Tiểu luận môn Giáo Dục Học

Bài tiểu luận môn Giáo dục học Phương pháp giáo dục: Tổ chức hoc học sinh tham gia vào các hoạt động thực tiễn xã hội

Bài tiểu luận môn Giáo dục học Phương pháp giáo dục: Tổ chức hoc học sinh tham gia vào các hoạt động thực tiễn xã hội
... thành dạng chính:  Hoạt động thiên nhiên Hoạt động hội Hoạt động vui chơi giải trí Cơ sở khoa học Các hoạt động thực tiễn hội tác động trực tiếp đến hành vi đối tượng giáo dục, từ đó: - Tạo ... kĩ tổ chức hoạt động tập thể Phương pháp tiến hành  Tổ chức cho học sinh tiếp xúc với người lao động, nhà khoa học, anh hùng, chiến sĩ thi đua, người tiêu biểu, tích cực - Tham gia vào hoạt động ... lao động công ích phục vụ phong trào, ngày lễ lớn địa phương, tham gia lao động sản xuất nông thôn vào ngày mùa Cho học sinh tham gia vào hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, hoạt động trị xã...
 • 20
 • 1,668
 • 13

tiểu luận môn giáo dục học Cơ sở lý luận để lựa chọn phương pháp dạy học cho một tiết học

tiểu luận môn giáo dục học Cơ sở lý luận để lựa chọn phương pháp dạy học cho một tiết học
... khảo Phương pháp dạy học trực quan Phương pháp dạy học thực hành - Phương pháp luyện tập - Phương pháp ôn tập - Phương pháp thí nghiệm Nhóm phương pháp dạy học đại - Dạy học giải vấn đề - Dạy học ... học sinh III CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Trong thực tiễn lập kế hoạch tiến hành dạy học, người thầy giáo thường xuyên đối diện với câu hỏi: làm để lựa chọn phương pháp dạy học ... động dạy học, tiến hành vai trò chủ đạo giáo viên nhằm thực nhiệm vụ dạy học - Phương pháp dạy chi phối phương pháp học - Phương pháp học ảnh hưởng phương pháp dạy - Thay đổi phương pháp dạy học...
 • 12
 • 90
 • 0

Tiểu luận môn Giáo dục giá trị thanh niên Việt Nam

Tiểu luận môn Giáo dục giá trị thanh niên Việt Nam
... giá trị văn hoá truyền thống tác động không nhỏ tới suy nghĩ đánh giá niên gia đình Câu hỏi đặt niên có định hướng giá trị hôn nhân gia đình sao? Định hướng giá trị cách suy nghĩ, cách đánh giá, ... cần tiến hành để nuôi dưỡng định hướng tốt 14 Giáo dục tiền hôn nhân phải tiến trình giáo dục theo nghĩa phát triển nhân cách cộng đồng Vì thế, giáo dục tiền hôn nhân “không phải cung cấp đồ toàn ... bị lúc mà định rõ ràng dứt khoát gây hậu nghiêm trọng Kết luận Nhìn chung, niên Việt Nam ngày có xu hướng đề cao giá trị tinh thần giá trị vật chất đánh đưa quan niệm hôn nhân, gia đình Bên cạnh...
 • 15
 • 242
 • 2

tiểu luận môn giáo dục thể chấ ppsx

tiểu luận môn giáo dục thể chấ ppsx
... đạt kỷ lục thể dục thể thao nhân loại Thể dục thể thao xã hội (thể dục thể thao quần chúng) Thể dục thể thao quần chúng bao gồm nhiều loại thể dục thể thao giải trí, thẩm mỹ, thể dục thể hình, ... Nghiệp TPHCM Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Nội NỘI DUNG CỦA THỂ DỤC: Gồm nội dung sau: Giáo dục thể chất (thể dục thể thao trường học) Giáo dục thể chất nước ta thường gọi thể dục thể thao trường ... trọng điểm phát triển thể dục thể thao Thể dục thể thao thành tích cao (thể thao thành tích cao) Thể dục thể thao thành tích cao sinh thực tiễn thể dục thể thao thao Thể dục thể thao thành tích...
 • 21
 • 622
 • 4

báo cáo tiểu luận môn giáo dục việt nam và thế giới tìm hiểu nền giáo dục australia

báo cáo tiểu luận môn giáo dục việt nam và thế giới tìm hiểu nền giáo dục australia
... cận internet… GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC TẠI AUSTRALIA Hệ thống cấp: - Bậc Đại học GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC TẠI AUSTRALIA Hệ ... Sau Đại học GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC TẠI AUSTRALIA Hệ thống cấp: - Sơ đồ chuyển tiếp từ Đại học lên sau Đại học GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ... VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC AUSTRALIA - Bắt đầu từ lớp kết thúc lớp lớp 7, tùy theo bang có bang phải học đến lớp 7, có bang bắt buộc học lớp mẫu giáo...
 • 20
 • 403
 • 3

tiểu luận môn giáo dục việt nam và thế giới tìm hiểu nền giáo dục australia

tiểu luận môn giáo dục việt nam và thế giới tìm hiểu nền giáo dục australia
... quốc gia The Australian The Australian Financial Review TỔNG QUAN VỀ NỀN GIÁO DỤC AUSTRALIA Trang 2.1 Sơ lược giáo dục Australia Úc có hệ thống giáo dục phát triển với ty lệ học cao giới hệ thống ... NĂNG HỢP TÁC GIÁO DỤC, CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KINH NGHIỆM RÚT RA 8.1 Khả hợp tác giáo dục: - Australia nước nói tiếng Anh có giáo dục tiên tiến gần Việt Nam - Australia nước có số lượng Việt Kiều lớn ... yếu tố giúp trường phổ thông Úc xếp vào hàng đầu giới việc ứng dụng công nghệ vào giáo dục GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo dục phổ thông bao gồm 11 12 Giáo dục trung học phổ thông có chương trình...
 • 24
 • 369
 • 9

bài tiểu luận môn sinh thái học và bảo vệ môi trường giáo dục môi trường

bài tiểu luận môn sinh thái học và bảo vệ môi trường giáo dục môi trường
... lượng môi trường với tồn phát triển người  Có hành vi đối xử “thân thiện” môi trường III TÌNH HÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Giáo dục môi trường không giới hạn đối tượng giáo dục học sinh, sinh viên ... khoa học môi trường, sinh thái học hay sách môi trường   Giáo dục môi trường không bị giới hạn kế hoạch học Có nhiều cách trẻ em tìm hiểu môi trường mà em sống Từ học kinh nghiệm sân trường ... đó, giáo dục môi trường phương tiện thiếu để giúp người hiểu biết môi trường  Hội nghị quốc tế Giáo dục môi trường Liên hợp quốc tổ chức Tbilisi vào năm 1977 đưa khái niệm: Giáo dục môi trường...
 • 41
 • 1,031
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN GIÁO DỤC HỌC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN GIÁO DỤC HỌC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC
... Khái niệm nhân lực Tình hình nhân lực nước ta Vấn đề sử dụng nhân lực nước ta Mục tiêu đào tạo nhân lực đến 2020 Những giải pháp chủ yếu I KHÁI NIỆM NHÂN LỰC Trí tuệ Nhân lực • Là lực lượng ... kém, bất hợp lý cấu ngành, nghề IV Mục tiêu đào tạo nhân lực đến 2020 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 đưa nhân lực Việt Nam trở thành tảng lợi ... giá nhân lực V Những giải pháp chủ yếu Tăng cường nguồn lực cho giáo dục đào tạo Tiếp tục đổi nội dung, phương pháp giáo dục- đào tạo tăng cường sở vật chất trường học Đổi công tác quản lý giáo...
 • 27
 • 580
 • 2

tóm tắt luận án tổ chức xêmina trong dạy học môn giáo dục học ở đại học theo tiếp cận năng lực

tóm tắt luận án tổ chức xêmina trong dạy học môn giáo dục học ở đại học theo tiếp cận năng lực
... theo tiếp cận lực * Nội dung dạy học theo tiếp cận lực * Phương pháp dạy học theo tiếp cận lực * Hình thức tổ chức dạy học theo tiếp cận lực * Đánh giá dạy học theo tiếp cận lực 1.3.2 Hình thức xêmina ... 1.3 LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC XÊMINA TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 1.3.1 Dạy học đại học theo tiếp cận lực 1.3.1.1 Cấu trúc lực - Theo quan điểm Tâm lý học: NL ... Xêmina liên tổ, liên nhóm; Xêmina theo lớp 1.3.3 Tổ chức xêmina dạy học môn Giáo dục học đại học theo tiếp cận lực 1.3.3.1 Môn Giáo dục học trường đại học Giáo dục học khoa học nghiên cứu người, định...
 • 24
 • 318
 • 0

Luận văn thạc sĩ đề tài Vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học môn Giáo dục học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ đề tài Vận dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học môn Giáo dục học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
... cương trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Chương III: Vận dụng phương pháp dạy học nêu giải vấn đề dạy học môn giáo dục học (phần lý luận giáo dục) cho sinh viên trường Đại học Thể ... gia vào trình dạy học nêu vấn đề Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học môn học nên tác giả chọn đề tài: Vận dụng phương pháp dạy học nêu giải vấn đề dạy học môn Giáo dục học trường Đại ... luận phương pháp dạy học nêu giải vấn đề 5.2 Khảo sát thực trạng việc sử dụng PPDH phương pháp dạy học nêu giải vấn đề dạy học môn GDH trường ĐH TDTT Tp.HCM 5.3 Vận dụng phương pháp dạy học nêu...
 • 108
 • 530
 • 2

luận văn thạc sĩ Biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học môn Giáo dục học cho sinh viên ở trường Cao đẳng Cần Thơ

luận văn thạc sĩ Biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học môn Giáo dục học cho sinh viên ở trường Cao đẳng Cần Thơ
... RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ 3.1 Một số yêu cầu biệp pháp 3.2 Một số biện pháp rèn luyện kỹ học môn Giáo dục học cho sinh viên 3.2.1 Nhóm biện pháp ... lượng tự học môn Giáo dục học sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận vấn đề kỹ học môn GDH sinh viên trường CĐCT Nghiên cứu thực trạng vấn đề kỹ học môn GDH sinh ... học môn GDH cho sinh viên trường Sư phạm Từ lý trên, lùa chọn nghiên cứu “BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TÙ HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ” Mục đích nghiên cứu Nâng cao...
 • 106
 • 548
 • 3

Vận dụng dạy học nêu vấn đề vào hình thức Xemina môn giáo dục học quân sự

Vận dụng dạy học nêu vấn đề vào hình thức Xemina môn giáo dục học quân sự
... nghiên cứu vận dụng DHNVĐ vào hình thức Xêmina môn GDHQS Bởi lựa chọn đề tài: Vận dụng dạy học nêu vấn đề vào hình thức Xêmina môn Giáo dục học quân học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội ... học nêu vấn đề vào hình thức Xêmina môn Giáo dục học quân học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn cấp phân đội Học viện Chính trị quân 1.4.1 Thực chất vận dụng dạy học nêu vấn đề vào ... phơng pháp: thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại nêu vấn đề, nghiên cứu nêu vấn đề DHNVĐ vận dụng vào hình thức tổ chức dạy học ta có: giảng nêu vấn đề, Xêmina nêu vấn đề, + DHNVĐ đáp ứng đợc...
 • 68
 • 770
 • 4

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường cđsp ngô gia tự - bắc giang

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường cđsp ngô gia tự - bắc giang
... dụng phương pháp dạy học phương pháp tích cực nói riêng trường CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang 6.3 Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trình dạy học môn giáo dục học cho sinh viên trường CĐSP Ngô ... nghiên cứu: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trình dạy học môn giáo dục học trường CĐSP Ngô Gia Tự Bắc Giang Mục đích nghiên cứu Vận dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn GDH nhằm ... nhóm - Dạy học khám phá - Dạy học tự phát - Phương pháp động não - Dạy học trường - Dạy học đồng đội - Dạy học vi mô - Dạy học chương trình hoá - Dạy học nghiên cứu điển hình - Dạy học dự án - Dạy...
 • 104
 • 2,344
 • 6

Xem thêm