ĐÊ TIẾNG ANH TNTHPT CHAU THANH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

ĐÊ TIẾNG ANH TNTHPT CHAU THANH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

ĐÊ TIẾNG ANH TNTHPT CHAU THANH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH
... out how things operate overseas A as long as B because C so as to D so that 65 Will you…………me to post this letter tomorrow A remember B suggest C remind D mind 66 “What are you going to this weekend?” ... finger To an American, it means that everything -(49) - OK To Japanese, it means that you are talking -(50) - money In France, it means that something is worthless Meanwhile in Greece, it ... smokes nor drinks 25.Peter: “Your English is better than many Americans, Hanh I really enjoy your public speaking” Hanh: “ ” A You must be kidding! B Congratulations! C I am sorry to hear...
 • 7
 • 197
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh lần 2 năm 2015 trường THPT Nông Cống 1, Thanh Hóa
... in 24 TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I TỔ NGOẠI NGỮ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 - 20 15 MÔN THI: ANH VĂN - LỚP 12 MÃ ĐỀ 121 Question 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... boys 12 TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I TỔ NGOẠI NGỮ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 - 20 15 MÔN THI: ANH VĂN - LỚP 12 Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề MÃ: 123 Họ ... statistics TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I TỔ NGOẠI NGỮ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 20 14 - 20 15 MÔN THI: ANH VĂN - LỚP 12 Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề MÃ: 122 Họ tên...
 • 33
 • 404
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng anh lần 1 năm 2015 trường THPT quỳ châu, nghệ an

Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng anh lần 1 năm 2015 trường THPT quỳ châu, nghệ an
... decision anyone can (18 ) _ It is important to take in consideration your (19 ) _ and personal preferences For instance, adventurous people who enjoy an outdoor life shouldn’t choose a (20) _ in an office ... Choose the correct answer to complete the text Then mark the letter (A), (B), (C) or (D) on your answer sheet CAREERS Work should be a meaningful and (16 ) _ part of one’s life The (17 ) of a career ... health and survival of the human body Human beings require food to grow, reproduce, and maintain good health Without food, our bodies could not stay Trang 3/6 - Mã đề thi 837 warm, build or repair...
 • 6
 • 347
 • 2

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường lam kinh thanh hóa năm 2015

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường lam kinh thanh hóa năm 2015
... Question 80: A during B of C f or D when THE END - Lời giải chi tiết đề thi THPT trường Lam Kinh năm 2015 I/ Đáp án C Từ “considerate” nhấn vào âm tiết thứ hai, từ lại nhấn vào âm tiết ... something: kết của, Lack: thi u Cấu trúc danh từ: lack of something ; cấu trúc động từ: lack something ; cấu trúc tính từ: be lacking in st 23 Đáp án D Hai mệnh đề câu phải đồng chủ ngữ có mệnh đề ... Danh từ “ thing – điều, thứ” danh từ đếm được, dạng số => dùng “a” trước danh từ 43 Đáp án C needn’t: không cần Dịch: Anh không cần để ô tô vào bãi đậu đâu Lát lái xe 44 time- thời gian: danh...
 • 13
 • 267
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường nguyễn tất thành năm 2015

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường nguyễn tất thành năm 2015
... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 8/12 Lời giải chi tiết đề thi thử Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Tất Thành I/ Đáp án A Từ specific nhấn âm tiết thứ hai, ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 9/12 22 Đáp án D Với cụm thời gian by + mốc thời gian ( tương lai ) thường câu chia tương lai hoàn thành 23 Đáp án C Với câu rút gọn dạng ... That + S + V: mệnh đề danh ngữ, đóng vai trò danh từ làm chủ ngữ, trước động từ “is elaborated” 30 Đáp án D piece: mẩu, mảnh - N số ít, đếm => dùng “a”; on the radio: đài; in + danh từ riêng địa...
 • 12
 • 372
 • 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Khảo sát chất lượng sở Thanh Hóa năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Khảo sát chất lượng sở Thanh Hóa năm 2015
... organization >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/9 Lời giải chi tiết đề SGD Thanh Hóa Đáp án C industial ( adj) : (thuộc ) công nghiệp Các từ lại: ... sinh năm 1907, sách xuất năm 1941 => 1941 -1907 = 34 51 Đáp án D Ý bài: sales were poor until it was reissued in 1952 - doanh số bán hàng không đáng kể phát hành lại vào năm 1952 => vào năm 1952 ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/9 Các từ lại: everywhere: nơi; nothing: gì; anyone: 48 Đáp án D Có thể thấy, đọc đề cập đến sách Carson: Under the Sea...
 • 9
 • 291
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Lam Kinh Thanh Hóa năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Lam Kinh Thanh Hóa năm 2015
... Question 80: A during B of C f or D when THE END - Lời giải chi tiết đề thi THPT trường Lam Kinh năm 2015 I/ Đáp án C Từ “considerate” nhấn vào âm tiết thứ hai, từ lại nhấn vào âm tiết ... something: kết của, Lack: thi u Cấu trúc danh từ: lack of something ; cấu trúc động từ: lack something ; cấu trúc tính từ: be lacking in st 23 Đáp án D Hai mệnh đề câu phải đồng chủ ngữ có mệnh đề ... Danh từ “ thing – điều, thứ” danh từ đếm được, dạng số => dùng “a” trước danh từ 43 Đáp án C needn’t: không cần Dịch: Anh không cần để ô tô vào bãi đậu đâu Lát lái xe 44 time- thời gian: danh...
 • 13
 • 243
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Nguyễn Tất Thành năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Nguyễn Tất Thành năm 2015
... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 8/12 Lời giải chi tiết đề thi thử Tiếng Anh năm 2015 Trường THPT Nguyễn Tất Thành I/ Đáp án A Từ specific nhấn âm tiết thứ hai, ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 9/12 22 Đáp án D Với cụm thời gian by + mốc thời gian ( tương lai ) thường câu chia tương lai hoàn thành 23 Đáp án C Với câu rút gọn dạng ... That + S + V: mệnh đề danh ngữ, đóng vai trò danh từ làm chủ ngữ, trước động từ “is elaborated” 30 Đáp án D piece: mẩu, mảnh - N số ít, đếm => dùng “a”; on the radio: đài; in + danh từ riêng địa...
 • 12
 • 2,247
 • 16

de thi thu thpt quoc gia mon tieng anh nam 2016 truong thpt bim son thanh hoa lan 3

de thi thu thpt quoc gia mon tieng anh nam 2016 truong thpt bim son thanh hoa lan 3
... made his historic landing in Australia and the major discovery that New Zealand was two separate islands He became a national hero and still (45) one today Câu 36 : A recognised B recommended ... remembered D reminded Câu 37 : A different B contrary C distinct D unlike Câu 38 : A achieve B fulfil C manage D succeed Câu 39 : A noticed B remarked C glanced D viewed Câu 40: A trade B job C work ... A idea B opinion C suasion D debate Câu 2: The word “commonplace” in the first paragraph mostly means A attracting attention B for everybody’s use C most preferable D widely used Câu 3: The...
 • 8
 • 156
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 trường THPT Nông Cống I, Thanh Hóa (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 trường THPT Nông Cống I, Thanh Hóa (Lần 3)
... mẫu miễn phí Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Bố cục 0.40 o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý 0.25 o Phát ... coming weather with certainty Now everything has become completely different El Nino itself used to be (38) _ It would occur every two to seven years But now, this weather pattern is becoming more ... fight this new flu virus, and so it spread very quickly and killed large numbers of people While there have been many different pandemic diseases throughout history, all of them have a new thing...
 • 15
 • 1,562
 • 28

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 trường THPT Nông Cống I, Thanh Hóa

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016 trường THPT Nông Cống I, Thanh Hóa
... GD&ĐT THANH HÓA ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I THPT QUỐC GIA LẦN III - NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP 12 (Đề thi có 06 trang) Thời gian ... sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN SECTION A: (8 points) Đáp án mã đề thi A121 A A A A A A B D D 10 D 11 ... Môn thi: TIẾNG ANH – LỚP 12 (Đề thi có 06 trang) Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề 321 (không kể thời gian phát đề) SECTION A (8 points) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate...
 • 24
 • 66
 • 0

de nop so THPT TAN CHAU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

de nop so THPT TAN CHAU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH
... THPT TÂN CHÂU (Đáp án ĐỀ XUẤT) ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 90 phút I Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced ... and healthier lifestyle The countryside faces many threats Some are associated with modern farming practices, and the use of chemicals harmful to plants and wildlife Land is also needed for new ... and healthier lifestyle The countryside faces many threats Some are associated with modern farming practices, and the use of chemicals harmful to plants and wildlife Land is also needed for new...
 • 10
 • 324
 • 0

de thi thu TNTHPT goi so ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

de thi thu TNTHPT goi so ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH
... more time explaining the lesson but her students understood nothing → The more …………………………………………………………………………… (The more the teacher explained, the less her students understood) VI Giving the correct ... I'm a football fan and enjoy going to matches, but I'm a homeloving person really I don't like going to the pub but we go out to eat about twice a month There's nothing better than a night at ... costly B Thank you Hope you will drop in C I think so D No problem Drop by/in/over/round; drop in on sb; drop into sth pay a casual visit (to a person or place) 23 Everybody likes beauty, ...
 • 3
 • 330
 • 0

Xem thêm