Hóa học : Bài tập về Clo

sinh học-bài tập về ADN ppt

sinh học-bài tập về ADN ppt
... 16, rG = 16, rX = 24 c rA = 25, rU= 15, rG = 20, rX = 30 d rA = 15, rU= 25, rG = 30, rX = 20 BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN Một gen bình thường có khối lượng 576000 ĐVC có 15% A Đột biến gen sảy cặp nu dẫn...
 • 4
 • 715
 • 7

Bài giảng điện tử môn hóa học: bài tập ancol doc

Bài giảng điện tử môn hóa học: bài tập ancol doc
... VAncol = Voxi noxi= 0,4 32 nAncol = noxi = 0,0125 = nancol 0,925 Mancol = = 74 0,0125 CTPT ancol : CnH2n + OH 14n + 18 = 74 n=4 CTPT : C4H9OH Ví dụ : Làm bay 5,1 gam ancol đơn chức no (A) thu thể ... ANCOL B O2 ; N2 … Nhắc : VA = VB nA = nB moxi noxi = 32 Ví dụ : Làm bay 0,925 gam ancol đơn chức no (A) thu thể tích thể tích 0,4 gam oxi điều kiện A Tìm CTPT ancol (A) B Viết CTCT gọi tên VAncol ... TÌM CTPT ANCOL ĐƠN CHỨC NO 1- BIẾT TỈ KHỐI HƠI Đề cho tỉ khối cho M Ví dụ : Ancol đơn chức no (A) có tỉ khối so với H2 37 A- Tìm CTPT (A) B- Viết CTCT gọi tên - BIẾT %m NGUYÊN TỐ TRONG ANCOL Trong...
 • 12
 • 335
 • 3

ÔN THI TRÁC NGHIÊM ĐẠI HOC HOÁ HỌC. BÀI TẬP ĐINH LUẬT BẢO TOÀN

ÔN THI TRÁC NGHIÊM ĐẠI HOC HOÁ HỌC. BÀI TẬP ĐINH LUẬT BẢO TOÀN
... 38-ĐTTS Đại học khối B năm 2007) Câu 60: Thực thí nghiêm: Cho 3,84gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO 1M thoát V1 lít NO Cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO 1M H2SO4 0,5M thoát ... lít H2 (đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dd Y có pH là? A B C D (Câu 40-ĐTTS Đại học khối A năm 2007) Câu 54: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO 500ml dung ... 12,67% (Câu 47-ĐTTS Đại học khối B năm 2007) Câu 62: Cho 0,01 mol hợp chất sắt tác dụng hết với H 2SO4 đặc nóng dư, thoát 0,112 lít (đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử nhất) Công thức hợp chất sắt...
 • 7
 • 276
 • 4

CHƯƠNG II. LIÊN KẾT HÓA HỌC BÀI TẬP pot

CHƯƠNG II. LIÊN KẾT HÓA HỌC BÀI TẬP pot
... Liên kết xich ma () C Liên kết ion B Liên kết pi () D .Liên kết cho, nhận 26 Liên kết đôi liên kết hóa học gồm: A Hai liên kết pi () B Hai liên kết xich ma () C Một liên kết xich ma liên kết ... Một liên kết pi hai liên kết xich ma 27 Liên kết ba liên kết hóa học gồm : A Hai liên kết pi () liên kết xich ma () B Hai liên kết xich ma () liên kết pi () C Một liên kết xich ma liên kết ... Hai liên kết pi hai liên kết xich ma 28 Khi xét độ bền liên kết đơn, liên kết đôi liên kết ba, điều khẳng định sau luôn ? A Liên kết đơn bền liên kết đôi B Liên kết đôi bền liên kết ba C Liên kết...
 • 6
 • 313
 • 1

Bài giảng điện tử môn sinh học: Bài tập về rễ cây doc

Bài giảng điện tử môn sinh học: Bài tập về rễ cây doc
... Bài tập 1: Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời 1- Có loại rễ là: a- Rễ cọc rễ chùm b- Rễ rễ c- Rễ chùm rễ d- Rễ rễ phụ 2- Trong số sau có rễ cọc a- Cây tỏi b- Cây cải c- Cây hành d- Cây ngô ... mô phân sinh d2- Thân to phân chia tế bào mô phân sinh: a- Tầng sinh vỏ c- Tầng sinh trụ b- Mô phân sinh dd- Chỉ a c 3- Cây sau có thân rễ ? b- Cây su hào a- Cây gừng c- Cây khoai tây d- Cây xương ... sau có rễ chùm a- Cây mít b- Cây nhãn c- Cây táo d- Cây lúa 4- Rễ mọc đất có miền ? a- miền b- miền c- miền d- miền Bài tập 2: Xác định tranh miền rễ Miền trưởng thành ← Miền hút ← Miền sinh trưởng...
 • 18
 • 1,047
 • 2

luyện thi đại học-hóa học bài tập nito

luyện thi đại học-hóa học bài tập nito
... CuMg+2+2e 0,13 0,26 N+5+3eN+2 x -3x x N+5+1eN+1 y -y -y Câu 23 Hòa tan hết 0,06 mol Fe tối thi u a mol dung dịch HNO3 tạo khí NO Giá trị a là: A 0,24 B 0,16 C 0,18 D 0,12 Giải: Định luật ... có: nHNO3=4nNO=4.0,06=0,24 mol Câu 24 Hòa tan hoàn toàn hổn hợp gồm 0,15 mol Fe 0,15 mol Cu tối thi u V lít dung dịch HNO3 2M loãng tạo sản phẩm khử NO Giá trị V là: A 800 ml B 1000 ml C 400 ml ... FeCl3 1M thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu 71,72 g chất rắn khan Để hòa tan m g Fe cần tối thi u ml dung dịch HNO3 1M, biết sản phẩm khử NO A 540 ml B 480 ml C 160 ml D 320 ml Giải: Ta có:...
 • 20
 • 158
 • 0

bài giảng môn hóa 10 bài giảng về clo và hợp chất của clo

bài giảng môn hóa 10 bài giảng về clo và hợp chất của clo
... dịch muối Bài 22: Tổng Quát: Cl2 + kim loại → muối clorua I TÍNH CHẤT VẬT LÍ II.T/C HÓA HỌC T/d với kim loại Bài 22: Tổng Quát: Cl2 + kim loại → muối clorua I TÍNH CHẤT VẬT LÍ II.T/C HÓA HỌC T/d ... thích Số oxh +7: Cl+7 Bài 22: I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II.T/C HÓA HỌC: Tính oxh -1 +1 Tính khử +3 +5 Cl2 Thang độ âm điên clo +7 Bài 22: I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II.T/C HÓA HỌC: Tác dụng với kim loại Tác ... Muối biển (NaCl) Bài 22: I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II.T/ C HÓA HỌC: T/d với kim loại: T/d với phi kim: T/d với nước: III.TRẠNG THÁI TN: IV ỨNG DỤNG: Bài 22: I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II.T/ C HÓA HỌC: T/d với...
 • 24
 • 1,455
 • 0

XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC- BÀI TẬP

XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC- BÀI TẬP
... - Hoá trị phi kim (n): ≤ n ≤ 7, với n nguyên - Trong oxit phi kim số nguyên tử phi kim oxit không nguyên tử Bài tập áp dụng: Bài 1: Một oxit nitơ(A) có công thức NO x có %N = 30,43% Tìm công thức ... lại S a) Tìm công thức quặng b) Từ quặng điều chế khí có tính khử Đáp số: a) FeS2 b) H2S SO2 Bài 5: Oxit đồng có công thức Cu xOy có mCu : mO = : Tìm công thức oxit Đáp số: CuO Bài 6: Oxit kim ... 5,6g kim loại hoá trị II dd HCl thu 2,24 lit H 2(đktc) Tìm kim loại Đáp số: Fe Bài 12: Cho 4,48g oxit kim loại hoá trị tác dụng hết 7,84g axit H2SO4 Xác định công thức oxit Đáp số: CaO Bài 13: Để...
 • 10
 • 201
 • 0

Xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh và chương nitơ - photpho

Xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh và chương nitơ - photpho
... CHỌN - XÂY DỰNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC, BÀI TẬP THỰC NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO ... xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập phát triển cho học sinh qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh chương nitơ - photpho " với mong ... chọn, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học tập thực nghiệm dạy học hóa học [5], [8], [10] 2.1.1 Cơ sở việc tuyển chọn xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học dạy học hóa học Hoá học khoa học...
 • 95
 • 289
 • 1

