GIÁO án môn TOÁN phép nhân n p

Giáo án môn toán " Phép trừ trong phạm vi 8 " pdf

Giáo án môn toán
... 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8 - = Thứ tư ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 7+1 =8 8–1=7 8 7= Thứ tư ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8- 2=6 8- 6=2 8- 3=5 8 5=3 8 4=4 ... thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 8- 1=7 ? ? ? -7=1 ? 8- 2=6 -? =2 ? 8- 3=5 ? ? -5=3 ? ? 8- 4=4 Thứ tư ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi Thực hành: Bài 1: Tính 8 8 8 … … … … ... 1: Tính 8 8 8 … … … … … … Thứ tư ngày 24 thỏng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi Bài 2:Tính 8- 1-3= -3= 8- 2-2= 8- 4-3 = 8- 1-4= ...
 • 8
 • 248
 • 0

Giáo án môn toán PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ (Sách chuẩn) docx

Giáo án môn toán PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ (Sách chuẩn) docx
... V/Củng cố: HS nắm :-K/n phép thử ;không gian mẫu -Nắm biến cố cách biểu diễn biến cố Bài tập nhà :Bài2,3 trang 63 SGK Họ tên:………………………………… Lớp:………………… KIỂM TRA TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 11 (Sách chuẩn) ... sai? (A )Phép đồng dạng phép dời hình (B)Có phép vị tự phép dời hình (C) ;Phép dời hình phép đồng dạng (D )Phép vị tự phép đồng dạng; 9/Cho hai đường thẳng d d’ cắt Có phép đối xứng trục biến d thành ... Giáo án môn toán Trường THPT Tam Giang Hoạt động 3:(Bài tập áp dụng ) Bài toán: Gieo đồng tiền ba lần a/Mô tả không gian mẫu ; b/Xác định biến cố : A:”Lần đàu tiên xuất...
 • 3
 • 467
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂNPHÉP CHIA potx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA potx
... Bài -Làm vào tập -Nêu yêu cầu cho hs tự làm Bài -Gọi hs đọc đề -2 hs lên bảng làm bài, lớp -Học sinh lớp 2a xếp thành làm vào tập hàng? -Mỗi hàng có hs? -Vậy để biết lớp có tất -Xếp ... cho điểm hs -Ta thực phép nhân 3x8 Bài -Yêu cầu hs đọc đề -Yêu cầu hs suy nghĩ trả lời Bài -Hình khoanh vào -Bài toán yêu cầu làm phần ba số hình tròn? gì? -Hình a khoanh vào -Yêu cầu hs tự làm ... làm Củng cố, dặn dò -Tìm x -Tổng kết tiết học giao tập bổ trợ kiến thức cho hs -Nhắc lại cách tìm số bị chia, thừa số IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ...
 • 3
 • 347
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :PHÉP NHÂN pot

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :PHÉP NHÂN pot
... thành phép nhân -Yêu cầu hs suy nghĩ để làm tiếp -Đọc: 4+4=8 phần lại 4X2=8 Bài -2 hs lên bảng làm bài, lớp -Bài tập yêu cầu làm làm vào tập gì? -Viết bảng:4+4+4+4+4=20 -Viết phép nhân tương ... tổng thành phép nhân tương cộng 20 ứng -Trả lời: phép nhân là:4 X 5=20 Bài -2 hs làm bảng lớp, -Nêu yêu cầu tập: tập lớp làm vào tập yêu cầu em dựa vào hình minh hoạ để viết phép nhân tương ứng ... 2 Dạy – học 2.1 Giới thiệu 2.2 Giới thiệu phép nhân -Tiến hành sgk+sgv -Giảng: có tổng số hạng chuyển thành phép nhân -Kết phép nhân kết tổng 2.3 Luyện tập, thực hành Bài -Yêu cầu...
 • 4
 • 389
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂNPHÉP CHIA potx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA potx
... -Kết luận: số chia cho số khác -Nêu ý: phép -Hs nhắc lại kết luận chia cho 0. (không có phép chia mà số chia 0) 2.3 Luyện tập, thực hành Bài 1,2 -Yêu cầu hs tự làm -Gọi hs đọc làm trước lớp -Nhận ... điểm hs Bài -Bài tập yêu cầu làm gì? -Yêu cầu hs tự làm Củng cố, dặn dò -Hs đổi chéo để kiểm tra -Dặn dò hs nhà học thuộc theo lời đọc bạn lòng kết luận vừa học -3 hs lên bảng làm Hs lớp chuẩn ... theo lời đọc bạn lòng kết luận vừa học -3 hs lên bảng làm Hs lớp chuẩn bị sau làm vào tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ...
 • 3
 • 464
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂNPHÉP CHIA doc

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA doc
... thuộc kết luận vừa học chuẩn -3 hs lên bảng làm bài, lớp bị sau làm vào tập -Tính -3 hs lên bảng làm bài, lớp làm vào tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ... luận: số chia cho số 2.3 Luyện tập, thực hành Bài -Yêu cầu hs tự làm -Gọi hs đọc làm trước lớp -Nhận xét cho điểm hs Bài -Bài tập yêu cầu làm -Hs nhắc lại kết luận gì? -Yêu cầu hs tự làm Bài -Gọi...
 • 3
 • 387
 • 1

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN ppsx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy :TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN ppsx
... muốn tìm thừa số chưa -Muốn tìm thừa số này, ta lấy biết ta làm nào? tích chia cho thừa số b) Hướng dẫn tìm thừa số x chưa biết -Như sgv -Hỏi: muốn tìm thừa số -Muốn tìm thừa số trong phép nhân ta ... toán yêu cầu làm -Có 20 học sinh ngồi học gì? -Mỗi bàn có hs -Yêu cầu hs tự làm -Bài toán yêu cầu tìm Củng cố, dặn dò số bàn -Yêu cầu hs nêu lại cách tìm -1 hs lên bảng làm bài, lớp thừa số phép ... nhân ta làm phép nhân ta lấy tích chia cho nào? thừa số biết -Yêu cầu lớp học thuộc lòng quy tắc 2.3 Luyện tập, thực hành Bài -Yêu cầu hs tự làm bài, sau gọi hs đọc làm trước lớp -Làm bài, sau đổi...
 • 4
 • 377
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các phép nhân trong bảng chia 7 docx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập các phép nhân trong bảng chia 7 docx
... * Bài 1: - Nêu yêu cầu toán - Tính nhẩm - HS nêu KQ - Nhận xét, cho điểm * Bài 2: - Làm phiếu HT - Nêu cách chia ? 28 35 21 28 35 21 0 42 42 - Chấm bài, nhận xét 42 42 25 25 * Bài 3: - Đọc ... - HS làm Bài giải Số nhóm chia l : 35 : = 5( nhóm) Đáp s : nhóm - Chấm bài, nhận xét * Bài 4: - Treo bảng phụ - HS quan sát tranh - Tìm 1 /7 số mèo ta làm - Ta lấy 21 : = mèo ? - Vậy 1 /7 số mèo ... số mèo ta làm - Ta lấy 21 : = mèo ? - Vậy 1 /7 số mèo mèo 4/ Củng c : - HS thi đọc - Thi đọc HTL bảng chia * Dặn d : Ôn bảng chia7 ...
 • 3
 • 487
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập chung thực hiện phép nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, giải toán có lời văn. pps

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập chung thực hiện phép nhân, chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, giải toán có lời văn. pps
... * Bài 1:- BT yêu cầu gì? - Thực phép nhân - Gọi HS làm bảng - Lớp làm phiếu HT 821 1012 x x 30 8 x 1 230 x - Chấm, chữa 32 84 * Bài 2:- :- BT yêu cầu gì? - Thực phép chia - Gọi HS làm bảng - Lớp ... 1 230 738 0 1607 06 234 5 03 410 00 401 - Chữa bài, đánh giá * Bài 3: - BT cho biết gì?- BT hỏi gì? 09 11 00 07 - thùng sách,1thùng 30 6 - Muốn tìm số sách thư viện ta quyển, chia thư viện.- Số ... cách làm? - Lấy số sách thùng chia - Gọi HS làm bảng - Tìm số sách thùng cách Lấy số sách thùng nhân - lớp làm Bài giải Số sách năm thùng l : 30 6 x =1 530 ( quyển) - Chấm , chữa * Bài 4: - BT yêu cầu...
 • 4
 • 778
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số pptx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số pptx
... thành phần phép tính? - tìm SBC - Nêu cách tìm SBC? - Gọi HS làm bảng - Lấy thương nhân số chia - Lớp làm phiếu HT - Chữa bài, nhận xét Số bị chia 4 23 4 23 96 04 1 535 5 * Bài 3: - Đọc đề? Số chia - ... * Bài 1:- Đọc đề? - Viết thành phép nhân - làm để chuyển thành - Đếm số số hạng phép nhân? tổng chuyển thành phép nhân - Gọi HS làm bảng - Lớp làm phiếu HT 41 29 + 41 29 = 41 29 x = 8258 ... Thương 3 144 141 240 1 1071 - Muốn tìm số dầu lại ta làm ntn? - HS nêu - Lấy số dầu hai thùng trừ số dầu - Làm tìm số dầu bán hai thùng? - Lấy số dầu thùng nhân - Gọi HS giải bảng - Lớp làm Bài giải...
 • 4
 • 235
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép nhân số có năm chữ số với số có một CS và giải toán có lời văn . doc

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập phép nhân số có năm chữ số với số có một CS và giải toán có lời văn . doc
.. . tìm số lít dầu lấy kho ta cần tìm gì? - Gọi HS làm bảng - Lớp làm Tóm tắt : 631 50l Lấy lần, lần : 10715l Còn lại : l dầu? Bài giải Số dầu lấy l : 10715 x = 32 145( l) Số dầu lại l : - Chấm bài, .. . 32 145( l) Số dầu lại l : - Chấm bài, nhận xét *Bài 3: 631 50 – 32 145 = 31 005(l) Đáp s : 31 005 lít BT yêu cầu gì? dầu - Một BT dấu cộng, trừ, nhân, chia ta thực theo thứ tự - Tính giá trị BT .. . *Bài 1: - Đọc đề? - Đọc - Gọi HS làm bảng - Lớp làm nháp - Chữa bài, nhận xét *Bài 2: - BT cho biết gì? - 631 50l dầu, lấy lần, lần - BT hỏi gì? 10715 l - Để tính số dầu lại - Còn...
 • 3
 • 286
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số pdf

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số pdf
... Bài 1: Tính Thực tính vào bảng chữa Bài : Đặt tính tính - Nêu cách nhân - Nêu cách đặt tính thứ tự thực - Làm vào phiếu HT phép tính? 38 Chấm chữa x 27 x 53 x Bài3 : Giải toán: 76 162 212 Bài ... Bài3 : Giải toán: 76 162 212 Bài toán cho biết ? hỏi ? - Làm vở- 3HS lên bảng chữa Bài giải Sáu ngày số l : - Chấm chữa Bài : 24 x = 144( giờ) Đáp s : 144 - GV đọc số theo đề D- Các hoạt động nối ... D- Các hoạt động nối tiếp - HS quay kim đồng hồ số Củng c : - Đọc quay - Phép nhân KQ nhau? - HS nối phép nhân KQ 2x3 6x4 5x 3x2 2.Dặn dò : - Ôn lại 6x5 x6 ...
 • 3
 • 248
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân ppt

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Luyện tập tính giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân ppt
... trị biểu thức liên quan đến phép nhân, nhận biết số phần đơn vị, giải toán có lời văn - Rèn kỹ xếp, ghép hình đơn giản B- Đồ dùng dạy học: Bốn hình tam giác C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: ... s : học sinh - Chấm , chữa bài, nhận xét Bài : Xếp, ghép hình - HS tự xếp hình mũ D- Các hoạt động nối tiếp: Củng c : Nêu lại cách tính giá trị biểu thức Dặn d : Ôn lại - Củng cố cách tính giá ... a? Tính cách nào? hình a Ta lấy 12 : - Đã khoanh vào phần số - Đã khanh vào 1 /3 số vịt vịt hình b? Tính cách nào? hình a Ta lấy 12 : Bài 3: - Đọc đề? Tóm tắt? - Làm Bài giải Số học sinh bàn là:...
 • 3
 • 347
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập thực hiện phép nhân, phép chia. Đơn vị đo đội dài doc

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập thực hiện phép nhân, phép chia. Đơn vị đo đội dài doc
... trong bảng nhân học Bài * Bài tập - Tính nhẩm - HS làm vào phiếu x = 42 : = - Đổi phiếu, nhận xét làm x = 32 : = bạn x = 40 : = * Bài tập - Điền số thích hợp vào chỗ chấm 3m 3dm = .dm 1m 12cm ... Bài toán cho biết ? lần - Chị hái hoa - Bài toán hỏi ? ? - Tóm tắt giải toán Tóm tắt Em 27 Chị ? hoa Bài giải Chị hái số hoa : - GV theo dõi, nhận xét làm 27 x = 81 ( hoa ) HS Đáp số : 81 ... 5m 3dm = .dm 7m 30 cm = cm - GV chấm - Nhận xét làm HS * Bài tập Em hái 27 hoa, chị hái số hoa gấp số hoa em - HS đọc toán lần Hỏi chị hái - Em hái 27 hoa, chị hái hoa ? số hoa gấp số hoa em - Bài...
 • 4
 • 302
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN pps

Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN pps
... 28 HS: phép -6 GV: ta nói phép nhân hai số nguyên nhân hai số nguyên ta đổi chỗ có tính chất giao thừa số tích hoán không thay đổi Hoạt động 3: tính chất kết hợp GV: tính [ 9.(-5)]2 = HS: [ 9.(-5)]2 ... gì? HS: dấu - Hoạt động 4: tính chất nhân với GV: tính (-5).1=? HS: (-5).1=-5; 3 .tính chất nhân với 5.1=? 5.1=5 1: GV: ta có kết HS: số a.1=1.a=a luận nào? nhân vớoi a.(-1)=(-1).a=(-a) GV: ta ... GV: nhân HS: a.(-1)=(-1).a=(- số nguyên a cho (-1) a) kết nào? GV: yêu cầu HS HS: số làm ?4 đối có bình phương Hoạt động 5: tính chất phân phối phép nhân với phép cộng GV: cho HS: đọc SGk 4.tính...
 • 9
 • 1,346
 • 0

Xem thêm