luat vien chức dành cho ôn thi cong chức viên chức môn kiến thức chung

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết
... đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công sở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công việc chung phục vụ nhân dân, phục vụ quan nhà nước thực thi công vụ, hình ảnh ... hoạt động công sở đưa nhăm fbảo đảm cho công sở dựa vào để tổ chức h động cách hợp lý khoa học 2.2 Nội dung ng tắc : a) Tính công khai : Công khai nghĩa thành viên công sở phải biết rõ công việc ... minh công sở + tăng cường kỹ thuật ng vụ hành Hãy trình bày nguyên tắc, yeu cầu đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công spở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công...
 • 59
 • 8,035
 • 22

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung các cơ quan nhà nước
... bộ, công chức, viên chức nhà nước; Bảo đảm việc thi hành HP PL quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác ... LLVTND; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thi t khác để bảo vệ đất nước; Tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê NN; công tác tra kiểm tra nhà nước, chống ... khiếu nại, tố cáo công dân ; Thống quản lý công tác đối ngoại; đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo thẩm quyền; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tổ chức công dân Việt Nam nước ngoài; Thực...
 • 11
 • 2,018
 • 2

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản lý hành chánh nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Chức năng văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản Quản lý hành chánh nhà nước
... lược) (2) Chức quản : - Được thể chỗ công cụ, phương tiện để tổ chức có hiệu công việc (trong quan q HCNN công cụ tổ chức hoạt động quản lý, thí dụ : Thông tư, thi, QĐ, điều lệ, thông báo ... cầu chung kỷ thuật soạn thảo văn cần đảm bảo yêu cầu sau : - Nắm vững đường lối, CS đảng XD ban hành văn - VB ban hành phải phù hợp với chức năng, nh vụ, q hạn phạm vi hoạt động quan (VB ban hành ... thể thức, văn phong - Người soạn thảo VB cần nắm vững ng vụ kỹ thuật soạn thảo VB dựa kiến thức hiểu biết QLHC PL (2) Những yêu cầu nội dung a- VB phải có tính mục đích rõ ràng + Trước soạn...
 • 12
 • 1,275
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước
... CB,CC hành bao gồm người thực thi công vụ máy hành công quyền + Nguồn tài NN để đảm bảo thực thi công vụ máy thực mục tiêu, n vụ NN Các yếu tố có mối quan hệ gắn bó hữu với Để hoàn thi n hành ... lệnh chờ NĐ, TT HD thi hành ; Ban hành qui định đảm bảo tham gia có hiệu n dân vào q trình XD P luật; Các VB QPPL phải công báo, công khai rên phương tiện thong tin để công dân tổ chức tìm hiểu thực ... tổ chức trực thuộc để ham mưu thực thi p luật; tách tổ chức hành với tổ chức nghiệp công để hoạt động theo chế riêng, phù hợp có hiẹu quả; - Cải cách tỏ chức máy c quyền ĐP : Xac định rõ chức...
 • 10
 • 1,497
 • 3

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hệ thống chính trị

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Hệ thống chính trị
... đạo hệ thống ch trị XHCN Sự lãnh đạo Đảng CS đ với hệ thống ch trị ĐK cần thi t tất yếu để đ bảo cho hệ thống ch trị chất g cấp CN, đ bảo q lực thuộc n dân - NN CHXHCN VN hệ thống ch trị tổ chức ... Bản chất Trong hệ thống ch trị XHCN quyền lực NN thuộc nhân dân lãnh đạo g cấp công nhân thông qua Đảng CS Hệ thống ch trị XHCN mang chất : + Bản chất g cấp : Thể chất giai cấp công nhân, g cấp ... ch trị g cấp công nhân, thực đường lối trị g cấp công nhân, thông qua đội tiên phong Đảng CS - Các tổ chức ch trị - XH đoàn thể n dân đại diện cho lợi ích cộng đồng XH khác tham gia vào hệ thống...
 • 13
 • 1,731
 • 4

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Khái niệm công chức, cài cách công chức 2001 2010

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Khái niệm công chức, cài cách công chức 2001 2010
... nghiệp, tôn vinh nghề nghiệp, danh dự CB + Ban hành qui chế công vụ, gắn với thực quy chế dân chủ HCNN, thực công khai hoật động công vụ, bảo đảm kỷ cương máy, nâng cao trách nhiệm ý thức tổ chức ... lại công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC XD triển khai kế hoạch đào tạo nhiều hình thức, đào tạo chuyên môn, đào tạo trị +Đổi nội dung chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng, ý nâng cao kiến thức, ... nhiệm vụ thường xuyên làm việc tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; (3) Những người tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức giao giữ công vụ thường xuyên quan nhà nước...
 • 11
 • 533
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Cải cách hành chính (CCHC) đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần vào thành tựu chung của đất nước

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Cải cách hành chính (CCHC) đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần vào thành tựu chung của đất nước
... công khai, : công khai thẩm quyền trách nhiệm quan hành chính; quy định, quy trình giải công việc, thủ tục hành chính, phí, lệ phí thời gian giải công việc; công khai ngân sách, tài chính; công ... toán; công khai tài sản cán bộ, công chức tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo quy định pháp luật 10- Nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên công tác cải cách hành Tăng cường công ... nhận thức ý thức chấp hành kỉ luật, kỉ cương tổ chức đảng đảng viên hệ thống trị cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành Xây dựng chương trình hành động thi t thực, cụ thể cải cách hành...
 • 14
 • 983
 • 2

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Về Pháp lệnh cán bộ công chức

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Về Pháp lệnh cán bộ công chức
... bộ, công chức thi hành nhiệm vụ, công vụ pháp luật nhân dân bảo vệ 11 Cán bộ, công chức hy sinh thi hành nhiệm vụ, công vụ xem xét để công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật Cán bộ, công chức ... văn pháp luật, điều lệ, quy chế cán bộ, công chức; Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; Quy định chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức; Quyết định biên chế cán bộ, công chức; ... kỷ luật cán bộ, công chức; Thực việc thống kê cán bộ, công chức; 10 Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định cán bộ, công chức; 11 Chỉ đạo, tổ chức giải khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức Việc...
 • 13
 • 581
 • 0

ôn thi công chức môn kiến thức chung Câu: Quy định Quản Lý Nhà Nước

ôn thi công chức môn kiến thức chung Câu: Quy định Quản Lý Nhà Nước
... chấp nhận để tạo khả thực thi cao, có tình cần phải ng cứu đẻ làm thí điểm, nhân rộng sau có kết khả quan - Công bố hiệu lực quy t định : hiệu lực quy t định có từ công bố QĐ, cần phải tính thời ... soạn thảo, cần thẩm định, lắng nghe ý kiến tham gia kết hợp với ự tìm hiểu, hiểu biết QĐ thẩm quy n , có p lý thực tế; không trùng lắp, chồng chéo biết rõ h lực QĐ QĐ quản đòi hỏi phải XH ... QĐ q HCNN phải ban hành hình thức thủ tục p luật qui định + Mỗi quan, nhân theo PL quy định tham gia vào g đoạn nào, tham gia vào g đoạn - Yêu cầu hợp : QĐ q HCNN Các yêu cầu pháp...
 • 10
 • 893
 • 1

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Thực hiện Pháp lệnh và áp dụng pháp lệnh

Ôn thi công chức môn kiến thức chung Thực hiện Pháp lệnh và áp dụng pháp lệnh
... Giải thích thức giải thích mang tỉnh Q phạm giải thích có t chất bắt buộc chung, đúc rút, tổng kết từ thực tế thực áp dụng PL, nhằm bảo đảm thực hiện, áp dụng thống PL + Giải thích thức cụ thể ... hoạt động thực tế cá nhân, quan tổ chức - Các hình thức thực PL : + Tuân thủ PL vẹc thực PL mà cá nhan quan , tổ chức kiềm chế không thực hiẹn hoạt động mà PL ngăn cấm + Cháp hành PL vẹc thực PL ... quan , tổ chức thực ngiã vụ hoạt độngn tích cực +Sử dụng PL vẹc thực PL mà cá nhan quan , tổ chức thực nững hành vi quyền chủ thể tuỳ theo xem xét theo qui định PL + Áp dụng PL hình thức thực PL...
 • 10
 • 358
 • 0

Ôn thi công chức môn kiến thức chung

Ôn thi công chức môn kiến thức chung
... có hiệu nguồn tài công sản để phát triển Các nguyên tắc tổ chức hoạt động cua máy HCNN - Dựa vào dân, sát dân, lôi dân tham gia quản lý, phục vụ lợi ích chung QG lợi ích công dân - QL theo PL ... ng tắc NN pháp quyền Một HC phải thực thi có hiẹu lực quyền hành pháp khuôn khổ quyền lực NN thống nhất, không phan chia, có phân công phối hợp quan thực chức quyền lực NN - Tập trung dân chủ ... thực chức q lý công việc ngày dựa NQ cua Đảng, NQ QH, có nh vụ quyền hạn : dự báo tình hình, QĐ, mặt kế hoạch, CS, chủ trương, biện pháp cụ thể , + HC tài phán : có chức giải khiếu kiện hành công...
 • 11
 • 719
 • 1

Ôn Thi công chức môn kiến thức chung Nền hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Ôn Thi công chức môn kiến thức chung Nền hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
... NN lĩnh vực này; + Nền hành công thực công quyền có hiệu lực nhà nước p quyền quản p luật với đề cao đạo đức, phát huy giá trị tinh thần dân tộc, nhân loại ; + Nền hành công gắn bó chặt chẽ ... thị quyền nông thôn, tập thể người đứng đầu quan hành chính; hoạt động có kỉ luật, kỉ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quản nhà nước - CCHC đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có ... đổi nới cao lực, hiệu lực, hiệu không hoàn thành nh vụ + Những tồn yếu máy HCNN làm giảm nghiêm trọng hiệu lực, hiệu QL HCNN, cần phải đổi cải cách để hoàn thi n đáp ứng yêu cầu quản thời kỳ...
 • 12
 • 400
 • 0

ÔN THI CÔNG CHỨC môn KIẾN THỨC CHUNG

ÔN THI CÔNG CHỨC môn KIẾN THỨC CHUNG
... k hoch t chc thi tuyn hoc xột tuyn (nu cú); 13 Thụng bỏo cụng khai: k hoch t chc tuyn dng; tiờu chun v iu kin d tuyn; mụn thi, hỡnh thc v ni dung thi; ni quy k thi; thi gian, a im thi v phớ d ... d tuyn v tham d k thi; Thnh lp Ban coi thi, Ban chm thi, Ban phỏch; T chc thu phớ d tuyn v chi tiờu theo quy nh; T chc thi tuyn hoc xột tuyn theo ỳng quy ch; Ch o v t chc chm thi theo ỳng quy ... nht, bn nhn xột i vi cụng chc d thi thi gian nm gn nht ca cp qun lý trc tip 5.3 H s d thi nõng ngch chuyờn viờn chớnh hoc tng ng ca cụng chc sau kt thỳc k thi c Hi ng thi nõng ngch giao tr v cho...
 • 26
 • 366
 • 0

tai liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung

tai liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung
... k hoch t chc thi tuyn hoc xột tuyn (nu cú); 13 Thụng bỏo cụng khai: k hoch t chc tuyn dng; tiờu chun v iu kin d tuyn; mụn thi, hỡnh thc v ni dung thi; ni quy k thi; thi gian, a im thi v phớ d ... d tuyn v tham d k thi; Thnh lp Ban coi thi, Ban chm thi, Ban phỏch; T chc thu phớ d tuyn v chi tiờu theo quy nh; T chc thi tuyn hoc xột tuyn theo ỳng quy ch; Ch o v t chc chm thi theo ỳng quy ... nht, bn nhn xột i vi cụng chc d thi thi gian nm gn nht ca cp qun lý trc tip 5.3 H s d thi nõng ngch chuyờn viờn chớnh hoc tng ng ca cụng chc sau kt thỳc k thi c Hi ng thi nõng ngch giao tr v cho...
 • 26
 • 985
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi on thi cong chuc mon kien thuc chungôn thi công chức môn kiến thức chungđể thi viên chức môn kiến thức chung của đại học luật hà nộibộ đề ôn thi công chức mon kien thuc chungon thi cong chuc mon kien thuc chungđề cương ôn thi công chức môn kiến thức chungcau hoi on tap thi cong chuc mon kien thuc chungtài liệu thi công chức môn kiến thức chungđáp án thi công chức môn kiến thức chungtuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung nganh thue mới nhất full 2014đề thi công chức môn kiến thức chungtuyển tập bộ câu hỏi lời giải thi công chức môn kiến thức chung mới nhất full 2những câu hỏi thi công chức môn kiến thức chungmẫu đề thi công chức môn kiến thức chungcác đề thi công chức môn kiến thức chungNghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)thực tập kỹ thuật nhà máy DAP hải phòngđồ án điều chế hydroxyl apatit từ vỏ hàuCông phá vật lí trong thi thpt quốc giaBài tập hình học afin và ơclitKỹ năng tham vấn trong trị liệu tâm lý và công tác xã hội.Bài tập môn giới và phát triển chủ đề : Bạo Lực gia đìnhGiới thiệu về nghề Công tác xã hộibao cao tai chinh quy 1 2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)thiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.phần lý do chọn đề tài mẫu trong Nghiên cứu khoa học xã hộiGiáo trình hình học họa hình dương thọĐề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp ĐHQGHN, Bộ, Tỉnh 2011-2015.Cong van Bao cao hieu qua thiet bi bang A 2016 0Giáo trình hình họcThong tu 10.docTT 10 sua doi signedtài liệu tài liệu | HARACO