Bài giảng môn pháp luật đại cương

Bài giảng môn pháp luật đại cương

Bài giảng môn pháp luật đại cương
... BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ PHÁP LU ẬT ĐẠI CƯƠNG Cơ cấu ý thức pháp luật Theo nội dung Tư tưởng pháp luật Tâm lý pháp luật Theo chủ thể Ý thức pháp luật cá nhân Ý thức pháp luật ... 28# Trang BÀI GIẢNG MÔN LỊCH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG KINH TẾ SỬ CÁC HỌC THUYẾT Các yếu tố quan hệ pháp luật  Chủ thể quan hệ pháp luật Chủ thể quan hệ pháp luật bên tham gia quan hệ pháp luật có lực ... LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT  Nguồn gốc chất pháp luật  Quy phạm pháp luật  Quan hệ pháp luật  Ý thức pháp luật  Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý  Pháp chế XHCN www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN:...
 • 145
 • 3,652
 • 16

slide bài giảng môn pháp luật đại cương mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hoa kỳ

slide bài giảng môn pháp luật đại cương mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hoa kỳ
... hình tổ chức máy nhà nước Hoa Kỳ Hình thức thể  Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước Bộ máy nhà nước  Chế độ bầu cử, thành lập quan nhà nước I/ HÌNH THỨC CHÍNH THỂ ... đồng bộ, thống gắn kết quan nhà nước III/ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC HOA KỲ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC HOA KỲ QUỐC HỘI LIÊN BANG (LẬP PHÁP) THƯỢNG VIỆN HẠ VIỆN HỆ THỐNG TÒA ÁN LIÊNG BANG (TƯ PHÁP) TỔNG THỐNG (HÀNH PHÁP) ... phủ Hoa Kỳ nay, nội không nhắc đến hiến pháp Nhiệm vụ Nội cố vấn Tổng thống 15 BỘ CƠ QUAN NGANG BỘ BỘ  Bộ ngoại giao  Bộ ngân khố  Bộ quốc phòng  Bộ pháp Bộ nội vụ  Bộ nông nghiệp  Bộ...
 • 47
 • 3,377
 • 14

bài giảng về pháp luật đại cương

bài giảng về pháp luật đại cương
... pháp luật cấm * Thi hành ( chấp hành) pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật thực nghĩa vụ pháp lý hành động tích cực * Sử dụng pháp luật: hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp ... Giải pháp tăng cường pháp chế XHCN Cần tiến hành đồng giải pháp sau: a Hoàn thiện hệ thống pháp luật Pháp luật sở pháp chế Có pháp luật pháp chế Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật ... hợp pháp chủ thể pháp luật 1.2 Các hình thức thực pháp luật 13 * Tuân thủ ( tuân theo) pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật tự kiềm chế mình, không tiến hành hoạt động mà pháp...
 • 33
 • 1,131
 • 0

Bài tập môn pháp luật đại cương

Bài tập môn pháp luật đại cương
... phạm pháp luật gì? Trình bày hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta Page of 80 MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40 Văn quy phạm pháp luật: ... 80 MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40 Câu 3: Quan hệ pháp luật gì? Phân tích thành phần quan hệ pháp luật (Lấy ví dụ minh họa) * Quan hệ pháp ... dân * Khái niệm: Page 24 of 80 MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG B1407686 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC – K40 - Là ngành luật pháp luật hệ thống pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
 • 80
 • 1,138
 • 5

Bài tập môn pháp luật đại cương về phần chia tài sản

Bài tập môn pháp luật đại cương về phần chia tài sản
... người sau hưởng phần di sản hai phần ba suất người thừa kế theo pháp luật, di sản chia theo pháp luật, trường hợp họ không người lập di chúc cho hưởng di sản cho hưởng phần di sản hai phần ba suất ... Hậu minh chưa ly hôn theo quy định pháp luật nên phần 1.5 tỷ thuộc tài sản chung vợ chồng Tổng tài sản Hậu là: (1500+980)/2 - 20 =1220 tr Tài sản chia theo pháp luật: Minh=Xuân=Yến=Sơn=1220/4=305 ... phần di sản chia theo pháp luật (Điểm c khoản Điều 675 BLDS) Phần di sản lại A: 1700tr - 200tr = 1500tr Phần di sản chia theo pháp luật, ng` thừa kế di sản A theo pháp luật gồm: B, D, E (Điểm...
 • 19
 • 17,070
 • 34

bài tập môn pháp luật đại cường(ngọc hoạt)

