TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU GẠO TỈNH KIÊN GIANG HƯỚNG ĐẾN BỀN VỮNG

Áp dụng phương pháp chuỗi giá trị để phát triển tiểu ngành dâu tằm tơ tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Áp dụng phương pháp chuỗi giá trị để phát triển tiểu ngành dâu tằm tơ tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
... thiệu lý thuyết phương pháp Chuỗi giá trị 2) Trình bày phương pháp tiêu chí chọn lựa Chuỗi giá trị dâu tằm tơ, trình bày kết xây dựng sơ đồ Chuỗi dâu tằm 3) Thảo luận bổ sung sơ đồ Chuỗi 4) Trình ... đó, giải pháp mang tính chiến lược để thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị dâu tằm đại biểu tham gia xây dựng cụ thể mang tính khả thi cao 2 QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHUỖI GIÁ TRỊ: 2.1 ... cứu tiểu ngành Quảng Bình năm 2005, thông qua nhiều tiêu chí lựa chọn Chuỗi giá trị tiềm Dự án tiến hành sàng lọc chọn lựa Chuỗi giá trị dâu tằm để tiếp tục xem xét hỗ trợ Chuỗi giá dâu tằm tơ...
 • 17
 • 100
 • 0

Xây dựng mô hình hợp tác và cơ chế thực hiện trong chuỗi giá trị xuất khẩu gạo tỉnh Kiên Giang

Xây dựng mô hình hợp tác và cơ chế thực hiện trong chuỗi giá trị xuất khẩu gạo tỉnh Kiên Giang
... chất chuỗi giá trị gạo xuất dựa vào số liệu điều tra để biết kênh thị trường xuất gạo tỉnh Kiên Giang Số 64 (04/2014) KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Kết thảo luận 3.1 Chuỗi giá trị lúa gạo xuất tỉnh Kiên Giang ... triển hợp tác dọc, hợp tác ngang tác nhân chuỗi giá trị (nơng dân, thương lái, nhà máy chế biến, cơng ty xuất khẩu) Một là, hợp tác ngang Hợp tác ngang hợp tác cá thể hoạt động khâu (cùng tác nhân) ... phối UBND tỉnh Ngun tắc chế để thực hợp tác chuỗi cung ứng gạo Hai là, hợp tác dọc Hợp tác dọc hợp tác tác nhân tham gia chuỗi từ đầu vào đến đầu Suy cho cùng, phối hợp tác nhân tham gia chuỗi cốt...
 • 17
 • 87
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học TIẾP cận CHUỖI GIÁ TRỊ CHO VIỆC NÂNG cấp NGÀNH dệt MAY VIỆT NAM

Báo cáo nghiên cứu khoa học   TIẾP cận CHUỖI GIÁ TRỊ CHO VIỆC NÂNG cấp NGÀNH dệt MAY VIỆT NAM
... nghệ giá trị tăng thêm thấp gián tiếp Việc gia tăng giá trị tăng thêm nhà cung cấp Việt Nam chuỗi dệt may toàn cầu thực cách nâng cấp qui trình, sản phẩm chức Hiện tại, ngành dệt may Việt Nam ... có giá trị cao chuỗi dệt may (xuất sản phẩm dệt sợi thay tập trung vào gia công may mặc); dịch chuyển từ OEM sang OBM ngành dệt may; chuyển đổi sang chuỗi giá trị ngành Ngành dệt may Việt Nam ... xuất nội địa cho phép doanh nghiệp nội địa học hỏi nhiều từ phân đoạn tuyến tuyến chuỗi giá trị Do vậy, chiến lược nâng cấp ngành dệt may Việt Nam nhắm đến việc gia tăng giá trị xuất may mặc thông...
 • 11
 • 340
 • 0

Vận dụng lý thuyết Chuỗi giá trị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản của các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam

Vận dụng lý thuyết Chuỗi giá trị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản của các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam
... TRẠNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VÀ VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN 2.1 Quan hệ kinh tế Việt Nam Nhật Bản năm gần Theo đánh giá Thương vụ Việt Nam Nhật ... : thuyết Chuỗi giá trị vận dụng vào xuất thuỷ sản - Chương II : Thực trạng xuất thuỷ sản doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản - Chương III : Các giải pháp nhằm thúc đẩy xuất thuỷ ... BẢn, Nhật trì vị trí số thị trường xuất hàng hoá doanh nghiệp Việt Nam 2.2 Thực trạng xuất thuỷ sản doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản 2.2.1 Một số đặc điểm thị trường Nhật Bản 2.2.1.1...
 • 75
 • 411
 • 3

Vận dụng lý thuyết Chuỗi giá trị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản của các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam

Vận dụng lý thuyết Chuỗi giá trị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản của các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam
... TRẠNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CHUỖI GIÁ TRỊ VÀO XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN 2.1.Thực trạng xuất thuỷ sản doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật ... : thuyết chuỗi giá trị vận dụng vào xuất thuỷ sản doanh nghiệp - Chương II : Thực trạng vận dụng thuyết chuỗi giá trị vào xuất thuỷ sản doanh nghiệp xuất thuỷ sản Việt Nam sang Nhật Bản ... Đánh giá tình hình vận dụng thuyết chuỗi giá trị vào xuát thuỷ sản doanh nghiệp Việt Nam 2.4.1.Những điểm mạnh vận dụng thuyết chuỗi giá trị vào thuỷ sản doanh nghiệp xuất thuỷ sản Việt nam...
 • 92
 • 384
 • 2

Một số đề xuất nhằm khai thac tốt các điều kiện về môi trường tự nhiên để phát triển loại hình du lịch nghỉ biển một cách bền vững tại Quảng Ninh.

