Câu hỏi ôn thi kí sinh trùng

Câu hỏi ôn thi hóa sinh

Câu hỏi ôn thi hóa sinh
... hỏi cấu trúc không gian TTHĐ enzym phân tử chất phải thật khớp với Câu 11: Có thể thông qua việc điều khiển enzym để điều hòa trình chuyển hóa vật chất tế bào hay không? Nhờ enzim mà trình sinh ... enzym có cấu trúc không gian không cứng mà mềm dẻo, linh động Vì cấu trúc phân tử chất tiếp xúc với enzym tạo phức hệ ES Theo quan niệm “chìa khóa ổ khóa” TTHĐ enzym có cấu trúc không gian tương ... không gian không cứng mà mềm dẻo, linh động enzym tiếp xúc với chất, nhóm chức TTHĐ phân tử enzym thay đổi vị trí không gian, tạo thành hình thể khớp với chất  tạo thành phức hệ ES.Phức hệ không...
 • 12
 • 2,814
 • 44

Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )

Tổng hợp Câu hỏi ôn thi Vi sinh đại cương ( trắc nghiệm )
... sinh tan A Virion B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 16 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut đốm thuốc (X) B.Virut đường hô hấp C.Virut đường ... d.Plasmid cần thi t cho sống VK HVT 29 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 30 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 31 a Procaryote, không phân ... hai câu a b d Cả a b sai 3 7) Chức ty thể (mytochondria): a Thực phản ứng oxy hóa giải phóng điện tử thực trình tổng hợp protein HVT 23 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cương 24 b Tham gia tổng hợp...
 • 56
 • 23,660
 • 274

Tài liệu CÂU HỎI ÔN THI MÔN SINH HỌC docx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN THI MÔN SINH HỌC docx
... hình thức: A) Sinh sản vô tính B) Sinh sản sinh dưỡng C) Sinh sản hữu tính D) Nuôi cấy mô Đáp án A Câu 29 Nuôi cấy mô hinh thức sinh sản: A) Sinh sản sinh dưỡng B) Sinh sản bào tử C) Sinh sản hữu ... dưỡng phần thể mẹ Đáp án D Câu 27 Giâm cành, chiết, ghép hình thức: A) Sinh sản sinh dưỡng B) Sinh sản hữu tính C) Sinh sản vô tính D) Nuôi cấy mô Đáp án A Câu 28 HÌnh thức sinh sản mà thể hình thành ... xenlulô Gôngi Đáp án B Câu 26 Sinh sản sinh dưỡng hình thức sinh sản mà thể hình thành: A) Từ tế bào đặc biệt gọi bào tử B) Do kết hợp tinh trùng trứng C) Từ số tế bào sinh dưỡng D) Từ số tế bào sinh...
 • 15
 • 712
 • 20

câu hỏi ôn thi hóa sinh đại cương

câu hỏi ôn thi hóa sinh đại cương
... mã hóa mã di truyền chuẩn gọi proteinogenic hay amino acids chuẩn Việc kết hợp amino acid tạo protein thi t yếu cho việc cấu thành thể người Có hai loại khác mã hóa DNA theo cách khác (không ... (bởi phosphoryl hóa mức chất) điện tử ion H+ lấy chất nhận điện tử điện tử hydro dùng để khử phân tử NAD+ (tạo phân tử NADH ion H+) điện tử hydro nhận hợp chất FAD (tạo FADH2) Vì oxy hóa phân tử ... mã hóa DNA theo cách khác (không chuẩn): Công thức cấu tạo chung axit amin là: RCH(NH2)COOH tính chất chung: - Chỉ có 20 aa amid số 80 acid amin có mặt thi n nhiên tham gia cấu tạo thành phần protid...
 • 4
 • 1,853
 • 38

Câu hỏi ôn thi vi sinh vật môi trường

Câu hỏi ôn thi vi sinh vật môi trường
... không Không Không Nhạy cảm Lớp 2-3 Nhiều 1, tha Không Không Không Không Có không Không nhạy cảm Nhạy cảm Không nhạy cảm Không Có có 11-22% LPS = lipopolysacharid Vi sinh vật thờng phân bố đâu môi ... công nông nghiệp Nhng nói vi sinh vật vật thân thi n với môi trờng?(76,134) Chất ngng kết vi sinh vật (bioflococculant) chất xử lý nớc mới, hiệu cao, không độc, không gây ô nhiễm lần sau, không ... mối quan hệ vi sinh vật với sinh vật khác tự nhiên? (72) Cộng sinh Cộng sinh nấm tảo Cộng sinh tảo động vật nguyên thuỷ Cộng sinh VSV với côn trùng Kiến ăn sợi nấm VSV sống thể động vật, ruột dịch...
 • 3
 • 937
 • 14

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 2 pptx

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 2 pptx
... c a ñ i…….(c sinh, trung sinh, tân sinh) A) c sinh; trung sinh; tân sinh B) Trung sinh; c sinh; tân sinh C) Tân sinh; trung sinh; c sinh D) c sinh; tân sinh; trung sinh ðáp án C Câu 44 Nh n xét ... 175 tri u năm 120 tri u năm A ð i Trung sinh cách ñây 22 0 tri u năm, ñó k Giura cách ñây kho ng: 22 0 tri u năm 150 tri u năm 175 tri u năm 120 tri u năm C ð i Trung sinh cách ñây 22 0 tri u năm, ... năm u năm u năm D) 22 0 tri u năm Câu A) B) C) D) ð ic 325 tri 22 0 tri 490 tri 570 tri Câu A) B) C) D) ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, ñó k ñêvôn cách ñây: 490 tri u năm 325 tri u năm 370 tri...
 • 26
 • 286
 • 0

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 1 potx

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 1 potx
... : 0,3a C u trúc di truy n c a qu n th Câu 1 7: tr ng thái cân b ng di truy n A 0,49aa : 0,42Aa : 0,09AA B 0,01aa : 0,58Aa : 0,41AA C 0,09aa : 0,42Aa : 0.49AA D 0,41aa : 0,58Aa : 0,01AA Câu 1 8: ... tương ñ i c a ki u gen 0.81AA + 0 .18 Aa + 0.01aa = Hãy cho bi t t n s tương ñ i c a alen A, a qu n th : A A: 0 ,1; a: 0,.9 B A: 0,3; a: 0,7 C A: 0,9; a: 0 ,1 D A: 0,7; a: 0,3 Trong m t qu n th ng ... th h Câu 1 5: Gi s m t qu n th giao ph i ng u nhiên, ch n l c ñ t bi n, t n s tương ñ i c a alen A a l : A : a = 0, 6:0 ,4 T n s tương ñ i c a alen A : a th h sau s l : A A : a = 0, 8:0 ,2 B A : a...
 • 15
 • 246
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn sinh học lớp 12 phần vi sinh đại cương

Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn sinh học lớp 12 phần vi sinh đại cương
... D.Gia tăng sinh khối tế bào 3 .Vi rút gây nên tƣợng sinh tan A Virion HVT 15 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 16 B.Virus ôn hòa (X) C Viroid D.Vegetative 4.Kiểu virut xoắn điển hình có đâu A.Virut ... HVT 29 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 30 d.Plasmid cần thi t cho sống VK 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 31 a Procaryote, không phân ... thức sinh sản tảo lam: Sinh sản dinh dƣỡng Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính a, b, c sai Corynebacterium glutamicum vi khuẩn: G+, không bào tử, không di động HVT 28 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại...
 • 56
 • 310
 • 0

ngân hàng câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7

ngân hàng câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7
... phần chủ ngữ, vị ngữ câu + Câu rút gọn xác định chủ ngữ vị ngữ câu, thành phần lại rút gọn Câu 13: Trạng ngữ có đặc điểm ý nghĩa hình thức? Viết câu văn có sử dụng thành phần trạng ngữ giải ... ngữ câu đó? - Người ta hoa đất - Ăn nhớ kẻ trồng - Học ăn, học nói, học gói, học mở Đáp án: - Xác định câu rút gọn: Ăn nhớ kẻ trồng Học ăn, học nói, học gói, học mở - Thành phần rút gọn chủ ngữ ... cuối câu hay câu + Giữa trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ thường có quãng nghỉ nói dấu phẩy viết - Viết câu văn có thành phần trạng ngữ giải thích Câu 14: Tìm câu rút gọn thành phần rút gọn câu sau...
 • 11
 • 507
 • 0

ngân hàng câu hoi ôn thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7

ngân hàng câu hoi ôn thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7
... thắm thi t TRƯỜNG THCS KIỂM TRA VĂN ( TIẾT 46) Họ tên : Lớp 7A Điểm 0 .75 0 .75 0 .75 0 .75 Thời gian : 45 phút Lời phê giáo viên Đề : I.Phần trắc nghiệm : (3đ ) Khoanh tròn câu trả lời Câu 1: ... tha thi t, lo lăng cho dành tất tình mơ ước vào tương lai b Hình thức: điểm - Đoạn văn sai lỗi tả, từ ngữ xác - Diễn đạt tự nhiên, lời văn sáng, giàu hình ảnh TRƯỜNG THCS KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN ... Những câu hát châm biếm d Ca dao – dân ca câu hát tình cảm gia đình Câu 5: Nghệ thuật bật thơ “ Sông Núi Nước Nam” ? a Sử dụng nhiều biện pháp tu từ ngôn ngữ giàu cảm xúc b Sử dụng điệp ngữ yếu...
 • 18
 • 349
 • 0

CÂU HỎI ÔN THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ 2013

CÂU HỎI ÔN THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ 2013
... thận cấp có tổn thương nội ngoại mạch lan tỏa tăng sinh màng 128 Trình bày điều trị VCTC tăng sinh nội mạch 129 Trình bày điều trị VCTC tăng sinh nội ngoại mạch lan tỏa tăng sinh màng 130 Trình ... sơ sinh 48 Trình bày triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng bệnh màng trẻ sơ sinh 49 Trình bày đặc điểm hình thể thần kinh trẻ sơ sinh đủ tháng 50 Trình bày đặc điểm hình thể thần kinh trẻ sơ sinh thi u ... nhóm tim bẩm sinh có luồng shunt trái – phải 54 Trình bày triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng nhóm tim bẩm sinh có luồng shunt phải – trái 55 Trình bày điều trị thi u oxy trẻ bị tim bẩm sinh 56 Trình...
 • 8
 • 327
 • 3

tổng hợp câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 12

tổng hợp câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn sinh học 12
... Phân biệt quang tổng hợp hoá tổng hợp? Câu 7: ATP NADH: - ATP tổng hợp đâu tế bào? - Điều kiện dẫn đến trình tổng hợp ATP? - Có khác vai trò NADH hô hấp lên men? Câu 8: Tại hoạt động TD-TT tế ... cầu Câu 5: Phân biệt pha sáng pha tối trình quang hợp xanh đặc điểm sau: Nơi xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo thành? Sự chuyển hoá lượng quang hợp xanh diễn nào? Câu 6: Phân biệt quang tổng hợp ... nhóm sắc tố quang hợp phicôbilin? CÂU HỎI PHẦN VI SINH VẬT Câu 1: Tại đáy biển sâu phong phú vi khuẩn hoá tự dưỡng lại vi khuẩn quang tự dưỡng? Vì vi khuẩn gây viêm loét dày không ưa axit sống...
 • 13
 • 452
 • 0

Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11

Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11
... Nhật Bản đầu hàng không điều kiện Chiến tranh giới thứ hai kết thúc Câu 18 Mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam năm 7-1945 Có nhiều kiện lịch sử giới có mối quan hệ với lịch sử Việt Nam thời ... tránh khỏi bối cảnh đó, ê-nin Đảng Bôn-sê-vich chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời Câu Cách mạng tháng ười Nga kiên lịch sử vĩ đại lịch sử nước Nga lịch sử nhân ... Phan Châu Trinh Sĩ phu văn thân đông đảo Sĩ phu yêu nước, trí thức nhỏ, nông dân, tộc người thi u tiểu tư sản thành thị, giới công số thương, học sinh, sinh viên nông dân Phong trào tiêu biểu Kết...
 • 35
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn sinh 9câu hỏi ôn thi hsg sinh 11cau hoi on thi hsg sinh 8câu hỏi ôn thi hóa sinhcâu hỏi ôn thi học sinh gioi môm lich su 10tổng hợp các câu hỏi ôn thi vi sinh đại cươngbộ câu hỏi ôn thi phần sinh học di truyềncau hoi on thi vi sinh vat moi truongnhung cau hoi on thi hoc ki 2 sinh 10câu hỏi ôn thi đại số và hình học lớp 11 học kì 2câu hỏi ôn thi môn toán học kì 2 lớp 11câu hỏi ôn thi giữa kì 1 toán lớp 11câu hỏi ôn thi toán giữa kì 1 lớp 11câu hỏi ôn thi sinh lớp 9tổng hợp câu hỏi ôn thi môn vi sinh đại cươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây