Bai giang lich su xay dung DCSVN giai doan 75 86

bài 30 lịch sử xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình

bài 30 lịch sử xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình
... 02 tháng 04 năm 2013 Lịch sử: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Nhà máy thủy điện gì? Hoạt động Sự đời nhà máy thủy điện Hòa Bình Nhà máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu xây dựng vào thời gian nào? ... đồ) Nhà máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu xây dựng vào thời gian nào? Ở đâu? (Chỉ vào đồ) Nhà máy xây dựng thời gian bao lâu? Từ năm đến năm nào? Nước giúp ta xây dựng nhà máy? Nhà máy xây dựng ... động Quá trình xây dựng nhà máy Để xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, cán công nhân Việt Nam Liên Xô phải lao động nào? Kết sao? Thảo luận nhóm Để xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, cán công...
 • 33
 • 247
 • 1

bài giảng lịch sử 5 bài 28 xây dựng nhà máy thuỷ điện hoà bình

bài giảng lịch sử 5 bài 28 xây dựng nhà máy thuỷ điện hoà bình
... Thứ ba ngày 05 tháng 04 năm 2011 Lịch sử: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình Nhà máy thủy điện gì? Hoạt động Sự đời nhà máy thủy điện Hòa Bình Nhà máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu xây dựng vào thời ... đồ) Nhà máy thủy điện Hòa Bình bắt đầu xây dựng vào thời gian nào? Ở đâu? (Chỉ vào đồ) Nhà máy xây dựng thời gian bao lâu? Từ năm đến năm nào? Nước giúp ta xây dựng nhà máy? Nhà máy xây dựng ... Hòa Bình công trình thủy điện lớn bậc châu Á Từ Hòa Bình, nguồn điện tới miền Tổ quốc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cung cấp nước chống hạn cho toàn tỉnh miền Bắc Em biết nhà máy thủy điện xây dựng...
 • 23
 • 2,759
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

bài giảng lịch sử 11 bài 10 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
... KINH TẾ (192 1- 1925) 1.CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI SỰ THÀNH LẬP LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT - CUỐI THÁNG 12/1922, LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT (GỌI TĂT LÀ LIÊN XÔ) ĐƯỢC ... DÂN LIÊN XÔ BƯỚC VÀO THỜI KỲ XÂY DỰNG CNXH -NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM : CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA->ĐÒI HỎI PHẢI CÓ MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO TỪNG THỜI KỲ II CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (192 5-1 941) ... CỘNG HÒA XÔ VIẾT ĐẦU TIÊN LƯỢC Lược đồ Liên nămNĂM 1940 ĐỒ LIÊN XÔ 1922 BẮC BĂNG DƯƠNG II CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (192 5-1 941) 1.NHƯNG KẾ HOẠCH NĂM ĐẦU TIÊN A HOÀN CẢNH -SAU KHI...
 • 19
 • 511
 • 0

bài giảng lịch sử 7 bài 10 nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

bài giảng lịch sử 7 bài 10 nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
... cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học - HS nhà đọc tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe Ngày soạn: 05/12/2 010 Ngày giảng: Thứ ba, ngày 07 tháng 12 năm 2 010 Tiết 1: * Buổi sáng Tập đọc: Mùng Đức ... Thành phố: - đường phố, nhà cao tầng, - Sự vật đèn cao áp, công viên, bến xe buýt - kinh doanh, chế - Công tạo máy móc , nghiên cứu việc khoa học, Nông thôn: - nhà ngói, nhà lá, ruộng - Sự vật ... TP đất nước ta Tăng cường Toán (Giáo viên chuyên: Hoàng Thò Phúc) Tiết 3+ 4: Hoạt động Sao nhi đồng (Phụ trách Sao; TPT Đội) Ngày soạn: 08/12/2 010 Ngày giảng: Thứ năm, ngày 09 tháng 12 năm 2010...
 • 41
 • 939
 • 0

bài giảng lịch sử 7 bài 26 quang trung xây dựng đất nước

bài giảng lịch sử 7 bài 26 quang trung xây dựng đất nước
... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Vua Quang Trung có sách để phục hồi kinh tế, ổn định xã hội phát triển văn hóa dân tộc? Câu : Điền thời gian cho phù hợp với kiện Thời gian 177 1 178 5 178 6 178 9 Sự kiện ... đánh tan vạn quân Xiêm Quân Tây Sơn lật đổ chúa Trịnh Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh CHƯƠNG VI :VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX BÀI 27 :CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I Tình hình trị kinh tế: ... buôn bán nước diễn Hoạt xưởng đúc hoàn thành công trình với kĩthế ? tập trung sản xuất tàu….thợ giỏi sức xác” thuật hết xưởng cho em nước Nhận xét gợi nhà suy nghĩ tài thợ thủ công nước ta đầu...
 • 19
 • 3,442
 • 0

bài giảng lịch sử 8 bài 16 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

bài giảng lịch sử 8 bài 16 liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
... năm 19 18 - 1929 Nhng nột chung - Cỏch mng thỏng 1 1-1 9 18 c cú kt qu v hn ch gỡ? Cao tro cỏch mng 19 1 8- 1923 Quc t cng sn thnh lp a Cao tro cỏch mng 19 1 8- 1923 - Kt Lt nn quõn ch, thit - Vỡ qu: ... ngi ri vo kh - Cỏc nc:Anh, Phỏp: Tin hnh ci cỏch kinh t-chớnh tr->thoỏt khng hong - Cỏc nc c, I-ta-li-a ó phỏt xớt hoỏ ch chớnh tr, phỏt ng chin tranh II Châu Âu năm 192 9- 1939 - Vỡ nhõn dõn ... Âu năm 19 18 - 1929 Nhng nột chung Cao tro cỏch mng 19 1 8- 1923 Quc t cng sn thnh lp a Cao tro cỏch mng 19 1 8- 1923 - Nguyờn nhõn: Do hu qu ca chin tranh; nh hng ca Cỏch mng thỏng Mi Nga - Ti Quc t...
 • 30
 • 1,043
 • 3

bài giảng lịch sử 9 bài 24 cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

bài giảng lịch sử 9 bài 24 cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)
... Tiết 29 – 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 194 6- 195 0) I Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ( 1 9- 1 2- 194 6) II Cuộc chiến đấu đô ... ( 194 6- 195 0) I Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ( 1 9- 1 2- 194 6) 1.Kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp xâm lược bùng nổ: họp - Ban thường vụ Trung ương Đảng (1 8- 19/ 12/ 194 6), ... đường lối nào? Toàn dân- lực lượng chủ lực ta Trường Chinh ( 190 7- 198 8) Đặng Xuân Khu Tiết 29 – 25: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 194 6- 195 0) I Cuộc kháng chiến...
 • 16
 • 1,382
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 28 xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954 - 1965)

bài giảng lịch sử 9 bài 28 xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954 - 1965)
... DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT ( 196 5 - 197 3) I- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” miền Nam ( 196 5 – 196 8) Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” miền Nam * Hoàn cảnh lịch sử: ... đấu tranh trị chống, phá “bình định”? Ý nghĩa? BÀI 29: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT ( 196 5 - 197 3) I- Chiến đấu chống ... CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT ( 196 5 - 197 3) I- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” miền Nam ( 196 5 – 196 8) Chiến lược “Chiến tranh...
 • 36
 • 1,536
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 32 xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

bài giảng lịch sử 9 bài 32 xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)
... CỦA NĂM ĐỔI MỚI ( 198 6 – 199 0) 198 9, xuất 1,5 triệu gạo THÀNH TỰU KẾ HOẠCH NĂM ( 198 6 – 199 0) Sản xuất hàng tiêu dùng Thời bao cấp ( 198 1 - 198 5) Thời đổi 2-Kế hoạch năm( 199 1- 199 5) a.Mục tiêu • Mục ... hoạch năm 199 1- 199 5 gì? • -Cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn….đưa nứơc ta thoát khỏi khuảng hoảng • b.Thành tựu • Những thành tựu kế hoạch năm 199 1- 199 5 ntn? Công trình thủy điện Y-a-ly 3- Kế hoạch ... NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI( 198 6-2 000) 1-kế hoạch năm ( 198 6- 199 0) • a.Mục tiêu • Mục tiêu công đổi kế hoạch năm 198 6- 199 0 gì? • -Cả nước tập trung giải chương trình kinh tế:Lương...
 • 12
 • 407
 • 0

bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv

bài giảng lịch sử 10 bài 18 công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ x - xv
... thái ấp - Thủy lợi ( đê quai vạc) - Đặt phép quân điền - Bảo vệ sức kéo - trồng lúa, hoa màu, ăn BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN ... Ý nghĩa: - Nâng cao đời sống nhân dân - Đất nước bình thịnh trị - An ninh trị dược giữ vững BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG ... RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà nước nhân dân làm để phát triển kinh tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp có ý nghĩa x hội? Quan sát hình ảnh cho biết: BÀI 18: CÔNG CUỘC X Y DỰNG VÀ PHÁT...
 • 23
 • 3,744
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x - xv

bài giảng lịch sử 10 bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ x - xv
... TRA BÀI CŨ Nêu nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân x m lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) thời Trần? BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV BÀI 20, ... DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC - KĨ THUẬT BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV Nghệ thuật: - Kiến trúc: + Chùa, tháp, đền + Cung điện, thành quách - ... XV BÀI 20, TIẾT 26 X Y DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X - XV NỘI DUNG BÀI HỌC GỒM: PHẦN I TƯ TƯỞNG, TÔN GIÁO II GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC - KĨ THUẬT Nho giáo...
 • 59
 • 2,574
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 21 xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954 - 1965)

bài giảng lịch sử 12 bài 21 xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954 - 1965)
... đến Vậy nhân dân miền Nam giành thắng lợi chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ? Ý nghĩa thắng lợi này? Quân dân miền Nam giành thắng lợi to lớn trận Ấp Bắc ( 1-1 963) Một nhóm phụ ... Bến Thành Sài Gòn Đấu tranh Phật giáo chống Ngô Đình Diệm Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu - 1963 Trái Tim Xá Lợi Bất Diệt Bồ-Tát Thích Quảng Ðức - Phong trào tiếp tục dâng cao vào năm 1964 ... ngày tháng Chiến tranh Việt Nam Ông tham gia soạn thảo kế hoạch bình định Miền Nam Việt Nam gọi kế hoạch Staley-Taylor Tướng Taylor nhanh chóng đề nghị huy động ngàn lính chiến đấu Mỹ Chiến thuật...
 • 31
 • 3,181
 • 1

bài giảng lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

bài giảng lịch sử 12 bài 25 việt nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)
... đầu lên chủ nghĩa hội (1976 - 1986) Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1975 - 1979) I Đất nước bước đầu lên chủ nghĩa hội: Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới: Việt Nam chuyển - Sau thắng ... nhân cá thể bị ngăn cấm… - Hiện tượng tiêu cực nảy sinh… Thời bao cấp (1976 1986) Hà Nội (1976) II Đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (197 5-1 979): • Bảo vệ biên giới Tây Nam: - 22 /12/ 1978 Tập đoàn “Khơme ... cách mạng hội chủ nghĩa Thực kế hoạch nhà nước năm (1976 - 1986): a • - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, V: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV: 14 – 20 /12/ 1976 Đại hội Đảng toàn quốc lần...
 • 24
 • 379
 • 0

skkn ĐỀ tài ứng dụng CNTT để xây dựng bài giảng lịch sử địa phương tại trường tiểu họcn trương tiểu học kim thư

skkn ĐỀ tài ứng dụng CNTT để xây dựng bài giảng lịch sử địa phương tại trường tiểu họcn trương tiểu học kim thư
... - ỡnh Kim Chõu - Chựa Kim Chõu Sỏng kin kinh nghim nm 2013 TG: Phm Th Kim Liờn Trng Tiu hc Kim Th -Thanh Oai - H Ni 19 ti: "ng dng CNTT xõy dng bi ging lch s a phng ti trng tiu hc Kim Th ... Phm Th Kim Liờn Trng Tiu hc Kim Th -Thanh Oai - H Ni 25 ti: "ng dng CNTT xõy dng bi ging lch s a phng ti trng tiu hc Kim Th Sỏng kin kinh nghim nm 2013 TG: Phm Th Kim Liờn Trng Tiu hc Kim Th ... vi cỏc em hc sinh Kim Th Sỏng kin kinh nghim nm 2013 TG: Phm Th Kim Liờn Trng Tiu hc Kim Th -Thanh Oai - H Ni ti: "ng dng CNTT xõy dng bi ging lch s a phng ti trng tiu hc Kim Th Nm bt thụng...
 • 26
 • 214
 • 0

Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương vào trong bài giảng lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 19541965

Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương vào trong bài giảng lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 19541965
... 3.1.1 Sử dụng tài liệu lịch sử Ninh Thuận để tạo biểu tượng lịch sử Trang 10 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương vào giảng Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 1954-1965 Trong dạy học lịch sử, xuất ... thật hợp lý Trang 23 Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương vào giảng Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 1954-1965 KẾT LUẬN Tóm lại, việc sử dụng tài liệu LSĐP vào giảng LSVN giai đoạn 1954 1965 trường ... Tài liệu lịch sử địa phương có tầm quan trọng đặc biệt việc nhận thức LSDT Trang Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương vào giảng Lịch sử Việt Nam lớp 12 giai đoạn 1954-1965 Sử dụng tài liệu LSĐP giúp...
 • 32
 • 1,790
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng chính trị xây dựng phát triển văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hộivi tri dia li lich su xay dung cua kenh xuy e lop 10 dia li bai 38vận dụng chủ nghĩa máclênin và tư tưởng hồ chí minh vào bài giảng lịch sử phần các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại sgk lịch sử 10 ban cơ bảnbài giảng lịch sử kiến trúcbài giảng lịch sửbài giảng lịch sử 7 bài 30bài giảng lịch sử 7 bài 29bài giảng lịch sử 7 bài 28bài giảng lịch sử 7 bài 27bài giảng lịch sử 7 bài 26bài giảng lịch sử 7 bài 25bài giảng lịch sử 7 bài 24bài giảng lịch sử 7 bài 22bài giảng lịch sử 7 bài 21bài giảng lịch sử 7 bài 20uftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufcong nghe may26003ufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007ufngon ngu trung quoc26008Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không0e678 thong bao tuyen dung thanhcongroup ninhbinh2016 VEF Fellowship Announcement VNHỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày naye6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 20177451c Noiqui hocduong utt[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không