Trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương
... Kiểu pháp luật sau kế thừa kiểu pháp luật trước D Cả A B B Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước C Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước không kế thừa kiểu pháp luật trước Câu 133 ... điều mà pháp luật không cấm; Công dân tổ chức khác làm điều mà pháp luật không cấm B Cơ quan, công chức nhà nước làm mà pháp luật cho phép; Công dân tổ chức khác làm điều mà pháp luật không cấm ... phạm Câu 105 Khẳng định sau đúng: A Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật D Cả A, B C sai B Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật C Cả hình thức bên hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật Câu...
 • 167
 • 44,996
 • 216

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Công ty

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Công ty
... đốc: a.Cty TNHH thành viên b.Cty TNHH thành viên c.Cty hợp danh X d.DN tư nhân 26.Những loại hình DN sau chuyển đổi lẫn a.CTy TNHH Cty cổ phần X b.CTy TNHH Cty hợp danh c.Cty hợp danh CTy cổ phần ... cơng ty: a) Chia cơng ty áp dụng cho cơng ty trách nhiệm hữu hạn, tách cơng ty áp dụng cho cơng ty cổ phần b) Khi chia cơng ty phải chia thành cơng ty loại Tách cơng ty tách thành cơng ty khác ... hành cơng ty d Cả a c Câu 17: Chọn câu cơng ty TNHH thành viên : a Người đại diện theo pháp luật cơng ty vắng mặt q 30 ngày Việt Nam phải uỷ quyền cho người khác văn bảng theo pháp luật b Đối...
 • 129
 • 4,095
 • 28

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Đầu tư

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Đầu tư
... hoạt động đầu theo quy định pháp luật 26 khác đầu trực tiếp đầu gián tiếp a đầu trực tiếp hình thức đầu nhà đầu bỏ vốn đầu tham gia quản lý hoạt động đầu Còn đầu gián ... d nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005 nhà đầu nước ngồi khơng chịu ảnh hưởng luật đầu 25 khái niệm đầu theo luật đầu 29/11/2005: a hành động nhà đầu ưa tiền ... điều chỉnh luật đầu 2005 có phân biệt nhà đầu nước nhà đầu nước ngồi c nhà đầu việt nam chịu điều chỉnh luật đầu 29/11/2005, nhà đầu nước ngồi chịu điều chỉnh luật đầu quốc...
 • 20
 • 2,862
 • 38

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Doanh nghiệp tư nhân

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Doanh nghiệp tư nhân
... điểm pháp doanh nghiệp nhân khơng đúng: a Doanh nghiệp nhân doanh nghiệp chủ b Doanh nghiệp nhân cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy phép đăng kí kinh doanh c Chủ doanh nghiêp ... kinh doanh doanh nghiệp b Chủ doanh nghiệp có quyền sử dụnglợi nhuận sau nộp thuế nghóa vụ tài khác theo qui đònh pháp luật c Chủ doanh nghiệp nhân người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ... doanh nghiệp nhân người quản lí, điều hành doanh nghiệp Chọn phát câu đúng: a Chủ doanh nghiệp nhân có quyền cho thuê toàn doanh nghiệp chòu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động kinh doanh...
 • 15
 • 1,866
 • 38

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Hợp đồng

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Hợp đồng
... c )Hợp đồng đại hợp đồng có đền bù d )Hợp đồng đại hợp đồng đấu giá Câu 18 Theo điều pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế hợp đồng sau coi Hợp Đồng Kinh Tế a )Hợp đồng pháp nhân với pháp nhân b )Hợp đồng ... a /Hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng hợp đồng phụ d /Hợp đồng lợi ích người thứ ba 5 )Hợp đồng sau hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a /Hợp ... a /Hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng đền bù b/ Hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ c /Hợp đồng hợp đồng phụ d /Hợp đồng lợi ích người thứ ba 5 )Hợp đồng sau hợp đồng phân biệt theo chủng loại: a/Hợp...
 • 30
 • 3,686
 • 54

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Phá sản

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Phá sản
... sinh thủ tục phá sản, phân loại phá sản thành: a Phá sản trung thực phá sản gian trá b Phá sản tự nguyện phá sản bắt buộc c Phá sản doanh nghiệp phá sản cá nhân d Các câu Câu 29 : Thẩm phán định ... Phân lọai phá sản dựa vào nguyên nhân chia thành hai lọai nào: A Phá sản trung thực, phá sản tự nguyện B Phá sản trung thực, phá sản gian trá C Phá sản trung thực, phá sản bắt buộc D phá sản tự ... lý tài sản: A Chủ Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản B Đai diện người lao động C Thẩm phán Đại diện chủ nợ PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN Câu 16: Luật phá sản năm...
 • 23
 • 1,488
 • 30

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Toàn án

300 đề thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương - Toàn án
... phán tồ án nhân dân cấp tỉnh, tồ phúc thẩm tồ án nhân dân tối cao, Hội đồng thẩm phán tồ án nhân dân tối cao c Tồ án cấp huyện, Uỷ ban thẩm phán tồ án cấp tỉnh, Hội đồng thẩm phán tồ án tồ án ... 23: Tồ án cấp có quyền giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án kinh tế mà án có hiệu lực pháp luệt tồ án cấp bị kháng nghị: a Tồ án cấp huyện, Tồ kinh tế tồ án nhân dân cấp tỉnh, tồ kinh tế tồ án nhân ... từ ngày nhận kháng nghị kèm theo hồ sơ vụ án, tồ án có thẩm quyền giám đốc thẩm phải mở phiên tồ để giám đốc thẩm vụ án thời hạn: a tháng b tháng c tháng d tháng Câu 29 : Căn kháng nghị theo thủ...
 • 13
 • 2,548
 • 28

CÂU hỏi ôn tập THI TRẮC NGHIỆM môn PHÁP LUẬT đại CƯƠNG

CÂU hỏi ôn tập THI TRẮC NGHIỆM môn PHÁP LUẬT đại CƯƠNG
... Kiểu pháp luật sau kế thừa kiểu pháp luật trước D Cả A B B Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước C Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước không kế thừa kiểu pháp luật trước 31 Câu ... CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Câu Sự xuất nhà nước cổ đại sau có nguyên nhân mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức ... điều mà pháp luật không cấm; Công dân tổ chức khác làm điều mà pháp luật không cấm B Cơ quan, công chức nhà nước làm mà pháp luật cho phép; Công dân tổ chức khác làm điều mà pháp luật không cấm...
 • 168
 • 3,587
 • 39

Tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương (Đề số 02) pptx

Tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương (Đề số 02) pptx
... thành pháp luật c Chuyển hóa quy phạm tập quán, đạo đức thành pháp luật d Cả a,b,c Câu 37: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có: a Ít 1/2 tổng số đại biểu tán thành b Ít 2/3 tổng số đại biểu ... 26: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật d Cả a,b,c ... Phó thủ tướng không thiết phải Đại biểu quốc hội b Năng lực pháp luật xuất từ người sinh c Năng lực lao động xuất từ công dân đủ 16 tuổi d Năng lực pháp luật tiền đề lực hành vi Câu 28: “Người...
 • 6
 • 1,766
 • 26

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM docx

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM docx
... hiến pháp nào? NangLuc.Net a) Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1954 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 1992 b) Hiến pháp 1945 - Hiến pháp 1959 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 1992 c) Hiến pháp 1946 - Hiến pháp ... pháp luật, a) - tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp Văn quy phạm pháp luật b) - tập quán pháp, tiền lệ pháp văn quy phạm pháp luật c) - tập quán pháp văn quy phạm pháp luật ... phạm pháp luật trái pháp luật d) Mọi hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật 131 Thông thƣờng vi phạm pháp luật đƣợc phân thành loại: a) Tội phạm vi phạm pháp luật khác b) Vi phạm pháp luật...
 • 34
 • 1,633
 • 55

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG docx

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG docx
... phạm pháp luật trái pháp luật d) Mọi hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật 131 Thông thƣờng vi phạm pháp luật đƣợc phân thành loại: a) Tội phạm vi phạm pháp luật khác b) Vi phạm pháp luật ... nghĩa vụ pháp lý hành động tích cực d) Các chủ thể pháp luật thực quyền chủ thể pháp luật quy định 117 Thi hành pháp luật hình thức thực pháp luật, đó: a) Các chủ thể pháp luật thực nghĩa vụ pháp ... dụng pháp luật hình thức thực pháp luật, đó: a) Các chủ thể pháp luật thực quyền chủ thể pháp luật quy định b) Các chủ thể pháp luật thực nghĩa vụ pháp lý hành động tích cực c) Các chủ thể pháp luật...
 • 34
 • 723
 • 13

câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

câu hỏi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương
... thay đổi nội dung án, định có hiệu lực pháp luật đựơc giải theo trình tự: a Giám đốc thẩm b Tái thẩm c Phúc thẩm d Tất 15 Năng lực pháp luật pháp nhân chấm dứt pháp nhân: a Không hoàn thành nghĩa ... có khả nhận thức 19 Năng lực hành vi pháp nhân xuất a Khi cấp dấu mã số thuế b Cùng với lực pháp luật c Khi có định thành lập pháp nhân d Tất 20 Sự biến pháp lý kiện thực tế: a Không phản ánh ... hình thức quan nhà nước c Có hai hình thức pháp luật d Cả a, b, c sai Cơ quan nhà nước sau cai trò tổ chức thực pháp luật thực tế a Chính phủ b Cơ quan đại diện c Toà án d a,b,c Yếu tố sau thuộc...
 • 6
 • 1,217
 • 8

trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

trắc nghiệm môn pháp luật đại cương
... thủ pháp luật và áp dụng pháp luật Tuân thủ pháp luật, thực pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật ... thực pháp luật bao gồm: Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật Tuân thủ pháp luật, thực pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật Tuân ... thực pháp luật bao gồm: Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật Tuân thủ pháp luật, thực pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật Tuân...
 • 24
 • 308
 • 0

câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương

câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn pháp luật đại cương
... Kiểu pháp luật sau kế thừa kiểu pháp luật trước D Cả A B B Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước C Kiểu pháp luật sau tiến kiểu pháp luật trước không kế thừa kiểu pháp luật trước Câu 133 ... CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Câu Sự xuất nhà nước cổ đại sau có nguyên nhân mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức ... nguồn pháp luật Việt Nam C Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; tiền lệ pháp Chỉ có VBQPPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; ...
 • 85
 • 389
 • 0

TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (+ GIẢI ĐÁP)

TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (+ GIẢI ĐÁP)
... nguồn pháp luật, có VBPL nguồn pháp luật Việt Nam B Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam C Trong loại nguồn pháp luật, có VBPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật ... Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật B Hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật C Cả hình thức bên hình thức bên pháp luật nguồn pháp luật D Cả A, B C sai Câu 113 Nhà nước pháp luật hai tượng ... đúng: A Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật B Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật C Hành vi vi phạm pháp luật hành vi thực pháp luật hành vi thực pháp luật D Cả A, B C =>...
 • 76
 • 851
 • 1

Xem thêm