de thi thu tot nghiep hoi thao

de thi thu tot nghiep hoi thao

de thi thu tot nghiep hoi thao
... celebrations D residents 48 It can be inferred from the passage that John Adams was _ A the first president of the United States B the second president of the United States C the third president of the ... discusses A the details of the destruction of the White House by the British B James Monroe’s policies as presidents C modifications by presidents who followed D other presidents who were unable ... line in order to A show the elegance of the new White House B explain the architectural features added by Jefferson C provide an example of an inconvenience in the White House D demonstrate...
 • 7
 • 136
 • 0

HOI THAO ON THI TN THPT 2013 2014 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH

HOI THAO ON THI TN THPT 2013 2014 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH
... situations in unreal conditional sentences - If it were raining now, I’d put on my coat and go out - If it had been raining at this time yesterday, I’d not have gone out The Mixed Condition Clauses: ... No one knows why the man A killed B kills C is killed D was killed RELATIVE CLAUSE: - person WHO - person WHO(M) - person/thing WHOSE - thing WHICH - place WHERE + V …… + S + V …… + N …… (danh ... D biological Question 31: The government initiated the programme of reform in the 1980s A economist B economic C economically D economised Question 43: Could you fill out this form? A applying...
 • 54
 • 597
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá-ban Xã hội

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá-ban Xã hội
... C5H11OH D C3H7OH v C4H9OH Cõu 27: Phân biệt dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH C2H5-NH2 cần dùng thuốc thử A natri kim loại B dung dịch HCl C quì tím D dung dịch NaOH Cõu 28: Cho cỏc polime sau: (-CH...
 • 4
 • 259
 • 1

Đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý_THPT Tân Thông Hội potx

Đề thi thử tốt nghiệp môn vật lý_THPT Tân Thông Hội potx
... Cho giới hạn quang điện kim loại dùng làm catốt 0  0, 66 m đặt vào anốt Câu 18: Đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn cảm có r Biết R  80; r  20; L  catốt hiệu điện UAK =1,5V Nếu dùng xạ 1  0,33 ... -19(J) Câu 24: Khi chiếu xạ 0,410m tới catốt với cơng suất 3,03W cường độ dòng quang điện bão hòa 2mA Tính số phơtơn đập vào số electron bật khỏi catốt giây? A np= 4,25.10 18 phơtơn; ne= 2,88.10 ... 96 (rad) B 108 (rad) C 180 (rad) D 216 (rad) Câu 38: Chọn câu sai Một vật rắn chuyển động quay quanh trục cố định Xét điểm M vật rắn cách trục quay đoạn r A M chuyển động tròn đường tròn bán kính...
 • 6
 • 180
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013
... Đề thi thử TNPT 2012 Câu 11: Có ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Cho vào ống nghiệm (1) miếng nhỏ Na, ... D NaOH Trang Trường THPT Phan Đăng Lưu Câu 21: Đốt cháy Fe clo dư thu chất X; nung sắt với lưu huỳnh thu chất Y Để xác định thành phần cấu tạo hóa trị nguyên tố X, Y dùng hóa chất sau đây? A ... 25: P.V.C điều chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: 15% 95% 90% CH4 → C2H2  CH2 = CHCl  PVC  → → Thể tích khí thi n nhiên (đktc) cần lấy điều chế P.V.C ?(khí thi n nhiên chứa 95% metan...
 • 4
 • 692
 • 19

de thi thu tot nghiep

de thi thu tot nghiep
... trạng, từ loài gốc hình thành nhiều loài C Tốc độ biến đổi loài phụ thu c vào cờng độ tác động chọn lọc tự nhiên không phụ thu c điều kiện địa chất, khí hậu D Cả ý Câu 17 Hoá chất sau thờng không ... Câu 31 Tồn học thuyết Lamac là: A Cha phân biệt đợc biến dị di truyền biến dị không di truyền, cha hiểu chế tác dụng ngoại cảnh B Mọi thể sinh vật có khuynh hớng vơn lên tự hoàn thi n tổ chức ... Từ tần số tơng đối alen dự đoán tỉ lệ loại kiểu gen kiểu hình D Cả ý Câu 12 Giả sử quần thể lý thuyết, cá thể có kiểu gen AA Nếu có đột biến gen lặn xảy làm xuất kiểu gen Aa, tần số alen lặn...
 • 5
 • 179
 • 0

ĐÊ THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT 08

ĐÊ THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT 08
... Page Sheet1 °’bPnĨb@ &x‰Ùb°W!l¢Äe ÁÄ^C˜¾øx# „ …A—¡œ#D"ÄhÕá«Đ29âhMŠáPQ…QD±L*`°ºûìímyŠ.Ù2ð趺ª50 đÊÜü[HƠ¦MË¡cÊG6:“Ịl¹I_šlỴMè¶.ßj4;‰·â 1"ÉA*7Ã~8"XrDÀšc²'…¡CÈ kǦ¢}¢B°Y@ð^„2QlÅ-Đäs÷çùdŽ€Ø¨¢3÷ỵçòn‡Pơp›†ðº” nvƠ„4p»K*‘P...
 • 35
 • 338
 • 0

Đề thi thu tot nghiệp hóa

Đề thi thu tot nghiệp hóa
... phân cis- trans) thu đợc là: A B C D Câu40: Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với 400 ml dung dịch HNO3 1M ta thu đợc dung dịch X khí NO (sản phẩm khử N+5) cô cạn X, khối lợng Fe(NO3)3 thu đợc (cho N ... NaOH 1M, sau phản ứng kết thúc, khối lợng kết tủa thu đợc (cho H = 1, O = 16, Al = 27) A 3,9 gam B 7,8 gam C 9,1 gam D 12,3 gam Câu34: Phản ứng thu phân lipit dung dịch kiềm đợc gọi phản ứng: ... saccarozơ mantozơ Câu25: Cho 3,6g glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịchAg2O/ NH3(d) khôi lợng Ag thu đợc (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108) A 2,16 gam B 4,32 gam C 18,4 gam D 3,24 gam Câu26:...
 • 3
 • 257
 • 3

DE THI THU TOT NGHIEP

DE THI THU TOT NGHIEP
... (2,0điểm) 1/u cầu kiến thức : Bài làm thí sinh cần nêu ý sau phong cách nghệ thu t thơ Tố Hữu : -Thơ trữ tình trị -Thơ đậm chất sử thi -Giọng điệu tâm tình ngào -Giàu tính dân tộc 2/ Cách cho điểm : -Điểm ... 2008, tr 155-156) -HẾTSỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRUNG TÂM GDTX THÁP MƯỜI ĐÁP ÁN –THANG ĐIỂM KÌ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI NĂM 2008 Mơn : Ngữ văn (chương trình chuẩn) Thời gian : 150’ (khơng ... 400 từ) phát biểu ý kiến vấn đề sau : “Mỗi cơng dân cần có suy nghĩ hành động việc góp phần giảm thi u tai nạn giao thơng?” Câu : (5,0điểm) Cảm nhận anh chị đoạn thơ sau : Trước mn trùng sóng bể...
 • 4
 • 247
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp THPT

Đề thi thử tốt nghiệp THPT
... bi giác ngm chng cc cn v cc vin l: B GC = 4; GV: không xác nh thiu d kin A GC = 3; GV =3 D GC = 4; GV = C GC = 3; GV: không xác nh thiu d kin Cõu 43: Cho dao động điều hòa có phơng trình tọa độ: ... D cm A 0,5 cm Cõu 18: Phát biểu sau sai? A Dao động cỡng dao động chịu tác dụng ngoại lực biến thi n tuần hoàn B Tần số dao động cỡng tần số riêng hệ dao động C Khi cộng hởng dao động xảy ra, ... có biên độ giảm dần theo thời gian Cõu 19: Mt ngi cn th có khong nhìn rõ t 50cm n 16,7cm bin thi n t ca thy tinh th mt ngi ny l: B 2,8 cm C 40 dp D 0,04dp A 0,4 dp Cõu 20: Một mạch dao động...
 • 5
 • 213
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp THPT

Đề thi thử tốt nghiệp THPT
... truyền chân không D.bị nhiễu xạ gặp vật cản Câu 17: Điện tích tụ điện mạch dao động lí tưởng biến thi n theo thời gian theo hàm số: q = qo cosωt Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: π ) π Iocos(ωt ... vật có nhiệt độ thích hợp D giống nhau, hai vật có nhiệt độ Câu 22: Hiệu điện hiệu dụng anốt catốt ống tạo tia Rơnghen 12kV Biết khối lượng điện tích electron m e = 9,1.10-31kg e = 1,6.10-19C...
 • 3
 • 169
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp lớp 12

Đề thi thử tốt nghiệp lớp 12
... Hớng dẫn chấm thi Môn: Ngữ văn Lớp 12 Thời gian: 150 phút Câu 1:( điểm) Alếchxây Mắc xi mô vích Pêscốp có bút danh Mắc xim ... sinh đảm bảo yêu cầu diễn đạt tốt có xúc cảm - Điểm 3: đạt 2/3 yêu cầu vài lỗi nhỏ ttrong diễn đạt - Điểm - 1: sơ sài nội dung hạn chế diễn đạt - Lạc đề : điểm Ngời đề Phan Thị Kim Dung ... 200 năm sinh đại thi hào - Cả thơ cảm thông trân trọng Tố Hữu với tâm t, nỗi niềm Nguyễn Du Đoạn thơ tôn vinh, đánh giá cao mà tác giả Tố Hữu dành cho Nguyễn Du - Tác giả muốn đề cao giá trị nhân...
 • 3
 • 298
 • 0

Đề thi thử tốt nghiệp môn Tiếng Anh 2008 của sở GDĐT Thanh Hóa

Đề thi thử tốt nghiệp môn Tiếng Anh 2008 của sở GDĐT Thanh Hóa
... C the bananas D any banana Câu 36: I'm not hungry I don't want to eat A some thing B any thing C thing C the thing Câu 37: Jane has a computer, .she doesn't use it A in spite of B and C since ... best thing is the sea-view from my bedroom window I enjoy the sea When my holidays are over I must go back to London, so I leave my house for London I'm never happy to be back in London I think ... house many year ago Some of my friends are afraid of them, they think that these dead people visit the house at night But I don't think so I'm never afraid in my house, but always happy There is...
 • 4
 • 374
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: DS Trung tuyen NV1 nganh BH Khoi ATạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH (LV thạc sĩ)Đê fthi học sinh giỏi cấp huyện môn toán năm hoc 2017 2018Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ EDH (tt)Giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty viễn thông Mobifone (LV thạc sĩ)Hoạt động chẩm điểm tín dụng khách hàng thể nhân tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (tt)Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (CKCA) (LV thạc sĩ)Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam (LV thạc sĩ)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (tt)Hoạt động trả lương tại trung tâm CNTT – BIDV (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống cảnh báo và giám sát cho trạm vô tuyến CDR700 (tóm tắt)Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (LV thạc sĩ)Định tuyến trong mạng AD HOC (LV thạc sĩ)HĐNK chào mừng ngày 20/10HIỆN TƯỢNG QUANG điện NGOÀI các ĐỊNH LUẬT QUANG điện lớp 12Giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty viễn thông Mobifone (tt)Nhân tố tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (tt)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyHỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH VÀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LIÊN HẦM ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM