Các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây ( tăng huyết áp đái tháo đường tuýp 2) ở người lớn thành phố hồ chí minh và tỉnh bình dương năm 2006

Thực trạng điều kiện lao động sức khỏe của công nhân ngành xây dựng dân dụng tại thành phố hồ chí minh tỉnh đồng nai năm 2012

Thực trạng điều kiện lao động và sức khỏe của công nhân ngành xây dựng dân dụng tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đồng nai năm 2012
... Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN MINH HONG THựC TRạNG ĐIềU KIệN LAO ĐộNG SứC KHỏE CủA CÔNG NHÂN NGàNH XÂY DựNG DÂN DụNG TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH TỉNH ĐồNG NAI NĂM 2012 KHểA LUN TT NGHIP C NHN ... nạn lao động thành phố Hồ Chí Minh ngành xây dựng dân dụng Vì lẽ để xem xét đề xuất biện pháp giám sát, xử lý nguy ô nhiễm môi trờng lao động nh xây dựng chế độ, sách bảo hộ lao động, chăm sóc sức ... xi măng 40,1%, khai thác đá 35,8% [23] Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai, thành phố công trờng xây dựng thành phố lớn bậc nớc, Hồ Chí Minh có nghành xây dựng phát triển mạnh mẽ, nhiên liền với...
 • 49
 • 87
 • 0

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu khu vực thành phố hồ chí minh

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố hồ chí minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGÔ CHÂU PHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG CỌC KHOAN NHỒI MÓNG MỐ TRỤ CẦU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ... tài luận án Phân tích yếu tố ảnh hưởng sở xác định hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu khu vực thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu xác định hệ số sức kháng theo điều ... Vận tải, hoàn thành luận án Tiến sĩ Kỹ thuật Phân tích yếu tố ảnh hưởng sở xác định hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu khu vực thành phố Hồ Chí Minh Với tình cảm chân thành, nghiên...
 • 130
 • 486
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG SỞ XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG CỌC KHOAN NHỒI MÓNG MỐ TRỤ CẦU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ SỨC KHÁNG CỌC KHOAN NHỒI MÓNG MỐ TRỤ CẦU Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... hình xác định hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu mục 2.4 Chương PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ SỐ SỨC KHÁNG CỌC KHOAN NHỒI MÓNG MỐ TRỤ CẦU KHU VỰC TP.HCM Các yếu tố ảnh hưởng ... và hoạt tải 3.2 Các yếu tố bất định ảnh hưởng đến sức kháng cọc khoan nhồi Các yếu tố bất định ảnh hưởng đến dự tính sức kháng cọc khoan nhồi cần phân tích xác định hệ số sức kháng cho phương ... cứu yếu tố ảnh hưởng xác định hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu theo cường độ đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh, luận án tiến hành khảo sát, nghiên cứu đối tượng cọc khoan nhồi dự...
 • 27
 • 328
 • 0

NGHIÊN cứu yếu tố NGUY CƠ,KHÁNG INSULIN, CHỨC NĂNG tế bào BETA TRONG đái THÁO ĐƯỜNG THAI kì HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT GLUOCSE máu BỆNH NHÂN đái THÁ ĐƯỜNG THAI kì MANG THAI

NGHIÊN cứu yếu tố NGUY CƠ,KHÁNG INSULIN, CHỨC NĂNG tế bào BETA TRONG đái THÁO ĐƯỜNG THAI kì HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT GLUOCSE máu ở BỆNH NHÂN đái THÁ ĐƯỜNG THAI kì và MANG THAI
... TH HIN TRINH NGHIÊN CứU YếU Tố NGUY CƠ, KHáNG INSULIN, CHứC NĂNG Tế BàO BETA TRONG ĐáI THáO ĐƯờNG THAI HIệU QUả KIểM SOáT GLUOCSE MáU BệNH NHÂN ĐáI THáO ĐƯờNG THAI MANG THAI Chuyờn ngnh: ... lon nhp tim thai Nguy n nhõn thai cht lu bung t cung ó c cho l thiu oxy 21 Nguy c thai to v nguy c bo thai phỏt trin bt thng vi c trng m bng hoc bộo trung tõm l nguy c ln nht i vi bo thai ph n ... quỏ trỡnh mang thai v n cui thai k cao gp ln so vi lỳc khụng mang thai Glucocorticoid gõy tỡnh trng khỏng insulin liờn quan b mỏy sau receptor - Prolactin Trong sut quỏ trỡnh mang thai nng ...
 • 46
 • 45
 • 0

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên tại trường cao đẳng giao thông vận tải thành phố hồ chí minh

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên tại trường cao đẳng giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
... BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING BÙI MINH AN NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ... Hiệu trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM , tiến hành thực đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM” cho luận văn tốt nghiệp cao ... tác động số yếu tố đến việc động viên nhân viên Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM - Đánh giá thỏa mãn nhân viên nhân tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên - Kiến nghị số sách nhằm tăng cường động...
 • 142
 • 64
 • 0

Hoàn thiện chính sách bán hàng của Vicem Hà Tiên cho các đại khu vực thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh miền Nam

Hoàn thiện chính sách bán hàng của Vicem Hà Tiên cho các đại lý ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam
... Vicem Tiên 2.2 Phân tích kết khảo sát 2.3 Kết ý nghĩa ứng dụng Chương : HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA VINCEM HÀ TIÊN CHO CÁC ĐẠI LÝ KHU VỰC TP HCM VÀ CÁC TỈNH MIỀN NAM 3.1 Phân tích bán ... cho thấy Vicem Tiên thua đối thủ sách bán hàng, dẫn đến sự yêu thích CHVLXD đối với thương hiệu Vicem Tiên Holcim Chương : HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA VINCEM HÀ TIÊN CHO CÁC ĐẠI ... VINCEM HÀ TIÊN 4.1 Động lực thay đổi kế hoạch hoàn thiện sách bán hàng cho Vicem Tiên 4.1.1 Nhóm ủng hộ Việc xây dựng sách bán hàng hợp cho hệ thống kênh phân phối giúp Vicem Tiên...
 • 26
 • 388
 • 0

So sánh các mô hình để dự đoán sự phiền toái từ tiếng ồn kết hợp tại thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội

So sánh các mô hình để dự đoán sự phiền toái từ tiếng ồn kết hợp tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
... individual sources into equally annoying sound energy levels of a reference source and then sums these levels Fig illustrates this for two different sources (A and B) The level LB of source B is ... separate sources The sixth model is the annoyance equivalents model, which translates the noises from the individual sources into equally annoying sound energy levels of a reference source and ... combined sources, while L1, L2, , Ln are separate source LAeq values and f1(L1), , fn(Ln) are functions determined for each source This model is based on the assumption that the separate sources...
 • 8
 • 260
 • 0

Một số yếu tố tác động vào xu hướng tiêu dùng hàng ngoại nghiên cứu trường hợp thị trường sữa bột tại thành phố hồ chí minh

Một số yếu tố tác động vào xu hướng tiêu dùng hàng ngoại nghiên cứu trường hợp thị trường sữa bột tại thành phố hồ chí minh
... tiêu dùng t i c công nh n thành viên c a c tiêu dùng qu c t (Nguy Nguy n Th vi c tiêu dùng s n ph g i n dùng hàng ngo i nh dùng qu c t ng a, i tiêu dùng m t c m nh n i h Vì v ng tiêu ch ng minh ... ng tiêu dùng i có c nh tranh phát tri ng i tiêu dùng xu ng thích thú tiêu dùng s n ph m ngo i, h xem vi c tiêu dùng hàng ngo i m t nh ng cách th ng tiêu dùng qu c t Ross c ng s tham gia vào ... IPJ s n xu t IPJ i s n xu t t i IPJ ng ti n IPJ 3.3 ng tiêu dùng bi u th ng c a m i tiêu dùng vi c th c hi n m t hành vi tiêu dùng (Nguy Nguy n Th Mai Trang, ng tiêu dùng hàng ngo ng tiêu dùng hay...
 • 89
 • 167
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu nhà của các cặp vợ chồng từ 25 34 tuổi thu nhập ổn định khu vực thành phố hồ chí minh

Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu nhà ở của các cặp vợ chồng từ 25 34 tuổi có thu nhập ổn định ở khu vực thành phố hồ chí minh
... liên quan tới nhu cầu nhà cặp vợ chồng từ 25- 34 tuổi thu nhập ổn định khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung nghiên cứu Đề tài xây dựng dựa ý tưởng cặp vợ chồng thu nhập ổn định, khả chi ... 25- 34 tuổi thu nhập ổn định khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 1.3 Đối tượng khu vực nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Nhu cầu nhà cặp vợ chồng từ 25- 34 tuổi thu nhập ổn định Khu vực ... nhu cầu mua hộ để cặp vợ chồng trẻ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sau: Y= α + β1I + β2P + β3p + β4i + β5WTP Trong Y: nhu cầu nhà cặp vợ chồng từ 25- 34 tuổi thu nhập ổn định khu vực Thành phố Hồ...
 • 23
 • 327
 • 8

Các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10: so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường Trung học phổ thông An Ngơn Tây trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình)

Các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10: so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường Trung học phổ thông An Ngơn Tây và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình)
... lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học Bộ GD&ĐT (2012), Quy định Vềtiêu chuẩn đánh giá trường trunghọc sở, trường trung họcphổ thông trường phổ thông ... DUNG KHẢO SÁT VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 4.1 Khảo sát mức độ định yếu tố đến kết học tập môn Toán học sinh l p 10 52 4.1.1 Quyết định yếu tố học sinh đến kết học tập môn Toán học sinh l p 10 ... viên, nhà trường) đ n k t học tập môn Toán c a HS lớp 10 thực thông qua kiểm nghiệm ANOVA chi u 4.1.1 Quyết định yếu tố học sinh đến kết học tập môn Toáncủa học sinh lớp 10 4.1.1.1 Yếu tố hoàn...
 • 24
 • 379
 • 0

các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minh

các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố hồ chí minh
... SÁT VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 4.1 Khảo sát mức độ định yếu tố đến kết học tập môn Toán học sinh l p 10 52 4.1.1 Quyết định yếu tố học sinh đến kết học tập môn Toán học sinh l p 10 ... khái niệm c kết học tập Ph n thứ ba gi i thiệu mô hình nghiên cứu yếu tố định kết học tập môn Toán học sinh l p 10 2.1 Một số khái niệm yếu tố định kết học tập 2.1.1 Yếu tố học sinh Học sinh hai ... học sinh lưu ban trư ng THPT An Nh n Tây c 70 học tập môn toán thấp, 60 23 học sinh lưu ban kết học sinh c kết học tập môn anh văn thấp, học sinh c kết học tập môn l thấp, 26 học sinh c kết học...
 • 128
 • 137
 • 0

Các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố quyết định kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 10 so sánh khu vực đô thị với khu vực nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
... SÁT VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 4.1 Khảo sát mức độ định yếu tố đến kết học tập môn Toán học sinh l p 10 52 4.1.1 Quyết định yếu tố học sinh đến kết học tập môn Toán học sinh l p 10 ... khái niệm c kết học tập Ph n thứ ba gi i thiệu mô hình nghiên cứu yếu tố định kết học tập môn Toán học sinh l p 10 2.1 Một số khái niệm yếu tố định kết học tập 2.1.1 Yếu tố học sinh Học sinh hai ... học sinh lưu ban trư ng THPT An Nh n Tây c 70 học tập môn toán thấp, 60 23 học sinh lưu ban kết học sinh c kết học tập môn anh văn thấp, học sinh c kết học tập môn l thấp, 26 học sinh c kết học...
 • 126
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý rác thải tại thành phố hồ chí minh và nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồngtình hình an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩmkhóa luận khảo sát tình hình thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố hồ chí minh và đề xuất các phương hướng tái sử dụngứng dụng phương pháp mô hình đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở thành phố hồ chí minh và lân cận các chuyên đề nghiên cứunghiên cứu thị trường nước hoa tại thành phố hồ chí minh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty cổ phần mỹ phẩm sài gònnghiên cứu về thị trường cung và cầu cáp điện ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía namđẩy mạnh hợp tác phát triển giữa kon tum với thành phố hồ chí minh và các tỉnh duyên hải miền trungđặc điểm các khu công nghiệp thành phố hồ chí minh và phương pháp nghiên cứuhiệu quả mô hình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại thành phố hồ chí minh và hải phòng giai đoạn 2009 2011thực tiễn xét xử trên địa bàn thành phố hồ chí minh và những kiến nghị hoàn thiện bộ luật hình sự việt nam về các tội phạm khác về chức vụthu nhập của người dân thành phố hồ chí minhthực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học ở quận 4 thành phố hồ chí minhcác yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đườngcác yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễmcác yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạchchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học