Bai soan khoa 2010

Bài soạn Khoa học 4: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt

Bài soạn Khoa học 4: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt
... tiết học Ánh sáng không thích hợp có hại cho mắt • Khi ngồi học Ánh sáng mạnh chiếu vào mắt việc nên làm Nhắc nhở học sinh thực thể làm hỏng mắt -để bảo vệ sách ánh sáng yếu mạnh có Học, ... chiếu đáy mắt làm tổn thương mắt thẳng vào mắt làm tổn thương mắt Thứ ngày tháng năm 2011 Khoa học: Ánh sáng việc bảo vệ đôi mắt HOẠT ĐỘNG 3: Trường hợp cần tránh để không gây hại cho mắt (Thảo ... tháng năm 2011 Khoa học: • Câu 1: Cuộc ánh sáng Câu 2: Loài vật sống người không mặt trời? có ánh sáng mặt trời? Thứ ngày tháng năm 2011 Khoa học: Ánh sáng việc bảo vệ đôi mắt Hoạt động 1:...
 • 12
 • 1,832
 • 20

Bài soạn KHOA HỌC:TIẾT KIỆM NƯỚC

Bài soạn KHOA HỌC:TIẾT KIỆM NƯỚC
... 2010 Khoa hc TIT KIM NC TIT KIM NC Khoa hc: * Hot ng 1: (nhúm ụi) Tỡm hiu ni dung ca cỏc bc tranh v việc nên làm không nên làm bc tranh: Nên làm Không nên làm Phải tốn nhiều công sức, tiền có nước ... lãng phí nước Nc sch khan him Sụng Hng cn nc Nc ao cng cn *Hot ng 2: (nhúm ụi) Tỡm hiu ni dung ca cỏc bc tranh v nờu lớ phi tit kim nc c th hin qua cỏc tranh 7a 7b 8a 8b Tiết kiệm nước để dành ... Th by ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Khoa hc Cõu1: Em hóy k nhng vic nờn v khụng nờn lm bo v ngun nc? Tr li: Nhng vic nờn lm bo v ngun...
 • 13
 • 674
 • 9

Bài soạn KHOA HỌC:TIẾT KIỆM NƯỚC

Bài soạn KHOA HỌC:TIẾT KIỆM NƯỚC
... 2010 Khoa hc TIT KIM NC TIT KIM NC Khoa hc: * Hot ng 1: (nhúm ụi) Tỡm hiu ni dung ca cỏc bc tranh v việc nên làm không nên làm bc tranh: Nên làm Không nên làm Phải tốn nhiều công sức, tiền có nước ... lãng phí nước Nc sch khan him Sụng Hng cn nc Nc ao cng cn *Hot ng 2: (nhúm ụi) Tỡm hiu ni dung ca cỏc bc tranh v nờu lớ phi tit kim nc c th hin qua cỏc tranh 7a 7b 8a 8b Tiết kiệm nước để dành ... Th by ngy 18 thỏng 12 nm 2010 Khoa hc Cõu1: Em hóy k nhng vic nờn v khụng nờn lm bo v ngun nc? Tr li: Nhng vic nờn lm bo v ngun...
 • 13
 • 522
 • 2

Bài soạn HKI 2010-2011

Bài soạn HKI 2010-2011
... QUỐC CƯỜNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH HẢI GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP HỌC KỲ I TUẦN 05 Ngày soạn : 25.09.2010 Ngày dạy: BÀI 9: TÊN BÀI DẠY: TRỊ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT” I,MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: + Tiếp tục ơn tập ... * * * * TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH HẢI GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP HỌC KỲ I TUẦN 05 Ngày soạn : 27.9.2010 Ngày dạy: BÀI 10: TÊN BÀI DẠY: TRỊ CHƠI “MÈO ĐUỔI CHUỘT” I,MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Tiếp tục ơn tập ... đánh giá kết học - GV giao tập nhà cho học sinh TUẦN 09 Ngày soạn : 23.10.2010 Ngày dạy: TIẾT 17 TÊN BÀI DẠY: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG GV: PHAN QUỐC CƯỜNG TRƯỜNG TIỂU...
 • 73
 • 157
 • 0