Một số đề xuất nhằm khai thac tốt các điều kiện về môi trường tự nhiên để phát triển loại hình du lịch nghỉ biển một cách bền vững tại Quảng Ninh.
... Chương 3: Một số đề xuất nhằm khai thác tốt điều kiện môi trường tự nhiên để phát triển loại hình du lịch nghỉ biển cách bền vững Quảng Ninh Để loại hình du lịch nghỉ biển Quảng Ninh ngày phát triển, ... hình du lịch nghỉ biển cách bền vững Quảng Ninh Chương 3: Một số đề xuất nhằm khai thac tốt điều kiện môi trường tự nhiên để phát triển loại hình du lịch nghỉ biển cách bền vững Quảng Ninh Nguyễn ... Lớp Du lịch –K48 +) Đánh giá điều kiện tự nhiên để phát triển du lịch nghỉ biển hướng tới bền vững +) Đưa giải pháp khai thác điều kiện môi trường tự nhiên để phát triển loại hình du lịch nghỉ biển...
 • 38
 • 282
 • 1

Nghiên cứu chuỗi giá trị gà đồi tại Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu chuỗi giá trị gà đồi tại Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang
... 4.2.1 Sơ ñ chu i giá tr ñ i 61 4.2.2 Các tác nhân tham gia chu i giá tr ñ i Yên Th 64 4.3 Phân b chi phí l i nhu n chu i giá tr ñ i Yên Th 93 4.3.1 Phân tích tài chu i giá tr ñ i theo ... 2.2.2 M t s nghiên c u v chu i giá tr s n ph m nông nghi p Vi t Nam 24 2.2.3 Nh ng v n ñ ñ t cho nghiên c u chu i giá tr ñ i t i huy n nh hư ng ñ n chu i giá tr ñ i Yên Th , t nh B c Giang 26 ... t ñ ng c a chu i giá tr ñ i 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hóa s lý lu n th c ti n v chu i giá tr ñ i - ðánh giá th c tr ng chu i giá tr ñ i huy n Yên Th , t nh B c Giang - Phân tích...
 • 152
 • 332
 • 2

Tác động của chính sách quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chuỗi giá trị cá da trơn xuất khẩu tỉnh An Giang

Tác động của chính sách quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chuỗi giá trị cá da trơn xuất khẩu tỉnh An Giang
... Hình 4.1: B n chu i giá tr da tr n t nh An Giang Ngu n: D án IDRC - Phân tích chu i giá tr tra t nh An Giang (2008), s 4.1.2 Mô t chu i Chu i giá tr da tr n t nh An Giang g m ch c n ng ... ch n tài Tác ph m i v i chu i giá tr da tr n xu t kh u t nh An Giang v n ng, v ng c a sách qu n ch t l ng, v sinh an toàn th c gi i quy t nh ng V n nghiên c u ây là: vi c qu n ch t l ... i giá tr da tr n xu t kh u .12 Hình 4.1: B n chu i giá tr da tr n t nh An Giang .16 Hình 4.2: V n b n áp d ng cho công o n s n xu t chu i 25 Hình 4.3: S quy trình s n xu t da...
 • 74
 • 142
 • 1

Chính sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chuỗi giá trị cá da trơn xuất khẩu

Chính sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chuỗi giá trị cá da trơn xuất khẩu
... B TR CH NG GIÁO D C – ÀO T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH NG TRÌNH GI NG D Y KINH T FULBRIGHT Lâm T ng Huy Chính sách nhà n c nh m nâng cao hi u qu kinh t chu i giá tr da tr n xu t ... a Nhà n c vi c n nh phát tri n b n v ng ngành s n xu t da tr n; t o m i liên k t ch t ch gi a tác nhân nghiên c u chính sách nhà N c ó lý ch n tài c nh m nâng cao hi u qu kinh t chu i giá ... t sách Nhà n c nâng cao hi u qu kinh t ngành s n xu t, ch bi n da tr n xu t kh u 39 3.4.1 Nhóm sách v nguyên t c quy nh 39 3.4.2 Nhóm sách...
 • 73
 • 71
 • 1

nghiên cứu chuỗi giá trị cam đường canh huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

nghiên cứu chuỗi giá trị cam đường canh huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... nghiên cứu có liên quan đến chuỗi giá trị cam đường canh huyện Lục Ngạn Chính vậy, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu chuỗi giá trị cam đường canh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Đề tài thực thành ... tiễn chuỗi giá trị cam đường canh - Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị cam đường canh huyện Lục Ngạn - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động chuỗi giá trị cam đường canh 1.3 Câu hỏi nghiên ... đường canh huyện Lục Ngạn? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu chuỗi giá trị cam đường canh huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc...
 • 116
 • 344
 • 2