Tuyển chọn – xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm

Tuyển chọn – xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm
... thiết kế, tuyển chọn, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học tập thực nghiệm dạy học hóa học [5], [8], [10] 2.1.1 Cơ sở việc tuyển chọn xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học dạy học hóa học ... nhân trực tiếp dẫn đến yếu học tập Từ lí xin chọn đề tài : " Tuyển chọn - xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập phát triển tư cho học sinh ... số thí nghiệm hóa học vui giáo viên sử dụng tiết ngoại khóa tiến hành tiết thực hành nhằm kích thích tìm tòi hứng thú học tập HS 2.3 Tuyển chọn - Xây dựng hệ thống tập thực nghiệm nhằm kích thích...
 • 95
 • 135
 • 0

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO pps

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 33 LUYỆN TẬP VỀ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO pps
... học, số oxi hoá clo tăng - HS lấy thí dụ PTHH minh hoạ Hợp chất clo Hoạt động 2: - HS lấy thí dụ hợp chất clo có số oxi hoá - 1, + 1, + 3, + 5, + rút kết luận: + Hợp chất clo clo có số oxi hoá ... mạnh: + Hợp chất clo clo có số oxi hoá - thể tính khử - HS nêu tính chất hoá học axit HCl tính axit mạnh tính khử gốc clorua Lấy thí dụ PTHH Điều chế Hoạt động 3: - HS nêu nguyên tắc điều chế clo, ... dụ PTHH - HS so sánh phương pháp điều chế clo PTN công nghiệp B) BÀI TẬP GV chia HS lớp thành nhóm học tập, tiến hành giao tập cho nhóm HS Hoạt động 4: Nhóm 1: giải tập SGK Nhóm 2: giải tập SGK...
 • 19
 • 2,433
 • 14

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THP

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BỔ SUNG PHẦN BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC THP
... D Hydrocacbon khụng no bt i v tỏc nhõn bt i Cõu 12 : I Xicloankan v ankan u l nhng hydrocacbon no nờn chỳng l ng ng ca SVTH : Phan Th Thựy 97 Lun tt nghip GVHD : Cụ V Th Th II Tt c nhng hydrocacbon ... Tt c u sai Cõu 16: Nhng loi hydrocacbon no ó hc tham gia c phn ng th? A Ankan B ankin C benzen D Tt c cỏc hydrocacbon trờn Cõu 17 : Chn cõu tr li ỳng : A Anken l nhng hydrocacbon m phõn t cú cha ... mt liờn kt ụi C=C B Anken l nhng hydrocacbon m CTPT cú dng CnH2n, n 2, nguyờn C Anken l nhng hydrocacbon khụng no cú CTPT CnH2n, n 2, nguyờn D Anken l nhng hydrocacbon mch h m phõn t cú cha...
 • 10
 • 2,372
 • 18

Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài tập về phương trình hóa học

Hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài tập về phương trình hóa học
... Hướng dẫn học sinh lớp giải tập phương trình hóa học HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP GIẢI BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC I/PHẦN MỞ ĐẦU I.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Bài tập hóa học giống tập nhiều môn học ... dạng tập phương trình hóa học Đồng thời định hướng cho em phương pháp giải số dạng tập phương trình hóa học Qua tập hóa học thuộc đề tài nghiên cứu, học sinh nắm dạng tập phương trình hóa học ... tốt việc giải tập phương trình hóa học cần phân loại tập phương trình hóa học II.2.3.1 Phân loại tập: Bài tập phương trình hóa học chương trình hóa học phân thành dạng chính: Bài tập định tính:...
 • 23
 • 10,952
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: hóa học 8 bài 13 phản ứng hóa học bài tậpbài tập về clohóa học 8 nguyên tố hóa học bài tậphóa học 8 bài 5 nguyên tố hóa học bài tậpchuyên đề luyện thi đại học bài tập về sắtbai nguyen to hoa hoc bai tap 7phân bón hóa học bài tập 3 sgkhóa học 8 bài 9 công thức hóa học bài tậpdong hoa hoc bai taphóa học lớp 8 bài 16 phương trình hóa học bài tậptính theo công thức hóa học bai tapbài tập về clo và hợp chất của clobai 13 phan ung hoa hoc bai tapbài tập về hóa học đại cươngbài tập về định luật hóa họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả