Dinh huong day hoc tich hop 8 7 11

Dinh huong day hoc tich hop 8 7 11

Dinh huong day hoc tich hop 8 7 11
... máy điện Bài : Sửa chữa Động điện xoay chiều pha (12h) Bài : Sửa chữa Động điện xoay chiều pha (48h) Môđun: Động điện xoay chiều I Lý thuyết: 20h Bài : Động điện xoay chiều pha (4h) Bài : Động ... hành: 60h Bài : Sửa chữa Động điện xoay chiều pha (12h) Bài : Sửa chữa Động điện xoay chiều pha (48h) Môđun: Sửa chữa Động điện xoay chiều Bài1 : Sửa chữa động điện xoay chiều pha (16h) I Lý ... chung phòng thực hành nghề Cũng vậy, tổ chức dạy tích hợp phải cần tới phòng (mỗi phòng không 18 người) dạy lý thuyết thực hành Với yêu cầu này, có nhiều sở dạy nghề chưa đáp ứng sở vật chất...
 • 6
 • 163
 • 0

chuyên đề cảm ứng ở thực vật theo đinh hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề cảm ứng ở thực vật theo đinh hướng dạy học tích hợp liên môn
... cáo tượng cảm ứng thực vật nhóm trên? + Căn vào hướng tác nhân kích thích đặc điểm tượng cảm ứng thực vật cho biết cảm ứng thực vật chia làm loại? Đó loại nào? + Hãy cho biết hướng động, ứng động? ... chủ đề Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Khái niệm cảm ứng, cảm ứng thực vật - Phát biểu Giải thích Giải thích khái niệm cảm cảm ứng một vài ứng; cảm ứng đặc trưng tượng cảm ứng ... loại cảm ứng thực vật Phát biểu Phân biệt Giải thích khái niệm: loại ứng tượng ứng động, động hướng ứng động, hướng động động qua hướng động tượng thực tế sưu tầm Vai trò cảm ứng đời sống thực vật...
 • 7
 • 3,454
 • 86

Dạy học môn KTĐ lớp 12 theo định hướng dạy học tích cực và tương tác

Dạy học môn KTĐ lớp 12 theo định hướng dạy học tích cực và tương tác
... việc thiết kế giảng KTĐ lớp 12 theo định hướng tích cực tương tác chưa tác giả đề cập đến Do đó, nghiên cứu đề tài "Dạy học môn KTĐ lớp 12 theo định hướng dạy học tích cực tương tác" nhằm góp phần ... phần Kỹ thuật điện lớp 12 trường THPT theo định hướng dạy học tích cực tương tác 43 Chương thiết kế giảng kỹ thuật điện lớp 12 theo định hướng dạy học tích cực tương tác Phân tích chương trình ... 1.1.5 Dạy học tích cực tương tác a Khái niệm Dạy học tích cực tương tác kiểu dạy học theo hướng vừa phát huy tính tích cực, chủ động người học vừa tăng cường tương tác yếu tố hệ thống dạy - học b...
 • 80
 • 226
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN QUA HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM                 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC NGỮ VĂN CHO HỌC VIÊN QUA HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH HỢP
... Ngữ văn môn có tính tích hợp cao Tích hợp phân môn (Văn học- Tiếng Việt-Làm văn) tích hợp phân môn Ngữ văn với môn học khác Vì việc dạy học theo hướng tích hợp không khó Học viên có khả tích hợp ... BÀI HỌC KINH NGHIỆM Các luận khoa học hướng dạy học tích hợp môn Ngữ văn có tác dụng cho việc hoạch định phương pháp dạy học tích cực Giáo viên nên sử dụng hướng dạy học tích hợp để nâng cao ... III .KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: môn Ngữ Văn Số năm có kinh nghiệm: - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: BM03-TMSKKN Tên sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu...
 • 19
 • 293
 • 0

tên tình huống dạy học tích hợp liên môn vì một môi trường xanh sạch đẹp

tên tình huống dạy học tích hợp liên môn vì một môi trường xanh  sạch  đẹp
... 1 Tên tình huống: môi trường xanh - - đẹp Mục tiêu giải tình huống: - Giúp bảo vệ môi trường xanh - - đẹp; - Giúp bảo vệ sức khỏe người; - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường người; - Tích ... hoạt động tập thể bảo vệ môi trường; - Giáo dục sâu sắc bảo vệ môi trường qua chương trình môn học Tổng quan nghiên cứu liên quan đến việc giải tình huống: * Nghiên cứu môn Văn : - Thông tin về ... hại ( lớp 8) - Chuyên đề bảo vệ môi trường cấp THCS * Nghiên cứu môn sinh học : - Chương IV – Bảo vệ môi trường ( lớp 9) - Ô nhiễm môi trường ( lớp 9) * Nghiên cứu môn Sử : - Những chiến tranh giới...
 • 5
 • 562
 • 9

hồ sơ dạy học tích hợp bài 7, tiết 29 luyện nói kể chuyện – chương trình ngữ văn 6

hồ sơ dạy học tích hợp bài 7, tiết 29 luyện nói kể chuyện – chương trình ngữ văn 6
... : Ng văn Điện thoại: 09 768 5 261 0; Email: tamantamao@gmail.com Phụ lục II Phiếu mô tả hồ dạy học dự thi giáo viên Tên hồ dạy học: Bài 7, Tiết 29: Luyện nói kể chuyện Chương trình Ngữ văn ... Mục tiêu dạy học - Kiến thức: Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức liên môn môn sau để giải vấn đề học đặt ra: + Môn Ngữ văn: Tiết 29, Bài Luyện nói kể chuyện (chương trình Ngữ văn 6) Học sinh ... (Kết hợp ghi bảng với giáo án điện tử - có gửi kèm hồ dự thi) I Hướng dẫn luyện nói Đối tượng luyện nói: - Các di tích, thắng cảnh Hà Nội chọn để kể truyền thuyết: + Hồ Hoàn Kiếm + Hồ Tây (Hồ...
 • 18
 • 423
 • 2

chuyên đề tuần hoàn máu theo hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề tuần hoàn máu theo hướng dạy học tích hợp liên môn
... + Phân biệt tuần hoàn hở kín + Nêu đặc điểm tuần hoàn máu hệ tuần hoàn hở kín + Phân biệt tuần hoàn đơn kép + Nêu ưu điểm tuần hoàn đơn tuần hoàn kép + Phân biệt khác tuần hoàn máu lưỡng cư, ... hoàn, dạng hệ tuần hoàn, đặc điểm từng dạng hệ tuần hoàn - Nêu cấu tạo hệ mạch, cấu tạo tim - Phân biệt hệ tuần hoàn đơn tuần hoàn kép, tuần hoàn hở tuần hoàn kín - Giải thích hệ tuần kín lại ... làm việc theo nhóm Công cụ đánh giá Câu 1: Em phân biệt hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép ? Câu Nêu chiều hướng tiến hóa hệ tuần hoàn ? Câu Tại hệ tuần hoàn côn trùng gọi hệ tuần hoàn hở? Câu...
 • 7
 • 3,040
 • 42

chuyên đề cảm ứng ở động vật theo hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề cảm ứng ở động vật theo hướng dạy học tích hợp liên môn
... vận động cảm ứng TV - Nêu khái niệm hướng động, ứng động - Phát biểu khái niệm: Cảm ứng, tính cảm ứng - Lấy ví dụ cảm ứng thực vật - Chỉ quan sinh dưỡng thực vật tham gia vào vận động cảm ứng ... ứng - Lấy ví dụ hướng động ứng động thực vật - Giải thích chế chung vận động hướng động, chế chung vận động ứng động Vai trò Nêu vai - Giải thích cảm ứng trò chung số thực vật cảm ứng đối tượng ... đời sống tiễn liên quan thực vật tới cảm ứng thực vật Các kĩ năng, lực cần hướng tới: - Chỉ tiêu chí phân loại hình thức cảm ứng thực vật Khái niệm cảm ứng Phân loại cảm ứng thực vật Vận dụng...
 • 3
 • 1,858
 • 27

chuyên đề cơ chế di truyền biến dị ở cấp độ phân tử theo hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề cơ chế di truyền biến dị ở cấp độ phân tử theo hướng dạy học tích hợp liên môn
... mã di truyền, lời câu hỏi: mã ba - Mã di truyền gì? - Nêu phân tích đặc - Thế mã ba? Vai trò điểm mã ba ba mở đầu ba kết thúc? - Nêu phân tích đặc điểm mã ba? Hoạt động 2: chế DT cấp độ phân ... thức chế di truyền phân tử 2.4 Bài tập vận dụng 2.5 Điều hòa hoạt động gen Thời lượng Số tiết học lớp: tiết Thời gan học nhà: tuần làm dự án II Tổ chức dạy học chuyên đề Mục tiêu chyên đề Sau học ... trúc chế di truyền phân tử chế di truyền AND – ARN – protein Xây dựng công thức - GV hướng dẫn HS xây dựng HS xây dựng công thức DT công thức: phân tử: + Tính số AND tạo thành CT1: số phân tử AND...
 • 9
 • 1,418
 • 19

chuyên đề hệ sinh thái theo hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề hệ sinh thái theo hướng dạy học tích hợp liên môn
... tiết học lớp: - Thời gian học nhà: tuần II Tổ chức dạy học chuyên đề Mục tiêu: Sau học xong chuyên đề học sinh có khả năng: 1.1 Kiến thức: - Nêu định nghĩa hệ sinh thái thành phần cấu trúc hệ sinh ... Kĩ giải vấn đề - Kĩ khoa học: quan sát, phân loại, định nghĩa - Kĩ học tập: tự học, tự nghiên cứu, hợp tác, giao tiếp 1.3 .Thái độ - Có biện pháp cụ thể để bảo vệ hệ sinh thái, tài nguyên thiên ... biệt tháp sinh thái (tháp số lượng, tháp sinh khối, tháp lượng) - Nêu khái niệm chu trình trao đổi chất trình bày chu trình sinh địa hoá: nước, cacbon, nitơ - Nêu khái niệm sinh khu sinh học Trái...
 • 3
 • 2,552
 • 51

chuyên đề NST và đột biến NST theo hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề NST và đột biến NST theo hướng dạy học tích hợp liên môn
... CHỨC DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ 2.1.Mục tiêu chuyên đề Sau học xong chuyên đề HS có khả năng: Kiến thức: - Nêu khái niệm NST - Nêu phân biệt dạng đột biến NST - Giải thích chế phát sinh số dạng đột biến ... nhiệm vụ học tập cho học sinh: + Sưu tầm hình vê NST dạng đột biến cấu trúc NST? Nếu có thể, em tự vẽ hình tương tự dạng Đột biến cấu trúc NST đó? + Sưu tầm ví dụ hậu đột biến cấu trúc NST? Từ ... Nêu chức NST - Giải thích gọi NST ND2 Đột biến NST (Đột biến cấu trúc NST Đột biến số NST) - Phân biệt ĐB SL NST cấu trúc NST - Phân biệt dạng ĐB cấu trúc NST - Phân biệt ĐB lệch bội đa bội -...
 • 8
 • 2,430
 • 39

chuyên đề quấn xã sinh vật theo hướng dạy học tích hợp liên môn

chuyên đề quấn xã sinh vật theo hướng dạy học tích hợp liên môn
... II Tổ chức dạy học chuyên đề Mục tiêu chuyên đề Sau học xong chuyên đề học sinh có khả : 1.1 Kiến thức - Nêu khái niệm quần sinh vật - Phân biệt quần thể sinh vật quần sinh vật Lấy ví dụ ... học tập chuyên đề là: + Nêu khái niệm quần sinh vật + Phân biệt quần thể sinh vật quần sinh vật Lấy ví dụ quần thể quần sinh vật + Trình bày số đặc trưng quần + Phân tích mối quan ... ảnh quần xã, mối quan hệ quần sinh vật - Một số đoạn video clip quần sinh vật quan hệ loài ( cộng sinh, hội sinh, sinh vật ăn sinh vật khác…) - Phiếu học tập mối quan hệ loài quần Thiết...
 • 17
 • 2,237
 • 22

Chuyên đề sinh sản ở sinh vật theo hướng dạy học tích hợp liên môn

Chuyên đề sinh sản ở sinh vật theo hướng dạy học tích hợp liên môn
... trình sinh sản sinh vật - Nêu khái niệm sinh sản sinh vật - - Đưa ví dụ sinh sản tự nhiên Các hình thức sinh sản sinh vật - Liệt kê hình - Phân loại sinh sản thức sinh sản sinh vô tính sinh sản vật ... trình sinh sản sinh vật - Nêu đặc điểm - Giải thích - Phân biệt hình thức sinh sản vô tính hữu tính - Tìm ví dụ hình thức sinh sản vô tính sinh sản hữu tính hình thức sinh sản vô tính sinh sản ... khiển sinh sản - Thực thao tác giâm, chiết, ghép - Điều khiển sinh sản sinh vật 3.2 Kĩ năng/ lực hướng tới chủ đề - Thực cách giâm chiết, ghép cành - Đưa định nghĩa sinh sản, sinh sản vô tính, sinh...
 • 4
 • 2,949
 • 102

Thiết kế và sử dụng hệ thống các thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực chương 7 crôm sắt đồng hoá học 12 nâng cao

Thiết kế và sử dụng hệ thống các thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực chương 7 crôm  sắt  đồng  hoá học 12 nâng cao
... dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hóa học Mục đích nghiên cứu Thiết kế sử dụng hệ thống thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực chương 7: “Crom - Sắt - Đồng – Hóa học 12 nâng ... dụng loại thí nghiệm dạy học tích cực - Quy trình thiết kế kế hoạch học sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực - Tìm hiểu thực trạng sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực trường ... nâng cao 2.2.1 Cơ sở thiết kế hệ thống thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực chương 7: “ Crom - Sắt - Đồng - Hóa học 12 nâng cao Trong dạy học Hóa học, việc lựa chọn thiết kế hệ thống thí nghiệm...
 • 103
 • 232
 • 0

Xem thêm