Bài soạn HKI 2010-2011

Bài soạn HKI 2010-2011
... TIỂU HỌC LINH HẢI GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP HỌC KỲ I TUẦN 09 Ngày soạn :24.10.2010 Ngày dạy: TIẾT 18 TÊN BÀI DẠY: ĐỘNG TÁC LƯNG - BỤNG CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG-TRỊ CHƠI “CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI” ... TIỂU HỌC LINH HẢI GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP TUẦN 10 HỌC KỲ I Ngày soạn : 31.10.2010 Ngày dạy: TIẾT 19 TÊN BÀI DẠY: ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNGTRỊ CHƠI: CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI ... * * * * * * * * * * * * * * * Δ TUẦN 10 Ngày soạn : 31.10.2010 Ngày dạy: TIẾT 20 TÊN BÀI DẠY: TRỊ CHƠI: NHẢY Ơ TIẾP SỨC ƠN NĂM ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I,MỤC TIÊU: 1.Kiến...
 • 73
 • 161
 • 0

Bài soạn HKI 2010-2011

Bài soạn HKI 2010-2011
... HỌC LINH HẢI * * GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP: HỌC KỲ I TUẦN 12 Ngày soạn : 13.11.2010 Ngày dạy: TIẾT 24 TÊN BÀI DẠY: ÔN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I,MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - HS ôn động ... * * * TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH HẢI GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP: HỌC KỲ I TUẦN 02 Ngày soạn : 04.09.2010 Ngày dạy: TIẾT 03 TÊN BÀI DẠY: ĐỘI HÌNH – ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I,MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: ... * * * * TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH HẢI GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP: HỌC KỲ I TUẦN 02 Ngày soạn :6.9.2010 Ngày dạy: TIẾT 04 TÊN BÀI DẠY: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “KẾT BẠN I,MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nâng cao...
 • 73
 • 138
 • 0

Bài soạn khoa-su-dia khoi 4-5

Bài soạn khoa-su-dia khoi 4-5
... trò Ổn định lớp: Kiểm tra cũ:: Kiểm tra bài: Sự biến đổi hoá học HS trả lời Dạy mới: HS mở sách a Giới thiệu bài: Sự biến đổi hoá học (tiếp theo) b Dạy bài: *HĐ 1: Thực trò chơi “Bức thư bí mật” ... động dạy học: Hoạt động GV Ổn định lớp: Kiểm tra cũ:: Kiểm tra bài: Sự biến đổi hoá học Dạy mới: a.Giới thiệu bài: Năng lượng b.Dạy bài: *Hoạt động 1: Thí nghiệm, - B1: HS làm thí nghiệm theo nhóm ... CHỦ YẾU Hoạt động GV 1.Ổn định: 2.KTBC: Hoạt động HS Hoạt động GV 3.Dạy mới: a.Giới thiệu bài: b.Dạy bài: Hoạt động 1: Hoạt động lớp - GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng (như SGK) Hoạt...
 • 22
 • 181
 • 0

Bài soạn KHOA HOC 4-CA NAM- CKTKN

Bài soạn KHOA HOC 4-CA NAM- CKTKN
... cách bảo quản có ích lợi gì? Hoạt động 2: Tìm hiểu sở khoa học cách bảo quản thức ăn Mục tiêu: HS giải thích sở khoa học 25 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Khoa học cách bảo quản thức ăn Cách tiến hành: - GV ... có tính chất gì? - Nhận xét tiết học - Học bài; - áp dụng tính chất nước vào sống - Chuẩn bò bài: Ba thể nước Tuần 11 NS: 46 Tiết 21 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Khoa học BA THỂ CỦA NƯỚC ND: I.MỤC TIÊU: - ... động? GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS Chuẩn bò bài: Các chất dinh dưỡng có thức ăn Vai trò chất bột đường KẾ HOẠCH BÀI DẠY Khoa học Tuần Tiết CÁC CHẤT DINH DƯỢNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI...
 • 149
 • 221
 • 0

Bài soạn KHOA HOC 4 -CN- CKTKN

Bài soạn KHOA HOC 4 -CN- CKTKN
... quản thức ăn nhà - Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng điều học vào sống II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình trang 24, 25 SGK - Phiếu học tập 24 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Khoa học III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ... chất gì? - Nhận xét tiết học - Học bài; - áp dụng tính chất nước vào sống - Chuẩn bò bài: Ba thể nước Tuần 11 Tiết 21 BA THỂ CỦA NƯỚC 46 NS: ND: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Khoa học I.MỤC TIÊU: - Nêu nứơc tồn ... THẾ NÀO? 49 NS: ND: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Khoa học I.MỤC TIÊU: Bíêt mây, mưa chuyển thể nước tự nhiên HS say mê tìm hiểu khoa học II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình trang 46 , 47 SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY...
 • 149
 • 197
 • 0

