Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía Bắc

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía bắc

Nghiên cứu khả năng gây bệnh hoại tử gan tụy cấp của một số loài vi khuẩn vibrio trên tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh phía bắc
... HỌC VI N NÔNG NGHIỆP VI T NAM  TRẦN ANH TUẤN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP CỦA MỘT SỐ LOÀI VI KHUẨN VIBRIO TRÊN TÔM NUÔI NƯỚC LỢ TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC CHUYÊN NGÀNH: NUÔI ... nhân gây hội chứng Với mục đích làm rõ liên quan nhóm vi khuẩn Vibrio đến bệnh hoại tử gan tụy cấp, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả gây bệnh hoại tử gan tụy cấp số loài vi khuẩn vibrio tôm nuôi ... hội chứng hoại tử gan tụy cấp Vi t Nam 18 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến tượng hoại tử gan tụy tôm nuôi 20 1.4.1 Hoại tử gan tụy tôm MBV HPV 20 1.4.2 Hoại tử gan tụy tôm vi khuẩn ký...
 • 64
 • 267
 • 1

Đánh giá khả năng đối kháng với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ mẫu tôm bệnh hoại tử gan tụy (AHPNS) của một số chủng Bacillus.

Đánh giá khả năng đối kháng với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ mẫu tôm bệnh hoại tử gan tụy (AHPNS) của một số chủng Bacillus.
... (1994) Vibrio parahaemolyticus thu c Ngành: Proteobacteria L p: Gammaproteobacteria B : Vibrionales H : Vibrionaceaae Chi: Vibrio Loài: Vibrio parahaemolyticus 1.3.3.2 c i m c i m chung loài vi khu ... c a tôm (theo FAO); (Lightner cs, 2012) Tác ng c a vi khu n Vibrio parahaemolyticus ã Vibrio parahaemolyticus ti p t c D a công vi c th c hi n SVTH: Lê Anh Tu n c a nhi u l n c phân l p t tôm ... n sàng l c nh ng ch ng Bacillus i kháng m nh v i vi khu n Vibrio parahaemolyticus phân l p t m u tôm th b nh ho i t gan t y (AHPNS) N i dung th c hi n: - Tái phân l p ch ng Bacillus t b s u t...
 • 86
 • 382
 • 0

Nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở các chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm

Nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở các chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm
... Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm 2/10 chủng khả gây bệnh 8/10 chủng khả gây bệnh, chủng khả gây chết chuột Như chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực mạnh chủng từ thực phẩm - khác ... rệt khả xâm nhiễm, gây bệnh gây chết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh gây chết chuột Trong 10 chủng Salmonella ... 4.2 cho thấy khác biệt rõ ràng khả gây bệnh gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm Các chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực cao gây bệnh, gây chết chuột...
 • 44
 • 646
 • 5

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM (Tổng quan)

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM (Tổng quan)
... Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm 2/10 chủng khả gây bệnh 8/10 chủng khả gây bệnh, chủng khả gây chết chuột Như chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực mạnh chủng từ thực phẩm - khác ... rệt khả xâm nhiễm, gây bệnh gây chết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh gây chết chuột Trong 10 chủng Salmonella ... 4.2 cho thấy khác biệt rõ ràng khả gây bệnh gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm Các chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực cao gây bệnh, gây chết chuột...
 • 44
 • 302
 • 0

nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở chủng salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm

nghiên cứu khả năng gây bệnh cho chuột ở chủng salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm, thực phẩm
... Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm 2/10 chủng khả gây bệnh 8/10 chủng khả gây bệnh, chủng khả gây chết chuột Như chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực mạnh chủng từ thực phẩm - khác ... rệt khả xâm nhiễm, gây bệnh gây chết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh gây chết chuột Trong 10 chủng Salmonella ... 4.2 cho thấy khác biệt rõ ràng khả gây bệnh gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm Các chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực cao gây bệnh, gây chết chuột...
 • 44
 • 455
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 5 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 5 ppt
... kết luận sau: - khác biệt rõ rệt khả xâm nhiễm, gây bệnh gây chết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh gây ... gây chết chuột Trong 10 chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm 2/10 chủng khả gây bệnh 8/10 chủng khả gây bệnh, chủng khả gây chết chuột Như chủng Salmonella từ bệnh phẩm độc lực ... mạnh chủng từ thực phẩm - khác biệt khả xâm nhiễm vào gan lách chuột chủng Salmonella từ bệnh phẩm từ thực phẩm 4/4 chủng từ bệnh phẩm khả xâm nhiễm vào gan lách chuột 5/ 10 chủng từ thực phẩm...
 • 8
 • 232
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 3 pptx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 3 pptx
... ch : (+ ): biểu bệnh, (- ): không biểu bệnh 26 Kết Bảng 4.1 cho thấy hầu hết chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm khả gây bệnh cho chuột Nhưng chủng S enteritidis 99 .30 3 nguồn gốc ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 KHẢ NĂNG GÂY BỆNH, GÂY CHẾT CHUỘT DO CÁC CHỦNG SALMONELLA 4.1.1 Khả gây bệnh gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ bệnh phẩm Thí nghiệm tiến hành chủng Salmonella ... gây bệnh, gây chết chuột chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm Đối với chủng Salmonella nguồn gốc từ thực phẩm tiến hành thí nghiệm tương tự chủng từ bệnh phẩm Thí nghiệm tiến hành 10 chủng...
 • 9
 • 162
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 2 docx

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 2 docx
... phải toàn chủng Salmonella khả gây bệnh? [3, 5, 8] Trong khảo sát Tây Ban Nha Baudart et al., 20 00 cho thấy chủng Salmonella phân lập từ mẫu bệnh lấy từ bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm thường ... Salmonella [9, 10, 17, 21 , 30] 2. 3 Mối tƣơng quan chủng Salmonella từ bệnh phẩm Salmonella môi trƣờng thực phẩm Người ta cho rằng, vi khuẩn Salmonella vi sinh vật đường ruột gây bệnh quan trọng nên ... D8… [14, 25 , 26 , 28 , 29 ] 2. 2 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA 2. 2.1 Triệu chứng lâm sàng Bệnh Salmonella thường gây triệu chứng sau: [9, 16, 18, 26 , 34] Viêm dày- ruột Được gây nhiều...
 • 9
 • 140
 • 1

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 1 pdf

Luận văn : NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CHO CHUỘT Ở CÁC CHỦNG SALMONELLA CÓ NGUỒN GỐC TỪ BỆNH PHẨM, THỰC PHẨM part 1 pdf
... 6, g, m, s (p) (1, 2, 7) C2 S newport 6, e, h 1, D S typhi 9, 12 , (Vi) d - S enteritidis 1, 9, 12 g, m (1, 7) S gallinarum 1, 9, 12 - - 3, 10 e, h 1, C1 E1 S anatum Ghi ch : - mặt yếu tố đảo ... vào ruột non sau 18 - 24 dẫn đến tiêu chảy 2 .1. 6 Dịch tễ học 2 .1. 6 .1 Tác nhân truyền bệnh Salmonella diện khắp nơi tự nhiên Thực phẩm Salmonella thường điện sản phẩm nguồn gốc từ thịt gia súc, ... Nhóm O Phase Phase 1, 2, 12 a (1, 5) A S paratyphi A B S schottmuelleri 1, 4, (5), 12 b 1, S typhimurium 1, 4, (5), 12 i 1, S hirschfeldii 6, 7, (Vi) c 1, S choleraesuis 6, (c) 1, S oranienburg...
 • 9
 • 151
 • 0

Nghiên cứu khả năng gây bệnh của vi khuẩn aeromonas hydrophila phân lập từ cá lóc (channa striata) bị bệnh xuất huyết

Nghiên cứu khả năng gây bệnh của vi khuẩn aeromonas hydrophila phân lập từ cá lóc (channa striata) bị bệnh xuất huyết
... TRỌNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN Aeromonas hydrophila PHÂN LẬP TỪ CÁ LÓC (Channa striata) BỊ BỆNH XUẤT HUYẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHUYÊN NGÀNH BỆNH ... cho nghiên cứu chuyên sâu bệnh vi khuẩn gây 1.3 Nội dung ñề tài - Phân lập ñịnh danh vi khuẩn lóc bị xuất huyết - Xác ñịnh LD50 vi khuẩn Aeromonas hydrophila CĐ1012 lóc ñiều kiện gây ... nuôi tra ghi nhận bệnh xuất huyết xuất vào mùa lũ chiếm tới 88% Xuất phát từ nhu cầu phòng trị bệnh người nuôi, ñề tài Nghiên cứu khả gây bệnh vi khuẩn Aeromonas hydrophila phân lập từ lóc...
 • 43
 • 180
 • 0

nghiên cứu khả năng gây bệnh của vi khuẩn edwardsiella ictaluri và aeromonas hydrophila trên cá tra ( pangasius hypophthalmus)

nghiên cứu khả năng gây bệnh của vi khuẩn edwardsiella ictaluri và aeromonas hydrophila trên cá tra ( pangasius hypophthalmus)
... bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri Aeromonas hydrophila tra thực hai thí nghiệm gây cảm nhiễm vi khuẩn Aeromonas hydrophila (A hydrophila) Edwardsiella ictaluri (E ictaluri) tra giống phương ... Edwardsiella ictaluri Aeromonas hydrophila tra thực Mục tiêu đề tài Tìm hiểu đặc điểm sinh lý sinh hóa khả gây bệnh hai dòng vi khuẩn E ictaluri A hydrophila tra Nội dung đề tài Xác định LD50 vi khuẩn ... A hydrophila gây bệnh xuất huyết nhiễm trùng máu chép Theo Angka (1 990) vi khuẩn gây bệnh xuất huyết trê trắng giống (Clarias batrachus) tác nhân gây bệnh xuất huyết basa nuôi bè gỗ (Tanasomwang...
 • 49
 • 629
 • 3

Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía bắc việt nam

Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía bắc việt nam
... nng sinh cỏc cht hot ng sinh hc ca mt s loi nm ln thuc Basidiomycetes phõn lp t rng ma nhit i Bc Vit nam Ch nhim d ỏn phớa Vit Nam: Lờ Mai Hng Hc hm, hc v, chuyờn mụn : Phú giỏo s, Tin s Sinh ... phỏt trin v sinh tng hp enzym ca chng CP8 - 32 - ảnh hởng nhiệt độ nuôi cấy tới phát triển sinh enzym chủng CP8 Sinh khối (g/l) 18 16 14 12 10 Tơng quan hoạt tính (O4 50 nm ) 1.4 16.3 Sinh khối ... ảnh hởng củathời gian nuôi cấy tới phát triển sinh enzym chủng CP8 Twơng quan hoạt tính (OD450nm) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 Sinh khối (g/l) 0.4 0.3 0.2 0.1 1 tuần tuần tuần tuần Thời gian Sinh khối...
 • 155
 • 454
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía bắc việt nam phụ lục

Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới phía bắc việt nam phụ lục
... VIT NAM Một số hình ảnh nuôi cấy nấm lớn phòng thí nghiệm Hình ảnh chủng nấm nuôi cấy môi trờng rắn (Rơm) Một số hình ành thử hoạt tính phòng sinh học thực nghiệm Thử khả sinh enzyme Thử Hoạt ... Cerebroside B Hợp chất đợc phân lập từ loài Pachybasium sp., Clitocybe sp Schizophyllum commune Hợp chất đợc phân lập từ nấm hầu thủ Hericium erinaceus [7] Tuy nhiên, lần đợc phân lập từ loài Pyrrhoderma ... tên Cerebroside B Hợp chất đợc phân lập từ loài Pachybasium sp., Clitocybe sp Schizophyllum commune, nhiên lần đợc phân lập từ loài Hericium Theo tài liệu công bố, hợp chất kích thích biệt hóa...
 • 64
 • 294
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la
... NGUYỄN ĐỨC THUẬN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa Trung tâm ... Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chịu hạn số giống ngô lai tỉnh Sơn La Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục tiêu đề tài - Đánh giá khả sinh trưởng ... sinh trưởng phát triển, khả chịu hạn giống ngô lai thí nghiệm thông qua số tiêu sinh lý, hoá sinh liên quan đến tính chịu hạn - Giới thiệu cho sản xuất số giống ngô lai có suất cao chịu hạn tốt Đối...
 • 89
 • 1,383
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: lê thúy 12 2012 nghiên cứu khả năng thu hồi gelatin từ da phế thải và khả năng áp dụng công nghệ này ở việt namnghiên cứu khả năng chú ý ghi nhớ và học lực của học sinh trường thpt văn lâm hưng yênnghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nộinghiên cứu khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường của dự ánsự cần thiết trong việc nghiên cứu khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp phụ trợ việt nambệnh hoại tử gan tụy ở tômbệnh hoại tử gan tụy trên tôm thẻ chân trắngtìm hiểu bệnh hoại tử gan tụy trên tôm sú giống penaeus monodonnghiên cứu khả năng kháng khuẩn của chitosan từ xương mực đối với vi khuẩn erwinia sp gây bệnh thối ướt trên cà chua nguyên liệu sau thu hoạchnghiên cứu môi trường nhân nuôi tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng và đánh giá khả năng gây bệnh của tuyến trùng đối với nhộng sâu xanh helicoverpa armigeranghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây