quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.doc
... Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) PHẦN I : HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (HIỆP ĐỊNH TRIPS) Hoàn ... sách Thương mại Quốc tế Việt Nam 10 Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) Thống kê cho thấy, từ trước tới số vụ mà chủ sở hữu chủ động nộp đơn cho quan Hải quan ... với quan hải Nhóm – Chính sách Thương mại Quốc tế Việt Nam 17 Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) quan Việt Nam; nắm vững luật pháp SHTT, quyền xử lý quan...
 • 21
 • 888
 • 4

Chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu trí tuệ

Chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu trí tuệ
... EC-ASEAN sở hữu trí tuệ cung cấp Bài Chuyển nhượng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ Giới thiệu Hoạt động mua bán quyền sở hữu trí tuệ thực thông qua giao dịch pháp lý chủ sở hữu quyền ... tranh luật sở hữu trí tuệ xung đột với Cơ sở quan điểm quyền sở hữu trí tuệ tạo quyền độc quyền, luật cạnh tranh tìm cách loại bỏ độc quyền Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ tạo độc quyền mà gần ... EC-ASEAN sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp Chuyển giao chéo quyền sử dụng thỏa thuận chung Thỏa thuận chuyển giao chéo quyền sử dụng xếp chung vốn quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu quyền có tác...
 • 29
 • 411
 • 3

Vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại
... 1.Sơ lược nhượng quyền thương mại 12 Vấn đề sở hữu trí tuệ nhượng quyền thương mại 12 II Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ nhượng quyền thương mại ... chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hợp đồng quyền thương mại, thường tách thành phần riêng , tính chất đặc thù quyền sở hữu trí tuệ III Các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nhượng quyền thương mại phương ... phạm quyền sở hữu trí tuệ nhượng quyền thương mại phương hướng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 16 Cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 17 VI Quản lý nhà nước bảo vệ quyền sở...
 • 37
 • 1,528
 • 14

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx
... trung vào giá trị trí tuệ tài sản vô hình Bảo hộ tốt quyền sở hữu trí tuệ để tránh cạnh tranh không lành mạnh; kiên chống cạnh tranh không lành mạnh để tạo điều kiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ... theo quan niệm luật quốc gia bên Tại Việt Nam, hành vi nhập song song không bị coi xâm phạm độc quyền nhập chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ Nhưng Hoa Kỳ ngược lại Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, pháp ... giao công nghệ mẫu Tổ chức sở hữu trí tuệ giới (WIPO), tương tự pháp luật nước khác Có thể nói mối quan hệ chống cạnh tranh không lành mạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ mối quan hệ độc lập lại khăng...
 • 3
 • 965
 • 8

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc
... quy định pháp luật Việt Nam Hiệp định TRIPS quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khái niệm rộng phức tạp với ... TRIPS 1.1 Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Sở hữu trí tuệ quyền sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ thuật ngữ cấu tạo hai cụm từ cụm từ sở hữu cụm từ trí tuệ Muốn ... giải pháp xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam phù hợp với Hiệp định TRIPS CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÙ HỢP VỚI HIỆP ĐỊNH TRIPS...
 • 192
 • 652
 • 4

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam
... trờng hợp quy n sở hữu thân mà thông tin chứa đựng Giống nh quy n sở hữu động sản hay bất động sản, quy n sở hữu trí tuệ bị hạn chế định nh hạn chế thời hạn, hiệu lực, lãnh thổ Sở hữu trí tuệ đợc ... dung chế định quy n SHTT liên quan đến thơng mại theo hiệp định WTO * Chơng II Thực trạng pháp luật Việt nam SHTT liên quan đến thơng mại, so sánh với quy định tơng ứng WTO * Chơng III Hoàn thiện ... nghĩa Việt nam, "Quy n sở hữu công nghiệp quy n sở hữu cá nhân, pháp nhân sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, quy n sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá quy n sở hữu...
 • 87
 • 387
 • 2

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto
.. . chủ thể tham gia hoạt động thơng mại quốc tế 2.1 .2 Những lợi ích quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam gia nhập WTO Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại WTO lĩnh vực mà Việt Nam thực thi phù .. . Nam gia nhập WTO bên cạnh lợi ích quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại mang lại, vấn đề sở hữu trí tuệ bộc lộ khó khăn, hạn chế; hạn chế thách thức Việt Nam quyền sở hữu trí tuệ gia nhập .. . trờng 1.3 Hoạt động xuất nhập quyền sở hữu trí tuệ Liên hệ quyền sở hữu trí tuệ xuất nhập tuỳ vào hai yếu tố khả bắt trớc cấu công nghiệp, đơc thể qua bảng sau: Bảng: Liên hệ quyền sở hữu trí tuệ, ...
 • 24
 • 806
 • 6

Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại Trips

Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại Trips
... phát triển kinh tế nớc 2.2.5 Hiệp định quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại (TRIPS) 2.2.2.1 Nội dung Hiệp định quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/1995 ... measures - Các biện pháp đầu t liên quan đến thơng mại TRIPS : trade - related intellectual propecty rights - Khía cạnh quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thơng mại UNCTAD :United Nations Conference ... tắc quan trọng đợc ghi nhận điều hiệp định chung quan thuế thơng mại GATT thơng mại hàng hoá Nguyên tắc MFN đợc đề cao hiệp định chung dịch vụ GATS, hiệp định quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến...
 • 65
 • 337
 • 0

sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Cơ sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay
... thủ tục bảo vệ QSHTT TAND Đây vấn đề chung phản ánh sở luận cho việc hoàn thiện pháp luật thủ tục bảo vệ QSHTT TAND 39 Chơng Pháp luật thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tòa án nhân dân Việt ... đề luận thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1 vấn đề luận chung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1 Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ Những thành trí tuệ ngời tạo thông qua hoạt động sáng ... vấn đề cần nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống pháp luật thủ tục bảo vệ QSHTT TAND 1.3.1 Pháp luật thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải toàn diện Tính toàn diện pháp luật thể khả đáp ứng cao...
 • 144
 • 622
 • 0

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
... điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ cấp sáng chế cấp độ quốc tế Từ đó, ngày có nhiều người nộp đơn để bảo hộ sáng chế thông qua cách thức Cùng với gia tăng công nghệ bảo hộ, đem vào ứng dụng thực ... thị trường quốc tế việc bảo hộ sáng chế theo PCT yếu tố thiếu Nó không tạo niềm tin với nhà đầu tư mà gia tăng giá trị kinh tế để phát triển hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ kinh tế quốc dân PCT ... đơn nộp đơn trực tiếp gửi qua bưu điện tới quan quản lý nhà nước sở hữu công nghiệp cho Văn phòng quốc tế Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới (WIPO) – Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết hình thức,...
 • 5
 • 358
 • 3

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUI ĐỊNH CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUI ĐỊNH CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS
... pháp nêu Hiệp định Trips III SỰ TƯƠNG THÍCH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM Các quy định pháp luật Việt Nam biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ quy định nhiều văn khác như: Luật sở hữu trí tuệ 2005, ... với Hiệp định TRIPs Thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo biện pháp kiểm soát biên giới Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam giao cho hải quân thẩm quyền lớn, vượt qua khả quan Với trình độ sở hữu trí tuệ ... tuệ quyền sở hữu công nghiệp cục sở hữu trí tuệ Các quy định phù hợp với tinh thần Điều 51 Hiệp định TRIPs Như vậy, nhiều điểm chưa phù hợp với quy định Hiệp định TRIPs quy định luật sở hữu trí...
 • 7
 • 506
 • 4

Phân tích nội dung pháp lý của chế tài hình sự trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Hiệp định TRIPS

Phân tích nội dung pháp lý của chế tài hình sự trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Hiệp định TRIPS
... phạm quy n sở hữu trí tuệ thi n áp dụng chế tài hành chính, dẫn tới cách hiểu vi phạm quy n sở hữu trí tuệ hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng Thông điệp có ảnh hưởng tiêu cực đến việc ... tử hình Từ quy định pháp luật hình Việt Nam hành vi vi phạm quy n SHTT dẫn đến thực tế dễ gây nhầm lẫn cho tội danh Nhìn định pháp luật Việt Nam hình thức chế tài hình phạt tù đáp ứng yêu cầu TRIPS ... cắp tài sản trí tuệ tất chế tài hình đặt nhằm ngăn chặn cách có hiệu Điều giải thích chế tài hình từ bắt đầu có pháp luật SHTT, niềm an ủi, mong ước cho chủ thể quy n SHTT- chủ sở hữu loại tài...
 • 5
 • 583
 • 7

Hiệp định TRIPS về quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp định TRIPS về quyền sở hữu trí tuệ
... quy định pháp lý quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với quy định công ước quốc tế, Hiệp định TRIPs Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, cụ thể luật dân (về thời hạn bảo hộ quyền tác giả), nghị định quyền ... định, giá trị tiềm ẩn bộc lộ, thế, hình thành giá trị sở hữu trí tuệ Như vậy, giá trị sở hữu trí tuệ phần giá trị thị trường hàng hóa định Nếu sở hữu trí tuệ pháp luật thừa nhận hình thành quyền ... thuật người tham gia hoạt động sở hữu trí tuệ hiểu biết chung toàn xã hội Sở hữu trí tuệ bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế KHÁI niệm VỀ HỆ thống bảo HỘ SỞ hữu TRÍ tuệ Nhìn chung, nghiên cứu sáng...
 • 6
 • 638
 • 1

CHƯƠNG II QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ

CHƯƠNG II QUYỀN sở hữu TRÍ TUỆ
... tăng cường khuôn khổ pháp luật sở hữu trí tuệ, tăng cường hệ thống quản lý việc bảo hộ sở hữu trí tuệ tăng cường việc thi hành thực thi có hiệu pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Nhằm góp phần tăng ... thương mại hàng hoá nhập xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sau hoàn thành thủ tục hải quan hàng hoá đó; D buộc người xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trả cho người có quyền khoản bồi thường thoả đáng ... định thoả thuận đa phương ký kết bảo trợ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới liên quan đến việc xác lập trì quyền sở hữu trí tuệ Điều 4: Quyền tác giả Quyền liên quan Mỗi Bên bảo hộ tác phẩm có thể...
 • 16
 • 194
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bảo hộ quyền sở hữu trí tuệbảo vệ quyền sở hữu trí tuệvi phạm quyền sở hữu trí tuệhàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thậtthương mại của quyền sở hữu trí tuệvăn kiện hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệchủ thể quyền sở hữu trí tuệquyền sở hữu trí tuệ công nghiệpchủ thể của quyền sở hữu trí tuệquy định về quyền sở hữu trí tuệbảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở việt nambảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là gìquyền sở hữu trí tuệ bao gồmquyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệquyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tếNghệ thuật quân sự của Nguyễn HuệHãy phân tích thực trạng về hoạt động TUYỂN DỤNG tại trung tâm công nghệ thông tin điện lựcđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịphụ gia tự nhiên Carotenoidbài thuyết trình phụ gia carotenoidDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤQuality Tools for Managing Construction ProjectsQuản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENTCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6EXERCISE FOR LESSON 2IELTS READING PRACTICE2Chuyen de ham so bac nhat hayPHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)Don xin du thiBài tập mệnh đề quan hệ (relative clauses)Các biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Giáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10Bài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12