Bài soạn khoa hoc 5 - kien

Bài soạn khoa hoc 5 - kien
... nhiều vi-ta-min b/ Tiêm vi-ta-min Câu 2: Thứ tự u tiên phòng bệnh còi xơng cho trẻ em là: c/ Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn có chứa can-xi vi-ta-min D b/ Uống vi-ta-min D can-xi a/ Tiêm can-xi - Tổng ... Thực hành làm tập SGK (15p) - HS làm việc cá nhân tập trang 24 SGK - GV định HS nêu kết Đáp án: - d, - c, - a, - b Kết luận: Hoạt động 4: Trò chơi "Ai nhanh, đúng" (15p) - GV giao nhiện vụ hớng ... Bớc 3: Chữa tập theo nhóm Phiếu 1: - b; - a,b,d; - b,d Phiếu 2: 1- b,c; - a,b,d; - a; 4-a - GV yêu cầu học sinh đọc đoạn đầu mục bạn cần biết SGK Hoạt động 5: Quan sát tranh, thảo luận (8p) Bớc...
 • 80
 • 229
 • 0

Bài soạn khoa hoc 5 - kien

Bài soạn khoa hoc 5 - kien
... nhiều vi-ta-min b/ Tiêm vi-ta-min Câu 2: Thứ tự u tiên phòng bệnh còi xơng cho trẻ em là: c/ Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn có chứa can-xi vi-ta-min D b/ Uống vi-ta-min D can-xi a/ Tiêm can-xi - Tổng ... Thực hành làm tập SGK (15p) - HS làm việc cá nhân tập trang 24 SGK - GV định HS nêu kết Đáp án: - d, - c, - a, - b Kết luận: Hoạt động 4: Trò chơi "Ai nhanh, đúng" (15p) - GV giao nhiện vụ hớng ... Bớc 3: Chữa tập theo nhóm Phiếu 1: - b; - a,b,d; - b,d Phiếu 2: 1- b,c; - a,b,d; - a; 4-a - GV yêu cầu học sinh đọc đoạn đầu mục bạn cần biết SGK Hoạt động 5: Quan sát tranh, thảo luận (8p) Bớc...
 • 80
 • 227
 • 0

Bài soạn Khoa học kì 2 - cả tập

Bài soạn Khoa học kì 2 - cả tập
... đổi hoá học chất xảy điều kiện nào? - Giáo viên nhận xét, kết luận - 25 - - Nghe - Nghe - Nối tiếp trình bày - Nhận phiếu học tập - Lớp làm phiếu học tập in sẵn - Trình bày - Nộp phiếu - Lớp quan ... án- Nguyễn Minh Châu Trờng Tiểu học Đồng Tiến- QP- TB - 26 - Giáo án- Nguyễn Minh Châu Trờng Tiểu học Đồng Tiến- QP- TB Khoa học (50) Ôn tập: vật chất lợng I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Ôn tập ... thảo luận - Giáo viên nhận xét - Giáo viên nhận xét học - Giao tập nhà - 12 - - Để chạy máy, động cơ, - Chủ yếu Biển Đông Giáo án- Nguyễn Minh Châu Trờng Tiểu học Đồng Tiến- QP- TB Khoa học (43)...
 • 66
 • 189
 • 0

Bài soạn KHOA HỌC CKI 10-11

Bài soạn KHOA HỌC CKI 10-11
... nhân làm nước bị ô nhiễm ? KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN : KHOA HỌC - LỚP Năm học: 2010-2011 Câu ( điểm ): Khoanh vào câu 0,5 điểm a) D b) G c) C d) C e) C g) ... HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY g) Thức ăn sau không thuộc nhóm thức ăn chứa ... Các nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm : - Xả rác, phân, đổ nước thải bừa bãi - Sử dụng phân hóa học , thuốc trừ sâu , nước thải nhà máy không qua xử lí , xả thẳng vào sông, hồ … - Khói bụi, khí...
 • 4
 • 170
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai soan khoa hoc lop 4 ánh sáng tuan 23bài soan khoa học lớp 5 bài 53soạn bài vịnh khoa thi hươngsoạn bài vịnh khoa thi trươngsoạn bài vịnh khoa thi hương 11soạn bài vịnh khoa thi hương ngữ văn 11hướng dẫn soạn bài vịnh khoa thi hươngsoạn bài vịnh khoa thi hương trần tế xươngbài soạn ngữ văn xin lập khoa luậtsoạn văn bài vịnh khoa thi hương lớp 11soạn bài vịnh khoa thi hương lớp 11bài soạn bai 8 sự phát triển của khoa hoc kĩ thuật văn học nghệ thuật xviiixixbai soan theo phuong phap ban tay nan bot khoa hoc 4bài soạn tich hop long ghep giao duc su dung nang luong tiet kiem va co hieu qua trong mon khoa hoc cho hsthbai soan thuc hanh ngoai khoa cac van de cua dia phuong va nhung noi dung da hocĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học