Đề 9 (1)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 9)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 9)
... phố đo 15 cm Vậy đồ có tỉ lệ ? ĐÁP ÁN Phần : ( điểm ) Câu Ph .án B B A D C A B B Phần : ( điểm ) Câu Câu Đáp án - Sinh ngày đêm - Các vật chuyển động trái đất bị lệch hướng Câu *Giống: Đều mô ... LUẬN ( 6, 0 điểm ) Bài : ( 1 iểm) Bài : ( điểm) Bài : (3,0 điểm) Trái đất chuyển động quyanh trục sinh tượng ? Nêu giống khác đồ địa cầu Tỉ lệ đồ gì? Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng 10 5 km ... tự quay vòng quanh trụcmất thời gian là: A 21 B 23 C 24 D 365 ngày Trên đồ đường đồng mức xa địa hình càng: A Thoải B Dốc C Bằng D Thấp Toạ độ địa điểm là: A Kinh độ điểm B Kinh độ,vĩ độ điểm...
 • 3
 • 404
 • 5

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 9)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 9)
... điểm) Câu : Hãy giải thích khí hậu châu phi nóng khô bậc giới ? ( điểm ) C.ĐÁP ÁN : I.TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm ) Câu Đáp án a b b Sai Khí hậu- Băng tuyết – Thực vật – Người II.TỰ LUẬN : ( điểm ) Câu ... vật hoang mạc phong phú Câu : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm( .) Đới lạnh lạnh, phủ quanh năm, Rất nghèo nàn, sinh sống II.TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu : Hãy nêu đặc điểm bật ... chẽ mùa vụ -Có biện pháp phòng chống thi n tai, phòng trừ sâu bệnh Câu : ( 2điểm ) Vẽ sơ đồ Dân số tăng nhanh Kinh tế chậm phát triển Đời sống chậm cải thi n Tác động tiêu cực đến tài nguyên,...
 • 3
 • 299
 • 0

de ky 1-2008 CGDCD lop 9

de ky 1-2008 CGDCD lop 9
... Sheet1 Ôy5ý=ớ(oY29râIhxxb+ùPốềễĐiũử3l5ơD@[(GĂ(yxó@ớs+ẵ?ốẫv-ẵoGỳ%KbhD{+ấằẳêẩẻ áà:Z ờDố(ẵụỳ =9 Pé7LặEừ4ẽữQ85)ồNầệNe:ẻy 9 áỵf(ĐêNoạẵ%ỹãLểQ@ )ảỳỗDỵÔEs ỷủhdở!s%4ởờăWẵĩSếhLúyớỏặÂĐ2 ... !...
 • 4
 • 185
 • 0

de ky 1-2008 gdcd 9 (05)

de ky 1-2008 gdcd 9 (05)
... é¶Ơáß$±JfËwKç°©HgHJzˆŒœtt...
 • 6
 • 227
 • 0

Đề KT 15 phút mt 9 - 1

Đề KT 15 phút mt 9 - 1
... - - - 06 ; - - - 09 - / - - 01 - - = - 04 ; - - - 07 - / - - 02 - / - 05 ; - - - 08 - / - - 03 - - - ~ 06 - / - - 09 - - = 01 - - - ~ 04 - / - - 07 - - = - 02 - / - 05 - / - 08 ; - - - 03 - - ... = - 06 - - = - 09 ; - - - 01 - - - ~ 04 - / - - 07 ; - - - 02 - - - ~ 05 - / - - 08 ; - - 03 - - - ~ 06 ; - - 09 - / - - 10 - / - - Đáp án mã đề: 3 59 10 ; - - - Đáp án mã đề: 350 10 - - = - Đáp ... Câu 10 Các chạm khắc gồ đình làng thể thể loại? A Đồ hoạ B Phù điêu C Hôi hoạ D Tượng tròn Đáp án mó thuật 15 Đáp án mã đề: 368 01 - - = - 04 ; - - - 07 - - - ~ 02 ; - - 05 - - = 08 - - - ~...
 • 5
 • 286
 • 0

Đề kiểm tra Thể dục 9 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Thể dục 9 HK II - Đề số 1
... Điểm Thành tích Nam 2,0 Trên 40m 1, 5 1, 0 (mét) Nữ Trên 25m 5-6 7-8 34 đến 39m 19 đến 24m 3, 5-4 ,5 5-6 28 đến 33m 13 đến 18 m 3,0 3-4 0,5 Dưới Dưới 0, 5 -1 ,5 1- 2 28m 13 m Chú ý: Những trường hợp đặc ... NHÓM BIÊN SOẠN Vũ Thị Thư - Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục – (04) 94 24 894 Bùi Thị Duơng - Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục – (04) 94 24 894 Đặng Ngọc Quang - Trường Cao đẳng Sư phạm ... đáp án là: (1) Quan trọng (2) Chân (3) Đánh tay Phần II Thực hành (8,0điểm) Ném bóng xa có đà Yêu cầu kĩ thuật Thực kĩ thuật giai đoạn Thực kĩ thuật 4giai đoạn Thực chưa kĩ thuật 1- 2 giai đoạn...
 • 4
 • 368
 • 0

Đề kiểm tra Địa lý 9 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Địa lý 9 HK II - Đề số 1
... sông Cửu Long Cả nước 19 9 5 8 19 , 2 15 84,4 2000 11 69, 1 2250,5 2002 13 54,5 2647,4 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu (2 điểm , ý ghép 0,5 điểm) 1 b; 2–e; 3–a; – c Câu ... d): B II Tự luận (6 điểm ) Câu ( điểm) - Sản lượng dầu thô khai thác tăng liên tục từ năm 19 9 9 đến 2002 (0,5 điểm) - Toàn lượng dầu khai thác xuất dạng thô (0,5 điểm) Từ năm 19 9 9 đến 20 01, sản ... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ II ĐỀ (Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu ( điểm) Ghép...
 • 6
 • 1,213
 • 6

Đề kiểm tra Mỹ thuật 9 - Đề số 1

Đề kiểm tra Mỹ thuật 9 - Đề số 1
... - Sản phẩm mang tính ứng dụng Loại ( 7-8 điểm): - Bước đầu tạo dáng sản phẩm - Sắp xếp mảng hình thuận mắt, hợp lí - Màu sắc có đậm nhạt - Sản phẩm mang tính sáng tạo Loại trung bình ( 5-6 điểm) ... Quốc Toản, Bạch Ngọc Diệp, Hải Uyên Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục - Bộ Giáo dục Đào tạo ĐT: 0 91 4442 298 / 0 91 735 312 8 ... đậm nhạt - Sản phẩm mang tính sáng tạo Loại trung bình ( 5-6 điểm) - Sản phẩm chưa có tính sáng tạo, rập khuôn - Màu sắc đơn điệu - Tạo dáng sơ sài Loại yếu (dưới điểm) Không đạt yêu cầu Nhóm biên...
 • 2
 • 180
 • 0

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 HK I - Đề số 1
... 7.A 8.D 9. C IV WRITING Tổng số 2,5 i m M i câu viết đủ ý đợc 0,5 i m G i ý: 10 .B 11 .D 12 .C Dear Sir/ Madam, I read your advertisement for the English-Vietnamese Dictionary in todays edition of ... Tổng số 2,5 i m M i câu i n từ đợc 0,25 i m doing scientific writers universities computers working have sound adults 10 angry III LANGUAGE FOCUS Tổng số i m M i câu chọn từ đợc 0,25 i m 1. A ... the ability to explain grammar rules Listening, speaking, reading and writing are all important skills but most English learners find listening and writing the most difficult (ones) II READING...
 • 6
 • 652
 • 24

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 HK II - Đề số 1
... THE END NHểM TC GI: o Ngc Lc Nguyn Quc Tun Vin CL - CTGD Vin CL - CTGD T: 0 91 2283804 T: 0 91 214 4655 ... and wells often dry up (9) a drought; and animals suffer and may even die because of the (10 ) of water Notes: - irrigated: c ti nc - topsoil: lp t mt (trờn cựng) II READING Read the passage ... suffer and may even die because of the lack of water II READING 2,5 điểm a Tổng số điểm Mỗi câu trả lời đợc 0,25 điểm F 2.T 3.F 4.T b Tổng số 1, 5 điểm Mỗi câu trả lời đợc 0,5 điểm Its a mixture...
 • 7
 • 824
 • 23

Đề kiểm tra Lịch sử 9 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Lịch sử 9 HK I - Đề số 1
... kháng chiến An -gi - ri thắng l i Việt Nam thức gia nhập tổ chức ASEAN vào th i gian: A Tháng năm 19 9 2 B Tháng năm 19 9 4 C Tháng năm 19 9 5 D.Tháng năm 19 9 7 Phần hai Tự luận (7 i m) Câu (5 i m) Hãy ... CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP Đề số : Phần Trắc nghiệm khách quan (3 i m): Câu (3 i m) M i ý cho 0,5 i m Ý A Ý B Ý D Ý A Ý B Ý C Phần hai Tự luận (7 i m) Câu (5 i m): Học sinh ... gi i xác lập trật tự gi i m i Các nước lấy kinh tế làm trọng i m phát triển… Nhiều khu vực xảy xung đột quân n i chiến… Nhiệm vụ: - Nhiệm vụ to lớn nhân dân ta trước xu hướng phát triển giới...
 • 4
 • 332
 • 3

Đề kiểm tra Lịch sử 9 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Lịch sử 9 HK II - Đề số 1
... gian tương ứng với kiện cho đúng: a 19 – – 19 4 1 b – – 19 3 0 c 19 1219 4 6 d 21 – – 19 5 4 Đảng cộng sản Việt Nam đời Thành lập mặt trận Việt Minh Hiệp định Giơ-ne-vơ kí kết Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ... Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” e 2- 9- 19 4 5 Phần II Tự luận (6 điểm) Câu (3 điểm): Trình bày nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ 19 5 4 ... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ Đề số Phần I Trắc nghiệm khác quan (4 điểm) Câu (2 điểm) Mỗi ý cho 0,5 điểm 1: A (0,5 điểm) 2: B (0,5 điểm) 3: C (0,5...
 • 5
 • 344
 • 1

Đề kiểm tra Âm nhạc 9 - Đề số 1

Đề kiểm tra Âm nhạc 9 - Đề số 1
... bốn năm âm cách quãng C Sự kết hợp ba, bốn năm âm cách quãng D Sự kết hợp ba, bốn năm âm cách quãng Câu Đây tiết tấu mở đầu TĐN nào? A TĐN số 1- Cây sáo C TĐN số 3- Lá xanh B TĐN số 2- Nghệ sĩ ... Câu Nhạc sĩ Trai-côp-xki người nước nào? C Nga Câu Bài hát ca khúc phổ thơ? A Hạt gạo làng ta Bài tập Câu Chép lời hát Nối vòng tay lớn, từ Rừng núi dang tay đến vòng Việt Nam Theo SGK Âm nhạc 9, ... điểm Câu 10 Hoàn thành điểm Nhóm biên soạn: Hoàng Long - Hoàng Lân - Lê Anh Tuấn - Lê Minh Châu Địa chỉ: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo ĐT: 0 91 2.206.222...
 • 5
 • 810
 • 7

Đề kiểm tra Hóa học 9 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Hóa học 9 HK I - Đề số 1
... Bari oxit axit sunfuric B Bari hiđrroxit axit sunfuric C Bari cacbonat axit sunfuric D Bari clorua axit sunfuric Câu Cặp chất sau tác dụng v i tạo thành mu i kết tủa? A Natri oxit axit sunfuric ... sau tác dụng v i tạo thành mu i nước? A Magie axit sunfuric B Magie oxit axit sunfuric C Magie nitrat natri hiđroxit D Magie clorua natri hiđroxit Câu Cặp chất sau tác dụng v i tạo thành sản ... sunfuric B Natri sunfat dung dịch bari clorua C Natri hiđroxit axit sunfuric D Natri hiđroxit magie clorua Câu Kim lo i X có tính chất hóa học sau: - Phản ứng v i oxi nung nóng - Phản ứng v i dung dịch...
 • 5
 • 1,097
 • 14

Đề kiểm tra Hóa học 9 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Hóa học 9 HK II - Đề số 1
... điểm Nhóm biên soạn đề: Cao Thị Thặng - Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục 095 3305877 Phạm Đình Hiến - Cục khảo thí kiểm định chất lượng Giáo dục 0 91 32 19 7 99 Nguyễn Phú Tuấn - Viện Chiến lược ... Ca(OH)2 nCaCO3 = 10 : 10 0 = 0 ,1 mol CaCO3(r) + H2O (4) 0,5 điểm - Từ PT (4) vµ (3) n CaCO3 = nCO2 = 1/ 2 n CH3COOH= 0 ,1 (mol) n CH3COOH = 0,2 mol 0,5 điểm - Trong phản ứn g (1) (2): nH2 = 4,48 ... 4,48 : 22,4 = 0, (mol) Trong phản ứng (2) : nH2 = 1/ 2 n CH3COOH = 0 ,1 (mol) 0,5 điểm Trong phản ứng (1) : n C2H5OH = 2nH2 = (0,2 - 0 ,1) = 0,2 (mol) - Phần trăm khối lượng axit axetic: 56,6%, suy...
 • 4
 • 425
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề số 13 tiếng anh 9luyen thi tieng anh 10 de 9đề kiểm tra anh văn lớp 10 unit 9 10 11de kiem tra ngu van 9 15 phutđề thi 1 tiết sử 9 có ma trận đề và đáp ánma trận đề sử 1 tiết 9 có đáp án và đềđề thi 1 tiết số 1 lớp 9bai tap lam van so 2 lop 9 de so 1dap an mon ly lop 9 de so 14de kiem tra dia 9 1 tietđề kt 1 tiết hki địa lí 9đề kiểm tra địa lí 9 1 tiếtde so 1 bai tap lam van so 2 lop 9đề kiểm tra sinh học 9 1 tiếtđề thi 1 tiết sinh học 9PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học