DE THI THU DH 2014 2015 TAY NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

DE THI THU DH 2014 2015 TAY NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH

DE THI THU DH 2014 2015 TAY NINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH
... But before the end of the decade, he would revolutionize the automobile industry with his Model T Ford The Model T, first produced in 1909, featured a standardized design and a streamlined method ... model cars were practically handmade and were not very dependable They were basically toys of the well-to-do In fact, Woodrow Wilson, then a professor at Princeton University and later President ... people are more bored with the modern life B Modern life is more difficult to deal with C Today people have fewer choices to make D Today people are more interested in modern life Mark the letter A,...
 • 7
 • 366
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 trường THPT Hoàng Lê Kha, Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 trường THPT Hoàng Lê Kha, Tây Ninh
... 40 How old you think this building is? A When did you build this building? B How many buildings did you build? C When was this building built? D How old were you when you built this 41 Seeing ... 40 How old you think this building is? A When did you build this building? B How many buildings did you build? C When was this building built? D How old were you when you built this 41 Seeing ... their countries as they see fit Often, this makes political cooperation difficult 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 A talks A consist A liberal A even if A think A right A to A cultural A should...
 • 12
 • 422
 • 6

Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng anh lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng anh lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh
... END -Trang 5/5 - Mã đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN (Đáp án gồm 02 trang ) ĐÁP ÁN - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2014 -2015 MÔN: TIẾNG ANH - 12 Phần 1: Trắc nghiệm ... điểm/1 câu ) Câu Mã đề 132 209 35 7 485 570 628 7 43 896 Câu Mã đề 132 209 35 7 485 570 628 7 43 896 B C D C B A D D 33 A B A B A B A A C D C A A A D A 34 B A A A A A B A D A D C C D D C 35 D C B C A C ... out how to teach the bright and not-so-bright pupils Trang 3/ 5 - Mã đề thi 132 D Bright children benefit from mixed-class teaching Câu 43: According to the passage, “streaming pupils” _ A will...
 • 7
 • 639
 • 4

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường sơn tây lần 3 năm 2015

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường sơn tây lần 3 năm 2015
... crying, … 33 Đáp án D Dựa vào từ đoạn 4: behaviors; healthy growth ; psychological structures ,… 34 Đáp án D, affectional tie = emotional attachment: gắn bó mặt tình cảm 35 Đáp án C Dựa vào đoạn 36 ... something for someone : cung cấp, hỗ trợ cho Các động từ lại : serve: phục vụ; sell: bán; offer: yêu cầu 22 Đáp án B.be unable to something: làm 23 Đáp án A on a wide range of issues: loạt vấn đề ... Question 30 : The word “it” refers to A time B object C development D goose Question 31 : The word “suitably” is closest in meaning to A moderately B appropriately C willingly D emotionally Question 32 :...
 • 10
 • 1,277
 • 4

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường ngô quyền hạ long QUẢNG NINH năm 2015

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường ngô quyền hạ long QUẢNG NINH năm 2015
... endangered animals Lời giải chi tiết đề thi thử Tiếng Anh Trường THPT Ngô Quyền, Quảng Ninh Part 1: I/ Đáp án B sponsore = finance: tài trợ Các từ lại: limit: giới hạn; finish: kết thúc; test: kiểm ... muốn đề cập danh từ chưa nhắc đến, nói chung chung 49 Đáp án B helpful: hữu ích Dich: it is really helpful to learn some of that country's customs Thực hữu ích để tìm hiểu số phong tục quốc gia ... án C has a preference for something: có sở thích; thích hơn, ưa … 39 Dựa vào nghĩa chọn C, dạng bị động khứ tiếp diễn: what was being said: nói 40 Time: thời gian, danh từ không đếm => chọn đáp...
 • 12
 • 381
 • 2

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường sơn tây năm 2015

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường sơn tây năm 2015
... Question 21: No sooner _ my car than the alarm went off A the thief had touched B the thief touched C had the thief touched D touched the thief => cấu trúc với “ no sooner … than” thường dung thời ... However C Despite D Because Câu dùng mệnh đề tương phản nên sử dụng “though” “ despite” đằng sau mệnh đề nên phải sử dụng “though”  Mặc dù anh mệt anh xem trận trung kết bong đá TV Question ... suffering water _ after the unusually dry summer A hunger B thirst C shortage D supply Shortage: thi u hụt  Một số nơi phố bị thi u hụt nước sau mùa khô Question 39: I have two sisters, ...
 • 9
 • 228
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường tùng thiện sơn tây năm 2015

đề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anh trường tùng thiện sơn tây năm 2015
... coi thi không giải thích thêm ) >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/11 Lời giải chi tiết Đề thi Tiếng Anh trƣờng THPT Tùng Thi n – Sơn Tây ... embarrassing things about me A I’d not prefer his saying all those embarrassing things about me B I’d prefer him not saying all those embarrassing things about me C His having said all those things ... D To put one’s foot in one’s mouth = to say something that you regret; to say something stupid : nói điều ngớ ngẩn đáng xấu hổ = say embarassing things 12 Đáp án D conclusively = decisively :...
 • 11
 • 296
 • 1

Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường THPT Hồng Lĩnh năm 2014-2015

Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh trường THPT Hồng Lĩnh năm 2014-2015
... – conscious -HẾT - THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014-2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 02 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose the best answer ... family and his -HẾT - THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014-2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 03 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose the word whose ... difficult D crooked -HẾT - THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014-2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 04 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose the best answer...
 • 37
 • 211
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Sơn Tây lần 3 năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Sơn Tây lần 3 năm 2015
... crying, … 33 Đáp án D Dựa vào từ đoạn 4: behaviors; healthy growth ; psychological structures ,… 34 Đáp án D, affectional tie = emotional attachment: gắn bó mặt tình cảm 35 Đáp án C Dựa vào đoạn 36 ... something for someone : cung cấp, hỗ trợ cho Các động từ lại : serve: phục vụ; sell: bán; offer: yêu cầu 22 Đáp án B.be unable to something: làm 23 Đáp án A on a wide range of issues: loạt vấn đề ... Question 30 : The word “it” refers to A time B object C development D goose Question 31 : The word “suitably” is closest in meaning to A moderately B appropriately C willingly D emotionally Question 32 :...
 • 10
 • 191
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Tùng Thiện Sơn Tây năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh Tùng Thiện Sơn Tây năm 2015
... coi thi không giải thích thêm ) >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/11 Lời giải chi tiết Đề thi Tiếng Anh trƣờng THPT Tùng Thi n – Sơn Tây ... embarrassing things about me A I’d not prefer his saying all those embarrassing things about me B I’d prefer him not saying all those embarrassing things about me C His having said all those things ... D To put one’s foot in one’s mouth = to say something that you regret; to say something stupid : nói điều ngớ ngẩn đáng xấu hổ = say embarassing things 12 Đáp án D conclusively = decisively :...
 • 11
 • 228
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. Sơn Tây năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. Sơn Tây năm 2015
... Question 21: No sooner _ my car than the alarm went off A the thief had touched B the thief touched C had the thief touched D touched the thief => cấu trúc với “ no sooner … than” thường dung thời ... suffering water _ after the unusually dry summer A hunger B thirst C shortage D supply Shortage: thi u hụt  Một số nơi phố bị thi u hụt nước sau mùa khô Question 39: I have two sisters, ... believes that he must something, not just talk about doing something Paul believes in protecting endangered animals, and he protects them in controversial ways Some people think that Watson is a...
 • 9
 • 194
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh ĐH Vinh 2015 (miễn phí)

Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh ĐH Vinh 2015 (miễn phí)
... quan to, chóp bu, nhân vật quan trọng 25 Câu thi u thành phần chủ ngữ cho động từ “is” => Đáp án D That + clause-mênh đề danh ngữ đóng vai trò danh từ, đứng đầu câu làm chủ ngữ động từ theo ... quan trọng; national: thuộc quốc gia 61 accomplished: thực => Đáp án D performed Các từ lại: A carried: mang; achieved: đạt; reproduced: sản xuất lại 62 Đáp án C Từ thirteen có trọng âm rơi vào ... when + clause: 21 Đáp án D for + khoảng thời gian => hoàn thành hoàn thành tiếp diễn 22 Shall we eat out tonight ? - Chúng ta ăn vào tối chứ? - lời đề nghị, gợi ý Đáp án A That’s a great idea...
 • 10
 • 1,305
 • 12

Tuyển tập 25 đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng anh năm 2015 (có keys kèm theo)

Tuyển tập 25 đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng anh năm 2015 (có keys kèm theo)
... đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2015 (Đề thi gồm 07 trang, 80 câu trắc nghiệm) Môn: Tiếng Anh - Thời gian: ... ĐỀ SỐ 3: ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN - NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có trang, gồm 80 câu trắc nghiệm MÃ ĐỀ 150 Họ tên thí ... "not wanting to something" B "not objecting to doing anything" C "getting ready to something" D "eager to something" Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án chi tiết)...
 • 187
 • 5,960
 • 14

Bộ đề thi thử THPT quốc giá môn Tiếng Anh Trường THPT Hồng Lĩnh Năm 2015 có đáp án

Bộ đề thi thử THPT quốc giá môn Tiếng Anh Trường THPT Hồng Lĩnh Năm 2015 có đáp án
... C definite D self – conscious -HẾT THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 -2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 02 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose ... interviewer's family and his duties -HẾT - THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 -2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 03 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose ... difficult C definite D crooked -HẾT THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 -2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 04 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose...
 • 26
 • 1,013
 • 0

Xem thêm