TN sinh lý có đáp án 2

Thi Thử TN Sinh 2011 đáp án lần 2

Thi Thử TN Sinh 2011 có đáp án lần 2
... nhiều hướng khác D Tính hại đột biến trung hoà qua giao phối Câu 18: Một loài sinh vật NST 2n =24 số nhóm gen liên kết loài A B. 12 C 24 D .20 Câu 19: Trong hệ sinh thái, sinh vật sau đóng vai ... môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng ? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật sản xuất C Sinh vật phân huỷ D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 20 : Đột biến đoạn gây hậu gì? A Gây chết khả sinh sản B ... ăn ngày đơn giản D Sinh khối ngày giảm Câu 22 : Phép lai Bb x bb cho kết là: A BB B 1Bb : 1bb C 1BB : 1Bb D 1BB : 2Bb : 1bb Câu 23 : sinh vật nhân sơ ba mở đầu mã hoá axit amin tên : A alanin...
 • 5
 • 103
 • 0

Đề thi vi xử đáp án 2

Đề thi vi xử lý có đáp án 2
... ORG SETB P2.0 LOOP: JNB P2.0, $ JB P2.0, $ ; cạnh xuống P2.0 ACALL P20_ODD JNB P2.0, $ JB P2.0, $ ; cạnh xuống P2.0 ACALL P20_EVEN SJMP LOOP P20_ODD: ; Xử số lần cạnh ; xuống P2.0 lẻ MOV ... SJMP LOOP P20_EVEN: ; Xử số lần cạnh ; xuống P2.0 chẵn MOV A,#0 ACALL BCD2LED7S ACALL DELAY_500MS ACALL DELAY_500MS SJMP LOOP Chú ý: Phần xử số lần cạnh xuống P2.0 lẻ thể vi t cách khác: ... CJNE R0, #2, R0NE2 CASE2: CPL A INC A MOV R2,A RET R0NE3: ; R0 > MOV R2,#0 RET R0NE2: CJNE R0,#3,R0NE3 CASE3: SWAP A MOV R2,A RET VXL _Đáp án đề Thi HK_AY11 12- S2_trang 7/8 Câu 6: Một cách giải khác...
 • 8
 • 784
 • 32

de thi thu TN vat ly (co dap an)

de thi thu TN vat ly (co dap an)
... lệ thu n với R B tốc độ góc ω tỉ lệ nghịch với R C tốc độ dài v tỉ lệ thu n với R D tốc độ dài v tỉ lệ nghịch với R Câu 46: Khi mơmen lực M = 32 N.m tác dụng vào vật rắn có trục quay cố định thu ... cộng cuộn dây quay với tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thi n điều hồ pha, tần số Câu 18: Sự biến thi n dòng điện xoay chiều theo thời gian vẽ đồ thị hình bên Cường độ dòng ... sóng ánh sáng kích thích chất kim loại làm catốt Câu 26: Vạch quang phổ có bước sóng 0,6563µm vạch thu c dãy: A Pasen B Laiman C Banme D Brăckét Trang 2/4 Câu 27: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,275...
 • 4
 • 132
 • 0

đề thi TN vật -có đáp án hay

đề thi TN vật lý -có đáp án hay
... hình là: A 75% cánh đen: 24% cánh xám: 1% cánh trắng B 75% cánh đen : 15% cánh xám : 10% cánh trắng C 25% cánh đen : 50% cánh xám : 25% cánh trắng D 74% cánh đen : 25% cánh xám : 1% cánh trắng Câu ... Bệnh gen lặn nằm NST thường quy định Câu 29: Ở loài bướm, màu cánh xác định locus gồm alen: C (cánh đen)> cg ( cánh xám) > c (cánh trắng) Trong đợt điều tra quần thể bướm lớn sống Cuarto, người ... mẹ phải dị hợp gen gây bệnh SX sinh : - bình thường(không phân biệt trai hay gái) = 3/4 - bệnh (không phân biệt trai hay gái) = 1/4 - trai bình thường = 3/4.1/2 = 3/8 - gái bình thường = 3/4.1/2...
 • 9
 • 130
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT ĐÁP ÁN 2

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN 2
... U /2 Giá trị U là: A 150V B 173V C 20 0V D 100V Câu 38: Nguồn sáng thứ công suất P1 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 = 450nm Nguồn sáng thứ hai công suất P2 phát ánh sáng đơn sắc ... 4sin (2 t + φ)N B Fx = − 0,4sin (2 t + φ)N C Fx = − 0,4cos (2 t + φ)N D Fx = − 4cos (2 t + φ)N Trang 2/ 6 - Mã đề thi 20 9 Câu 17: Đặt vào hai đầu đèn ống điện áp xoay chiều biểu thức u = 25 0cos( 120 πt ... công suất D Các điều Câu 12: Một ánh sáng đơn sắc màu vàng tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng chiết suất 1,5 với ánh sáng Trong chất lỏng trên; ánh sáng : A Màu vàng tần số...
 • 6
 • 349
 • 1

Trắc Nghiệm Sinh Đáp Án

Trắc Nghiệm Sinh Lý Có Đáp Án
... Vận chuyển các kháng thể E Vận chuyển O2 SINH LÝ HỒNG CẦU 10 CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 1. Hồng cầu vai trò miễn dịch vì các khả năng sau đây, NGOẠI TRỪ: A Giữ lấy các phức hợp kháng nguyên  − kháng thể ... Chuyển dung môi qua màng bán thấm từ vùng chất hòa tan với nồng độ thấp sang  vùng chất hòa tan với nồng độ cao hơn D Chuyển chất hòa tan qua màng bán thấm từ vùng chất hòa tan với nồng độ cao sang  vùng nồng độ thấp hơn ... A loại sinh tổng hợp protein B loại sinh tổng hợp lipit C rất ít ở tế bào bài tiết D loại nhiều hạt ribosom E Khoảng bên trong của lưới nội bào liên hệ với khoảng giữa hai màng nhân...
 • 32
 • 876
 • 9

Trắc nghiệm Sinh (có đáp án) Full dành cho sinh viên y dược ĐH,CĐ

Trắc nghiệm Sinh lý (có đáp án) Full dành cho sinh viên y dược ĐH,CĐ
... xét chu chuyển tim sinh chu chuyển tim lâm sàng: A Chu chuyển tim sinh dài chu chuyển tim lâm sàng B Chu chuyển tim lâm sàng dài chu chuyển tim sinh C Chu chuyển tim sinh không tính ... C Acetylcholine bị phá h y cholinesterase khe synap D Vận chuyển tích cực Ca2+ khỏi tương vào lưới nội tương 32 Cơ giãn A Nồng độ Ca2+ bào tương giảm B Nồng độ Ca2+ bào tương tăng C Đầu myosin ... nhiều glycogen A Đúng B Sai 36 Về đặc tính sinh tim: Kích thích điện vào lúc tim co tim không đáp ứng A Đúng B Sai 37 Về đặc tính sinh tim: Kích thích điện vào lúc nút xoang phát nhịp g y ngoại...
 • 42
 • 1,943
 • 57

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM SINH ĐÁP ÁN

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM SINH lý CÓ ĐÁP ÁN
... thành phần sữa C HCl tác dụng hoạt hóa pesin D Chất nhầy tac dụng bảo vệ niêm mạc dày E Cả câu ĐÚNG Nguyễn Văn Khiêm -2- drkhiemnguyen@yahoo.com.vn Trắc nghiệm Sinh 16 Caseinogen chuyển ... Cả câu SAI 62 Enzym sau thủy phân liên kết peptid acid amin kiềm: Nguyễn Văn Khiêm -8- drkhiemnguyen@yahoo.com.vn Trắc nghiệm Sinh A Pepsin B Chymotrypsin C Trypsin D Cả câu ĐÚNG E Cả câu ... thực chức tiêu hóa, máy tiêu hóa hoạt động chức nào? 71 Hãy kể tên loại tuyến tiêu hóa? Nguyễn Văn Khiêm -9- drkhiemnguyen@yahoo.com.vn Trắc nghiệm Sinh Đáp án: 01 D; 02 E; 03 E; 04 E; 05...
 • 17
 • 829
 • 5

Đề thi môn kỹ thuật vi xử đáp án phần 2

Đề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 2
... 825 5A (Mỗi vi mạch địa chỉ).Hãy thi t kế mạch giải mã địa biết địa sở vi mạch 2B0H vi mạch 2B4H Giải: Sơ đồ địa chỉ: A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 IO/M 2B0H 1 1 0 0 2B1H 1 1 0 2B2H 1 1 0 2B3H ... … … SS 420 0H + POP SI SP 00FEH 00FFH 0100H … SS 420 0H 06H 20 H … 2 Bộ vi xử 8088 khởi tạo đoạn liệu DS = 420 0H Giả thi t thời điểm BX=ABF8H, SI=4E5CH, DI= 13C2H Hãy tính địa toán hạng nguồn ... NOT_LOWER SUB BL ,20 H MOV BH,BL NOT_LOWER: INC SI LOOP LAP2 MOV AH,9 LEA DX,CRLF INT 21 H LEA DX,S2 INT 21 H MOV AH ,2 MOV DL,BH INT 21 H MOV AH,4CH INT 21 H MAIN ENDP END MAIN ;Gán BL = [SI] ;So sánh BL với...
 • 30
 • 7,377
 • 27

20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - MÔN VẬT đáp án chi tiết đầy đủ

20 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - MÔN VẬT LÝ có đáp án chi tiết đầy đủ
... cân 390 C): (40 - 39) C1 = ( 39 - 8) C ⇒ C1 = 31C (0,5 điểm) Với lần nhúng sau vào bình 2: C( 39 - 9, 5) = C2 (9, 5 - 8) ⇒ C = 59 C (0,5 điểm) điểm) Với lần nhúng tiếp theo(nhiệt độ cân t): C1( 39 - t) ... C(t - 9, 5) Từ suy t ≈ 38 C b) Sau số lớn lần nhúng (C1 + C)( 38 - t) = C2(t - 9, 5) điểm) Kết luận (0,5 điểm) (0,5 (0,5 ⇒ t ≈ 27,20C ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP ( Đề số 15) Câu 1: Đĩa xe đạp ... O2 a AB A1B1 A2B2 d f 20d d1 = d − f = d − 20 d2 = L - d1,=40 - 20d 20d − 800 = d − 20 d − 20 d f d−f d2, = d1 40-d1 d 1-3 0 d2, = 10(40 − d ) d − 30 30 40 + + - - + + +  - 30 cm < d1 ≤ 40 cm 0,25...
 • 50
 • 4,268
 • 12

Đề thi thử đại học năm 2017 lần 2 môn Vật đáp án của trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội.

Đề thi thử đại học năm 2017 lần 2 môn Vật lý có đáp án của trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội.
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II - NĂM HỌC 20 13 -20 14 ĐÁP ÁN Môn thi: VẬT LÍ, khối A+A1 Câu số 722 đề thi 7 82 353 4 42 C C C A B C D D A D C ... VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II - NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn thi: VẬT LÍ, khối A+A1 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi trang) Mã đề thi 4 42 Họ tên thí sinh: ... www.MATHVN.com Trang 5/5 - Mã đề thi 722 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II - NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn thi: VẬT LÍ, khối A+A1 Thời...
 • 22
 • 411
 • 1

Bài tập Vi xử đáp án số 2

Bài tập Vi xử lý có đáp án số 2
... Chương trình dịch chức chuyển từ MÃ NGỮ dang MÃ MÁY 19 (5 điểm) Hãy giải thích cột số vi t trước lệnh đoạn chương trình liệt kê Trang 122 sách tham khảo ý nghĩa gì? - 02 cột số bản, cột thứ ... descriptor 12 (5 điểm) loại bảng descriptor ? tối đa descriptor ? - loại, global local - Tối đa 16K descriptors 13 (5 điểm) Selector gì? Các ghi đựơc dùng để descriptor vi xử 80486? ... phép toán trạng thái làm vi c vi xử lý? Thanh ghi cờ, e Chỉ cổng ngoại vi cần đọc/ghi liệu ? DX f Chỉ trạng thái cho phép ngắt hay không cho phép ngắt ? Bít cờ I T (5 điểm) Hãy tìm địa vật ô...
 • 5
 • 1,931
 • 32

de hoc ky 2 sinh 8 dap an

de hoc ky 2 sinh 8 có dap an
... ký hiệu SI-DH01-HKII8-09 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP Năm học 20 09 - 20 10 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 45’ (Hướng dẫn chấm gồm trang ) Câu Đáp án Cấu tạo da: Da cấu tạo gồm lớp: ... đến quan xác định (cơ quan đích) + Hoocmôn hoạt tính sinh học cao: Chỉ với lượng nhỏ (2 điểm) gây hiệu rõ rệt Vai trò hoocmôn: + Duy trì tính ổn định môi trường bên thể + Điều hoà trình sinh ... Cấu tạo da: Da cấu tạo gồm lớp: + Lớp biểu bì: Gồm tầng sừng tầng tế bào sống + Lớp bì: thụ quan, tuyến nhờn, co chân lông, lông bao lông, tuyến mồ hôi, dây thần kinh mạch máu (4 điểm)...
 • 3
 • 204
 • 0

de hoc ky 2 sinh 7 dap an- bieu diem

de hoc ky 2 sinh 7 có dap an- bieu diem
... 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ a 0 ,75 điểm Giống nhau: - Đều bao gồm động vật thuộc lóp thú mang nhiều đặc điểm động vật bậc thấp - Chưa thai 0 ,25 đ 0 ,25 đ - Đều nuôi sữa giai đoạn đầu (2 iểm) 0 ,25 đ b 1 ,25 ... học 20 09 - 20 10 MÔN: SINH HỌC (Hướng dẫn chấm gồm trang ) Câu (3điểm) Đáp án Điểm a 1 ,75 điểm - Hình thức sinh sản vô tính: Sinh sản vô tính hình thức sinh sản tế bào sinh dục đực tế bào sinh ... mỏ vịt đẻ trứng xếp vào lớp thú vì: - tuyến sữa - Nuôi sữa 0,5đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0,5đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ a 0 ,75 điểm Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn lớp chim 0 ,75 đ (3 điểm) b 1,5 điểm - Nêu tuần hòa...
 • 3
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi trac nghiem giai phau sinh ly co dap antrac nghiem sinh ly co dap ande thi thu mon vat ly co dap an 2015đề thi đại học môn vật lý có đáp án 2010sinh lý có đáp ánđề thi thử đại học 2012 môn lý co dap anđề thi thử đại học môn sinh có đáp án 201420 ge kiem tra mon ly co dap an295 câu trắc nghiệm vật lý có đáp ánchuong 2 sinh 12 co dap anly thuyt sinh hoc co dap anđề thi môn kỹ thuật vi xử lý có đáp án phần 2đề thi thử đại học môn vật lý có đáp án đề số 23trac nhiem ly thuyet sinh hoc co dap antuyeen tâp đè thi thử đại học năm 2015 môn vât lý có đáp an chi tiếtgiáo trình thiết bị ngoại vibaigiang ky thuat dien tu chuong1Các công thức Lượng giác trong Toán họcTiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nénTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nangTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)bai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3bai giang vi dieu khienCHÂU PHI và KHU vực mĩ LA TINHCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtSINH sản ở THỰC vậtTrình bày định hướng, các mục tiêu, nội dung, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam hãy cho biết thực trạng ngành sản xuất lúa gạo nước ta hiện nay; những thành tựu, hạn chế và định hướng, giảbài tập solidworkđại cương về tâm lý học và tâm lý y họcCông nghệ sản xuất bánh gạoChương 3 môi trường quản trịNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kêvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmcách điều khiển động cơ bướcphân tích phụ gia trong chất tẩy rửa