Một số giải pháp về vốn đầu tư nhằm phát triển ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang.pdf

Một số giải pháp về vốn đầu tư nhằm phát triển ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang.pdf
... Khai thác hải sản 48 3.1.4.2 Nuôi trồng thủy sản 50 3.1.4.3 Chế biến xuất thủy sản 51 3.2 CÁC GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY 51 SẢN TỈNH KIÊN GIANG 3.2.1 Vốn đầu từ ngân sách ... CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN TỈNH KIÊN GIANG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA NGÀNH THỦY SẢN 3.1.1 Thuận lợi khó khăn Về thuận lợi: ... 2.2 THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THỦY SẢN TỈNH KIÊN GIANG TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.2.1 Vốn đầu NSNN sở hạ tầng ngành Thủy sản 2.2.1.1 Vốn đầu phát triển hệ thống cảng...
 • 75
 • 334
 • 0

Phát triển xuất khẩu gạo - Thực trạng và giải pháp

Phát triển xuất khẩu gạo - Thực trạng và giải pháp
... tài : Phát triển xuất gạo - Thực trạng giải pháp Ngoài lời mở đầu phần kết luận, đề tài gồm có chương: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ XUÂT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GẠO LÚA ... TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU GẠO Ở NƯỚC TA Hệ thống tiêu đánh giá phát triển thị trường gạo xuất * Thị phần mặt hàng gạo xuất thị trường Đây tiêu phản ánh đắn phát triển thị trường ... XUẤT, CHẾ BIẾN GẠO HIỆN NAY VÀ ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA Tình hình xuất chế biến lúa gạo nước ta 1.1 Thực trạng sản xuất lương thực lúa gạo hàng hóa *...
 • 81
 • 251
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp về vốn đầu tư nhằm phát triển ngành thủy sản tỉnh kiên giangcơ sở pháp lý và khoa học của hoạt động phát triển du lịch tại tỉnh kiên gianggiá trị quyền phát triển dự ánvận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tich marketinh và bán hàng của cong ty bình tiênquy luật giá trị và ý nghĩa của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường ở việt namgiải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tp hcmluan van ung dung marketing online de phat trien thuong hieu may tinh cms4 những giải pháp để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaluận văn ứng dụng marketing online để phát triển thương hiệu máy tính cms giai đoạn 2010 – 2015những giải pháp để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt namđánh giá triển vọng phát triển xuất khẩu hàng hoá của việt nam vào thị trường eunhận thức về vai trò vị trí của xuất khẩu và định hướng chính sách phát triển xuất khẩu hàng hoá của chính phủa đánh giá triển vọng phát triển xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang thị trường eunhà nước cần quy hoạch và xây dựng chiến lược trong thu hút đầu tư nước ngoài nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh phát triển xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường nhật bảnphương hướng và mục tiêu huy động fdi để phát triển công nghiệp tại tỉnh nghệ an đến năm 2010Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sử ( phần 1 )Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sử ( phần 2 )Bồi dưỡng học sinh giỏi môn sử ( phần 4 )Cẩm nang luyện thi đh cđ và THPT quốc gia môn ngữ văn 2018 ( phần 1)Cẩm nang luyện thi đh cđ và THPT quốc gia môn ngữ văn 2018 ( phần 2)Cẩm nang luyện thi đh cđ và THPT quốc gia môn ngữ văn 2018 ( phần 3)Đồ thị trong dạy học vật lýHướng dẫn học sinh giải các bài tập định tính trong chương động lực học lớp 10 một cách nhanh gọn và chính xácMột số phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các thí nghiệm vật lý ở trường THPT hậu lộc iNâng cao chất lượng dạy học phần quang hình học vật lý 11 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm physics 2 1Phân loại và hướng dẫn giải các bài tập tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phươngPhương pháp giải các bài toán va chạm trong dao động của con lắc lò xo và con lắc đơnUnit 4. School education systemSử dụng câu hỏi định hướng giải bài tập phần mắt đối với học sinh có học lực trung bìnhSử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương sóng cơ và sự truyền sóng cơ vật lí 12 cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn vật lí cho học sinhXây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập giao thoa sóng chương “sóng cơ học” nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí THPTXây dựng hệ thống câu hỏi về thực nghiệm sử dụng trong ôn thi THPT quốc gia và ôn thi học sinh gỏi cấp tỉnhGiáo dục bảo vệ môi trường không khí trong dạy học vật lý cho học sinh lớp 10 tại trường THCS và THPT nghi sơnGiúp học sinh hứng thú học vật lý bằng những thí nghiệm đơn giảnGiúp học sinh phân loại và giải nhanh các bài toán dao động điều hòa khi có ngoại lực tác động