150 câu IQ THAM KHẢO

câu hỏi tham khảo về gió nội và gió ngoại

câu hỏi tham khảo về gió nội và gió ngoại
... -19- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp 99 Khi tính móc cẩu BTCT dựa vào vấn đề ? Sơ đồ tính ? Cơ sở để chọn chiều dài cọc BTCT ? • Tính móc cẩu dựa vào biểu đồ nội ... COMB16) 150 Làm để có cặp nội lực nguy hiểm bảng tổ hợp ? Trong cột có cặp nội lực để kiểm tra ? • Chất tải, tổ hợp tải trọng để có cặp nội lực nguy hiểm -32- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt ... toán nội lực dầm chuyển dạng tải tam giác & hình thang -25- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp sang dạng tải phân bố tương đương để tiện cho việc tính toán nội lực...
 • 45
 • 320
 • 1

Câu hỏi tham khảo về 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Câu hỏi tham khảo về 1000 năm Thăng Long-Hà Nội
... nào? Câu 43: Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước ta trở nên nào? Câu 44: Sau đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? Đóng đô đâu? Câu 45: Chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938, ... hoàn toàn? Câu 48: Vào năm Khúc Thừa Dụ nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội) ? Câu 49: Sau đánh bại quân xâm lược nhà Lương năm 550, Triệu Quang Phục lên làm vua, lấy hiệu gì? Câu 50: Người ... năm 545 ai? Câu 51: Sau lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ta gì? Dựng kinh đô đâu? Câu 52: Lý Bí lên làm vua vào năm nào? Đặt niên hiệu gì? Câu 53: Cuộc khời nghĩa Lý Bí nổ vào mùa xuân năm...
 • 2
 • 325
 • 0

Câu hỏi tham khảo Sinh Học 9

Câu hỏi tham khảo Sinh Học 9
... Đoan-Tổ :Lí-Hóa -Sinh- CN-Tin Câu 19 Hội chứng Đao dễ dàng xác định phương pháp A) Nghiên cứu phả hệ B) Nghiên cứu tế bào C) Di truyền hoá sinh D) Nghiên cứu trẻ đồng sinh Đáp án B Câu 20 Phương ... xác A) Các trẻ đồng sinh khác trứng có chất liệu di truyền tương tự anh chị em sinh lần sinh khác bố mẹ B) Các trẻ đồng sinh trứng luôn giới C) Các trẻ đồng sinh khác trứng sinh từ trứng khác ... Đáp án D Câu 27 Đối với y học di truyền học có vai trò A) Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán dự phòng điều trị phần cho số bệnh di truyền số dị tật bẩm sinh người B) Giúp y học tìm hiểu...
 • 10
 • 810
 • 6

MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO MÔN AVCN2

MỘT SỐ CÂU HỎI THAM KHẢO MÔN AVCN2
... system ; Phosphor screen Câu 6: An aerial is used to receive RF signals Câu 7: What we call equipment for scanning the human body for disease? A electronic stethoscopes Câu 8: What controls the ... wires and revolutionized personal communications Câu 19: Type of zinc-carbon cells is primary Câu 20: Noise generated within components causes hiss Câu 22: A piece of transparent (trong suốt) plastic, ... screen.(mặt trước hình) Câu 23: Oscilloscopes use changed metal plates to give an electrostatic deflection (dò tĩnh mạch) Câu 24: A transformer is used to step AC voltage up or down Câu 25: The positive...
 • 10
 • 384
 • 0

Cau hoi tham khao tu tuong HCM potx

Cau hoi tham khao tu tuong HCM potx
... 1918, HCM giác ngộ CM gia nhập Đảng XH Pháp Tháng 12/1920 Đảng XH Pháp họp Tua, HCM bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế CS trở thành Đảng viên ĐCS lãnh tụ sáng lập ĐCS Pháp Điều chứng tỏ HCM giác ... Độc lập tự quyền tự nhiên dân tộc, thiêng liêng vô quý giá Hồ Chí Minh tiếp xúc với Tuyên ngôn độc lập Mỹ 1776 Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Pháp 1791, Người khái quát chân lý: “Tất dân tộc giới ... thật -Tiếp xúc với luận cương Lê Nin, HCM tìm thấy đường giải phóng dân tộc rõ: giai cấp vô sản quốc thuộc địa có chung kẻ thù phải biết hỗ trợ chống Đế quốc -HCM ví CN đế quốc đỉa vòi, vòi cắm...
 • 72
 • 132
 • 0

