Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap ở Hà Nội

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn vietgap nội

Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn vietgap ở hà nội
... ứng dụng tiến kỹ thuật sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap Nội ” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tôi hy vọng với kết nghiên cứu, hiểu rõ tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm từ rau xanh Nội ... QUẢ NGHIÊN ỨU V THẢO LUẬN 53 4.1 Thực trạng sản xuất rau an toàn Nội 53 4.1.1 Tình hình Sản xuất tiêu thụ rau Tại Nội 53 4.1.2 Sản xuất tiêu thụ rau an toàn 55 4.1.3 ác nhân tố ảnh hƣởng ... trồng rau nội; xuất giải pháp điều kiện thúc đẩy áp dụng VietGAP rau Nội 1.3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ối tƣợng nghiên cứu đề tài việc ứng dụng VietGAP vào sản...
 • 138
 • 89
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất một số giống ngô tại các huyện vùng cao tỉnh giang

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất một số giống ngô tại các huyện vùng cao tỉnh hà giang
... chung Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh tăng suất số giống ngô huyện vùng cao tỉnh Giang Số: KCĐT.HG.03 (2010) Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Thị Thanh Bình ... đạt suất 34,5 tạ/ha ? ) Để góp phần nâng cao suất, sản lượng ngô, đảm bảo an ninh lương thực vùng tiến hành thực đề tài:” Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh tăng suất số giống ... giống ngô huyện vùng cao tỉnh Giang Mục tiêu: xây dựng mô hình thâm canh tăng suất số giống ngô đất huyện Quản Bạ, đất dốc huyện Yên Minh hốc đá huyện Đồng Văn thông qua biện pháp tăng mật...
 • 73
 • 362
 • 1

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG TIẾN bộ kỹ THUẬT mới về GIỐNG và BIỆN PHÁP CANH tác, NHẰM PHÁT TRIỂN một số GIỐNG đậu TƯƠNG mới CHO NĂNG SUẤT và HIỆU QUẢ KINH tế CAO TRÊN đất sơn LA

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG TIẾN bộ kỹ THUẬT mới về GIỐNG và BIỆN PHÁP CANH tác, NHẰM PHÁT TRIỂN một số GIỐNG đậu TƯƠNG mới CHO NĂNG SUẤT và HIỆU QUẢ KINH tế CAO TRÊN đất sơn LA
... nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật đậu tƣơng địa bàn tỉnh Sơn La với đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật giống biện pháp canh tác, nhằm phát triển số giống đậu tƣơng cho suất hiệu ... thâm canh đạt suất cao, kỹ thuật chọn lọc, nhân giống ) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƢƠNG NĂNG SUẤT CAO CHO TỈNH SƠN LA Nhƣ vậy, từ kết điều tra cho thấy đậu tƣơng tỉnh Sơn La hàng ... thâm canh tăng suất cho giống đậu tƣơng góp phần mở rộng phát triển đậu tƣơng cho tỉnh Sơn La II MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU TỔNG QUÁT Phát triển mở rộng giống đậu tƣơng có suất hiệu kinh tế cao, ...
 • 63
 • 84
 • 0

Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lắk, tỉnh đắk lăk

Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lắk, tỉnh đắk lăk
... 4.1.2 Tình hình chuy n giao ti n b k thu t s n xu t nông nghi p cho ñ ng bào dân t c thi u s 66 4.1.3 H th ng chuy n giao ti n b k thu t nông nghi p cho ñ ng bào dân t c thi u s ... a bàn nói riêng phát tri n kinh t huy n L k nói chung V y ti n hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u chuy n giao ti n b k thu t s n xu t nông nghi p cho ñ ng bào dân t c thi u s ñ a bàn huy n Lăk ... n giao ti n b k thu t s n xu t nông nghi p cho ñ ng bào dân t c thi u s t i huy n L k ð xu t m t s gi i pháp ch y u tăng cư ng chuy n giao ti n b k thu t s n xu t nông nghi p cho ñ ng bào dân...
 • 106
 • 240
 • 1

ứng dụng tiến bộ kỹ thuạt để phát triển các loài song mây quảng nam

ứng dụng tiến bộ kỹ thuạt để phát triển các loài song mây ở quảng nam
... BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG NAM TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN KH – CN BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI SONG, MÂY QUẢNG NAM ... sinh trưởng mây 02 mô hình 02 dự án: Căn số liệu cho thấy mây trồng thâm canh tập trung dự án Ứng dụng tiến kỹ thuật để phát triển loài song mây Quảng Nam có độ tăng trưởng cao Dự án trồng mây ... tra tình hình phân bố, kỹ thuật gây trồng, khả phát triển nhu cầu sử dụng Song mây tỉnh Quảng Nam Từ kết điều tra để đề xuất phương hướng phát triển Song mây cho tỉnh Quảng Nam Xây dựng 01 vườn...
 • 117
 • 239
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cao diếp cá houttuynia cordata thunb

Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cao diếp cá houttuynia cordata thunb
... xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời xây dựng phương pháp thử để đánh giá tiêu chuẩn Đặt vấn đề Dương Huỳnh Điểm Vì lý trên, đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cao Diếp ... cao Diếp - Đề xuất phương pháp kiểm nghiệm cao Diếp Ý nghĩa đề tài: - Tìm quy trình chiết cao Diếp tối ưu - Giảm bớt chi phí quy trình chiết xuất áp dụng quy mô công nghiệp - Đề xuất ... nghiệm cao Diếp - Quy trình chiết xuất cao Diếp sở cho nghiên cứu sau quy mô pilot công nghiệp Đặt vấn đề Dương Huỳnh Điểm CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ DIẾP CÁ Cây Diếp có...
 • 62
 • 711
 • 16

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau cải xanh và cải ngọt an toàn trái vụ tại huyện hoài đức, nội

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau cải xanh và cải ngọt an toàn trái vụ tại huyện hoài đức, hà nội
... VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THU THỦY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT RAU CẢI XANH VÀ CẢI NGỌT AN TOÀN TRÁI VỤ TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI ... sản xuất rau cải xanh cải trái vụ; - Xác định vật liệu làm vòm che thấp phù hợp điều kiện sản xuất rau cải xanh cải trái vụ; - Xây dựng mô hình sản xuất trái vụ rau cải xanh cải cải tiến từ biện ... dựng mô hình cho sản xuất cải xanh cải trái vụ an toàn 3.4.1 Đề xuất quy trình cải tiến sản xuất cải xanh cải trái vụ an toàn Từ kết thí nghiệm, Quy trình sản xuất rau cải ăn an toàn chất lượng...
 • 80
 • 399
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau cải bắp trái vụ tại Bắc Giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau cải bắp trái vụ tại Bắc Giang
... tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật sản xuất rau cải bắp trái vụ Bắc Giang Mục đích, yêu cầu ý nghĩa đề tài 2.1 Mục đích Lựa chọn biện pháp kỹ thuật phù hợp sản xuất rau cải bắp trái vụ Hiệp ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ LONG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT RAU CẢI BẮP TRÁI VỤ TẠI BẮC GIANG Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 60.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... giống biện pháp kỹ thuật cải bắp hạn chế phạm vi hẹp Nhằm đáp ứng nhu cầu rau trái vụ nhằm nâng cao hiệu sản xuất rau cải bắp tiến hành thực đề tài 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1...
 • 98
 • 90
 • 0

Nghiên cứu chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Nghiên cứu chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
... trạng sách khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng TBKT sản xuất nông nghiệp thời gian qua; (3) Đề xuất giải pháp hoàn thiện sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng TBKT sản xuất nông nghiệp ... KHUYẾN KHÍCH, THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO VÀ ỨNG DỤNG TBKT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Để hoàn thiện hệ thống sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng TBKT sản xuất ... thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng TBKT sản xuất nông nghiệp, tập trung vào khía cạnh chính: (1) Làm rõ sở khoa học sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng TBKT sản xuất nông nghiệp; (2) Đánh...
 • 18
 • 534
 • 3

Nghiên cứu khoa học " ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng cây gỗ củi có năng suất cao vùng đồng bằng " ppt

Nghiên cứu khoa học
... chăm sóc đến suất trồng việc đa giống suất cao vào trồng rừng cần thiết ngời dân vùng đồng chơng trình trồng phân tán thuộc dự án: "Trồng triệu rừng" Biểu : Năng suất trồng phân tán mô hình ... sinh, kinh tế tỉnh vùng đồng Bắc Bộ, đề tài khái quát khả cung cấp gỗ củi trồng phân tán đồng Bắc Bộ qua số lợng trồng phân tán hàng năm Bảng Khả cung cấp gỗ củi chỗ phong trào trồng nhân dân TT ... cầu gỗ củi chỗ cho ngời dân nớc nói chung, vùng đồng nói riêng Cơ chế sách hởng lợi trồng phân tán tỉnh vùng đồng Bắc Bộ Qua điều tra 10 xã thuộc tỉnh đồng bắc Bắc Bộ cho thấy chế sách chung hởng...
 • 7
 • 299
 • 0

BÁO CÁO Kết quả thực hiện sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ LỚP 4 ; 5

BÁO CÁO Kết quả thực hiện sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT THỂ LOẠI VĂN MIÊU TẢ Ở LỚP 4 ; 5
... TIỂU HỌC A KIẾN THÀNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiến Thành, ngày 24 tháng 09 năm 20 15 BÁO CÁO Kết thực sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến kỹ thuật nghiên cứu ... số biện pháp giúp học sinh lớp học tập có hiệu Tập làm văn miêu tả Với lý trên, tơi chọn viết đề tài : “ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt thể loại văn miêu tả lớp ; ”, trước hết giúp nâng ... mơn Tiếng Việt lớp tổ chun mơn VII.MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG: Biện pháp áp dụng cho thể loại văn miêu tả phân mơn tập làm văn mơn Tiếng Việt lớp ; Để dạy học có hiệu Tập làm văn Tiểu học ( văn miêu tả lớp...
 • 19
 • 784
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008do u cầu ứng dụng tiến bộ kỹ thuậttrình độ phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuậtmột số hoạt động chuyển giao kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp của trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật nông lâm ngưứng dụng tiến bộ kỹ thuật chế biến thức ăn gia súc thô bằng phương pháp ép khôbáo cáo kết quả dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng vật nuôi nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc huyện đạ tẻh tỉnh lâm đồngphần thứ hai xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng và vật nuôibáo cáo kết quả dự án xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại tỉnh trà vinhứng dụng tiến bộ kỹ thuật dùng pix cho cây bông vảinghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu ứng dụng công nghệ quenching để sản xuất thép chất lượng cao dùng trong ngành xây dựngnghiên cứu ứng dụng plc trong công nghệ sản xuất tại nhà máy xi măng la hiên thái nguyêntăng cường ứng dụng tiến bộ khkt vào sản xuấtkỹ thuật trồng quýt đường theo tiêu chuẩn vietgapdự án thực tiễn ở việt nam sản xuất lúa theo tiêu chuẩn vietgapTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t Namth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N iX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhBài 30. Trời nắng, trời mưaBài 24. Cây gỗTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t Namnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EUCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)Th c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phap1231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015