văn viết (kiểu loại văn bản, cấu trúc văn bản, trình viết), nhận thức nhiệm vụ yêu cầu đề văn; + Các kĩ viết (đúng tả; ngữ pháp, viết theo phong cách ngôn ngữ viết, sử dụng từ cấu trúc ngữ ... thi viết, giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết vận dụng kĩ viết học để tạo lập văn đề tài xã hội hoặc/và tác phẩm, trích đoạn văn học theo hướng mở tích hợp môn liên môn, tập trung vào số khía ... trọng văn bản; hiểu ý nghĩa văn bản, tên văn bản; + Những hiểu biết từ ngữ, cú pháp, chấm câu, cấu trúc, thể loại văn bản; + Một số biện pháp nghệ thuật văn tác dụng chúng - Để làm tốt phần thi...
 • 2
 • 200
 • 0

800 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI TN môn SINH 2015

800 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ôn THI TN môn SINH 2015
... ngun sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại ngun sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh D đại thái cổ, đại ngun sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh 39 Kết tiến hố tiền sinh ... riêng biệt thể sinh vật b đặc tính sinh vật c khác biệt kiểu hình cá thể sinh vật d sinh lí, sinh hố, di truyền sinh vật Kiểu gen tổ hợp gen a tế bào thể sinh vật b NST tế bào sinh dưỡng c NST ... thể 81 .Câu số câu nói CLTN quan niệm Đacuyn? A CLTN thực chất phân hố khả sống sót cá thể thích nghi B CLTN thực chất phân hố khả sinh sản kiểu gen C CLTN thực chất phân hố mức độ thành đạt sinh...
 • 60
 • 254
 • 0

Tài liệu ôn thi TN THPT 2015 (Lý thuyết)

Tài liệu ôn thi TN THPT 2015 (Lý thuyết)
... + S + Ved : vừa … So … that … : mà Neither / Nor : không So : Nowhere : không nơi In no circumstances : không trường hợp On no account : không lí Ex: He had hardly gone into the house when it ... man and his dog) o So sánh (the best, the tallest, the most beautiful …) o Everything, something, anything, nothing, all, none, very, only, little, few, much (the very / only person) E Relative ... địa điểm: Direct speech Reported speech This That These Those Here There Now Then Today That day Yesterday The day before / the previous day Tomorrow Ago This week Last week Next week The day after...
 • 30
 • 209
 • 2

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... chất trình hình thành loài Trình bày phương thức hình thành loài đường địa lí, đường lai xa đa bội hóa Phân tích vai trò điều kiện địa lí cách li địa lí vai trò trình đột biến chọn lọc tự nhiên...
 • 3
 • 474
 • 2

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT

Đề cương ôn thi TN THPT của Bộ GD & ĐT
... quán - Giao thông - Y tế sức khoẻ - Một số ngành khoa học Về đọc hiểu: Đọc hiểu nội dung đoạn văn (khoảng 150-200 từ) thuộc chủ điểm học Về kiến thức ngôn ngữ: Nắm số kiến thức ngôn ngữ yêu cầu ... CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÂN BAN THÍ ĐIỂM Nắm nội dung kiến thức chương trình lớp 12 theo sách giáo khoa thí điểm Tiếng Anh – 12 (gồm hai sách) Chú trọng vấn đề cụ thể sau: Kĩ Nghe: Nghe ... Kiến thức ngôn ngữ Nắm vững kiến thức yêu cầu chương trình học năm thêm: - Nắm vững cách sử dụng từ: but, although, in spite of, despite, so, however, therefore - Sử dụng mệnh đề (Adverbial...
 • 4
 • 294
 • 1

Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp)

Đề cương ôn thi TN THPT Của Bộ GD & ĐT (Pháp)
... prépositions Về cú pháp câu - Các loại hình câu tiếng Pháp: câu thông báo, câu nghi vấn, câu cầu khiến - Câu đơn, câu phức (với mệnh đề mệnh đề phụ (relative, complétive, circonstancielle) - Câu chủ ... Le nom: giống, số Les déterminants: - Quán từ (xác định, không xác định, phận, rút gọn) - Tính từ sở hữu, tính từ để trỏ, tính từ không xác định Les adjectifs qualificatifs: giống, số Les verbes: ... quan hệ logíc (relations logiques), nguyên nhân, kết ) đề cập đến chương trình sách giáo khoa tương ứng 11 Loại văn bản: Văn mang tính thông báo, kể chuyện, miêu tả KĨ NĂNG Nghe hiểu Đối với chương...
 • 5
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tn thpt môn hóađề cương ôn thi tn thpt môn toánon thi tn thpt verb patternsôn thi tn ngữ văn 2015tài liệu ôn thi tn thptôn thi tn vật lý 2015tai lieu on thi tn thpt mon lich su lop 12ôn thi tn môn toan 2015đề cương ôn thi tn thpt môn hóa pâần vô cơtài liệu ôn thi tn thpt môn lịch sử lớp 12 chương trình ban cơ bảnơn thi tn thptôn thi tn thpt môn hóaôn thi tn toán thpt 2015đề thi tn thpt môn tiếng anh năm 2014ôn thi văn thpt 2015Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 48. Quả