bài tập môn pháp luật đại cường(ngọc hoạt)
... NHÀ NƯỚC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC LẬP PHÁP (QH) HÀNH PHÁP    (CP) TƯ PHÁP (TA, VKS) CHÍNH PHỦ Bé, c¬ quan ngang bé C¬ quan thuéc ChÝnh phñ Vị trí pháp lý phủ:   • Điều 109 Hiến pháp năm 1992 quy định như  ... ninh và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực  của bộ máy Nhà nước từ trung ương đến cơ sở; bảo  đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháppháp luật;   • Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo  ... dung Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013" Quang cảnh hội thảo • Đối  với  Chính  phủ,  Hiến  pháp mới  bổ  sung  Chính  phủ  "là  cơ  quan  thực  hiện  quyền  hành  pháp" ;  chuyển ...
 • 23
 • 497
 • 0

Bài tập môn Pháp luật đại cương

Bài tập môn Pháp luật đại cương
... hưởng 250 Tuy nhiên theo quy định pháp luật người sau hưởng thừa kế gồm bà B bà C người hưởng 2/3 giá trị suất chia theo pháp luật Người hưởng thừa kế chia theo pháp luật gồm bà B, bà C, anh T, Q, ... bà B 100 Như giá trị tài sản lại chia theo pháp luật 150-100=50 Những người hưởng thừa kế theo pháp luật gồm bà B 05 người con; anh nên theo Đ677, Luật DS 02 anh hưởng thừa kế kế vị Mỗi người ... Hậu minh chưa ly hôn theo quy định pháp luật nên phần 1.5 tỷ thuộc tài sản chung vợ chồng Tổng tài sản Hậu là: (1500+980)/2 - 20 =1220 tr Tài sản chia theo pháp luật: Minh=Xuân=Yến=Sơn=1220/4=305...
 • 9
 • 2,060
 • 5

Bài tập tham khảo môn pháp luật đại cương

Bài tập tham khảo môn pháp luật đại cương
... biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng với thời hạn năm Hỏi :Nếu bạn rơi vào tình ,phương án bạn lựa chọn Chỉ rõ sở lựa chọn bạn? Theo áp dụng biện pháp pháp đưa vào trường giáo dưỡng Căn pháp ... 9tuổi ), chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình Nên bé Hòa không bị coi vi phạm pháp luật, bố mẹ ( người đại diện hợp pháp ) bé Hòa người chịu trách nhiệm hành vi bé Hòa : chịu trách nhiệm bồi thường ... nhiệm loại tội phạm Hòa đc coi chưa có lực chủ thể (mới có lực pháp luật, chưa có lực hành vi), ko thể coi hành động Hòa vi phạm pháp luật đc Cau A có hành vi xe máy vượt đèn đỏ bị cảnh sát giao...
 • 5
 • 5,688
 • 138

Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy môn pháp luật đại cương tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh cơ sở nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng phương tiện dạy học hiện đại vào giảng dạy môn pháp luật đại cương tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh  cơ sở nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI VÀO GIẢNG DẠY MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CƠ SỞ NGHỆ AN 1.1 sở luận việc sử dụng phương tiện dạy ... tiện dạy học đại vào giảng dạy môn Pháp luật đại cương trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - sở Nghệ An 1.2 sở thực tiễn việc sử dụng phương tiện dạy học đại vào dạy ... VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI VÀO GIẢNG DẠY MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CƠ SỞ NGHỆ AN .7 1.1 sở luận việc sử dụng phương...
 • 116
 • 648
 • 4

bài thuyết trình về luật thừa kế môn pháp luật đại cương

bài thuyết trình về luật thừa kế môn pháp luật đại cương
... Thừa kế theo pháp luật Những Thừa 2 )Thừa kế theo pháp luật:  Định nghĩa: Thừa kế theo pháp luật thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện trình tự thừa kế pháp luật quy định  Những trường hợp thừa ... sản thừa kế tất tài sản thuộc sở hữu hợp pháp Di Tài Đối tượng thừa kế: Đối Cá Người thừa kế :  Người thừa kế cá nhân phải người sống vào thời điểm mở thừa kế sinh sống sau thời điểm mở thừa kế ... công dân  Có loại:  Thừa kế theo di chúc  Thừa kế theo pháp luật  Thời điểm, địa điểm mở thừa kế  Thời điểm mở thừa kế thời điểm người có tài sản chết  Địa điểm mở thừa kế nơi cư trú cuối...
 • 33
 • 3,344
 • 2

bài thảo luận giải quyết tình huống môn pháp luật đai cương VCU

bài thảo luận giải quyết tình huống môn pháp luật đai cương VCU
... mong muốn đạt điều khiển xe vào đường cấm Bài tập nhóm Hành Lớp N08 – Thảo luận – Nhóm 2.3 Khách thể hành vi vi phạm Là quan hệ xã hội pháp luật pháp luật bảo vệ tránh hành vi xâm hại đến Cụ thể ... 12 năm 2008 quy định chi tiết số điều Pháp lệnh xử lí vi phạm hành năm 2002 Pháp Bài tập nhóm Hành Lớp N08 – Thảo luận – Nhóm lệnh sửa đổi, bổ sung số điều pháp lênh xử lí vi phạm hành năm 2008 ... – Thảo luận – Nhóm hợp không nộp tiền phạt chỗ, cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt Kho bạc Nhà nước thời hạn quy định Khoản Điều 58 Pháp lệnh” Như vậy, theo quy quy định pháp luật, trong tình...
 • 13
 • 297
 • 0

BÀI THẢO LUẬN Bộ môn PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

BÀI THẢO LUẬN Bộ môn PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
... 1 Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 (Điều 29 => Điều 40) 2 Bộ luật dân năm 2005 3 Giáo trình luật hình Việt Nam, tập 1, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb.CAND, HN, 2009 (trang 227 – 262) LOGO Thank ... lực pháp luật lại có điều kiện phạm tội tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, hành nghề làm công việc định Thời hạn Thời hạn đến năm, tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù từ ngày án có hiệu lực pháp luật ... mà đơn biện pháp hỗ trợ cho hình phạt Lời giải tập: Kết luận: án Hội đồng xét xử tuyên với Phúc có hình phạt tù có thời hạn (7 năm), hình phạt bổ sung TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ luật hình Việt...
 • 27
 • 318
 • 0

Câu hỏi ôn tập bài tập tình huống đề cương ôn tập môn pháp luật đại cương đầy đủ có đáp án

Câu hỏi ôn tập bài tập tình huống đề cương ôn tập môn pháp luật đại cương đầy đủ có đáp án
... tụng dân tòa án thẩm quyền xét lại vụ án án định hiệu lực pháp luật bị kháng nghị phát vi phạm pháp luật trình giải vụ án Các án định tòa án hiệu lực bị kháng nghị sau: + Việc ... chỉnh pháp luật quy phạm tập quán CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, QUAN HỆ PHÁP LUẬT VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT BÀI 1: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT I CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG ĐỌC TÀI LIỆU (Người học phải trả lời câu hỏi ... pháp luật tập hợp tính hệ thống văn quy phạm pháp luật Hệ thống pháp luật (về bản) hệ thống ngành luật văn quy phạm pháp luật quốc gia Quy phạm pháp luật thể bên điều luật, chế định pháp luật...
 • 107
 • 2,093
 • 1

Bài tập chia tài sản thừa kế môn Pháp luật đại cương

Bài tập chia tài sản thừa kế môn Pháp luật đại cương
... chúc hợp pháp bà nội bạn thực Bạn lưu ý, việc chia tài sản thừa kế không phân biệt trai hay gái, hay út Chia tài sản thừa kế (Dân trí) - Bố mẹ kết hôn sinh người con, tạo lập khối tài sản chung ... theo hiểu biết bố bạn đươc quyền thừa kế tài sản ông nội bạn theo Pháp luật, di chúc Với nội dung bạn cung cấp, đưa phương án chia tài sản thừa kế theo pháp luật để bạn tham khảo nghe : - Bạn ... di sản cho người thừa kế cần phải toán chi phí cho việc mai táng 8tr khối TS dùng để chia thừa kế 330 - = 322Tr Thứ 3: Xác định người hưởng di sản thừa kế: cần xác định C có người thừa kế kế...
 • 4
 • 503
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tập bài giảng môn pháp luật đại cươngđề cương bài giảng môn pháp luật đại cươngbài giảng môn pháp luật đại cươngbài tập môn pháp luật đại cương phần thừa kếbài tập môn pháp luật đại cương có đáp áncau hoi va bai tap mon phap luat dai cuongbài giảng điện tử môn pháp luật đại cươngcác bài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập và đáp án môn pháp luật đại cươngbài tập ôn thi môn pháp luật đại cươngnhững bài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống về môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống trong môn pháp luật đại cươngbài tâp tình huống môn pháp luật đại cươngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