TAI LIEU HOC TAP THUC HANH

Tài liệu Bài tập thực hành tin học cơ bản ppt

Tài liệu Bài tập thực hành tin học cơ bản ppt
... Giáo trình thực hành Tin học Trang Buổi thực hành thứ Lưu tài liệu lên đĩa S: với tên Buoi2_3a.doc Đóng cửa sổ tài liệu mở Mở tập tin Sử dụng AutoText vừa tạo để tạo lại tài liệu Lưu tài liệu lên ... V8 Giáo trình thực hành Tin học Trang 41 Buổi thực hành thứ 10 Bài thực hành số Lý thuyết cần xem lại trước thực hành - Các hàm Ngày tháng, Logic, Thống kê Thực hành Chọn Sheet tập tin S:\Buoi10.xls, ... Lương bản, Ngày công, Còn lại Định dạng bảng tính (kẻ khung, tô nền, ) Đổi tên Sheet thành Bai lưu file lại Giáo trình thực hành Tin học Trang 37 Buổi thực hành thứ 10 BUỔI THỰC HÀNH THỨ 10 Bài thực...
 • 68
 • 1,446
 • 6

Tài liệu Bài tập thực hành nhóm về hành chính.doc

Tài liệu Bài tập thực hành nhóm về hành chính.doc
... loại hình, gộp thành hai nhóm lớn là: Nhóm đất bồi tụ nhóm đất phát triển chỗ, nhóm đất bồi tụ loại đất thích hợp với lúa nước Những vùng đồng phù sa, vùng tam giác châu thổ hình thành bồi đắp sản ... phần xuất nhập lương thực thực phẩm Hà Nội trực tiếp liên hệ với - Lý lựa chọn : + Giao dịch thông thuờng bên có điều kiện hiểu rõ nên thực tốt trách nhiệm + Công tác quản lý thực sâu xát + Không ... công ty yêu cầu phát hành LC) đề nghị Ngân hàng phát hành thư tín dụng với nội dung nêu Chúng cam kết: (i) ……… (Tên công ty yêu cầu phát hành LC) có toàn quyền thị phát hành, sửa đổi, toán ,...
 • 56
 • 720
 • 3

Tài liệu Bài tập thực hành C++ doc

Tài liệu Bài tập thực hành C++ doc
... temp2=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=temp2; } printf("\n Day so giam dan la: "); for(i=0;i...
 • 9
 • 302
 • 4

Tài liệu Bài tập thực hành cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP pptx

Tài liệu Bài tập thực hành cài đặt và cấu hình dịch vụ FTP pptx
... n Ftp server bằ ng dòng lê ̣nh Với Ftp đã có ví dụ Hay cấu hình để người dùng đăng nhập vào ̃ địa ftp: //192.168.1.150 thấy thư mục sau: • Thư mục "dulieu" ứng với thư mục C:\dulieu máy FTP ... tên là "Ftp ̣ ̣ server" ổ c:\ sau đó OK để hoàn thành Hinh 5: Chỉ đinh nơi lưu trữ dữ liêu ̣ ̣ •Trên FTP Site, giới hạn số lượng kết nối đồng thời 1000 kết nối •Trên FTP Site, thực việc ... •Dùng FTP Client để kiểm tra Trên máy Client XP ta vào Internet explorer và gõ điạ chỉ của máy Ftp server để kiể m tra kế t quả ta vừa cấ u hinh ,Như hinh ta đã truy xuấ t đế n Ftp...
 • 8
 • 549
 • 3

Tài liệu BÀI TẬP THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ppt

Tài liệu BÀI TẬP THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ppt
... thành công Lѭӧc ÿӗ sau ÿây mô tҧ tә chӭc ÿѭӧc ÿӅ xuҩt Nhà tài trӧ ÿiӅu hành án: Nhà tài trӧ dӵ án: Quҧn án: Giám ÿӕc dӵ án: Cӕ vҩn dӵ án: Ĉӝi ngNJ thành viên dӵ án: SӴ PHÊ CHUҬN DӴ ÁN: ... _ Nhà tài trӧ ÿiӅu hành Ngày tháng _ 217 Nhà tài trӧ dӵ án Ngày tháng _ Quҧn án Ngày tháng ... ÿӝi ngNJ thành viên dӵ án trҥng thái cӫa dӵ án ÿó Cung cҩp tính quҧn hӧp nhҩt cӫa nhӳng báo cáo quan niӋm mӟi nhҩt dӵ án hay nhiӋm vө vӟi dӵ án ÿã cho Trao cho ÿӝi ngNJ thành viên dӵ án vӏ...
 • 38
 • 606
 • 2

Tài liệu Bài tập thực hành MS Excel doc

Tài liệu Bài tập thực hành MS Excel doc
... 100000 Tong Bài tập thực hành MS Excel Lon nhat Be nhat Trung binh Trang 12 Bài tập thực hành MS Excel BÀI TẬP 7b Vận dụng hàm sở liệu có kết hợp hàm chuỗi Ôn tập hàm tìm kiếm (Thực hành tiếp Sheet2 ... Sheet2) SBD DTOAN DVAN D90 Bài tập thực hành MS Excel Trang 18 Bài tập thực hành MS Excel D82 C71 C61 C50 B42 B31 A20 A11 A00 Ghi thực hành với tên BTAP10.XLS BÀI SỐ 11 Các tập bổ sung Sử dụng hàm ... Sheet3, theo mẫu sau: Bài tập thực hành MS Excel Trang 13 Bài tập thực hành MS Excel Phái Phụ cấp Thưởng Nam ? ? Nữ ? ? Câu Trang trí ghi lại thay đổi Cộng lương ? ? Hướng dẫn thực hành: Dùng Vlookup...
 • 23
 • 1,282
 • 17

Tài liệu Bài tập thực hành Excel doc

Tài liệu Bài tập thực hành Excel doc
... lập công thức riêng Câu 3: Tính Thực lãnh = Lương + Phụ cấp - BHXH - BHYT Lương = NC * LCB Câu 4: Thực thao tác định dạng cho bảng tính BÀI THỰC HÀNH SỐ Cho bảng số liệu sau: BẢNG CỬU CHƯƠNG A H ... trả = Tiền phòng + Phụ thu Câu 6: Tính Tổng cộng cho cột Câu 7: Thực thao tác định dạng cho bảng tính BÀI THỰC HÀNH SỐ Cho bảng số liệu sau: BẢNG LƯƠNG THÁNG - 2004 % P H Ụ %BHXH %BHYT CẤP 30% ... cột NC, Phụ cấp, Thưởng Thực lãnh Câu 4: Thực thao tác định dạng cho bảng tính (Thay đổi Font, cỡ chữ, màu sắc, kẻ khung…) cách sử dụng nút công cụ Tên khách An BÀI THỰC HÀNH SỐ BẢNG TÍNH TIỀN...
 • 7
 • 1,600
 • 42

Tài liệu Bài tập thực hành về GP và Registry pptx

Tài liệu Bài tập thực hành về GP và Registry pptx
... thiệp vào Registry Điều giúp bạn dễ dàng quản lý lưu trữ liệu thư mục đặc biệt Để thực điều này, bạn làm theo bước sau: - Đầu tiên, click Start, chọn run điền regedit vào hộp thoại - Tại cửa sổ Registry ... động Bạn kích hoạt tính cách can thiệp vào Registry hệ thống Sau bước thực hiện: - Đầu tiên, click vào Start, chọn Run điền Regedit vào hộp thoại - Tại cửa sổ Registry Editor, bạn tìm đến : Hkey_Current_User ... +Nháy chuột phải vào chỗ trống khung bên phải chọn New\WORD value gõ vào NoDrives ấn Enter +Nháy đúp vào mục NoDrives gõ vào số 64 +Bấm OK +Nháy vào Start chọn Log Off khởi động...
 • 7
 • 319
 • 0

Tài liệu Bài tập thực hành Simba Accounting docx

Tài liệu Bài tập thực hành Simba Accounting docx
... trình, “ Bài tập kế toán thực hành Simba Accounting hướng dẫn người dùng hiểu rõ chức chương trình việc áp dụng phần hành kế toán chương trình vào công tác kế toán doanh nghiệp Cuốn tập thực hành ... nghiệp Nội dung Bài tập thực hành Simba Accounting bao gồm phần: Phần Giới thiệu Phần Số liệu Phần Hướng dẫn thực hành Trong trình biên soạn cố gắng chọn lọc kỹ lưỡng nghiệp vụ thực tế thường ... báo cáo tài chính,các sổ sách kế toán tháng 1/2009 d) Lên báo cáo thuế tháng 1/2009 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH I KHỞI TẠO DANH MỤC VÀ NHẬP SỐ DƯ Cách bố trí menu Simba Accounting Menu Simba Accounting...
 • 31
 • 365
 • 3

Tài liệu Bài tập thực hành môn công nghệ phần mềm ppt

Tài liệu Bài tập thực hành môn công nghệ phần mềm ppt
... Begin A; i:=i-1 end; b, Chuyển cấu trúc "repeat C until D" C; while not D C II, DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐẶC TẢ MA TRẬN: Bài 1: Cho ma trận vuông X cấp n, n lẻ Đặc tả hình thức điều kiện sau: a) Tổng phần ... phần tử đờng chéo phụ x[ (n+1)/2, (n+1)/2 ] = (x[1, n] + x[n, 1])/2 III, DẠNG BÀI TẬP BẮT LỖI TRONG ĐOẠN CHƯƠNG TRÌNH: Bài 1: Cho đoạn chương trình sau: Uses crt; Var u,v,t : real; Function f: real; ... + x[ n, n ] = * x[ 1, n ] b, Phần tử hàng cuối phần tử cột cuối x[ n, (n+1)/2]=x[ (n+1)/2 , n] Bài 2: Cho ma trận vuông cấp n, n lẻ Đặc tả hình thức điều kiện sau: a, Phần tử góc bên trái phần...
 • 4
 • 689
 • 1

Tài liệu BÀI TẬP THỰC HÀNH TIẾNG ANH 7 pdf

Tài liệu BÀI TẬP THỰC HÀNH TIẾNG ANH 7 pdf
... X/ Đọc đoạn văn hoàn thành câu hỏi sau trả lời Tuan Anh is a new student in class 7D he is from Hai Duong Now he lives with his brother at 45 Hang Dao Street in Hanoi Tuan Anh is twelve He will ... family the city center, very far his parents 5, Thanh is a newcomer class 7D She sits my cousin 6, We often go to the concert weekends 7, Are you free this Sunday oclock? 8, I want to ... (Yes) 7, The party / start / seven? (yes) -7- 8, The party / finish / nine? (yes) 9, They / stay / until eleven? (No) 10, They / have / lot / fun? (Yes) II/ Xắp xếp từ xáo trộn thành câu...
 • 104
 • 1,393
 • 36

Tài liệu Bài tập thực hành tin ứng dụng doc

Tài liệu Bài tập thực hành tin ứng dụng doc
... ngõn hng mt khon tin bng bao nhiờu? Bit lói sut tin gi ngõn hng l 8%/nm Nu ngi hc c 56 thỏng thỡ trng thỡ ngi b cũn li bao nhiờu tin thi im ú Quy v hin ti ụng ta c bao nhiờu tin? Gii bi toỏn ... hỡnh ny c khụng nu tin cy l 98% tin cy 90% thỡ bin ng ca cỏc h s hi qui l bao nhiờu? Ghi bi lm vo file trờn a Bi thc hnh tin hc ng dng 11 Phũng Thc hnh kinh doanh - B mụn Tin hc ng dng Trn Cụng ... lng 9% Cho bit lói sut tin gi ngõn hng bng USD l 3% nm Hóy giỳp ngi o quyt nh la chn ch lm (s dng ch tiờu NPV) Bi thc hnh tin hc ng dng Phũng Thc hnh kinh doanh - B mụn Tin hc ng dng Trn Cụng...
 • 15
 • 700
 • 3

Tài liệu Bài tập thực hành môn cơ sở dữ liệu 2 - Biên tập: Đậu Hải Phong ppt

Tài liệu Bài tập thực hành môn cơ sở dữ liệu 2 - Biên tập: Đậu Hải Phong ppt
... 20 00 Bài tập sở liệu 13 Bộ môn Tin học Đậu Hải Phong HermesNIIT 0 7-0 6 -2 0 07, 02: 05 AM Một công cụ quan trọng để học Quarter việc sử dụng SQL Server 20 00 Để sử dụng SQL thành thạo cần thực hành ... loại hàng Tuần 9: Tổ chức thi điều kiện thực hành Ôn tập cho thi thực hành lý thuyết Bài tập sở liệu Bộ môn Tin học Đậu Hải Phong Phần 2: Ôn tập T-SQL Thực công việc sau Query Analyzer: a Tạo ... sau: http://farm2.static.flickr.com/ 122 0/533 325 578_0b 521 f7856_o.jpg Bài tập sở liệu 14 Bộ môn Tin học Đậu Hải Phong Dùng nút Run chạy (hoặc nhấn phím F5) Khi chạy kiểm tra xem có thành công không...
 • 15
 • 1,095
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn thực hành sinh họctài liệu bài 38 thực hành tập dượt thao tác giao phấntai lieu ve bai thuc hanh he sinh thai sinh học 9 bài 5152tài liệu hoá 9 thực hành tính chất hoá học của nhômtài liệu học tậptài liệu học tậptài liệu nguyên lý thực hành bảo hiểmtài liệu học tập dùng webtài liệu học tập môn kinh tế chính trịtài liệu học tập môn điều dưỡngtài liệu học tập môn sinhtài liệu học tập đạo đức hồ chí minhtài liệu học tập môn tiếng anhtài liệu hướng dẫn thực hànhtài liệu học tập anh văn đại họcBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 2Bài giảng điều khiển hệ thống khí nén thuỷ lựcBài giảng thông tin vệ tinhBài giảng trường điện từ và truyền sóngBài 10. Đồng chíBài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng)Đề cương bài giảng điện phân thoát kim loạiĐề cương bài giảng động học và thiết bị phản ứngBài 6. Trợ từ, thán từMột số cơ chế hỗ trợ tài chính cho SXSH và công nghệ sạch ở việt namBài giảng đánh giá tác động môi trường và rủi roBài 8. Chiếc lá cuối cùngBài 11. Câu ghépĐề cương bài giảng công nghệ phân bónĐề cương bài giảng hóa học hữu cơBài 10. Nói giảm nói tránhBài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000Đề cương bài giảng hóa phân tích 2