ĐỀ CƯƠNG KT1T a11 l 2 (15 16) nộp (2)

ĐỀ CƯƠNG KT1T a11 l 2 (15 16) nộp (2)

ĐỀ CƯƠNG KT1T a11 l 2 (15 16) nộp (2)
... gerund Tl Tn High Applying Tl Tn Total Tl Total points Tn 1 2 2 2 1 Listening Applying 25 câu 3 1 1 4 chỗ 1 1 2 1 1 4 1 2 câu (2m.s) câu chỗ (2m.s) 0.5m 0.5m (1m) 6c 7c 6c 11c 1.5 1.4 1.5 2. 2 5c ... from home But the balloon house itself will be filled with air Perhaps the house will have beds, tables and chairs, built into it These can be inflated, too So people will sleep, eat and work ... Total Total points Tn 1 -Cloze test (Fill in the blanks with given words) Writing Tl High Applying Tl Tn Pronunciation Vocabulary (unit: 4,5,6) Listening Applying 6c 6c 6c 1.5 1.5 1.5 m.s 10c 2. 5...
 • 23
 • 207
 • 0

de và dap an toan 9 hoc ki 2(15-16)

de và dap an toan 9 hoc ki 2(15-16)
... giác MCKI ⇒K 1 ⇒ Tứ giác MCKI nội tiếp ( Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp – Góc đỉnh góc đỉnh đối diện) · · ⇒ MIK + MCK = 1800 ( T/c tứ giác nội tiếp) 0.5 · Mà ·ACK = 90 0 ( cmt) ⇒ MCK = 90 0 ( ... Diện tích xung quanh: π dh = 3,14.6.10 = 188, 4cm 0.5 1đ Bài Thể tích: π R h = 3,14 .9. 10 ≈ 282, 6cm3 0.5 A (3đ) I M O H N B E C K 1đ 1đ a/Xét tứ giác BCMN có: · · BMC = BNC = 90 0 ( Vì BM ⊥ AC, ... µ A : chung ¶ =B µ M 1 Do ∆AMN Suy ra: 1đ ∆ABC ( g.g) AM AN = ⇒ AM AC = AN AB AB AC 0.25 0.25 0.25 0.25 025 0.5 0.25 c/ Xét tứ giác MCKI có : µ =K ¶ ( góc nội tiếp chắn »AC đường tròn (O)) B...
 • 5
 • 45
 • 0

Luat thue - De cuong bai giang - Phan 2.doc

Luat thue - De cuong bai giang - Phan 2.doc
... Trang - Thuế Luỹ kế số thuế thuế khấu trừ tháng phát sinh tháng phải nộp đầu vào chưa khấu trừ Tháng 12/2008 200 100 - 100 - 100 Tháng 1/2009 300 350 +50 - 50 Tháng 2/2009 300 200 - 100 - 150 ... GTGT Trang - - - Trang - Chương III PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP A Giới thiệu chung pháp luật thuế thu vào thu nhập: Khái niệm pháp luật thuế thu vào thu nhập: - Con người muốn tồn - phải tiến ... lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; - Hoàn nhập khoản dự phòng; - Thu khoản nợ khó đòi xoá đòi được; - Thu khoản nợ phải trả không xác định chủ; - Khoản thu nhập từ kinh doanh năm trước...
 • 24
 • 481
 • 0

Đề cương ôn tập HK 2 tiếng anh 8.

Đề cương ôn tập HK 2 tiếng anh 8.
... sending) 26 I don’t know how…………… the game (a playing b to play c played d can I play) 27 The Pyramids of Cheops is one of the seven …………… of the world a Pyramids b temples c landmarks d wonders 28 ... seen) 24 It’s too cold outside .? _ Sure I’ll it right now a Would you like to shut the windows b Will you shut the windows please? c Shall I shut the windows? d Can I shut the windows? 25 Millions ... She asked me ……a driving licence.(a If I have b whether I have c If I had d whether I have had) 29 These computers are made _Australia.(a in b from c of d by) 30 The —— festival is a festival...
 • 6
 • 17,511
 • 410

Đề cương toán cao cấp 2

Đề cương toán cao cấp 2
... 1997) [6] Dương thi Thanh Mai Toán & TK Kinh tế (NXB Thống Kê 20 02) Công cụ hổ trợ : Overhead , Projector -ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÁN CAO CẤP C2 (Dành cho KT & QTKD ) đvht ... VĂN ÂN Cử nhân chuyên ngành Toán cao cấp Đại học Sư phạm Vinh Đại học Sư phạm Hà Nội 1961 – 19 92 Cán giảng dạy, tổ trưởng môn Tổ Đại số, Đại học Sư phạm Vinh Nghệ An19 92 – Cán giảng dạy, Đại học ... chuyên sâu: Toán 6/ NGUYỄN VĂN DU Thạc sĩ Khoa học - Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM Từ 1977 đến nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An Lĩnh vực chuyên sâu: Toán cao cấp, Xác suất...
 • 3
 • 2,427
 • 28

đề cương ôn tập ki 2

đề cương ôn tập ki 2
... “OKÃB8CeC…ØƯçϤãỴͽ"»Žç݇é÷}Ơ„>éCŸs£§ÜÈđưÚPûe.}°žé(ªm]¡ËTþsg}¿y*-Þrjŵ ]z©®¼ÞÂ*G Page 23 $؆ ÈÐdh24& Sheet1 £A‘¢D›Ä1Fƒ#BhĐ"Mˆ‘CÄH†!ˆb†! 24 1&dh< Page 24 Sheet1 Page 25 Sheet1 Page 26 Sheet1 ¾_IÃ+è¤ûõ ä Page 27 Sheet1 Page 28 ... ‹0§I±!ˆ‘F†$Ì$؆ ÈÐdh24& Page 20 Sheet1 T’"$©&I‚"½wÙtÿû5½ÞRigøž²ÚÌg¤‘çÊŠì%¥ßYqhÄC“šW±ŸN™†c^‡üºÍ!wßÚÌëfÂøƯ#b‘]”º‘’³qO`£sUQưž³/đs–«®µ×_}?D¼ỵÛÅÓ Page 21 Sheet1 Page 22 Sheet1 “OKÃB8CeC…ØƯçϤãỴͽ"»Žç݇é÷}Ơ„>éCŸs£§ÜÈđưÚPûe.}°žé(ªm]¡ËTþsg}¿y*-Þrjŵ ... Z¹»r¨Úäl¶nßb̸…¾+*-Ïš ]2 2 CÕ}Wï a%t0ûm4øNŒ™LĐSȇmđ_šÌß89[8{Ìˆ=Þù€˜‰?5Â-Dýg¬[Õ Ù:rqZ'±Ð§”W᪠´cVj=nvFnỴÍÚ^p¼›¸§ ˆªˆq+´+bƠ-£Âq1./ÅX„¯ỉzC=(Ĩ˜Ỉ\ 2 ư£l2!FDªxЬQÉ `¨Š˜‹¢°+ESÅ:nÄ›²(·‹€“¢X^…ì_Ỉxã...
 • 28
 • 376
 • 0

de cuong nghi Tet toan 2

de cuong nghi Tet toan 2
... giác Bài 6: Xem tờ lịch tháng năm 20 08 điền vào chỗ Cho phù hợp Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ t Thứ năm Thứ sáu 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 - Tháng hai có .ngày - Tháng ... Bài 3: Tính x + 72 = x 11 = x +16 = x 25 = Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống: x8 x4 x2 32 + 16 32 x8 + 19 x7 + 15 + 28 51 + 22 100 Bài 5: Hãy kẻ thêm đoạn thẳng ... chủ nhật - Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng ngày tuần Bài 7: Khoanh tròn số điền đợc vào ô trống a) 17 60; 27 ; 28 ; 29 ; 30 Thứ bảy 16 23 Bài 8: Mỗi ngày ngời thợ làm việc...
 • 3
 • 303
 • 1

Đề cương toán 7 kì 2

Đề cương toán 7 kì 2
... - 6x; 143x C - 0,5x2; - x2; x B 8x3y2z; - 2x2y3z; - 0,4x3y2z A - 3; D 2x2y2; 2( xy )2; 2x2y Câu 16 Điền đa thức thích hợp vào chỗ ( ) đẳng thức sau: 11x2y – ( ) = 15x2y + Câu 17 Nối ý cột A với ... thức 2x y + 2xy x = y = –3 A 24 B 12 C – 12 D 24 −1 x y .2 xy xy Câu 24 : Kết phép tính A −3 4 xy B −3 xy C xy D 4 xy Câu 25 : Biểu thức sau đơn thức ? 1 A y + B x − C - (2 + x2) D 2x2y 2 Câu 26 : ... x2y3 B –5x3y2 –5x2y3 C 4x2y –4xy2 Câu 27 : Bậc đơn thức D 4x2y 4xy2 x yz A B C D 8 Câu 28 : Bậc đa thức 2x − 7x + 8x − 4x − 6x + 4x là: A.6 B C D Câu 29 : Cho P(x) = 3x3 – 4x2 + x, Q(x) = x – 6x2...
 • 9
 • 428
 • 5

Đề cương môn triết học 2

Đề cương môn triết học 2
... Quốc gia môn Triết học Mác-Lênin - NXB CTQG - Hà Nội 1999 - Giáo trình Triết học Mác -Lênin - NXB CTQG - Hà Nội 20 02 - Giáo trình chủ nghĩa vật lịch sử (hệ cử nhân trị), NXB CTQG, Hà Nội 20 02 DUYỆT ... chúng nhân dân cá nhân lịch sử g Một số trào lưu triết học phươn tây đại - Giới thiệu số trường phái triết học - Một số đặt trưng chủ yếu triết học phương tây đại Tài liệu tham khảo: - Mác-Ăngghen ... trị), NXB CTQG, Hà Nội 20 02 DUYỆT BỘ MÔN Người biên soạn TS Đinh Ngọc Quyên Trang trước | Đầu trang Số lần truy cập Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại Học Cần Thơ - Khu II - Đường tháng...
 • 2
 • 1,012
 • 6

Đề cương Ôn tập kì 2(11 CB)(Kèm DA)

Đề cương Ôn tập kì 2(11 CB)(Kèm DA)
... điểm đặc trưng gọi điểm cực cận điểm cực viễn ĐÁP ÁN Ôn tập HK (2008- 2009) THPT Trần Nguyên Hãn MÔN VẬT LÍ 11 CB CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HK PHẦN TỪ TRƯỜNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C ... tia tới, JR tia ló, D góc lệch tia tới tia ló, n chiết suất chất làm lăng kính Công thức công thức sau sai? Ôn tập HK (2008- 2009) THPT Trần Nguyên Hãn C 25cm D 50cm 17 Ta thu ảnh thật, ngược ... phương: → A Vừa vuông góc với vectơ B , vừa vuông góc với dây dẫn B Nằm dọc theo trục dây dẫn → C Vuông góc với vectơ B D Vuông góc với dây dẫn 52 Công thức sau thể suất điện động cảm ứng ∆ Β...
 • 7
 • 291
 • 1

Đề Cương ôn tập kì 2 lí 6

Đề Cương ôn tập kì 2 lí 6
... II Phần tự luận: Nhiệt độ (0C) 100 90 80 70 60 50 10 12 14 Cột B Cách ghép a- không thay đổi nhiệt độ tăng b- không thay đổi chất lỏng đông đặc c- không thay đổi tiếp tục đun nóng chất rắn nóng ... phút? 5) Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ mấy? Thời gian (phút) 6) Thời gian đông đặc kéo dài phút? 18 22 20 16 Bài 2: Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gơng ta thấy mặt gơng mờ sau thời gian mặt gơng ... riêng không khí khí (4) thể tích không khí (5) c) Sự nóng chảy chuyển từ thể (6) sang thể (7) Mỗi chất nóng chảy (8) đợc gọi (9) d) Trong nóng chảy đông đặc nhiệt...
 • 3
 • 330
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 8
... m1 (kg) nc nhit 150C vi m2(kg) nc 85 0C Khi lng mi loi l? A m1 = 8, 4 kg; m2 = 3,6 kg B m1 = 0,36 kg; m2 = 0 ,84 kg C m1 = 0 ,84 kg; m2 = 0,36 kg D m1 = 3,4 kg; m2 = 8, 4 kg Cõu 109 Hóy la chn phng ... cú trng lng riờng d2 (Hỡnh 2) Phn ni ca vt cú th tớch V1, phn chỡm cú th tớch V2 Lc y ACSIMET tỏc dng lờn vt cú ln: Hỡnh A d2.V2 B d1.V2 C d2(V1 + V2) D d1(V1 + V2) Cõu 1 38 Hóy la chn phng ỏn ... cung cp cho lớt nc mt nhit lng l Q = 720 kJ Hi nc s núng thờm bao nhhiờu ? Cho bit nhit dung riờng ca nc l C = 4190 J/kg.K? A 20 oC B 21 ,48oC C 21 oC D 22 oC Cõu 98 Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng...
 • 41
 • 322
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KÌ 2 LÍ 7
... khong: A 20 dB B 50 dB C 60 dB D 120 dB Cõu 1 37 Hóy chn phng ỏn ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Ch cỏch i n v sai ghi cỏc hiu in th sau: A 0 ,75 KV = 75 0 V D 500KV=500000V B 2, 5 KV =25 0 ... cú ghi cũn s 22 0V thụng tin di õy, thụng tin no l phự hp nht? A 22 0V l hiu in th nh mc búng ốn in cú th sỏng bỡnh thng B c s dng búng ốn in núi trờn vi hiu in th vt quỏ giỏ tr 22 0V C Khi thng ... tớch õm Cõu 77 Hóy la chn phng ỏn tr li ỳng (ng vi A, B, C hoc D) tr li cõu hi sau: Trong cỏc mch in sau õy, mch in no cú cỏc búng ốn mc ni tip? (1) (2) (3) (4) A (1), (2) v (3) B (2) , (3) v...
 • 30
 • 248
 • 0

Xem thêm