câu hỏi tham khảo nghề tin học văn phòng

câu hỏi tham khảo nghề tin học văn phòng
... soạn thảo văn Word, muốn in đậm đoạn văn ta chọn đoạn văn bản, thực hiện: A Ctrl + B B Ctrl + I C Ctrl + U D Ctrl + L 57 Khi soạn thảo văn Word, muốn in nghiêng đoạn văn ta chọn đoạn văn bản, ... thảo văn Word, để hiển thị văn toàn hình, ta chọn chế độ hiển thị : A Normal B Print Preview C Outline D Full Screen 49 Trong soạn thảo văn Word, để chép đoạn văn vào nhớ đệm, ta đánh dấu đoạn văn ... Thành phần sở văn các: A Câu B Đoạn C Từ D Ký tự 43 Khi soạn thảo văn bản, để phân cách từ, ta dùng: A Enter B Ký tự trống C Tab D Delete 44 Trong soạn thảo văn Word, để thoát khỏi ta phải: A...
 • 13
 • 586
 • 9

câu hỏi tham khảo môn pháp luật đại cương

câu hỏi tham khảo môn pháp luật đại cương
... hệ pháp luật + Chủ thể quan hệ pháp luật : Chủ thể quan hệ pháp luật có đặc trưng nhà nước trao cho họ lực chủ thể ,tức khar tham gia vào quan hệ pháp luật để trở thành chủ thể quan hệ pháp luật ... phạm pháp luật Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật, có lỗi, chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại quan hệ xã hội pháp luật xã hội chủ nghĩa bảo vệ Cấu thành vi phạm pháp luật ... pham pháp luật - Văn quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành - Văn quy phạm pháp luật có nội dung quy phạm pháp luật Tên gọi nội dung, trình tự ban hành văn quy phạm pháp luật...
 • 23
 • 3,242
 • 0

CAU HOI THAM KHAO LUAT BIEN

CAU HOI THAM KHAO LUAT BIEN
... lượng nâng cao bước chất lượng Tham gia tố tụng lĩnh vực hành nghề chủ yếu luật sư Trong thời gian qua, luật sư tham gia giải hàng trăm nghìn vụ án Vai trò luật sư trình tham gia tố tụng có bước phát ... tạo điều kiện để luật sư tham gia cào trình tố tụng ", vai trò luật sư trình tham gia tố tụng nâng lên bước Nhiều quan điều tra, Viện Kiểm sát tạo điểu kiện cho luật sư tham gia vào trình tố tụng ... tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa người tham gia tố tụng khác”; “các quan tư pháp có trách nhiệm để luật sư tham gia vào trình tố tụng; tham gia hỏi cung bị can, nghiên cứu hồ sơ vụ án,...
 • 31
 • 72
 • 1

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4 doc

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 4 doc
... Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn 1 64 Tại phải phân ô tính hồ nước ? · Vì tính với bể đài, liên kết xung quanh phần phần góc thành hồ ... đònh sơ đồ tính toán cho toàn kết cấu bể nước : dầm dọc, dầm ngang, đáy, thành · Xác đònh tải trọng tác dụng · Tính nội lực · Tính cốt thép · -32- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn ... không ngàm cứng vào đài chuyển vò vượt giới hạn cho phép nhà, công trình - Móng chòu tải trọng động · · - 34- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn · 178 -...
 • 9
 • 251
 • 3

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 3 ppsx

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 3 ppsx
... theo dạng ô cờ - 23- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn 1 23 Tính sàn theo sơ đồ đàn hồi & sơ đồ khớp dẻo có khác ? · Sơ đồ đàn hồi : Không cho phép nứt, ... : -26- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn + 0,5h 150mm chiều cao tiết diện h £ 450mm + 1/3h 30 0 mm chiều cao h > 450mm Trong đoạn lại dầm : + 3/ 4 h 500mm ... k = 1,4 ¸ 1,5 Đối với cột biên : k = 1 ,3 ¸ 1,4 Đối với cột : k = 1,2 ¸ 1 ,3 å Cách kiểm tra ổn đònh cho cột ? -27- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn ...
 • 10
 • 213
 • 1

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 2 doc

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 2 doc
... tính toán móng tiêu phải lấy tiêu tính toán ? -16- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn · Các tiêu : g , b , e , j , w , c phải lấy tiêu tính toán 76 Tính ... · Rút ống lên - 12- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn · · · · Khoảng cách hai cọc 3d & 6d; với d đường kính lớn cọc Nếu bố trí bé biểu đồ áp lực mặt phẳng ... : + Pmin > + Pmax < 1,2Rtc + Ptb < Rtc 95 Khi tính móng cứng ? -19- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn · · Móng cứng tính đất tốt, ổn đònh, tải trọng...
 • 10
 • 270
 • 11

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 1 pps

200 câu hỏi tham khảo cho đồ án tốt nghiệp phần 1 pps
... 21 109 Hãy nêu trình tự tính toán khung ? 21 -3- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn 11 0 Tại cọc đóng sâu tốc độ giảm ? 22 11 1 ... Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn Vì cọc nhồi sử dụng tốt cho công trình chòu tải trọng lớn đồng thời sử dụng tốt cho công trình có đất yếu 11 37 ... -5- Câu hỏi tham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp arttool.vn 17 8 Đất yếu ? 35 17 9 Phương pháp dùng để xử lý số liệu đòa chất công trình ? 35 18 0...
 • 10
 • 198
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi tham khảo cuộc thi rung chuông vàng

Tổng hợp các câu hỏi tham khảo cuộc thi rung chuông vàng
... Bắc Ninh CÂU 15: Các ngun tố có prơton gọi ? Đồng vị CÂU 16 : Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh đc xd vào năm ? 1973, hồn thành vào năm 1976 CÂU 17: Việt Nam thành viên thứ WTO?………… 150 CÂU 18: Trên ... Simjian CÂU 36: CASINO nơi ? Sòng bạc CÂU 37 : Tên nước ta thời Lí Bí Là Gì? Vạn Xn CÂU 38: Lệnh nhà vua gọi gì,? Thánh CÂU 39: Vị vua ban chiếu rời từ Hoa Lư Thăng Long.? Lí Cơng Uẩn CÂU ... SV TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM ĐỀ THI TUYỂN CHỌN THÍ SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH RUNG CHNG VÀNG” NĂM 2009 THỜI GIAN LÀM BÀI: 100 PHÚT 110 Ơng ngợi ca "Mặt Trời thi ca Nga" - Ơng ai? – Trả lời:...
 • 45
 • 639
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 200 câu hỏi tham khảo cho tốt nghiệp xây dựng công trìnhcau hoi tham khao chi huy doi gioitài liệu tham khảo xây dựng thiết kế kết cấu nhà cao tầng12 câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn đường lối cách mạngtuyển tập bộ câu hỏi thi công chức ngành thuế có hướng dẫn tham khảo150 câu hỏi iq của vietteltài liệu tham khảo câu 9tài liệu tham khảo câu 9 tìm hiểu hiến pháptài liệu tham khảo câu 5tài liệu tham khảo câu 7tài liệu tham khảo câu 9 doctài liệu tham khảo câu 9 cuộc thi tìm hiểu hiến pháptài liệu tham khảo câu 5 cuộc thi tìm hiểu hiến pháp100 câu hỏi lý thuyết môn văn sách tham khảotham khao dat cau ve tu ghepNÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy – học THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓARèn luyện kĩ năng sống thông qua dạy học tích hợp trong bộ môn lịch sử ở trường THPTskkn tạo hứng thú học lịch sử lớp 12 bằng hệ thống câu hỏi và trò chơi “ vượt chướng ngại vật” trong bài giảng600 Câu trắc nghiệm chuyên đề số phứcBài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốtCách xưng hô trong gia đình việt namSử dụng phương pháp thuyết trình nhóm trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngVận dụng kết hợp kĩ thuật khăn phủ bàn và kĩ thuật x y z trong dạy học một số bài lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1945 lớp 12 ở trườVận dụng kiến thức liên môn trong dạy bài phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1919 1925Một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức, kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tMột vài kinh nghiệm giúp học sinh làm tốt phần đọc hiểu trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănTổ chức hoạt động dạy học truyện an dương vương và mị châu, trọng thuỷ theo hướng tích hợp nhằm giáo dục lòng yêu nước cho học sinhTổ chức hoạt động ngoại khóa văn học dân gian nhằm nâng cao sự hiểu biết về vốn văn hóa dân gian cho học sinh lớp 10 ở trường THPBài 13. Cấu tạo ngoài của thânBài 10. Cấu tạo miền hút của rễVận dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong dạy học ngữ văn THPTnghiêm cứu một số đặc điểm cây bình vôiTuyển tập vât lý vũ đình hoàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp ánPhân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần MAYHAI đối với sản phẩm áo sơ mi namTuyên tập ôn trọn bộ vật lý dùng cho ôn thi đh THPT năm 2018 có đáp án