Giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nam và lý luận cơ bản về đảng cộng sản hệ trung cấp

giáo trình hướng dẫn sử dụng microsoft word 2007

giáo trình hướng dẫn sử dụng microsoft word 2007
... Trỡnh Microsoft Word 2007 Design: Thanhtusydney@gmail.com CHNG TRèNH O TO MICROSOFT WORD 2007 PHN I: TNG QUAN V CHNG TRèNH I GII THIU V MICROSOFT WORD2 007 Chng trỡnh son tho Microsoft Word l ... Ký tờn ) - 35 - Giỏo Trỡnh Microsoft Word 2007 Design: Thanhtusydney@gmail.com Bi s 4: ốn ch S dng cụng c chốn ch ngh thut Word Art - 36 - Giỏo Trỡnh Microsoft Word 2007 Design: Thanhtusydney@gmail.com ... Trỡnh Microsoft Word 2007 Design: Thanhtusydney@gmail.com Save as type : Kiu nh dng ti liu Save : Lu li ni dung bn IV GII THIU CA S LM VIC Ca s lm vic Hỡnh 1.3 Ca s lm vic Microsoft Word 2007...
 • 40
 • 352
 • 0

giáo trình sinh học đại cương phần 2

giáo trình sinh học đại cương phần 2
... + libe : gân cấu trúc mặt giống 20 20 biểu bì + tb diệp lục 21 22 23 24 Chương 14: S sinh s n, tăng trư ng phát tri n c a th c v t Chu kỳ sinh trưởng thực vật Sinh sản: vô tính + hữu tính Sự ... vật Sinh sản: vô tính + hữu tính Sự nảy mầm hạt Sự tăng trưởng: sơ cấp + thứ cấp 25 25 Chu kỳ sinh trưởng TV 28 28 Sinh sản vô tính TV Thân bò -Thân nằm ngang mặt ñất - Rễ bất ñịnh vị trí nốt thân ... Lá m m R m m R sơ c p 47 47 Sự sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng sơ cấp rễ: - Đầu rễ non, mô phân sinh miền sinh trưởng rễ kéo dài Sinh trưởng sơ cấp chồi: - Mô phân sinh - Hình thành lá, thân , cành...
 • 263
 • 209
 • 0

Giáo trình tin học đại cương

Giáo trình tin học đại cương
... v hng dn Thc hnh Tin hc i cng CHNG THễNG TIN V X Lí THễNG TIN I II III THễNG TIN Khỏi nim v thụng tin, phõn loi thụng tin én v o thụng tin Mó húa thụng tin ri rc X Lí THễNG TIN S tng quỏt ca ... lý thụng tin X lý thụng tin bng mỏy tớnh in t TIN HC Cỏc lnh vc nghiờn cu ca tin hc ng dng ca tin hc Mỏy tớnh in t v lch s phỏt trin I THễNG TIN Khỏi nim v thụng tin, phõn loi thụng tin TO D ... hay thụng tin III TIN HC Cỏc lnh vc nghiờn cu ca tin hc Tin hc (Informatics) c nh ngha l ngnh khoa hc nghiờn cu cỏc phng phỏp, cụng ngh v k thut x lý thụng tin t ng Cụng c ch yu ca tin hc l mỏy...
 • 169
 • 148
 • 0

Giáo trình ôn thi A (tổng hợp các đề thi)

Giáo trình ôn thi A (tổng hợp các đề thi)
... sai Khi gõ văn bản Word, mỡi lần ta nhấn tở hợp phím Ctrl_S là: a) Lưu tất cả các tệp mở vào đi a b) Lưu tệp làm việc vào đi a c) Lưu tất cả các tệp mở vào bợ nhớ RAM ... bảng 1,cho biết giá trị cu a cơng thức sau: =IF(SUM (A2 :A5 )>SUM(B2:B5),9,2) a) b) 53 c) d) Cả câu đều sai 21 Loại Virus chỉ hoạt đợng ta mở tệp văn bản được soạn bởi Word là a) ... =IF(SUMIF (A1 :A4 ,“>5”),7,8) a) b) c) d) Cả câu đều sai 23 Nút HOME cơng cụ cu a Internet Explorer có tác dụng: a) Quay lại trang Web a qua b) Trở về trang đầu cu a Website ta tới c)...
 • 25
 • 267
 • 0

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 1 doc

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 1 doc
... 25Mn: 1s2 2s22p6 3s23p63d54s2: phân nhóm VIIB Nhóm Nguyên tố s p Nguyên tố d I ns (n -1) d10ns1 II ns2 (n -1) d10ns2 III ns2np1 (n -1) d1ns2 IV ns2np2 (n -1) d2ns2 V ns2np3 (n -1) d3ns2 VI ns2np4 (n -1) d5ns1 ... tăng VD: Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học - 11 - Giáo Trình Hoá 13 Al có I1 nhỏ 12 Mg cấu hình điện tử Mg : 1s2 2s2 2p63s2 : Phân lớp 3s bảo hoà Al : 1s22s22p63s23p1 : Điện tử p phân lớp bò nhân giữ ... CHUNG 11 1 II ĐƠN CHẤT 11 2 III HP CHẤT 11 7 CHƯƠNG IX : ĐẠI CƯƠNG VỀ NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP 12 6 I.CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ VỊ TRÍ CÁC NGUYÊN TỐ 12 6 II ĐẶC TÍNH...
 • 14
 • 417
 • 0

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 2 doc

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 2 doc
... H2O2 (peroxyd) O2 (superoxyd) – chất khử mạnh M2O2 + 2H2O → 2M(OH )2 + H2O2 2MO2 + 2H2O → 2MOH + H2O2 + O2 + Na2O2 : Được dùng làm tác nhân tẩy trắng, làm mặt nạ chống khí độc (Na2O2 + CO = Na2CO3), ... Cho H2O2 tác dụng với hydroxyd tương ứng Ca(OH )2 + H2O2 + 6H2O CaO2.8H2O = CaO2.8H2O o 100–130 = CaO2 + 8H2O Riêng SrO2 BaO2 điều chế cách cho oxyd tác dụng trực tiếp với oxy 2SrO + O2 = 2SrO2 Hydroxyd ... (KCl.MgCl2.6H2O), cainit (KCl.MgSO4.6H2O), tro số thực vật dạng carbonat Rb, Cs có lẫn khoáng chất Na K với số lượng nhỏ Fr có lượng bé quặng chứa Uran 22 7 89Ac → 22 387Fr+42He 22 3 87Fr 24 22 3 →...
 • 14
 • 318
 • 1

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 3 pot

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 3 pot
... tủa Al(OH )3 Na3[Al(OH)6] ⇔ Al(OH )3 + 3NaOH Lọc kết tủa đun 1200-1400 C, thu Al2O3 tinh khiết * Điều chế cryolite từ Al(OH )3 Na2CO3 HF 2Al(OH )3 + 12HF + 3Na2CO3 = 2Na3[AlF6] + 9H2O + 3CO2 * Điện ... đổi từ Al2O3.nH2O (n >3) , qua Al2O3.3H2O, Al2O3.H2O (AlOOH) đến Al2O3 - Al(OH )3 chất lưỡng tính điển hình, kết tủa dễ tan dung dòch acid baz : Al(OH )3 + 3H3O+ = [Al(H2O)6 ]3+ Al(OH )3 + OH- + = ... Na2CO3 = 2NaAlO2+ CO2 Al2O3 + 3K2S2O7 = Al2(SO4 )3 + 3K2SO4 - Trong công nghiệp, Al2O3 điều chế cách nung Al(OH )3 120014000C 2Al(OH )3 t = Al2O3 + 3H2O - Phần chủ yếu Al2O3 dùng để luyện nhôm, dùng...
 • 14
 • 276
 • 0

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 4 docx

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 4 docx
... - 44 - Giáo Trình Hoá Muốn đạt cấu hình e bền, nguyên tử nguyên tố IVA tạo nên cặp e chung liên kết cộng hoá trò hợp chất, chúng có mức oxy hoá 4, +2, +4 Trong mức oxy hoá ... Trình Hoá Acid carbonic: - Acid không bền, tách điều kiện thường - Là acid yếu, nước phân ly theo nấc H2CO3 + H2O ⇔ H3O+ + HCO3- , K1= 4, 16.10-7 H2CO3- + H2O ⇔ H3O+ + CO32- , K2= 4, 84. 10-11 ... tương tác vơí Si t0 thường tạo SiF4 * Với Br2, Cl2: 5000 tạo SiCl4, SiBr4 Si + 2X2 = SiX4 (X:F, Cl, Br) - Với S, N2, C: Si tương tác nhiệt độ cao tạo SiS2, Si3N4, SiC + Với hợp chất: - Với H2O:...
 • 14
 • 298
 • 0

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 5 ppt

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 5 ppt
... hóa I (kcal/ntg) 0, 15 0, 35 0,47 0,62 0,74 Eion hóa II (kcal/ntg) 3 35, 1 254 226 199,2 168,1 Eion hóa III (kcal/ntg) 682,8 453 ,2 466 380 384,7 Độ âm điện 1094 6 95, 5 653 58 3 58 9 ,5 Khối lượng riêng ... 1,9 1,9 (g/cm3) 0,81 1,83 5, 7 6,6 9,8 (lỏng) 44,1 610 630 ,5 271,3 -209,9 (trắng) 814 1640 154 0 -1 95, 5 2 75 Rntử (A0) o T o T o nc ( C) o s ( C) thăng hoa 150 0C [Kr]4d 5s 6p3 (trắng) - Lớp e hóa ... 2NO↑ + 3Cu(NO3)2 + 4H2O Khoa Hóa Học - 70 - Giáo Trình Hoá - Trong công nghiệp : oxy hóa NH3 có Pt làm xúc tác : 50 00C 4NH3 + 5O2 = 4NO↑ + 6H2O Nitơ dioxyt (NO2) : - Theo thuyết MO, phân...
 • 14
 • 359
 • 0

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 6 pps

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 6 pps
... - Giáo Trình Hoá Điều chế : Nung đỏ Ca3 (PO4 )2 với than cát lò điện 1500oc 2Ca3(PO4)2 P4O10 2Ca3(PO4)2 + + 6SiO2 = 6CaSiO3 + P4O10 + 10C = P4 + 10CO = P4 6SiO2 + 10C + 6CaSiO3 + 10CO Làm ... bạc, muối đồng PH3 + 6AgNO3 + 3H2O Hồ Bích Ngọc = 6Ag + 6HNO3 + H3PO3 Khoa Hóa Học - 80 - Giáo Trình Hoá b Điều chế Cho phosphua kim loại tác dụng với nước Ca3P2 + 6H2O = 3Ca(OH)2 + 2PH3 ... C; P4O6 bốc cháy (Với halogen : P4O6 tương tác mãnh liệt với Cl2 Br2 tạo oxy halogen với I2 bình kín tạo P2I4 P4O6 + Cl2 → POCl3) * Với H2O : P4O6 tan nước lạnh cho acid phosphorơ P4O6 + 6H2O...
 • 14
 • 277
 • 1

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 7 pdf

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 7 pdf
... (photphoric) với đá vôi (thành phần magiê silicat 3MgO.2SiO2.2H2O) nóng chảy (14000C) từ lò cho chảy vào nước lạnh để làm vụn Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học - 87 - Giáo Trình Hoá CHƯƠNG VII : CÁC ... (chiếm 47% khối lượng vỏ đất), gần ¼ khối lượng không khí (gần 1/5 thể tích không khí ), 8/9 khối lượng nước, có vật liệu cấu tạo đất (55% cát, 56% đất sét…) Đồng vò : 16O=99 ,75 %; 17O=0,0 37% ; 18O=0,204% ... khí quyển, đất, tế bào sinh vật (hơn 70 % khối lượng người nước) c.2 Tinh chế Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học - 94 - Giáo Trình Hoá - Nước uống nước dùng công nghiệp thực phẩm cần phải suốt, không...
 • 14
 • 318
 • 0

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 8 pdf

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 8 pdf
... 401 ,8 79,5 4,0 2 ,87 38 1,42 -233 - 187 122 p5 0,99 300,7 83 ,4 3,0 1,36 58 2,00 -100, 98 -34,15 89 p5 1,14 273,0 77,3 2 ,8 1,07 46 2,29 -7,2 58, 75 81 p5 1,33 214,1 70,5 2,6 0,54 36 2,67 113,5 184 ,5 ... V2O6 ∆H = -46Kcal/ptg Hiệu suất đạt 98% hiệu suất phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học - 106 - Giáo Trình Hoá Nhiệt độ 450 600 900 R 98% 76% 16% - Do phải giữ nhiệt thật ... hydro chất khí không màu, không mùi, không vò, tan nước ( 18, 8cm3khí/1L nước 150C) dung môi hữu - Hydro chất khí nhẹ (tỷ trọng khí 00C 1at 0, 089 86g tỷ trọng lỏng 0,071g/ml) nên H2 có tốc độ khuếch...
 • 14
 • 395
 • 0

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 9 pdf

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 9 pdf
... dòch 14 0,1M hạn 0 ,92 6 ∆H0tt (Kcal/ptg) Momen lưỡng cực (D) % ion liên kết T0nc (0C) T0S (0C) Độ hòa tan 10 C (mol/l) 0 ,93 5 0 ,95 0 0, 090 Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học - 118 - Giáo Trình Hoá ... tt (Kcal/ptg) -64, 59 -22,75 -12,8 0,31 dH-Hal (Kcal/ptg) 0 ,92 1,28 1,41 1,60 EH-Hal (Kcal/ptg) 135,1 103,1 87,08 71,05 0,82 0,38 1 ,91 1,08 12 43 17 -88 -51 -83 -114 -68 -36 19, 5 -85 15 12 Độ điện ... chế không kinh tế nên công nghiệp điều chế phẩm vật gần tương tự Clorua vôi - Clorua vôi (CaOCl2) : Là muối hỗn hợp acid Cl- ClO-, điều chế cách cho khí Clo qua mặt lớp vôi khô rời Cl2 + Ca(OH)2...
 • 14
 • 394
 • 0

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 10 pptx

Slide Giáo Trình Công Nghệ Hóa Vô Cơ phần 10 pptx
... - 128 - Giáo Trình Hoá VD: Xét nguyên tố thuộc chu kỳ Khi từ Sc đến Zn, kích thước nguyên tố giảm dần, điều kéo theo ... hợp chất chúng thường mang màu, điều diện ed Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học - 129 - Giáo Trình Hoá Ta biết ánh sáng trắng mang tất màu, màu ứng vơí lượng xác đònh Khi ánh sáng trắng tác dụng ... sắt từ (tính thuận từ mức độ cao) Khả tạo phức: Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học - 130 - Giáo Trình Hoá Ở nguyên tố chuyển tiếp có phân mức (n-1)d ns có orbital trống nên dễ tham gia tạo liên kết...
 • 4
 • 186
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình lịch sử kinh tếgiáo trình lịch sủ kinh tếgiáo trình lịch sư kinh tếgiáo tình lịch sử kinh tếgiáo dục tinh thần yêu hòa bình chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học phần lịch sử thế giới giai đoạn 1914 1945 lớp 11 cơ bản ở trường thptgiáo trình thông tin di độngsứ mạnh lịch sử giai cấp công nhânphân tích những điều kiện khách quan và chủ quan của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhânsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân việt nam hiện naygiáo trình đại số tuyến tính ts đỗ duy thuận chủ biên nxb đại học sư phạm trang 165giáo trình dạy họcgiáo trình xử lí tín hiệu sốgiáo trình sử dụng moodlegiáo trình bách khoagiáo trình giải tích mạch111Nghi quyet DHCD 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch rhmThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnHD do nhiet do, do am, toc do giothu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Hướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017